МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 жовтня 2011 року N 720

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 11.05.2011 N 278

З метою ефективного виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011) та у зв'язку із кадровими змінами у керівництві Міністерства охорони здоров'я України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб наказую:

1. Унести зміни до Плану заходів МОЗ України з реалізації Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого наказом МОЗ України від 11.05.2011 N 278 (План N 278) (далі - План заходів), виклавши їх у редакції, що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, вжити вичерпних заходів щодо виконання завдань, передбачених Планом заходів (План N 278), з урахуванням внесених змін.

3. Директору Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я Підгорній Л. М. здійснювати постійний моніторинг виконання Плану заходів (План N 278) з урахуванням внесених змін, забезпечувати інформування Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України про стан виконання заходів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.10.2011 N 720

ПЛАН ЗАХОДІВ МОЗ України
щодо реалізації Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011)

N з/п

Зміст завдання

 

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

1. Стабілізація державного бюджету

Стабілізація дефіциту державного бюджету та державного боргу

1.1.

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни

1.1.1.

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

Калішенко Г. М.  Левицький О. І.  
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.

квітень

5. Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності медичних послуг

 

 

5.1.5.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

Толстанов О. К.
Підгорна Л. М.

травень

 

 

5.1.6.

Супроводження проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я у комітетах Верховної Ради України

Толстанов О. К.
Підгорна Л. М.

до прийняття Закону

 

 

5.1.8

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

Толстанов О. К.
Хобзей М. К.

квітень

 

 

5.1.9.

Супроводження проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги у комітетах Верховної Ради України

Толстанов О. К.
Хобзей М. К.

до прийняття Закону

5.2.

Структурна реорганізація сфери охорони здоров'я

5.2.1.

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров'я України щодо порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають відповідний вид медичної допомоги

Толстанов О. К.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.

вересень

 

 

5.2.2.

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров'я України щодо порядку реалізації права вибору пацієнтом лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Толстанов О. К.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Коблош В. В.
Слабкий Г. О.

вересень

Підвищення якості медичних послуг

5.5.

Визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я відповідного профілю та спеціалізації

5.5.1.

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України (примірних положень) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні

Толстанов О. К.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.

жовтень

 

 

5.5.2.

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України (табелів оснащення) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні

Толстанов О. К.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.

жовтень

 

 

5.5.3.

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров'я України щодо оновленої номенклатури закладів охорони здоров'я

Толстанов О. К.
Вороненко В. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

жовтень

5.6.

Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування

5.6.5.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення надбавки у розмірі 50 відсотків до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

Толстанов О. К.
Левицький О. І.
Вороненко В. В.

липень

Підвищення ефективності державного фінансування

5.7.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

5.7.4.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров'я програмно-цільового методу у бюджетному процесі

Толстанов О. К.
Калішенко Г. М.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Підгорна Л. М.

жовтень

 

 

5.7.5

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров'я програмно-цільового методу у бюджетному процесі

Толстанов О. К.
Калішенко Г. М.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Підгорна Л. М.

листопад

9. Дерегуляція та розвиток підприємництва

Спрощення дозвільної системи

9.2.

Скорочення переліку документів, що подаються для одержання дозволів (подання лише тих документів, що підтверджують здатність)

9.2.1

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо скорочення переліку документів, які подаються для одержання дозволів (інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

Толстанов О. К.
Григоренко А. А.
Пономаренко А. М.

червень

9.3.

Усунення численних дублювань документів, що подаються для одержання дозволів, на кожному етапі дозвільної процедури

9.3.1.

Проведення аналізу процедури видачі документів дозвільного характеру та в разі потреби розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо усунення дублювань під час подання і розгляду дозвільних документів (інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

Толстанов О. К.
Григоренко А. А.
Пономаренко А. М.

червень

9.4.

Передача територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру

9.4.1.

Розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру

Толстанов О. К.
Григоренко А. А.
Пономаренко А. М.

червень

Адміністративні послуги

9.11.

Перегляд затверджених переліків платних послуг з подальшим їх скороченням та розподілом на адміністративні і господарські послуги

9.11.1.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо оптимізації переліків платних послуг, їх розподілу на адміністративні та господарські, відмови від надання органами виконавчої влади господарських послуг, які можуть бути надані суб'єктами господарювання

Толстанов О. К.
Калішенко Г. М.
Григоренко А. А.
Пономаренко А. М.

квітень

 
 

 
 

9.11.2
 

Забезпечення розгляду Кабінетом
Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо оптимізації переліків платних послуг, їх розподілу на адміністративні та господарські, відмови від надання органами виконавчої влади господарських послуг, які можуть бути надані суб'єктами господарювання

Толстанов О. К.
Калішенко Г. М.
Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

квітень
 

Державний нагляд (контроль)

9.18.

Зміна підходів до здійснення державного нагляду з прямого контролю до профілактики та запобігання порушенням вимог законодавства;

визначення переліку питань для вжиття планових заходів щодо нагляду (контролю) залежно від ступеня ризику.

9.18.1

Затвердження уніфікованої форми актів та переліків питань для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

Калішенко Г. М.
Соловйов О. С.
Пономаренко А. М.

травень

Забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні та фітосанітарні норми)

9.21.

Приведення системи санітарних та фітосанітарних стандартів у відповідність із законодавством Європейського Союзу

9.21.1.

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

квітень

 

 

9.21.2

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

квітень

 

 

9.21.3.

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" у комітетах Верховної Ради України

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.
Підгорна Л. М.

до прийняття Закону

 

 

9.21.7.

Затвердження санітарних правил і норм щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

квітень

 

 

9.21.8.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно формування мережі наукових установ, що проводитимуть оцінку ризику для харчової продукції

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

травень

 

 

9.21.9.

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно формування мережі наукових установ, що проводитимуть оцінку ризику для харчової продукції

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

червень

 

 

9.21.10.

Розроблення проекту Закону України про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

жовтень

 

 

9.21.11

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

жовтень

 

 

9.21.12.

Супроводження проекту Закону України про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, у комітетах Верховної Ради України

Пономаренко А. М. Григоренко А. А.

до прийняття Закону

9.22.

Скасування вимог щодо одержання виробниками харчових продуктів погоджень, сертифікатів, висновків та інших документів, що не застосовуються в законодавстві Європейського Союзу. Максимальне скорочення часу видачі документів виробниками харчових продуктів

9.22.1.

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС (у частині визначення переліку дозвільних документів, сертифікатів, погоджень, що повинні одержувати виробники харчових продуктів)

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

червень

 

 

9.22.2.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС (у частині визначення переліку дозвільних документів, сертифікатів, погоджень, що повинні одержувати виробники харчових продуктів)

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

червень

 

 

9.22.3.

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС (у частині визначення переліку дозвільних документів, сертифікатів, погоджень, що повинні одержувати виробники харчових продуктів) у комітетах Верховної Ради України

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.
Підгорна Л. М.

до прийняття Закону

 

 

9.23.3.

Розроблення проекту Закону України щодо здійснення контролю за виконанням вимог до якості харчових продуктів

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

жовтень

 

 

9.23.4

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо здійснення контролю за виконанням вимог до якості харчових продуктів

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

жовтень

 

 

9.23.5.

Супроводження проекту Закону України щодо здійснення контролю за виконанням вимог до якості харчових продуктів у комітетах Верховної Ради України

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.
Підгорна Л. М.

до прийняття Закону

9.25.

Удосконалення законодавства щодо маркування продукції та приведення його у відповідність із законодавством Європейського Союзу

9.25.1.

Розроблення проекту Закону України про інформування споживачів стосовно властивостей харчових продуктів

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

червень

 

 

9.25.2.

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про інформування споживачів стосовно властивостей харчових продуктів

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

червень

 

 

9.25.3.

Супроводження проекту Закону України про інформування споживачів стосовно властивостей харчових продуктів у комітетах Верховної Ради України

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.
Підгорна Л. М.

до прийняття Закону

 

Директор Департаменту з
реформ та розвитку галузі
охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали