МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 березня 2012 року N 160

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.08.2011 N 514 "Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я"

З метою забезпечення виконання доручень Президента України та на виконання заходів реалізації Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги, на виконання протокольного рішення від 07.07.2011 за результатами селекторної наради під головуванням Першого заступника Глави Адміністрації Президента України Акімової І. М. з питання реалізації Національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства" наказую:

1. Унести зміни до наказу МОЗ України від 15.08.2011 N 514 "Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я" (Положення N 514), доповнивши його підпунктом 1.3 наступного змісту:

"1.3. Примірні штатні нормативи перинатального центру, що додаються".

2. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Осташко С. І. цей наказ довести до відома та виконання Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

Додаток


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12.03.2012 N 160


Примірні нормативи перинатального центру III рівня

Тимчасові штатні нормативи адміністративно-управлінського та господарського - обслуговувального персоналу перинатальних центрів розраховуються згідно Додатка 46 наказу МОЗ від 23.02.2000 року N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".

Тимчасові штатні нормативи персоналу централізованих бухгалтерій розраховуються згідно Додатка 45 наказу МОЗ від 23.02.2000 року N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".

Лікарський персонал

1. Посади лікарів акушер-гінекологів / педіатрів-неонатологів вводяться з розрахунку:

Для забезпечення надання допомоги в стаціонарі - одна посада на:

1.1. 15 ліжок у післяпологовому відділенні з ліжками спільного перебування матері та дитини, гінекологічному відділенні з ліжками дитячої та підліткової гінекології.

1.2. 10 ліжок у відділенні патології вагітних і екстрагенітальної патології, відділення медицини плода та раннього терміну вагітності, відділенні оперативної гінекології з малоінвазивними операціями.

1.2.1. Для надання цілодобової екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги у пологовому відділенні з індивідуальними та сімейними пологовими залами вводиться 1 цілодобовий пост лікаря-акушера-гінеколога на:

1.2.1. на 3 індивідуальні або сімейні пологові зали;

1.2.2 на 10 індивідуальних або сімейних пологових зали (лікарів-педіатрів-неонатологів);

1.2.3. для надання цілодобової екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги у всіх відділеннях, крім пологового, вводиться цілодобовий пост лікаря акушера-гінеколога на 100 ліжок, 2 цілодобових поста у закладі понад 200 ліжок.

2. Посади лікарів ендоскопічних відділень вводяться за штатними нормативами підрозділів (додаток 26 до наказу N 33).

3. На виїзні бригади невідкладної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги створюються окремі цілодобові пости лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів-неонатологів (дитячих анестезіологів) та лікарів анестезіологів.

4. Посади лікарів-педіатрів-неонатологів вводяться з розрахунку одна посада на:

4.1. 25 ліжок для новонароджених, які знаходяться на сумісному перебуванні з матерями;

4.2. 10 ліжок для новонароджених, які мають відхилення в стані здоров'я;

4.3. 10 ліжок для виходжування новонароджених дітей з низькою і дуже низькою масою тіла при народженні.

За наявності у перинатальному центрі 50 і більше ліжок для немовлят додатково вводиться 1 цілодобовий пост лікарів-педіатрів-неонатологів.

4.4. Для надання інтенсивної терапії новонародженим у перинатальних центрах розгортається відділення інтенсивної терапії новонароджених з розрахунку 3 ліжка на 1000 пологів у перинатальному центрі.

4.5. Посади лікарів-педіатрів-неонатологів відділень інтенсивної терапії новонароджених перинатальних центрів встановлюється з розрахунку 1 цілодобовий пост на 3 ліжка.

5. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку:

1 посада на 100 стаціонарних акушерсько-гінекологічних ліжок і додатково 1 посада на 50 ліжок відділення екстрагенітальної патології.

6. Посади лікарів відділень анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26 до наказу МОЗ N 33).

Крім вищезазначених посад відділень анестезіології та інтенсивної терапії додатково встановлюється один цілодобовий пост лікарів-анестезіологів для забезпечення виконання ургентних оперативних втручань і анестезіологічного забезпечення ускладнених пологів.

7. Посади лікарів-трансфузіологів з розрахунку 1 посада при виконанні понад 200 компонентів, препаратів крові та препаратів для парентерального харчування на рік, 0,5 посади при виконанні до 200 на рік.

8. У перинатальних центрах вводиться 1 посада лікаря-епідеміолога.

Консультативний блок:

9. Для надання амбулаторної консультативної та лікувально-діагностичної допомоги жінкам фертильного віку вводяться посади:

9.1. лікарів акушер-гінекологів з розрахунку: 1 посада на 100000 населення відповідної територіальної одиниці

9.1.1. для денного стаціонару - 1 посада на 20 ліжок;

9.2. лікарів-терапевтів - з розрахунку 1 посада - на перинатальний центр для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією;

9.3. лікарів-фізіотерапевтів - з розрахунку 1 посада на 200 ліжок перинатального центру або 1 посада на 30 посад фахівців, які здійснюють амбулаторний прийом;

9.4. лікарів-рентгенологів - у перинатальних центрах з розрахунку 1 посада на 150 ліжок та за наявності відповідного обладнання і апаратури;

9.5. лікарів-стоматологів для надання допомоги пацієнтам перинатального центру - з розрахунку 1 посада на 200 жінок та за наявності відповідного обладнання.

9.6. Посади лікарів з ультразвукової діагностики - в перинатальних центрах з розрахунку: 1 посада на 50 ліжок, а для надання амбулаторної консультативної та лікувально-діагностичної - 1 посада на 5 лікарів амбулаторного прийому (за наявності відповідного обладнання).

9.7. Посади лікарів функціональної діагностики - встановлюються з розрахунку 1 посада: на 200 ліжок, а для надання амбулаторної консультативної та лікувально-діагностичної допомоги - на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, але не менше однієї посади.

9.8. Посада лікаря уролога, сексопатолога - з розрахунку 0,05 посади на 100 тис. дорослого населення відповідної територіальної одиниці, але не менше ніж одна посада.

9.9. Посади лікарів відділу ДРТ - на 1000000 населення відповідної територіальної одиниці:

1 посада завідувача відділом;

2 посади лікарів-акушер-гінекологів;

1 посади лікаря-лаборанта-імунолога;

2 посади лікаря-лаборанта-генетика;

1 посада лікаря з ультразвукової діагностики.

9.10. Для надання консультативно-діагностичної допомоги новонародженим в перинатальних центрах вводяться посади лікарів окремих найменувань:

a. Лікар-невролог дитячий - по 0,5 посади на відділення інтенсивної терапії новонароджених, 1 посада на відділення виходжування новонароджених з низькою та дуже низькою масою тіла, для консультативного блоку - з розрахунку 0,4 на 100 тис. дитячого населення, але не менш ніж 1 посада на консультативний блок перинатального центру.

b. Лікар-педіатр з розрахунку - 0,4 на 100 тис. дитячого населення, але не менш ніж 1 посада на перинатальний центр.

c. Лікар-офтальмолог дитячий з розрахунку 0,4 на 100 тис. дитячого населення, але не менш ніж 1 посада на перинатальний центр.

d. Лікар-ортопед-травматолог дитячий, лікар-уролог дитячий по 0,5 посади, а лікар-хірург дитячий з розрахунку 1,5 посади на 100 тис. дитячого населення.

e. Посади лікарів інших спеціальностей для надання консультативно-діагностичної допомоги та новонароджених вводяться в межах штатного розпису в залежності від обсягу цієї роботи.

10. Посади лікарів-лаборантів вводяться з розрахунку:

1 посада на 150 ліжок стаціонару;

посади лікарів-лаборантів - за штатними нормативами відповідних лабораторій (додаток 26 до наказу МОЗ N 33).

11. Посади лікарів рентгенорадіологічного відділення, променевої діагностики, лікаря психолога вводяться за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26 до наказу МОЗ N 33).

12. Посади лікарів-статистиків вводяться з розрахунку:

1 посада на 150 ліжок;

1 посада на 25 посад лікарів жіночої консультації перинатального центру.

13. Посада лікаря дієтолога вводиться з розрахунку: 1 посада на 400 ліжок.

14. Посада лікаря з лікувальної фізкультури вводиться з розрахунку 1 посада:

на 300 ліжок стаціонару;

на 50 лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

15. Посади лікарів інших спеціальностей: інфекціоніста, дерматовенеролога, ендокринолога, нарколога, кардіолога та інших вводяться (за необхідністю та спеціалізації) в залежності від об'єму надання медичної допомоги.

16. Посади завідувачів відділеннями встановлюються:

Найменування відділення

Мінімальна кількість ліжок, за якій встановлюється посада завідуючого

Примітки

а) акушерське післяпологове відділення спільного перебування матері та новонародженого

25

У відділенні до 30 ліжок посада завідувача вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідувачів організується за наявності не менш 60 ліжок відповідного профілю.

б) відділення патології вагітності, екстрагенітальної патології, відділення медицини плода та раннього терміну вагітності

20

У відділенні до 30 ліжок посада завідувача вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідувачів організується за наявності не менш 60 ліжок відповідного профілю.

в) відділення гінекологічне з ліжками дитячої та підліткової гінекології

40

У відділенні до 50 ліжок посада завідувача встановлюється замість 0,5 посади лікаря. Два відділення гінекології з установленням посад завідувачів організується за наявності не менш 80 ліжок відповідного профілю.

г) відділення оперативної гінекології з малоінвазивними операціями

20

У відділенні до 30 ліжок посада завідувача вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідувачів організується за наявності не менш 60 ліжок відповідного профілю.

ґ) пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами

100

У кількість ліжок, які враховуються для встановлення посади завідуючого, включаються усі акушерські ліжка.

д) для новонароджених, які перебувають на спільному перебуванні з матерями (неонатолог)

25

У відділенні до 30 ліжок посада завідувача вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідувачів організується за наявності не менш 60 ліжок відповідного профілю.

е) відділення виходжування дітей з низькою та дуже низькою масою тіла при народженні, відділення для новонароджених, які мають відхилення в стані здоров'я постнатального виходжування новонароджених

20

У відділенні з числом ліжок менше 30 посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідувачів організується за наявності 60 і більше ліжок відповідного профілю.

ж) відділення інтенсивної терапії новонароджених

6

У відділеннях з кількістю ліжок менше 6 посада завідувача встановлюється замість 0,5 посади лікаря.

Відділення інших найменувань (згідно наказу МОЗ від 15.08.2011 N 514 "Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я" (Положення N 514)

За штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень

 


17. Посади завідувача консультативним блоком (на правах завідувача відділенням) вводяться при наявності 20 посад лікарів передбачених у п. п. 9.1, 9.2, 9.3, 3, 9.5, 9.8, 9.9. У разі наявності менше 20 посад посада завідувача консультативним блоком встановлюється замість 0,5 посади лікаря.

18. Посада завідувача лабораторією - лікаря-лаборанта вводиться в кожному перинатальному центрі.

19. Посада завідувача кабінету обліку і медичної статистики - лікаря-статистика вводиться у кожному перинатальному центрі.

20. Посада завідувача відділенням інтенсивної терапії з анестезіологією вводиться за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26 до наказу МОЗ N 33).

21. Посада завідувача приймальним відділенням - лікаря-акушера-гінеколога вводиться у кожному перинатальному центрі.

22. Посади адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу перинатальних центрів вводяться відповідно до штатів адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров'я (крім аптечних), зазначених у додатку 46 до наказу МОЗ N 33.

23. Посада завідувача організаційно-методичним відділом - 1 посада на перинатальний центр.

24. Посада лікаря-методиста - 1 посада на перинатальний центр.

Середній медичний персонал

26. Посади "акушерок відділень перинатального центру вводяться:

26.1. В приймально-оглядових кабінетах приймального відділення, на виїзну бригаду невідкладної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги - по 1 цілодобовому посту.

26.2. У пологовому відділені (індивідуальні і сімейні пологові зали та палати) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 2 пологових зали (палати).

26.3. В акушерських післяпологових відділеннях з сумісним перебуванням матері та дитини з розрахунку - 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

26.4. У відділеннях патології вагітності та екстрагенітальної патології, відділення медицини плода та раннього терміну вагітності, відділеннях гінекології з розрахунку - цілодобовий пост на 25 ліжок.

27. Посади сестер медичних вводяться:

27.1. Для обслуговування новонароджених дітей акушерських післяпологових відділень з ліжками для сумісного перебування матері та дитини - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 6 ліжок.

27.2. Для обслуговування новонароджених дітей у відділеннях виходжування дітей з низькою та дуже низькою масою тіла при народженні, у відділенні для новонароджених, які мають відхилення в стані здоров'я, - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 4 ліжка.

27.3. Для обслуговування новонароджених у відділенні інтенсивної терапії - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 4 ліжка.

28. Посади операційних сестер медичних вводяться з розрахунку 1 посада на 30 ліжок хірургічного профілю, а для екстреної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги вводяться посади середнього медичного персоналу відповідно до посад лікарів-акушер-гінекологів, введених відповідно до п. 1.3.

29. Посади сестер медичних перев'язувальної вводяться з розрахунку 1 посада на 20 ліжок хворих, яким здійснюється хірургічне втручання.

30. Посада лаборантів вводяться з розрахунку:

30.1. у стаціонарі - 1 посада на 60 ліжок, для відділень інтенсивної терапії - 1 цілодобовий пост на 6 ліжок;

30.2. для надання амбулаторної допомоги - 1 посада на 5 посад лікарів амбулаторного прийому;

30.3. для відділу ДРТ - 2 посади лаборанта-генетика, 1 посада лаборанта-іммунолога.

31. Посади рентген-лаборантів вводяться відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

32. Посади сестер медичних з фізіотерапії вводяться з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік, які відпускаються жінкам та новонародженим у перинатальному центрі.

33. Посади середнього медичного персоналу відділень анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії, трансфузіології, центральної стерилізаційної, діагностичного блоку вводяться за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26).

34. Посади медичних статистиків вводяться за наявності 100 і більше ліжок - 1 посада на 100 ліжок.

35. Посади сестер медичних процедурного кабінету вводяться:

35.1. у відділеннях - 1 посада на 40 ліжок;

35.2. у жіночій консультації - 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

36. Посади сестер медичних лікарських кабінетів у жіночій консультації - встановлюються 1 посада на кожну посаду лікаря (неонатологів, педіатрів), що ведуть амбулаторний прийом.

37. Посади акушерок у жіночій консультації - вводиться 1 посада на кожну посаду лікаря акушера-гінеколога, що ведуть амбулаторний прийом.

38. Посади акушерок денного стаціонару - вводяться 1 посада на 20 ліжок.

39. Посада операційної медичної сестри денного стаціонару - вводяться 1 посада на 20 ліжок.

40. Посада акушерки процедурного кабінету денного стаціонару - з розрахунку 1 посада в зміну.

41. Посади сестер медичних відділу ДРТ з розрахунку 1000000 населення відповідної територіальної одиниці:

1 посада старшої сестри медичної;

1 посада операційної сестри медичної;

4 посади сестер медичних.

42. Посада сестри медичної організаційно-методичного відділу - 1 посада на перинатальний центр.

43. Посади медичних реєстраторів вводяться:

1 посада до 100 ліжок, 2 посади на 100 ліжок і більше;

1 посада на 7 лікарів жіночої консультації блоку;

1 посада у медичному архіві 500 ліжок

44. Посада головної сестри медичної у консультативній жіночої консультації вводиться у кожному перинатальному центрі.

45. Посади старших акушерок, старших сестер медичних відділень вводяться відповідно до посад завідувачів відділеннями.

46. Посада старшої операційної сестри медичної вводиться у перинатальному центрі за наявності не менше 3 посад операційних сестер медичних і сестер медичних перев'язувальних.

47. Посада завідуючих реєстратури встановлюється у консультативній жіночої консультації з числом посад медичних реєстраторів не менше 10.

48. Посади молодших сестер медичних або молодших сестер медичних для догляду за хворими вводяться:

а) для обслуговування гінекологічних відділень, відділень медицини плода та раннього терміну вагітності, відділень патології вагітності та екстрагенітальної патології, відділення сумісного перебування матері та дитини, відділення виходжування новонароджених з низькою та дуже низькою масою тіла при народженні, відділення для новонароджених, які мають відхилення в стані здоров'я, на виїзну бригаду невідкладної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, у приймальному відділенні - 1 цілодобовий пост на кожний цілодобовий пост акушерок, сестер медичних цих відділень;

б) для обслуговування індивідуальних та сімейних пологових залів (палат) - 1 посада на кожні 4 індивідуальні чи сімейні пологові зали (палати).

Додатково - 1 посада молодшої сестри медичної вводиться для обслуговування приймально-оглядових кабінетів відділень.

49. Посади молодших сестер медичних вводяться:

а) в операційних і перев'язувальних - відповідно до посад сестер медичних зазначених кабінетів, включаючи посаду старшої операційної сестри медичної;

б) для обслуговування кімнати для відвідувачів у перинатальних центрах до 100 ліжок - 1 посада, до 200 ліжок - 2 посади; понад 200 ліжок - 3 посади;

в) у жіночій консультації - з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

г) у лабораторії - 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів;

ґ) в рентгенівському кабінеті - відповідно до посад лікарів-рентгенологів, у фізіотерапевтичному кабінеті - 1 посада на 2 посади сестер медичних з фізіотерапії, а за наявності водо-, грязе-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду сестри медичної, яка надає вказані процедури.

50. Посади молодших сестер-буфетниць медичних вводяться з розрахунку 1 посада в зміну на кожне акушерське і гінекологічне відділення.

51. Посади молодших сестер-прибиральниць медичних вводяться з розрахунку 1 посада на кожне акушерське і гінекологічне відділення, а за наявності у відділенні понад 80 ліжок (або площі відділень понад 600м2) - 2 посади на відділення.

52. Посади молодших сестер медичних відділу безпліддя з ліжками ДРТ розраховуються на 1000000 населення відповідної територіальної одиниці:

4 посади палатних молодших сестер медичних;

1 посада молодшої сестри-буфетниці медичної;

1 посада сестри-прибиральниці молодшої.

53. Посади молодшого медичного персоналу відділень анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії, трансфузіології, центральної стерилізаційної, діагностичного блоку встановлюється за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26).

54. Посади сестер-господинь вводяться:

1 посада на кожне відділення стаціонару;

1 посада за наявності не менше 8 посад лікарів у консультативній жіночої консультації

55. Посади дезінфекторів вводяться з розрахунку 1 посада в зміну роботи стаціонарної дезінфекційної установки.

56. Персонал аптек:

56.1. Посада завідувача-провізора встановлюється в перинатальному центрі на 100 і більше ліжок.

56.2. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються у пологовому будинку до 300 ліжок - 1 посада, понад 300 ліжок - 2 посади.

56.3. Посади провізора-аналітика вводяться з розрахунку 0,5 посади у перинатальному центрі на 100 і більше ліжок.

5.7. Посада молодшої сестри-мийниці встановлюється в кожному перинатальному центрі на 100 і більше ліжок.

57. На виїзні бригади невідкладної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги перинатального центру створюються окремі цілодобові пости водіїв.

58. Штатні нормативи персоналу медико-генетичного центру у складі перинатального центру:

Найменування посади

Штати медико-генетичного центру у складі перинатального

Завідувач - лікар-генетик

1

Лікар-генетик

3

Лікар-акушер-гінеколог

2

Лікар з ультразвукової діагностики

2

Лікар-лаборант генетик

4

Інженер-електронік

1

Інженер-програміст

1

Фельдшер-лаборант (лаборант)

4

сестра медична

9

реєстратор медичний

2

Молодша медична сестра

5


Примітки:

1. Штати медико-генетичних центрів вводяться за умови роботи центру в дві зміни, виходячи з норм навантаження на одну посаду:

- лікаря-генетика, лікаря-акушера-гінеколога - з розрахунку прийому в середньому 1200 сімей на рік (5 сімей у зміну роботи - з розрахунку 1 година 30 хвилин на консультацію при первинному зверненні);

- лікаря з ультразвукової діагностики - з розрахунку 1800 вагітних на рік;

- лікаря-лаборанта генетика та фельдшера-лаборанта (лаборанта) - на 200 досліджень на рік при візуальному аналізі хромосом; при автоматизованому аналізі хромосом кількість досліджень збільшується в 1,3 рази;

- лікаря-лаборанта генетика та фельдшера-лаборанта - на 100 клітинних культур амніотичної рідини чи 200 біоптатів на рік; при автоматизованому аналізі хромосом кількість досліджень збільшується в 1,3 рази;

- лікаря-лаборанта генетика та фельдшера-лаборанта - з розрахунку 450 біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень на рік.

2. На посаді лікаря-невролога дитячого, лікаря-ендокринолога, лікаря-акушера-гінеколога, лікаря з ультразвукової діагностики можуть працювати лікарі, які крім основної спеціалізації, пройшли підготовку з медичної генетики.

3. Посади лікарів-лаборантів генетиків можуть бути замінені за відомістю заміни на посади біологів генетичної лабораторії. На посаді біолога генетичної лабораторії можуть працювати біологи, що пройшли спеціалізацію з лабораторної генетики.

4. Посада сестри медичної (процедурної) вводиться в кожному центрі.

5. Медико-генетичний кабінет організовується в перинатальних центрах III рівня за штатними нормативами: лікар-генетик - 1 посада, сестра медична - 1 посада.

Кількість посад лікарів спеціалістів та посад середнього і молодшого медичного персоналу за кожною окремою спеціальністю визначається з урахуванням потреби та наявності можливості укомплектування кадрами, без збільшення загальної чисельності галузі охорони здоров'я та витрат бюджетів всіх рівнів на їх утримання, а саме за рахунок реформування галузі охорони здоров'я.

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали