МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 листопада 2011 року N 820

Про внесення змін до наказу МОЗ від 24.01.2011 N 30

Для забезпечення безперервності антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та з метою раціонального і цільового використання антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік, передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", враховуючи листи головного лікаря КУ "Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Управління охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації від 10.06.2011 N 559, начальника Управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації від 02.08.2011 N 597/1.1, головного лікаря КУ "Одеський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації від 29.07.2011 N 590/4.6, головного лікаря Обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом Управління охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.07.2011 N 275, начальника Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.06.2011 N 03-12/1755, головного лікаря КЗ "Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.06.2011 N 01-06/376, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні N 5, Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації від 23.06.2011 N 887-10, від 04.08.2011 N 1170-07/1 щодо потреби у антиретровірусних препаратах, листи головного лікаря Кримської республіканської установи "Центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим від 10.08.2011 N 336, головного лікаря Обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Головного управління охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації від 10.06.2011 N 617/3, від 16.06.2011 N 629/3, від 21.06.2011 N 641/3, від 28.08.2011 N 784/3, від 04.08.2011 N 807/3, головного лікаря Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом Головного управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації від 27.07.2011 N 785, начальника Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації від 16.06.2011 N 02-01-02-06/199, головного лікаря КЗ "Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації від 16.06.2011 N 01-19/332, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні N 5, Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації від 23.06.2011 N 887-10, від 04.03.2011 N 1170-07/1 щодо можливості виділити антиретровірусні препарати, наказую:

1. Затвердити зміни до Розподілу антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2010 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 24.01.2011 N 30 (Наказ N 30), що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Донецької, Черкаської, Полтавської обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити передачу препаратів відповідно до внесених змін.

3. Начальникам управлінь охорони здоров'я Запорізької, Одеської, Хмельницької, Чернігівської, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державних адміністрацій забезпечити отримання препаратів відповідно до внесених змін.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров'я України
23.11.2011 N 820

Зміни до Розподілу антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2010 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 24.01.2011 N 30 (Наказ N 30)

1. У Розподілі антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2010 рік (Наказ N 30):

1.1. У графі "Тенвір (Тенофовір, табл. 300 мг, N 30), вартість одиниці - 4,20 грн.":

1.1.1. "Кількість табл.":

у позиції 5 "Донецька обл." цифри "50880" замінити цифрами "48780";

у позиції 16 "Полтавська обл." цифри "5760" замінити цифрами "3960";

у позиції 22 "Хмельницька обл." цифри "1020" замінити цифрами "2820";

у позиції 23 "Черкаська обл." цифри "12450" замінити цифрами "11250";

у позиції 26 "м. Київ" цифри "930" замінити цифрами "4230".

1.1.2. "Сума, грн.":

у позиції 5 "Донецька обл." цифри та знак "213696,00" замінити цифрами та знаком "204876,00";

у позиції 16 "Полтавська обл." цифри та знак "24192,00" замінити цифрами та знаком "16632,00";

у позиції 22 "Хмельницька обл." цифри та знак "4284,00" замінити цифрами та знаком "11844,00";

у позиції 23 "Черкаська обл." цифри та знак "52290,00" замінити цифрами та знаком "47250,00";

у позиції 26 "м. Київ" цифри та знак "3906,00" замінити цифрами та знаком "17766,00".

1.2. У графі "Віролам (Ламівудин, 150 мг, N 60) вартість одиниці - 0,66 грн.":

1.2.1. "Кількість табл.":

у позиції 5 "Донецька обл." цифри "124980" замінити цифрами "116340";

у позиції 16 "Полтавська обл." цифри "17760" замінити цифрами "14160";

у позиції 22 "Хмельницька обл." цифру "0" замінити цифрами "3600";

у позиції 25 "Чернігівська обл." цифри "8460" замінити цифрами "17100".

1.2.2. "Сума, грн.":

у позиції 5 "Донецька обл." цифри та знак "82486,80" замінити цифрами та знаком "76784,40";

у позиції 16 "Полтавська обл." цифри та знак "11721,60" замінити цифрами та знаком "9345,60";

у позиції 22 "Хмельницька обл." цифри та знак "0,00" замінити цифрами та знаком "2376,00";

у позиції 25 "Чернігівська обл." цифри та знак "5583,60" замінити цифрами та знаком "11286,00".

1.3. У графі "Абамун (Абакавір, табл. 300 мг, N 30) вартість одиниці - 8,09 грн.":

1.3.1. "Кількість табл.":

у позиції 8 "Запорізька обл." цифри "1680" замінити цифрами "3780";

у позиції 26 "м. Київ" цифри "29430" замінити цифрами "27330";

1.3.2. "Сума, грн.":

у позиції 8 "Запорізька обл." цифри та знак "13591,20" замінити цифрами та знаком "30580,20";

у позиції 26 "м. Київ" цифри та знак "238088,70" замінити цифрами та знаком "221099,70".

2. У Розподілі антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування для закладів охорони здоров'я на 2010 рік (продовження) (Наказ N 30):

2.1. У графі "Трувада (Тенофовір/Емтрицитабін, табл. 300 мг/200 мг, N 30), вартість одиниці - 9,40 грн.":

2.1.1. "Кількість табл.":

у позиції 1 "АР Крим" цифри "37800" замінити цифрами "34800";

у позиції 5 "Донецька обл." цифри "56880" замінити цифрами "47880";

у позиції 15 "Одеська обл." цифри "54000" замінити цифрами "64500";

у позиції 26 "м. Київ" цифри "5760" замінити цифрами "7260".

2.1.2. "Сума, грн.":

у позиції 1 "АР Крим" цифри та знак "355320,00" замінити цифрами та знаком "327120,00";

у позиції 5 "Донецька обл." цифри та знак "534672,00" замінити цифрами та знаком "450072,00";

у позиції 15 "Одеська обл." цифри та знак "507600,00" замінити цифрами та знаком "606300,00";

у позиції 26 "м. Київ" цифри та знак "54144,00" замінити цифрами та знаком "68244,00".

2.2. У графі "Всього":

2.2.1. "Сума, грн.":

у позиції 1 "АР Крим" цифри та знак "1962993,60" замінити цифрами та знаком "1934793,60";

у позиції 5 "Донецька обл." цифри та знак "2801048,40" замінити цифрами та знаком "2701926,00";

у позиції 8 "Запорізька обл." цифри та знак "925340,70" замінити цифрами та знаком "942329,70";

у позиції 15 "Одеська обл." цифри та знак "3364022,40" замінити цифрами та знаком "3462722,40";

у позиції 16 "Полтавська обл." цифри та знак "361883,10" замінити цифрами та знаком "351947,10";

у позиції 22 "Хмельницька обл." цифри та знак "224619,60" замінити цифрами та знаком "234555,60";

у позиції 23 "Черкаська обл." цифри та знак "238634,70" замінити цифрами та знаком "233594,70";

у позиції 25 "Чернігівська обл." цифри та знак "374967,60" замінити цифрами та знаком "380670,00";

у позиції 26 "м. Київ" цифри та знак "1489070,40" замінити цифрами та знаком "1500041,40".

 

В. о. Голови Державної служби з питань
протидії ВІЛ/СНІД та іншим
соціально небезпечним хворобам

Є. В. Ханюков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали