МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 травня 2011 року N 183

Про внесення змін до наказу МВС від 18.03.2011 N 95

На виконання вимог Програми оптимізації системи підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ, затвердженої спільним наказом МВС та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.01.2011 N 15/49, та з метою організації проведення набору на навчання за державним замовленням до вищих навчальних закладів МВС наказую:

1. Внести до наказу МВС від 18.03.2011 N 95 "Про проведення у 2011 році набору на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для МВС за державним замовленням" (Порядок N 95) наступні зміни:

1.1. Додатки 2 та 3 викласти в редакціях, що додаються.

1.2. У додатку 10 слова "ПОГОДЖЕНО. Керівник підрозділу СВБ ГУБОЗ МВС України (дата, підпис, печатка)" виключити.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, керівникам вищих навчальних закладів МВС відповідно до пункту 2.7.3 наказу МВС від 18.03.2011 N 95 (Порядок N 95) забезпечити подання до ДКЗ інформації про кількість направлених (отриманих) особових (навчальних) справ з урахуванням унесених змін.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

Додаток 2
до наказу МВС
18.03.2011 N 95
(в редакції наказу МВС
від 07.05.2011 N 183)

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів і підрозділів МВС за державним замовленням у 2011 році

1. Національна академія внутрішніх справ

1.1. Денна форма навчання

1.1.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6, 2.1.7 Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, затвердженого наказом МВС від 01.12.2010 N 590 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1340/18635 (далі - Порядок відбору).

Набір на навчання складає 75 осіб.

1.1.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.6, 2.1.7 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

1.1.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Управління в сфері правопорядку".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.8 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

1.1.4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 300 осіб.

1.1.5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

1.1.6. Підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

1.1.7. Підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Психологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

1.2. Заочна форма навчання

1.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правоохоронна діяльність".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 75 осіб.

1.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Правознавство".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.3 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 125 осіб.

1.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 145 осіб.

1.2.4. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 205 осіб.

1.2.5. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра у Національній академії внутрішніх справ здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

2. Харківський національний університет внутрішніх справ

2.1. Денна форма навчання

2.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 125 осіб.

2.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 50 осіб.

2.2. Заочна форма навчання

2.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 210 осіб.

2.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 165 осіб.

2.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

3.1. Денна форма навчання

3.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

3.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

3.2. Заочна форма навчання

3.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 175 осіб.

3.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 70 осіб.

3.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

4. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

4.1. Денна форма навчання

4.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

4.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 50 осіб.

4.2. Заочна форма навчання

4.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 90 осіб.

4.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

5. Донецький юридичний інститут ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка

5.1. Денна форма навчання

5.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

5.2. Заочна форма навчання

5.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

5.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

6. Львівський державний університет внутрішніх справ

6.1. Денна форма навчання

6.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

6.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 25 осіб.

6.2. Заочна форма навчання

6.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 60 осіб.

6.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

6.2.3. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.2 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 50 осіб.

7. Одеський державний університет внутрішніх справ

7.1. Денна форма навчання

7.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти за експериментальною програмою підготовки фахівців, яка проводиться за схемою "курсант - військовослужбовець - курсант".

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.10 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 125 осіб.

7.1.2. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Порядку відбору, а також особи, які мають повну загальну середню освіту і звільнені з військової служби в запас Збройних сил, віком до 25 років.

Набір на навчання складає 50 осіб.

7.2. Заочна форма навчання

7.2.1. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правоохоронна діяльність" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 150 осіб.

7.2.2. Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 100 осіб.

8. Академія внутрішніх військ

8.1. Денна форма навчання

8.1.1. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.1.2. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Військово-соціальне управління" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.1.3. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.1.4. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.1.5. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Військове управління" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 140 осіб.

8.1.6. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 40 осіб.

8.1.7. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Інженерна механіка. Озброєння та військова техніка" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 20 осіб.

8.1.8. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Менеджмент" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 25 осіб.

8.1.9. Підготовка військових фахівців тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Філологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Приймаються особи, зазначені в підпункті 2.1.9 Порядку відбору.

Набір на навчання складає 30 осіб.

8.2. Заочна форма навчання

8.2.1. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) внутрішніх військ" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

8.2.2. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Військово-соціальне управління" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.2.3. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.2.4. Підготовка військових фахівців оперативно-технічного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій" на основі базової вищої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 10 осіб.

8.2.5. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 30 осіб.

8.2.6. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Інженерна механіка. Озброєння та військова техніка" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

8.2.7. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Менеджмент" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 30 осіб.

8.2.8. Підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Філологія" на базі повної загальної середньої освіти.

Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання зазначеної категорії визначаються Правилами прийому до Академії внутрішніх військ МВС.

Набір на навчання складає 15 осіб.

Примітка: Набір на навчання для здобуття ОКР магістра в Академії внутрішніх військ МВС здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

9. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

9.1. Денна форма навчання

9.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Організація прийому на навчання здійснюється згідно з вимогами Правил прийому до Національного університету та урахуванням вимог Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС.

Відбір кандидатів на навчання до університету здійснюють підрозділи кадрового забезпечення спільно із слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС.

10. Національний університет "Одеська юридична академія"

10.1. Денна форма навчання

10.1.1. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти.

Організація прийому на навчання здійснюється згідно з вимогами Правил прийому до Національного університету та урахуванням вимог Порядку відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС.

Відбір кандидатів на навчання до університету здійснюють підрозділи кадрового забезпечення спільно із слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС.

 

Т. в. о. начальника ДКЗ МВС
генерал-майор міліції

О. Ф. Гіда

 

Додаток 3
до наказу МВС
18.03.2011 N 95
(в редакції наказу МВС
від 07.05.2011 N 183)

План відбору кандидатів на навчання до ВНЗ МВС, Національних університетів "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" та "Одеська юридична академія" та направлення їх особових (навчальних) справ у 2011 році
(денна та заочна форми навчання, освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра, державне замовлення)

ГУМВС, УМВС

Національна академія внутрішніх справ

ОКР бакалавра

ОКР магістра (на базі ОКР спеціаліста)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

денна форма навчання

заочна форма навчання

психологія

правознавство

правоохоронна діяльність

правоохоронна діяльність

правознавство

управління в сфері правопорядку

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

на базі повної загальної середньої освіти

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

на базі ОКР спеціаліста

для внутрішніх військ

Вінницькій обл.

1

2

3

27

1

1

1

4

6

9

3

1

Волинській обл.

 

1

 

4

1

1

 

4

4

3

1

1

Дніпропетровській обл.

1

2

 

3

1

2

1

 

 

 

6

2

Донецькій обл.

 

2

 

3

7

3

3

 

 

 

12

7

Житомирській обл.

1

2

2

25

1

2

1

7

9

9

4

3

Закарпатській обл.

 

1

 

5

3

1

1

2

3

1

3

1

Запорізькій обл.

 

1

 

2

2

1

1

 

 

 

3

1

Івано-Франківській обл.

1

1

 

5

3

1

 

2

2

 

3

1

Київській обл.

1

4

6

42

4

2

2

29

39

16

8

6

м. Києві

1

5

12

46

8

3

3

34

46

15

10

7

Кіровоградській обл.

1

1

 

5

2

1

1

 

 

7

3

1

АР Крим

 

1

 

6

4

1

2

 

 

 

9

7

м. Севастополі

 

1

 

2

2

1

1

 

 

 

3

1

Луганській обл.

 

2

 

2

6

2

1

 

 

 

5

3

Львівській обл.

 

2

 

6

2

3

2

6

8

 

7

4

Миколаївській обл.

1

1

 

5

2

2

1

 

 

8

4

3

Одеській обл.

1

1

 

7

3

2

2

 

 

 

5

2

Полтавській обл.

1

2

 

3

3

2

1

 

 

 

4

3

Рівненській обл.

 

1

 

3

2

1

 

6

8

3

2

1

Сумській обл.

1

2

 

2

1

1

 

 

 

 

1

1

Тернопільській обл.

 

1

 

3

1

1

 

3

7

 

3

1

Харківській обл.

 

1

 

3

3

2

2

 

 

 

6

2

Херсонській обл.

 

1

 

4

2

2

1

 

 

 

2

2

Хмельницькій обл.

 

2

 

6

3

2

1

6

10

7

2

2

Черкаській обл.

 

2

1

9

4

2

1

12

22

11

2

2

Чернігівській обл.

1

2

1

12

3

1

1

5

9

8

3

2

Чернівецькій обл.

 

1

 

2

1

1

 

2

5

 

2

2

Донецькій залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

1

Львівській залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

1

Одеській залізниці

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

2

1

Південній залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

1

Південно-Західній залізниці

 

 

 

2

 

1

 

3

7

2

2

1

Придніпровській залізниці

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

1

ГУВВ МВС України

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

50

 

 

 

20

20

 

 

 

Усього:

20

60

25

300

75

50

30

145

205

100

125

75

К-сть навчальн. місць

20

60

25

300

75

50

30

145

205

100

125

75

ГУМВС, УМВС

Харківський національний університет внутрішніх справ

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

1

 

6

2

1

Волинській обл.

 

 

 

 

 

Дніпропетровській обл.

8

4

7

9

2

Донецькій обл.

3

1

19

21

3

Житомирській обл.

 

1

 

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

 

Запорізькій обл.

7

1

12

1

3

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

 

Київській обл.

 

3

13

4

 

м. Києві

3

2

17

5

 

Кіровоградській обл.

10

5

17

1

 

АР Крим

 

3

 

 

4

м. Севастополі

 

 

 

 

1

Луганській обл.

 

 

 

 

3

Львівській обл.

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

 

 

 

 

3

Одеській обл.

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

18

4

20

20

7

Рівненській обл.

 

 

 

 

 

Сумській обл.

15

7

20

21

6

Тернопільській обл.

 

 

 

 

 

Харківській обл.

38

7

42

47

15

Херсонській обл.

 

6

18

11

8

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

 

Черкаській обл.

10

3

 

 

 

Чернігівській обл.

11

3

8

11

3

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

2

2

1

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

Південній залізниці

1

 

5

5

 

Південно-Західній залізниці

 

 

1

2

 

Придніпровській залізниці

 

 

3

3

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

Усього:

125

50

210

165

60

К-сть навчальн. місць

125

50

210

165

60

ГУМВС, УМВС

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

2

 

2

1

 

Волинській обл.

 

1

 

 

 

Дніпропетровській обл.

32

8

99

41

8

Донецькій обл.

1

6

16

6

2

Житомирській обл.

 

 

1

 

 

Закарпатській обл.

 

1

 

 

 

Запорізькій обл.

7

5

22

10

9

Івано-Франківській обл.

 

1

 

 

 

Київській обл.

 

 

1

1

 

м. Києві

2

 

1

2

 

Кіровоградській обл.

8

 

4

1

 

АР Крим

5

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

1

 

 

Луганській обл.

6

 

1

 

6

Львівській обл.

 

 

 

 

 

Миколаївській обл.

7

 

 

 

 

Одеській обл.

6

 

3

 

4

Полтавській обл.

3

 

 

 

1

Рівненській обл.

 

1

 

 

 

Сумській обл.

5

 

 

 

 

Тернопільській обл.

 

1

 

 

 

Харківській обл.

1

 

5

 

 

Херсонській обл.

3

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

 

1

 

 

 

Черкаській обл.

8

 

 

 

 

Чернігівській обл.

3

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

 

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

 

 

2

1

 

Одеській залізниці

 

 

2

1

 

Південній залізниці

 

 

 

1

 

Південно-Західній залізниці

 

 

2

1

 

Придніпровській залізниці

1

 

13

4

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

Усього:

100

25

175

70

30

К-сть навчальн. місць

100

25

175

70

30

ГУМВС, УМВС

Луганський державний університет внутрішніх справ

Донецький юридичний інститут ЛДУВС

ОКР бакалавра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

правоохоронна діяльність

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

 

 

 

 

2

 

 

Волинській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Дніпропетровській обл.

4

7

 

2

12

1

10

Донецькій обл.

6

12

10

8

49

90

10

Житомирській обл.

 

 

 

 

2

 

 

Закарпатській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Запорізькій обл.

3

1

1

1

21

 

 

Івано-Франківській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Київській обл.

 

 

 

 

2

 

 

м. Києві

 

 

 

 

3

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

1

 

 

АР Крим

 

 

 

 

3

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

1

 

 

Луганській обл.

29

12

57

14

12

 

5

Львівській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Миколаївській обл.

 

1

14

 

2

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

3

 

 

Полтавській обл.

 

4

 

 

6

3

 

Рівненській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Сумській обл.

5

1

 

 

2

 

 

Тернопільській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Харківській обл.

 

7

 

2

9

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

3

 

 

Хмельницькій обл.

 

 

 

 

1

 

 

Черкаській обл.

 

 

 

 

1

 

 

Чернігівській обл.

3

2

 

 

1

 

 

Чернівецькій обл.

 

 

 

 

1

 

 

Донецькій залізниці

 

1

8

3

2

6

 

Львівській залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Південній залізниці

 

1

 

 

1

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

1

 

 

Придніпровській залізниці

 

1

 

 

1

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

50

50

90

30

150

100

25

К-сть навчальн. місць

50

50

90

30

150

100

25

ГУМВС, УМВС

Львівський державний університет внутрішніх справ

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

цивільні особи (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР молодшого спеціаліста

Вінницькій обл.

 

 

 

 

 

Волинській обл.

16

2

4

5

4

Дніпропетровській обл.

 

 

 

 

 

Донецькій обл.

 

 

 

 

 

Житомирській обл.

 

 

 

 

 

Закарпатській обл.

16

2

6

4

7

Запорізькій обл.

 

 

 

 

 

Івано-Франківській обл.

16

2

9

6

9

Київській обл.

 

 

 

 

 

м. Києві

 

 

 

 

 

Кіровоградській обл.

 

 

 

 

 

АР Крим

 

 

 

 

 

м. Севастополі

 

 

 

 

 

Луганській обл.

 

 

 

 

 

Львівській обл.

33

9

24

17

10

Миколаївській обл.

 

 

 

 

 

Одеській обл.

 

 

 

 

 

Полтавській обл.

 

 

 

 

 

Рівненській обл.

18

2

1

3

4

Сумській обл.

 

 

 

 

 

Тернопільській обл.

17

3

7

7

7

Харківській обл.

 

 

 

 

 

Херсонській обл.

 

 

 

 

 

Хмельницькій обл.

16

3

 

1

3

Черкаській обл.

 

 

 

 

 

Чернігівській обл.

 

 

 

 

 

Чернівецькій обл.

17

2

6

3

6

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

Львівській залізниці

1

 

3

4

 

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

Південній залізниці

 

 

 

 

 

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

Усього:

150

25

60

50

50

К-сть навчальн. місць

150

25

60

50

50

ГУМВС, УМВС

Одеський державний університет внутрішніх справ

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

правоохоронна діяльність

правознавство

з числа цивільних осіб (за експериментальною програмою навчання)

особи з числа рядового та молодшого начальницького складу ОВС та звільнених в запас зі строкової військової служби

на базі повної загальної середньої освіти

Вінницькій обл.

1

4

2

3

Волинській обл.

1

1

 

 

Дніпропетровській обл.

1

 

 

 

Донецькій обл.

1

 

5

 

Житомирській обл.

1

3

2

4

Закарпатській обл.

1

1

 

1

Запорізькій обл.

1

1

 

 

Івано-Франківській обл.

1

1

 

 

Київській обл.

1

1

 

 

м. Києві

1

1

2

1

Кіровоградській обл.

1

 

2

2

АР Крим

28

7

54

10

м. Севастополі

8

2

16

 

Луганській обл.

1

 

 

 

Львівській обл.

1

 

 

 

Миколаївській обл.

15

6

18

10

Одеській обл.

32

10

29

42

Полтавській обл.

1

 

 

 

Рівненській обл.

1

1

 

 

Сумській обл.

1

 

 

 

Тернопільській обл.

1

1

1

1

Харківській обл.

1

 

 

 

Херсонській обл.

13

 

6

2

Хмельницькій обл.

1

1

 

1

Черкаській обл.

1

2

3

3

Чернігівській обл.

1

 

 

 

Чернівецькій обл.

1

1

2

5

Донецькій залізниці

1

1

 

 

Львівській залізниці

1

1

1

3

Одеській залізниці

2

1

7

11

Південній залізниці

1

1

 

 

Південно-Західній залізниці

1

1

 

1

Придніпровській залізниці

1

1

 

 

ГУВВ МВС України

 

 

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

Усього:

125

50

150

100

К-сть навчальн. місць

125

50

150

100

ГУМВС, УМВС

Академія внутрішніх військ

Національний університет "Юридична академія України ім. Я Мудрого" (м. Харків)

Національний університет "Одеська юридична академія (м. Одеса)

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

ОКР магістра

ОКР бакалавра

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

військове управління

філо-
логія

інженерна механіка

автомо-
більний транспорт

менед-
жмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менед-
жмент організацій

філо-
логія

інженерна механіка

автомо-
більний транспорт

менед-
жмент

військові науки

автомобілі та автомобільне господарство

менед-
жмент організацій

правознавство

на базі повної загальної середньої освіти

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

на базі ОКР бакалавра

Вінницькій обл.

3

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Волинській обл.

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Дніпропетровській обл.

5

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

23

Донецькій обл.

5

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6

Житомирській обл.

3

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3

Закарпатській обл.

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3

Запорізькій обл.

4

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

5

Івано-Франківській обл.

3

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Київській обл.

5

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

7

м. Києві

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

8

Кіровоградській обл.

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4

АР Крим

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

12

м. Севастополі

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

Луганській обл.

6

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

7

Львівській обл.

3

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

Миколаївській обл.

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

Одеській обл.

3

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11

Полтавській обл.

6

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

4

Рівненській обл.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Сумській обл.

6

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Тернопільській обл.

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Харківській обл.

11

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

5

Херсонській обл.

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

Хмельницькій обл.

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Черкаській обл.

4

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Чернігівській обл.

5

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

Чернівецькій обл.

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Донецькій залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Львівській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Одеській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Південній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Південно-Західній залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

Придніпровській залізниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

ГУВВ МВС України

43

7

5

5

10

20

10

10

15

15

30

30

25

10

10

 

 

ДОС МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

140

30

20

40

25

20

10

10

15

15

30

30

25

10

10

350

150

К-сть навчальн. місць

140

30

20

40

25

20

10

10

15

15

30

30

25

10

10

350

150

ГУМВС, УМВС

пропозиції ГУМВС, УМВС без урахування ГУВВ та слідства (денна форма навчання, бакалаври)

план-
комплек-
тування 2011 (денна форма навчання, бакалаври) без урахування слідства, ГУВВ

пропозиції ГУМВС, УМВС щодо комплек-
тування слідства (денна форма навчання, бакалаври)

план-
комплек-
тування слідства 2011 (НУ ЮАУ ім. Я. Мудрого та НУ ОЮА)

пропозиції ГУВВ (бакалаври денна форма навчання (АВВ + ФВВ НАВС)

план бакалаври для внутрішніх військ денна форма навчання (АВВ + ФВВ НАВС)

пропозиції бакалаври разом з ГУВВ, слідством

план бакалаври разом з ГУВВ, слідством

бакалаври разом без урахування слідства НУ Я. Мудрого, Одеса

працівники міліції (денна форма навчання, бакалаври)

експе-
римент

пропозиції ГУМВС, УМВС (заочна форма)

план клмплек-
тування заочна форма разом

заочка 5 років

заочка 3 роки

Вінницькій обл.

32

40

9

5

10

10

51

55

50

7

33

8

36

26

10

Волинській обл.

32

26

7

4

6

6

45

36

32

4

22

5

24

17

7

Дніпропетровській обл.

170

79

90

66

14

14

274

159

93

19

60

153

179

159

20

Донецькій обл.

174

82

114

33

12

12

300

127

94

19

63

165

190

175

15

Житомирській обл.

42

34

25

12

9

9

76

55

43

6

28

10

32

23

9

Закарпатській обл.

48

27

12

10

5

5

65

42

32

4

23

6

24

16

8

Запорізькій обл.

65

49

33

24

9

9

107

82

58

8

41

36

59

47

12

Івано-Франківській обл.

54

27

6

8

8

8

68

43

35

4

23

25

28

19

9

Київській обл.

98

55

53

26

14

14

165

95

69

10

45

80

103

87

16

м. Києві

107

70

53

42

12

12

172

124

82

15

55

90

123

108

15

Кіровоградській обл.

44

30

41

11

8

8

93

49

38

5

25

22

34

27

7

АР Крим

101

52

67

30

7

7

175

89

59

10

42

40

68

64

4

м. Севастополі

11

13

14

7

4

4

29

24

17

2

11

2

18

17

1

Луганській обл.

95

62

20

37

10

10

125

109

72

12

50

58

86

72

14

Львівській обл.

59

50

28

15

9

9

96

74

59

9

41

28

65

55

10

Миколаївській обл.

70

36

39

11

6

6

115

53

42

7

29

35

53

42

11

Одеській обл.

97

58

30

15

9

9

136

82

67

10

48

52

78

74

4

Полтавській обл.

72

39

25

16

14

14

111

69

53

8

31

30

51

43

8

Рівненській обл.

57

27

12

8

3

3

72

38

30

4

23

10

25

18

7

Сумській обл.

38

38

11

6

13

13

62

57

51

8

30

25

47

41

6

Тернопільській обл.

39

27

7

6

5

5

51

38

32

5

22

18

33

26

7

Харківській обл.

95

66

60

31

18

18

173

115

84

14

52

30

111

96

15

Херсонській обл.

54

29

30

12

6

6

90

47

35

6

23

37

45

37

8

Хмельницькій обл.

36

29

9

8

7

7

52

44

36

5

24

8

28

18

10

Черкаській обл.

64

35

22

8

8

8

94

51

43

6

29

33

51

40

11

Чернігівській обл.

52

37

17

18

13

13

82

68

50

6

31

20

44

33

11

Чернівецькій обл.

33

24

12

4

3

3

48

31

27

3

21

10

29

23

6

Донецькій залізниці

13

6

7

5

0

0

20

11

6

2

4

14

22

21

1

Львівській залізниці

13

5

0

4

0

0

13

9

5

1

4

4

14

14

0

Одеській залізниці

12

6

7

4

0

0

19

10

6

1

5

14

21

21

0

Південній залізниці

11

6

5

4

0

0

16

10

6

2

4

4

12

11

1

Південно-Західній залізниці

7

5

3

5

0

0

10

10

5

1

4

10

19

17

2

Придніпровській залізниці

13

6

7

5

0

0

20

11

6

2

4

14

23

23

0

ГУВВ МВС України

0

0

0

0

93

93

93

93

93

0

0

60

90

90

0

ДОС МВС

0

50

0

0

0

0

0

50

50

0

50

40

40

40

0

Усього:

1908

1225

875

500

335

335

3118

2060

1560

225

1000

1196

1905

1640

265

Примітка: Відбір та оформлення особових справ кандидатів на навчання до Академії внутрішніх військ та факультету внутрішніх військ НАВС здійснюється підрозділами кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС.

 

Т. в. о. начальника Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

О. Ф. Гіда

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали