ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2011 року N 1611

Про внесення змін до наказу від 17.06.99 N 1147

У зв'язку з реорганізацією та введенням в дію структури і штатного розпису центрального апарату Фонду державного майна України наказую:

1. Внести зміни до п. 1 наказу ФДМУ від 17.06.99 N 1147 "Про створення постійно діючої комісії з питань оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ", виклавши його в такій редакції:

Яковлєв Юрій Віталійович

заступник Голови Фонду державного майна України - Голова комісії;

Чердаков Володимир Анатолійович

начальник Управління біржової діяльності та проведення аукціонів - член комісії;

Андрущенко Олександр Арьєвич

начальник Управління планування та пільгового продажу - член комісії;

Лісовий Віктор Петрович

заступник начальника Управління корпоративних прав держави - член комісії;

Іванова Валентина Костянтинівна

начальник відділу продажу акцій на фондових біржах - секретар комісії;

2. Внести зміни до назви наказу ФДМУ від 17.06.99 N 1147 "Про створення постійно діючої комісії з питань оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ", виклавши його в такій редакції:

"Про створення постійно діючої комісії з питань оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій АТ".

3. Внести зміни до регламенту роботи постійно діючої комісії з питань оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій АТ шляхом викладення в новій редакції (додаток до наказу).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток
до наказу ФДМУ
09.11.2011 N 1611

Регламент
роботи комісії з питань оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

1. Комісія створена на підставі наказу Фонду державного майна України від 21.04.99 N 727 для оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій АТ (далі - Комісія) у складі 5 осіб, з них призначається Голова Комісії та відповідальний секретар.

2. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки покладаються на іншого заступника Голови Фонду, який на той час заміщує його, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3. За відсутності члена Комісії у випадку відрядження, відпустки, хвороби тощо у засіданні бере участь фахівець, якому делеговані такі повноваження, відповідно до функціональних обов'язків.

4. В своїй роботі створена Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Положенням про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ, що належать державі, та іншими нормативно-правовими актами.

5. Засідання Комісії відбувається в приміщенні Фонду державного майна України у міру надходження пакетів акцій АТ, підготовлених до продажу на фондових біржах України згідно з затвердженим помісячним-пооб'єктним планом-графіком виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній.

6. На розгляд Комісії Управлінням біржової діяльності та проведення аукціонів готуються пропозиції щодо розподілу пакетів акцій АТ на фондових біржах України з урахуванням доручень Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, пропозицій органів державного управління, органів приватизації.

7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як 3 з 5 осіб членів Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі розподілу голосів членів Комісії порівну, вирішальний голос належить Голові Комісії.

8. Кожного разу під час засідання Комісії ведеться протокол, який підписується Головою Комісії, членами Комісії та секретарем Комісії. Протокол засідання Комісії затверджується Головою Фонду державного майна України.

9. Член Комісії, який не згодний з прийнятим більшістю голосів рішенням, має право на викладення власної думки до протоколу.

10. Затверджений Головою Фонду державного майна України протокол засідання Комісії є підставою для підготовки наказів про затвердження переліків АТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за грошові кошти.

 

Заступник Голови Фонду

Ю. Яковлєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали