ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 червня 2012 року N 2921

Про внесення змін до наказу від 17.06.99 N 1147 (зі змінами та доповненнями)

У зв'язку з набранням чинності змінами до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9, у редакції наказу ФДМУ від 9 квітня 2012 року N 481, рішення НКЦПФР від 9 квітня 2012 року N 508, розпорядження АМКУ від 9 квітня 2012 року N 216-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2012 за N 725/21038, та відповідно до службової записки від 08.06.2012 N 34-1-425 наказую:

1. Внести зміни до назви наказу ФДМУ від 17.06.99 N 1147 "Про створення постійно діючої комісії з питань оптимального розподілу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ", виклавши її в такій редакції:

"Про створення постійно діючої комісії з питань забезпечення проведення аукціонів на фондових біржах".

2. Ввести до складу комісії Оляніну Людмилу Федорівну - начальника відділу правової експертизи Юридичного управління.

3. Внести зміни до регламенту роботи постійно діючої комісії, виклавши його в редакції, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

Додаток
до наказу ФДМУ
12.06.2012 N 2921


Регламент
роботи комісії з питань забезпечення проведення аукціонів на фондових біржах

1. Комісія створена на підставі наказу Фонду державного майна України від 21.04.99 N 727 (далі - Комісія) у складі 6 осіб, з яких призначається голова Комісії (із числа заступників Голови Фонду) та відповідальний секретар.

2. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки покладаються на іншого заступника Голови Фонду, який на той час заміщає його, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3. За відсутності члена Комісії у випадку відрядження, відпустки, хвороби тощо у засіданні бере участь фахівець, якому делеговані такі повноваження, відповідно до функціональних обов'язків.

4. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Положенням про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств та іншими нормативно-правовими актами.

5. Засідання Комісії відбувається в приміщенні Фонду державного майна України у міру надходження пакетів акцій АТ, підготовлених до продажу на фондових біржах України згідні із затвердженим помісячним-пооб'єктним планом-графіком виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, або в міру необхідності прийняття рішень щодо забезпечення проведення аукціонів на фондових біржах, ініціюється головою Комісії (або іншим заступником Голови Фонду, який на той час його заміщає, відповідно до розподілу функціональних обов'язків) за поданням члена Комісії - начальника Управління біржової діяльності та проведення аукціонів (або фахівця, якому делеговані такі повноваження, відповідно до функціональних обов'язків).

6. Комісія розглядає та приймає у вигляді рішень:

- пропозиції щодо оптимального розподілу пакетів акцій АТ, які підлягають продажу на аукціоні, між фондовими біржами;

- рекомендації щодо зменшення початкової ціни продажу акцій та продовження аукціону;

- рекомендації щодо дроблення пакета акцій на лоти та продовження аукціону;

- пропозиції щодо зміни методу аукціону.

7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 4 із 6 осіб - членів Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі розподілу голосів членів Комісії порівну вирішальний голос належить голові Комісії.

8. Щоразу під час засідання Комісії ведеться протокол, який підписується головою Комісії, членами Комісії та секретарем Комісії. Протокол засідання Комісії затверджується Головою Фонду державного майна України.

9. Член Комісії, не згодний з прийнятим більшістю голосів рішенням, має право на викладення у протоколі власної думки.

10. Затверджений Головою Фонду державного майна України протокол засідання Комісії є підставою для підготовки відповідних рішень ФДМУ.

 

Заступник Голови Фонду

Ю. Яковлєв

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали