ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012

м. Київ

N 646


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1177/21489

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Відповідно до Закону України від 13 січня 2012 року N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 15 вересня 2000 року N 1935 "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2000 року за N 690/4911, такі зміни:

1.1. Заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності".

1.2. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності (додається).".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 вересня 2000 року N 1935, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 вересня 2000 року N 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2000 року за N 690/4911 (додаються).

3. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду державного
майна України

О. Рябченко


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.05.2012

м. Київ

N 675


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 року за N 1177/21489

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 13 січня 2012 року N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 вересня 2000 року N 139 "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2000 року за N 690/4911, такі зміни:

Заголовок рішення викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності".

1.2. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності (додається).".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 вересня 2000 року N 1935, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 вересня 2000 року N 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2000 року за N 690/4911 (додаються).

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Петрашко


 

Протокол засідання Комісії
від 10 травня 2012 р. N 22


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
10.05.2012 N 646,
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10.05.2012 N 675

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1177/21489


Зміни
до Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств

1. Назву Положення викласти в такій редакції:

"Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності".

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України від 13 січня 2012 року N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI), від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI), "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та інших нормативно-правових актів щодо приватизації державного майна і визначає порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності.".

3. Пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 16 вважати відповідно пунктами 2 - 15.

4. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Об'єктом приватизації у майні господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності (далі - Підприємство), є визначені в їх установчих документах частки (паї) або акції, що належать державі.".

5. У пункті 3 слова та цифри "Положення про порядок передприватизаційної підготовки підприємств, у статутних фондах яких є державна частка, затвердженого наказом ФДМУ від 14 серпня 2000 року N 1691 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2000 року за N 562/4783" замінити словами "порядку, установленому Кабінетом Міністрів України".

6. Абзац другий пункту 5 виключити.

7. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Приватизація державних часток (паїв, акцій) Підприємств агропромислового комплексу здійснюється відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року N 1718 "Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 666/4887 (із змінами).".

8. Пункт 8 після цифр "667/4888" та "668/4889" доповнити словами "(із змінами)".

9. В абзаці другому пункту 9 слова "міжгосподарського підприємства" замінити словом "Підприємства".

10. Пункти 12, 13 викласти в такій редакції:

"12. Створення на базі Підприємства акціонерного товариства здійснюється у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

13. Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства, створеного на базі Підприємства, здійснюється відповідно до чинного законодавства України у сфері цінних паперів.".

11. Пункт 14 виключити.

У зв'язку з цим пункт 15 вважати пунктом 14.

12. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Приватизація державних часток (паїв, акцій) у майні Підприємств, які не належать до об'єктів агропромислового комплексу, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.".

13. Додатки 1, 2 до Положення виключити.

14. У тексті Положення слова "відкрите акціонерне товариство", "статутний фонд", "установчий договір" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "акціонерне товариство", "статутний капітал", "засновницький договір" у відповідних відмінках та числах.

 

В. о. директора Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності

Н. Рикова

Т. в. о. директора Департаменту
корпоративного управління та
корпоративних фінансів

В. Корж

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали