ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 07.06.2018 р. N 1185

Про внесення змін до Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки (зі змінами від 28 липня 2016 року)

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 серпня 2015 року N 1297 (Програма N 1297) (зі змінами від 28 липня 2016 року), виклавши її у новій редакції (додається).

2. Затвердити у новій редакції Правила надання пільгових кредитів позичальникам за Обласною цільовою програмою "Власний дім" на 2016 - 2020 роки (Програма N 1297) (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації та постійну профільну комісію обласної ради з питань бюджету.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 07 червня 2018 року N 1185)

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

Загальні положення

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", від 5 жовтня 1998 року N 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 (Постанова N 385), розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2015 р. N 191 "Про розроблення цільової обласної програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 995-р "Про схвалення Концепції розвитку сільських територій" (Розпорядження N 995-р), від 19 липня 2017 року N 489-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій" (План N 489-р), розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12.01.2018 р. N 9 "Про план заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій в Закарпатській області", з метою реалізації державної політики у галузі будівництва житла та поліпшення соціально-побутових умов проживання населення у сільській місцевості та містах районного значення шляхом надання пільгових довгострокових кредитів та залучення для впровадження цієї Програми різних джерел фінансування.

У цій Програмі враховано досвід, набутий під час впровадження в краї Обласної цільової програми "Власний дім", починаючи з 2002 року, відповідних районних програм та досвід впровадження регіональних програм у цілому по Україні.

Завдяки впровадженню Обласної цільової програми "Власний дім", починаючи з 2000 року пільговими кредитами для поліпшення своїх житлових умов скористалось 6523 позичальники на загальну суму 118836 тис. гривень. За допомогою кредитування введено в експлуатацію 750 будинків загальною площею 135000 кв. метрів, облаштовано інженерними мережами (газопроводом, водопроводом, водовідведенням, опаленням) 5730 житлових будинків та квартир.

Мета та завдання Програми

Основні показники Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки наведено відповідно до додатку 1 до Програми.

Ця Програма спрямована на:

підвищення якості життя сільського населення;

надання державної підтримки для індивідуального житлового будівництва на селі та вдосконалення її механізмів;

збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

поліпшення житлово-побутових умов проживання селян шляхом облаштування житлових будинків інженерними мережами та енергоефективними, енергозберігаючими технологіями;

соціально-економічний розвиток сільської місцевості шляхом надання кредитів на розвиток особистих селянських господарств, сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.) та забезпечення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива);

залучення різних джерел фінансування на впровадження цієї Програми.

забезпечення пріоритетності в наданні пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям на передбачені Програмою напрямки.

Обласна цільова програма "Власний дім" на 2016 - 2020 роки - це довгостроковий, організаційно-економічний документ, що визначає шляхи розв'язання однієї з найважливіших суспільних проблем області - забезпечення житлом та підвищення рівня якості життя сільського населення краю. Позитивне розв'язання проблеми матиме позитивний соціальний ефект.

Фінансування Програми

Джерела фінансування Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки визначені згідно з додатком 2 до Програми, які формуються за рахунок державного та місцевих бюджетів у пропорціях, визначених Кабінетом Міністрів України. Для фінансування Програми передбачається 164020,0 тис. гривень, у тому числі за рахунок повернення кредитних коштів від позичальників у сумі 48015,0 тис. гривень, які будуть направлені на подальше фінансування Програми і складають 30 відсотків до загальних обсягів фінансування. Фінансування Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки з бюджетів об'єднаних територіальних громад та сільських, селищних, міських рад викладено в додатку 6. Важливим є те, що виділені цими радами бюджетні кошти на Програму є зворотними, тобто повертаються позичальниками в їх місцеві бюджети. Згідно з розрахунками ця сума за 2016 - 2020 рр. прогнозується в обсязі 39300 тис. гривень.

Фінансування Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки в розрізі районів наведено у додатку 5 до Програми. При визначенні фінансування районних програм з державного та обласного бюджетів враховано такі критерії: чисельність сільського населення у районі та участь у фінансуванні Програми із районного бюджету (додаток 4).

Кредитування Програми

Програма передбачає надання пільгових (під 3 відсотки річних) кредитів позичальникам у обсягах кредитування, вказаних в додатку 3 до Програми. Кредитування передбачається здійснювати відповідно до фінансування Програми з урахуванням бюджетних коштів, виділених районами.

Реалізація Програми

Реалізація Програми здійснюється обласним фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, створеним відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.99 N 166 "Про обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості", райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування області.

Контроль за впровадженням Програми покладається на обласну координаційну раду з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Очікувані результати

У ході реалізації Програми передбачається будівництво нових та завершення розпочатих будівництвом 400 житлових будинків загальною площею 55000,0 кв. м (додаток 1 до Програми), облаштування інженерними мережами та енергоефективними, енергозберігаючими технологіями 2035 житлових будинків, квартир (додаток 1 до Програми), створення тимчасових робочих місць на селі (додаток 1 до Програми). Програмою передбачено кошти в обсязі 23,0 млн. гривень направити на соціально-економічний розвиток села, у тому числі на розвиток сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.), розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства.

ПАСПОРТ
Обласної цільової програми "Власний дім на 2016 - 2020 роки"

Ініціатор розроблення Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2015 року N 191 "Про розроблення цільової обласної програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки"

Розробник Програми

Обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості

Співрозробники Програми

-

Відповідальний виконавець Програми

голова Обласного Фонду інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості Андрусь Микола Іванович

Учасники Програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації (департамент фінансів, департамент агропромислового розвитку, департамент економічного розвитку та торгівлі, департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури), районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2016 - 2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний, районні та бюджети сільських, селищних, міських (у містах районного значення) рад і об'єднаних територіальних громад

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього,
у тому числі:

164 млн гривень

кошти з місцевих бюджетів

118,8 млн гривень

кошти з державного бюджету

45,2 млн гривень

 

Додаток 1
до Програми

Основні показники обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

Показники:

Один. виміру

За роками

УСЬОГО:

2016

2017

2018

2019

2020

1. Фінансування Програми:

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

тис. грн

7140,0

8100,0

9030,0

9960,0

10990,0

45220,0

обласний бюджет

тис. грн

6400,0

8000,0

10100,0

12400,0

15000,0

51900,0

районні бюджети

тис. грн

4600,0

5000,0

5500,0

6000,0

6500,0

27600,0

міські, селищні, сільські бюджети, та бюджети ОТГ

тис. грн

4735,0

6020,0

7500,0

9375,0

11670,0

39300,0

УСЬОГО:

тис. грн

22875,0

27120,0

32130,0

37735,0

44160,0

164020,0

У тому числі за рахунок повернення кредитів (спецфонд)

тис. грн

6775,0

7910,0

9370,0

11010,0

12950,0

48015,0

2. Кредитування Програми:

 

 

 

 

 

 

 

будівництво, реконструкція, добудова житла

тис. грн

6700,0

8000,0

9550,0

11300,0

13300,0

48850,0

інженерні мережі, енергоефективні та енергозберігаючі технології

тис. грн

11345,0

13490,0

16050,0

18905,0

22130,0

81920,0

придбання будинків

тис. грн

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1900,0

7100,0

витрати на обслуговування кредитів

тис. грн

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

3150,0

Пільгові кредити на розвиток сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.)

 

1600,0

1900,0

2250,0

2650,0

3100,0

11500,0

Пільгові кредити на розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства

тис. грн

1600,0

1900,0

2250,0

2650,0

3100,0

11500,0

УСЬОГО:

тис. грн

22875,0

27120,0

32130,0

37735,0

44160,0

164020,0

3. Введення в експлуатацію житла, будинки

шт.

61

71

80

90

98

400

кв. м

8300

9700

11000

12400

13600

55000

4. Облаштування будинків інженерними мережами та енергоефективними і енергозберігаючими технологіями

шт.

280

335

400

470

550

2035

5. Створення нових робочих місць на селі

од.

456

528

610

694

775

3063

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 2
до Програми

Джерела фінансування обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

(тис. грн)

КОШТИ

За роками

УСЬОГО:

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

5040,0

5800,0

6530,0

7260,0

7990,0

32620,0

спеціальний фонд

2100,0

2300,0

2600,0

2700,0

3000,0

12600,0

УСЬОГО:

7140,0

8100,0

9030,0

9960,0

10990,0

45220,0

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

4700,0

5800,0

7400,0

9200,0

11300,0

38400,0

в т. ч. на витрати по обслуговуванню кредитів

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

спеціальний фонд

1700,0

2200,0

2700,0

3200,0

3700,0

13500,0

УСЬОГО:

6400,0

8000,0

10100,0

12400,0

15000,0

51900,0

Районні бюджети

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

2340,0

2600,0

2830,0

3060,0

3290,0

14120,0

в т. ч. на витрати по обслуговуванню кредитів

170,0

130,0

130,0

130,0

130,0

650,0

спеціальний фонд

2260,0

2400,0

2670,0

2940,0

3210,0

13480,0

УСЬОГО:

4600,0

5000,0

5500,0

6000,0

6500,0

27600,0

Міські, селищні, сільські бюджети ОТГ

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

4020,0

5010,0

6000,0

7205,0

8630,0

30865,0

в т. ч. на витрати по обслуговуванню кредитів

130,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

спеціальний фонд

715,0

1010,0

1500,0

2170,0

3040,0

8435,0

УСЬОГО:

4735,0

6020,0

7500,0

9375,0

11670,0

39300,0

Всього на програму

22875,0

27120,0

32130,0

37735,0

44160,0

164020,0

загальний фонд

16100,0

19210,0

22760,0

26725,0

31210,0

116005,0

спеціальний фонд

6775,0

7910,0

9370,0

11010,0

12950,0

48015,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 3
до Програми

Обсяги кредитування Обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

(тис. грн)

Кредитування

Кредитування програми за роками

УСЬОГО:

2016

2017

2018

2019

2020

Будівництво, реконструкція, добудова, капітальний ремонт житла

6700,0

8000,0

9550,0

11300,0

13300,0

48850,0

Інженерні мережі, енергоефективні та енергозберігаючі технології

11345,0

13490,0

16050,0

18905,0

22130,0

81920,0

Придбання житла

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1900,0

7100,0

Витрати на часткове обслуговування кредитів

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

3150,0

Пільгові кредити на розвиток сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.)

1600,0

1900,0

2250,0

2650,0

3100,0

11500,0

Пільгові кредити на розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства

1600,0

1900,0

2250,0

2650,0

3100,0

11500,0

УСЬОГО:

22875,0

27120,0

32130,0

37735,0

44160,0

164020,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 4
до Програми

РОЗРАХУНОК
визначення критеріїв розподілу державних та обласних бюджетних коштів для надання пільгових кредитів у районах області за Обласною цільовою програмою "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Назва районів

Чисельність сільського населення на 01.01.2015 року

Фінансування із районних бюджетів 2016 - 2020 роки

Сума відсотків

Середній відсоток визначених критеріїв

 

 

тис. осіб

відсотки

тис. грн.

відсотки

відсотки

відсотки

1.

Берегівський

48,7

6,2

1220

4,4

10,6

5,3

2.

Великоберезнянський

19,2

2,4

910,0

3,3

5,7

2,9

3.

Виноградівський

82,2

10,4

3280,0

11,9

22,3

11,1

4.

Воловецький

18,1

2,3

760,0

2,8

5,1

2,6

5.

Іршавський

90,7

11,5

2450,0

8,9

20,4

10,2

6.

Міжгірський

38,5

4,9

710

2,6

7,5

3,7

7.

Мукачівський

90,0

11,4

4160,0

15,1

26,5

13,2

8.

Перечинський

25,0

3,2

970,0

3,5

6,7

3,4

9.

Рахівський

55,5

7,0

760,0

2,8

9,8

4,9

10.

Свалявський

37,6

4,8

2210,0

8,0

12,8

6,4

11.

Тячівський

129,5

16,4

4020,0

14,4

30,8

15,4

12.

Ужгородський

66,4

8,4

4190,0

15,2

23,6

11,8

13.

Хустський

87,4

11,1

1960,0

7,1

18,2

9,1

УСЬОГО:

788,8

100,0

27600,0

100,0

200,0

100,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 5
до Програми

Фінансування обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

(тис. грн)

N
з/п

Районні бюджети:

2016

2017

2018

2019

2020

Усього

Всього

Загал. фонд

Спец. фонд

Всього

Загал. фонд

Спец. фонд

Всього

Загал. фонд

Спец. фонд

Всього

Загал. фонд

Спец. фонд

Всього

Загал. фонд

Спец. фонд

Всього

Загал. фонд

Спец. фонд

1

Берегівський

190

150

40

210

170

40

240

190

50

270

210

60

310

230

80

1220

950

270

2

В. Березнянський

150

100

50

160

110

50

180

120

60

200

130

70

220

140

80

910

600

310

3

Виноградівський

550

250

300

600

280

320

650

310

340

710

340

370

770

370

400

3280

1550

1730

4

Воловецький

120

80

40

130

90

40

150

100

50

170

110

60

190

120

70

760

500

260

5

Іршавський

400

200

200

440

220

220

490

240

250

540

260

280

580

280

300

2450

1200

1250

6

Міжгірський

110

80

30

120

90

30

140

100

40

160

110

50

180

120

60

710

500

210

7

Мукачівський

700

300

400

760

330

430

830

360

470

900

390

510

970

420

550

4160

1800

2360

8

Перечинський

160

100

60

170

110

60

190

120

70

210

130

80

240

140

100

970

600

370

9

Рахівський

120

80

40

130

90

40

150

100

50

170

110

60

190

120

70

760

500

260

10

Свалявський

350

150

200

400

180

220

440

200

240

480

220

260

540

240

300

2210

990

1220

11

Тячівський

700

350

350

750

380

370

810

400

410

860

420

440

900

440

460

4020

1990

2030

12

Ужгородський

730

350

380

780

380

400

840

400

440

900

420

480

940

440

500

4190

1990

2200

13

Хустський

320

150

170

350

170

180

390

190

200

430

210

220

470

230

240

1960

950

1010

УСЬОГО:

4600

2340

2260

5000

2600

2400

5500

2830

2670

6000

3060

2940

6500

3290

3210

27600

14120

13480

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 6
до Програми

Фінансування з бюджетів об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних, міських рад обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

(тис. грн)

N
з/п

Місцеві ради районів

2016

2017

2018

2019

2020

Всього

Усього

Загал. фонд

Спец. фонд

Усього

Загал. фонд

Спец. фонд

Усього

Загал. фонд

Спец. фонд

Усього

Загал. фонд

Спец. фонд

Усього

Загал. фонд

Спец. фонд

Усього

Загал. фонд

Спец. фонд

1

Берегівського

140

120

20

170

140

30

205

165

40

260

200

60

325

240

85

1100

865

235

2

В. Березнянського

165

140

25

190

160

30

240

190

50

300

230

70

370

275

95

1265

995

270

3

Виноградівського

365

310

55

445

370

75

550

440

110

690

530

160

870

635

235

2920

2285

635

4

Воловецького

90

75

15

110

90

20

130

105

25

165

125

40

205

150

55

700

545

155

5

Іршавського

200

170

30

265

220

45

325

260

65

400

310

90

500

370

130

1690

1330

360

6

Міжгірського

140

120

20

170

140

30

205

165

40

260

200

60

325

240

85

1100

865

235

7

Мукачівського

400

340

60

540

450

90

675

540

135

845

650

195

1055

780

275

3515

2760

755

8

Перечинського

320

270

50

385

320

65

480

385

95

600

460

140

745

550

195

2530

1985

545

9

Рахівського

210

180

30

290

240

50

360

290

70

455

350

105

570

420

150

1885

1480

405

10

Свалявського

1100

935

165

1500

1250

250

1875

1500

375

2340

1800

540

2915

2160

755

9730

7645

2085

11

Тячівського

250

210

40

300

250

50

380

300

80

470

360

110

580

430

150

1980

1550

430

12

Ужгородського

1060

900

160

1295

1080

215

1625

1300

325

2030

1560

470

2520

1870

650

8530

6710

1820

13

Хустського

296

250

46

360

300

60

450

360

90

560

430

130

690

510

180

2356

1850

506

УСЬОГО:

4735

4020

715

6020

5010

1010

7500

6000

1500

9375

7205

2170

11670

8630

3040

39300

30865

8435

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
(у редакції рішення обласної ради
від 07 червня 2018 року N 1185)

ПРАВИЛА
надання пільгових кредитів позичальникам за Обласною цільовою програмою "Власний дім" на 2016 - 2020 роки

Правила розроблені відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", від 05 жовтня 1998 року N 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 (Постанова N 385), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 995-р "Про схвалення Концепції розвитку сільських територій" (Розпорядження N 995-р), від 19 липня 2017 року N 489-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій" (План N 489-р), розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12 січня 2018 року N 9 "Про план заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій в Закарпатській області".

Правила передбачають умови і порядок надання обласним Фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості пільгових кредитів позичальникам за Програмою "Власний дім" по таких напрямках: для будівництва, добудови, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків (квартир) з надвірними господарськими приміщеннями, придбання готового або незавершеного будівництвом житла (будинку або квартири) з подальшою його добудовою, реконструкцією та капітальним ремонтом; для будівництва інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, опалення, встановлення твердопаливних котлів, тощо) з підключенням їх до існуючих комунікацій і за їх межами (індивідуально); для впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій (в тому числі утеплення фасадів, даху будинку, квартири, ремонту даху, заміни зовнішніх дверей, вікон та ін.); для розвитку сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та інших напрямків туризму); для розвитку тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного, особистого селянського господарства; для участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження, застосовуючи альтернативні види палива; для розвитку інфраструктури села (в тому числі будівництва доріг, тротуарів, вуличного освітлення та інше); для подальшого поліпшення соціально-побутових умов проживання сільського населення Закарпатської області.

I. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах мають таке значення:

Обласний Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості - госпрозрахункова, кредитно-фінансова, господарська організація, засновником якої є Закарпатська обласна державна адміністрація, і створена з метою поліпшення житлових, соціально-побутових умов сільського населення області, розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості шляхом надання пільгових позик за Програмою "Власний дім";

кредит - сума коштів, що надається громадянам України (далі - позичальникам) за рахунок кредитних ресурсів Фонду на умовах, визначених кредитним договором для фінансування за напрямками кредитування, які передбачені цими Правилами;

кредитний договір - договір, укладений відповідно до цих Правил між Фондом та позичальником, який визначає умови надання та обсяги кредиту, умови погашення кредиту та внесення плати за користування кредитом, терміни освоєння кредитних ресурсів, відповідальність сторін та інші взаємовідносини;

додатковий договір - договір, укладений між Фондом та позичальником, яким вносяться зміни до кредитного договору щодо збільшення суми кредиту, терміну повернення коштів, та інших умов з метою забезпечення завершення робіт і впровадження енергоефективних, енергозберігаючих технологій;

позичальник - фізична особа (яка має громадянство України, і є мешканцем Закарпатської області), а також має право на отримання пільгового кредиту відповідно до цих Правил;

продавець - фізична чи юридична особа, яка продає згідно з договором купівлі-продажу завершений або незавершений будівництвом індивідуальний житловий будинок з надвірними підсобними приміщеннями (квартиру), що належать їй на праві приватної власності;

покупець - фізична особа, яка купує в сільській місцевості згідно з договором купівлі - продажу з використанням пільгового кредиту завершений або незавершений будівництвом індивідуальний житловий будинок (квартиру) та здійснює добудову, реконструкцію, капітальний ремонт незавершеного житлового будинку (квартири);

кошторис - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, добудови, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, складений на підставі збірника укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів, аналізів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 23.12.2004 N 2929/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334.

добудова незавершеного будівництвом житла - завершення будівництва (будинку чи квартири) згідно з отриманим будівельним паспортом з використанням пільгового кредиту;

реконструкція індивідуального житлового будинку (квартири) - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, внаслідок яких змінюються архітектурно-планувальні та технічні показники завершеного або незавершеного будівництвом індивідуального житлового будинку (квартири);

капітальний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає зміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та зруйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також поліпшення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта;

інженерні мережі - комплекс робіт по будівництву та монтажу системи інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, опалення, встановлення твердопаливних котлів, топок тощо) з підключенням їх до існуючих комунікацій і за їх межами (індивідуально);

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій - комплекс робіт із утеплення фасаду, даху будинку (квартири), заміна зовнішніх дверей, вікон на енергозберігаючі, ремонт даху та інші роботи із енергоефективності та енергозбереження;

молода сім'я - подружжя або неповна сім'я (мати, батько), в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років;

учасник АТО - військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;

особисте селянське господарство - господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи, фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції споживають її, а також реалізують надлишки населенню;

сфера послуг сільського та зеленого туризму - це специфічна форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського або підсобного господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону;

агросадиба - особисте селянське господарство, розташоване в селі або селищі Закарпатської області та придатне для проживання відпочивальників;

сільське населення - мешканці області, які проживають в селах, селищах, містах районного значення, а також та на території об'єднаних територіальних громад та за їх межами (в тому числі у відокремлених садибах і хуторах);

сільська місцевість - адміністративна територія сіл, селищ, міст районного значення та об'єднаних територіальних громад, а також відокремлені садиби та хутори, розташовані за їх за межами.

супровід кредитної лінії - це комплекс послуг, до яких входять консультування позичальників, оформлення кредитної справи, укладення кредитного договору та договорів поруки, контроль за цільовим використанням кредитних коштів, забезпечення фінансування кредитного договору, консультування та надання розрахунків із повернення коштів протягом усього терміну кредиту, збереження та наступна передача в архів кредитної справи й інші послуги, пов'язані з отриманням, використанням та поверненням кредиту.

1.2. Для ефективного використання кредитних коштів Фонду, створюється обласна координаційна рада з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі і її рішення щодо впровадження Програми носять правовий характер.

1.3. Кредитування за цими Правилами є прямими, адресними (цільовими), зворотними і здійснюються у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

1.4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселяються для постійного проживання), будують, купують об'єкти кредитування або беруть участь у будівництві окремих комплексів забудови індивідуальних житлових будинків та багатоквартирних будинків у сільській місцевості, селищах, містах районного значення, а також на території об'єднаних територіальних громад і займаються іншою діяльністю, кредитування якої передбачено цими Правилами, працюють і отримують офіційний дохід в установах, закладах, організаціях всіх форм власності та інших господарських формуваннях, що здійснюють діяльність в межах Закарпатської області, та особи, які отримують пенсію у зв'язку з інвалідністю, пенсіонери за віком, інші соціальні виплати і мають систематично інший офіційний дохід.

Позичальниками також можуть бути особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

1.5. Право на одержання пільгового кредиту надається позичальнику тільки один раз на кожен із напрямків кредитування за умови повного розрахунку за раніше отриманий кредит.

1.6. Фондом може здійснюватися страхування коштів кредитів відповідно до законодавства.

II. Умови надання кредиту

2.1. Пільговий кредит позичальнику надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям або неповним сім'ям - до 30 років із внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних та супроводу кредитної лінії.

Позичальник, який, станом на дату укладення кредитного договору, має трьох і більше дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем (резервістом, військовозобов'язаним) та працівником Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особою рядового, начальницького складу, працівником Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відсотки не нараховуються за період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції, а також працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об'єкта кредитування та граничного розміру кредиту, а саме:

2.2.1. Для будівництва нового житлового будинку у розмірі до 300,0 (триста) тис. гривень; на добудову, реконструкцію, капітальний ремонт до 200 (двісті) тис. гривень; на придбання готового або незавершеного будівництвом житла (будинку або квартири) у обсязі до 250,0 (двісті п'ятдесят) тис. гривень, а також на його подальшу добудову, реконструкцію та капітальний ремонт у сумі 50 (п'ятдесят) тис. гривень.

2.2.2. Для будівництва інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, опалення: в тому числі встановлення твердопаливного котла, топки та інше) з підключенням їх до існуючих комунікацій і за їх межами (індивідуально) у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень з терміном повернення до 8 (восьми) років.

2.2.3. Для впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, а саме:

- утеплення фасаду, даху, заміну зовнішніх дверей та вікон будинку або квартири у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень з терміном повернення до 8 (восьми) років;

- на ремонт даху із заміною покрівлі та водостічної системи (без заміни будівельних конструкцій даху) у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень з терміном повернення до 8 (восьми) років;

- на ремонт даху із заміною покрівлі і будівельних конструкцій та встановленням водостічної системи у сумі до 145,0 (сто сорок п'ять) тис. гривень з терміном повернення до 10 (десяти) років.

2.2.4. Для розвитку сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.) у сумі до 150,0 (сто п'ятдесят) тис. гривень строком до 10 (десяти) років, а саме:

- будівництво, добудова, реконструкція, капітальний ремонт агросадиб та облаштування їх інженерними мережами, здійснення опоряджувальних робіт і спорудження під'їздів та огорожі;

- будівництво, придбання устаткування та облаштування дегустаційних залів;

- придбання устаткування, реманенту та обладнання для створення сільських майстерень (музеїв), організації проведення майстер-класів із сільських ремесел (промислів), а саме: ковальство, ткацтво, плетіння, теслярство, пічникарство тощо;

- придбання та утримання кінного поголів'я, будівництво та реконструкція приміщень для його утримання, придбання кінного знаряддя;

- придбання та виготовлення транспортних засобів з метою надання послуг із ознайомлення туристів з краєвидами сільської та гірської місцевості (квадрацикли, велосипеди, вози, карети тощо);

- придбання реманенту та відповідної техніки для надання послуг із організації догляду за виноградниками, садами, городами, рибниками тощо (садіння, підкопування, поливання, тощо) з наступною дегустацією вирощеної продукції.

2.2.5. Для розвитку тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства, а саме: будівництво, реконструкція, добудова капітальний ремонт господарських будівель, підсобних приміщень, в тому числі створення пунктів збору, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, оснащення їх інженерними мережами, спорудження під'їздів, підходів та огорожі, придбання насіння, саджанців, міндобрив, сільськогосподарської техніки та обладнання, молодняка великої рогатої худоби, коней, овець, птиці, бджіл, малька риби та ін. у сумі до 150,0 (сто п'ятдесят) тис. гривень строком до 10 (десяти) років.

2.2.6. Для отримання кредиту на встановлення сонячних батарей, вітрогенераторів, теплових насосів, іншого обладнання з метою забезпечення енергоефективності та енергозбереження у житлових будинках (квартирах) з підключенням його до існуючих інженерних комунікацій і за їх межами (індивідуально) у сумі до 200,0 (двісті) тис. гривень строком до 10 (десяти) років.

2.3. Джерелами фінансування напрямків кредитування за Програмою для розвитку сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.); для розвитку тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства; для участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого або вітчизняного походження (альтернативні види палива) і з підключенням їх до існуючих інженерних комунікацій є: кошти обласного, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських, селищних, сільських рад, а також цільове фінансування на ці напрямки кредитування від підприємств, установ, організацій (юридичних осіб незалежно від форм власності) та фізичних осіб, а також іноземні інвестиції.

2.4. Позичальники, яким надаватиметься кредит, визначаються Фондом на підставі клопотань органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад у містах районного значення, об'єднаних територіальних громад) та райдержадміністрацій.

2.5. Кредит позичальнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне проживання у сільську місцевість, тобто в межах села, селища, міста районного значення, об'єднаної територіальної громади та за межами села, селища, міста районного значення, об'єднаної територіальної громади (в тому числі відокремлених садибах і хуторах), а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

2.6. Плата за користування кредитними коштами обчислюється з моменту перерахування Фондом грошових коштів на рахунок позичальника.

2.7. Сума та термін повернення кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва та об'ємів робіт, однак не може перевищувати граничних розмірів кредитів, вказаних у п. 2.2 цих Правил. Зміни до кредитного договору вносяться упродовж усього терміну повернення кредиту шляхом укладення додаткового договору.

2.8. У першочерговому порядку кредит надається позичальникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим сім'ям, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб; окремим категоріям громадян, визначеним обласною координаційною радою з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

III. Порядок оформлення і надання кредиту

3.1. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.

3.2. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми, позичальник подає до Фонду такі документи:

3.2.1 Для отримання кредиту на будівництво, добудову, реконструкцію та капітальний ремонт житлового будинку (квартири) з надвірними господарськими приміщеннями та добудову незавершеного будівництвом житла:

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім'ї;

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідка з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні шість місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про наявність або відсутність нерухомого майна;

- копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

- будівельний паспорт або проектну документацію, а на капітальний ремонт - кошторис, вартість виготовлення яких, може входити за згодою позичальника до суми кредиту;

- договір іпотеки та поруки, оформлений в установленому порядку;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.2.2. Для отримання кредиту на придбання готового житла (будинку або квартири), незавершеного будівництвом житла з подальшою його добудовою, реконструкцією та капітальним ремонтом:

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім'ї;

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше неповнолітніх дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні шість місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про наявність або відсутність нерухомого майна;

- заява власника житла чи об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);

- паспорт продавця для перевірки особи (ксерокопію);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду продавця (ксерокопію);

- копію технічного паспорта та витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

- акт обстеження житла, що продається за участю представника Фонду, позичальника, представника органу місцевого самоврядування;

- у разі добудови, реконструкції незавершеного будівництвом придбаного будинку, - будівельний паспорт або проект, а при капітальному ремонті - кошторис;

- копію договору купівлі-продажу, засвідчену в установленому порядку;

- договір іпотеки та поруки, оформлений в установленому порядку;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шести місяців;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.2.3. Для отримання кредиту на будівництво інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, опалення: в тому числі встановлення твердопаливного котла, топки тощо) з підключенням їх до існуючих комунікацій і за їх межами (індивідуально):

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім'ї;

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- договір поруки, оформлений в установленому порядку;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців;

- схему на будівництво інженерних мереж, погоджену головою міської, селищної, сільської ради, об'єднаної територіальної громади;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.2.4. Для впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій (в тому числі утеплення фасаду, даху будинку або квартири, ремонту даху, заміни зовнішніх дверей, вікон та інше):

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім'ї;

- свідоцтва про народження дітей (на право пільг при наявності 3-х і більше дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- договір поруки, оформлений в установленому порядку;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців;

- схему на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, погоджену головою міської, селищної, сільської ради, об'єднаної територіальної громади;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.2.5. Для отримання кредиту на розвиток сфери послуг туризму (в т. ч. сільського, зеленого та ін.), а саме: будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт агросадиб та облаштування їх інженерними мережами, здійснення опоряджувальних робіт і спорудження під'їздів та огорожі; будівництво, придбання устаткування та облаштування дегустаційних залів; придбання устаткування, реманенту та обладнання для створення сільських майстерень (музеїв), організації проведення майстер-класів із сільських ремесел (промислів: ковальство, ткацтво, плетіння, теслярство, пічникарство тощо); придбання та утримання кінного поголів'я, будівництво і реконструкція приміщень для його утримання, придбання кінного знаряддя; придбання та виготовлення транспортних засобів з метою надання послуг із ознайомлення туристів з краєвидами сільської та гірської місцевості (квадроцикли, велосипеди, вози, карети тощо); придбання реманенту та відповідної техніки для надання послуг із організації догляду за виноградниками, садами, городами, рибниками тощо (садіння, підкопування, поливання, тощо) з наступною дегустацією вирощеної продукції:

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- клопотання структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який здійснює управління у сфері туризму та курортів;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім'ї;

- характеристику агросадиби;

- проектну документацію (при оформленні кредиту на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт агросадиби);

- схему, погоджену головою міської, селищної, сільської ради, об'єднаної територіальної громади (при оформленні кредиту на будівництво інженерних мереж або провадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій);

- план-схему робіт, заходів, запланованих за кредитні кошти, погоджену сільським, селищним, міським головою, або головою об'єднаної територіальної громади;

- документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку або її оренду;

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- договір іпотеки та поруки, оформлений в установленому порядку;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шести місяців;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.2.6. Для отримання кредиту на розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства, а саме: будівництво, реконструкція, добудова, капітальний ремонт господарських будівель, підсобних приміщень, у тому числі створення пунктів збору, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, оснащення їх інженерними мережами та енергоефективними й енергозберігаючими технологіями, спорудження під'їздів, підходів та огорожі, придбання насіння, саджанців, міндобрив, сільськогосподарської техніки та обладнання, молодняка великої рогатої худоби, коней, овець, птиці, бджіл, малька риби та інше:

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- клопотання департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

- довідку про склад сім'ї;

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шести місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- техніко-економічне обґрунтування заходу, погоджене сільським, селищним, міським головою, або головою об'єднаної територіальної громади;

- проектну документацію (при оформленні кредиту на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт господарських споруд);

- схему, погоджену головою міської, селищної, сільської ради, або об'єднаної територіальної громади (при оформленні кредиту на будівництво інженерних мереж або провадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій);

- рахунок-фактуру у випадку оформлення кредиту на придбання насіння, саджанців, міндобрив, сільськогосподарської техніки та обладнання, молодняка великої рогатої худоби, коней, овець, птиці, бджіл, малька риби та ін.;

- договір іпотеки та поруки, оформлений в установленому порядку;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.2.7. Для отримання кредиту на встановлення сонячних батарей, вітрогенераторів, теплових насосів, іншого обладнання з метою забезпечення енергоефективності та енергозбереження у житлових будинках (квартирах) з підключенням його до існуючих інженерних комунікацій і за їх межами (індивідуально):

- заяву на ім'я голови Фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту (якщо об'єкт кредитування знаходиться на території міста районного значення - клопотання міськвиконкому);

- клопотання райдержадміністрації про надання кредиту (крім позичальників, що проживають та кредитуються на території об'єднаних територіальних громад);

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім'ї;

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів сім'ї із зазначенням доходу, одержаного впродовж попередніх шість місяців та/або довідку органів місцевого самоврядування про ведення особистого селянського господарства тощо);

- технічну документацію на обладнання, що підтверджує його характеристики з енергоефективності;

- схему, погоджену головою міської, селищної, сільської ради, або об'єднаної територіальної громади;

- паспорт поручителя для перевірки особи;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду поручителя;

- довідку з місця роботи поручителя із зазначенням доходу, одержаного упродовж попередніх шести місяців;

- документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (у разі наявності);

- довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі наявності).

3.3. Рішення про надання або про відмову у наданні позичальнику кредиту приймає Правління Фонду на підставі поданих відповідно до п. 3.2 документів, у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви позичальника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту Правління Фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це позичальника з обґрунтуванням причин відмови.

Позитивне рішення Правління Фонду є підставою для укладення з позичальником кредитного договору, що оформляється протоколом засідання Правління Фонду, з урахуванням пропозицій комісій, створених при райдержадміністраціях, міськвиконкомах, в об'єднаних територіальних громадах з цих питань.

3.4. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід'ємною частиною кредитного договору.

3.5. Зобов'язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися такими способами:

- договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, якщо сума кредиту 150,0 тис. гривень і вище;

- договором про іпотеку земельної ділянки у разі, коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності і сума кредиту 150,0 тис. гривень і вище;

- договором застави іншого майна та майнових прав:

- тристороннім договором поруки в присутності представника Фонду, позичальника та поручителя (поручителів). Якщо сума кредиту складає більше 30 тисяч гривень оформляються 2 договори поруки (поручительство двох осіб).

3.6. Правоздатність і доцільність форм забезпечення кредиту визначається Фондом.

3.7. Кредитний договір на будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житлового будинку, квартири укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (три етапи) згідно з графіком фінансування:

перший етап - початок фінансування в розмірі 20 % від суми кредиту;

другий етап - основне фінансування в розмірі 50 % від суми кредиту;

третій етап - завершення фінансування в розмірі 30 % від суми кредиту.

За згодою сторін кредитного договору, графік фінансування може бути змінений. Графік фінансування з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитного договору.

Видача частин кредиту здійснюється після освоєння коштів попереднього етапу на підставі акту про цільове використання кредитних коштів, складених позичальником та представником Фонду.

3.8. Видача кредиту здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки позичальників відповідно до протоколів засідань Правління Фонду.

3.9. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитному договорі.

3.10. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно із законодавством.

IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися кредитними договорами

4.1. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником не пізніше двох місяців після завершення кредитування Фондом визначеної в кредитному договорі суми кредиту згідно з розрахунком повернення коштів, доведеним Фондом до позичальника, який є невід'ємною частиною кредитного договору.

Погашення кредиту, наданого для розвитку тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарства розпочинається через 12 місяців та відбувається рівними частинами щоквартально.

4.2. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та внесення плати за користування ним.

4.3. У разі порушення умов кредитного договору, у тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених кредитним договором.

4.4. За прострочення платежу нараховується пеня із розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

4.5. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитним договором оформляється відповідним актом сторін кредитного договору.

4.6. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Фонд, відповідно до чинного законодавства, здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору.

4.7. Погашення кредиту може здійснюватися на акумулюючий банківський рахунок, відкритий Фондом з подальшим перерахуванням цих коштів до бюджетів різних рівнів, з яких кредитувався позичальник.

V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

5.1. Позичальник несе особисту відповідальність за достовірність документів, наданих для отримання пільгового кредиту.

5.2. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими Правилами, та нецільового використання кредитних коштів, до нього застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством та кредитним договором.

5.3. Позичальники надають представникам фонду можливість безперешкодного огляду об'єктів кредитування і проведення перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредитних коштів, про що складається відповідний акт.

5.4. Перевірка представниками фонду цільового використання коштів здійснюється вибірковим методом.

VI. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів позичальникам, їх розподіл та часткова компенсація витрат Фонду із обслуговування кредитів

6.1. Узагальнені дані щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для пільгового кредитування за "Обласною цільовою програмою "Власний дім", затверджуються рішенням обласної ради.

6.2. Кошти з державного бюджету, передбачені цією Програмою на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету, перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних коштів (Мінрегіоном України) на реєстраційні рахунки, відкриті Фондом у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатській області, як одержувачу коштів державного бюджету.

6.3. Кошти з обласного бюджету, передбачені цією Програмою на кредитування, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок обласного бюджету, перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних коштів (департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації) на реєстраційні рахунки, відкриті Фондом в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатській області, як одержувачу коштів обласного бюджету.

6.4. Кошти з районних, міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, передбачені цією Програмою на кредитування, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок цих бюджетів, перераховуються безпосередньо на реєстраційні рахунки, відкриті Фондом у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Закарпатській області, як одержувачу коштів.

6.5. Розподіл коштів державного та обласного бюджетів між районами області передбачений цією Програмою.

6.6. Витрати Фонду, пов'язані з обслуговуванням пільгових кредитів, наданих позичальникам, частково фінансуються з місцевих бюджетів у обсягах, передбачених цією Програмою в додатку 2 "Джерела фінансування обласної цільової програми "Власний дім" на 2016 - 2020 роки" і регламентуються постановою Кабінету Міністрів України N 145 від 14.02.2001. Також витрати Фонду, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів позичальникам фінансуються за рахунок коштів, одержаних Фондом від проведення кредитування позичальників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами та супроводу кредитних ліній і затверджуються головою обласної державної адміністрації.

6.7. З метою визначення обсягів кредитних ресурсів, умов їх повернення та ефективного їх використання за різними напрямками кредитування, укладаються договори про співпрацю між Фондом та райдержадміністраціями, районними радами, міськими, селищними, сільськими радами, об'єднаними територіальними громадами.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали