Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 листопада 2019 року N 3412/5

Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835) та з метою розширення переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, наказую:

1. Внести зміни до пункту 17 розділу II Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року N 897/5 (Перелік N 897/5) (далі - Перелік інформації), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань забезпечувати оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних згідно з підпунктом 2 пункту 17 розділу II Переліку інформації (Перелік N 897/5), поступово в міру технічної реалізації такої можливості, у тому числі в частині інформації про релігійні організації та громадські формування.

3. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є. М.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. Лур'є

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 листопада 2019 року N 3412/5

ЗМІНИ
до пункту 17 розділу II Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року N 897/5 "Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України" (Перелік N 897/5)

17

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

1. Щодо юридичних осіб:
найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
місцезнаходження;
прізвище, ім'я, по батькові керівника;
основний вид діяльності;
інформація про цифровий код модельного статуту;
прізвище, ім'я, по батькові або найменування засновника та розмір його частки у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді), у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства та місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення.
Щодо фізичних осіб - підприємців:
прізвище, ім'я, по батькові;
місцезнаходження;
основний вид діяльності;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

CSV/XML

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Щоденно

2. Щодо юридичних осіб:
найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
організаційно-правова форма;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
місцезнаходження юридичної особи;
інформація про цифровий код модельного статуту;
вид релігійної організації;
віросповідна приналежність релігійної організації;
вид громадського формування;
дані про статус громадського формування;
мета діяльності громадського формування;
відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство, або частку держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером);
види діяльності;
назва органів управління юридичної особи;
відомості про керівника юридичної особи, інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові;
дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);
відомості про членів керівних органів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для громадського формування;
вид установчого документа;
відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу - для державного органу;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
найменування;
місцезнаходження;
види діяльності;
відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
відомості про членів керівних органів: прізвище, ім'я, по батькові, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;
відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
дату та номер запису про створення відокремленого підрозділу;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної податкової служби, у яких відокремлений підрозділ перебуває на обліку;
відомості про закриття відокремленого підрозділу;
інформацію для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;
відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об'єднання;
відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;
дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної податкової служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;
дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.
Щодо фізичних осіб - підприємців:
прізвище, ім'я, по батькові;
місцезнаходження;
види діяльності;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;
дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної податкової служби, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;
дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);
інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.
Відомості про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи:
найменування, у тому числі скорочене (за наявності);
вид;
дату утворення;
дату та номер запису про проведення державної реєстрації;
відомості про керівника; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об'єднання: прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата призначення - для керівника, інформація для здійснення зв'язку: телефон та адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва громадського об'єднання;
мету (цілі) діяльності;
місцезнаходження громадського формування;
відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
вид установчого документа (за наявності);
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

CSV/XML

Директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату;
керівник державного підприємства "Національні інформаційні системи"

Кожні п'ять робочих днів

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали