Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 червня 2017 року N 730

Про внесення змін до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України

У зв'язку з необхідністю уточнення виконавців, назв та строків виконання науково-дослідних робіт, які включені до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2017 року N 128 "Про затвердження переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році", наказую:

1. Внести зміни до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2017 року N 128, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Відділу освіти та науки (П'ятницький Ю. С.) довести до відома вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ МОЗ України про внесені зміни до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
14 лютого 2017 року N 128
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 29 червня 2017 року N 730)

Перелік
наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України

N
п/п

Назва науково-дослідної установи, вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, закладу післядипломної освіти (розпорядника, одержувача бюджетних коштів).
Назва науково-дослідної роботи, строки виконання

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

1.

Обрахування глобального тягара хвороб в Україні та за її регіонами.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

2.

Наукове обґрунтування і розробка системи заходів по оптимізації ефективності медичної допомоги матерям і новонародженим в умовах регіоналізації перинатальної допомоги.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

3.

Наукова оцінка застосування профілактичних методів і підходів у практичній діяльності лікарів загальної практики / сімейної медицини у відповідності до міжнародних вимог.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

4.

Наукове обґрунтування створення системи організації медичного забезпечення осіб, постраждалих під час проведення антитерористичної операції.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

5.

Наукове обґрунтування та розробка заходів покращення медико-демографічної ситуації в Україні.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

6.

Наукове обґрунтування механізму моніторингу та оцінки процесу наближення законодавства України з питань охорони здоров'я до законодавства ЄС та прогнозування наслідків прийняття законодавчих актів.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

7.

Наукове обґрунтування формування моделі єдиного медичного простору держави.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Національний інститут раку

8.

Розробити комплексну цитологічну діагностику пухлин підшлункової залози, печінки за допомогою сучасних цитологічних досліджень.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

9.

Удосконалити лікування хворих на неходжкінські дифузні B-великоклітинні лімфоми з урахуванням імуногістохімічних та молекулярно-генетичних маркерів.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

10.

Розробити та обґрунтувати доцільність застосування сучасних нано- та клітинних технологій для підвищення протипухлинної та імуномодуляторної властивостей вакцин на основі дендритних клітин.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

11.

Розробити нові методики неоад'ювантної терапії хворих на рак грудної залози.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

12.

Визначити можливості удосконалення високодозової хіміотерапії з трансплантацією аутологічних стовбурових клітин в комплексному лікуванні дітей, хворих на прогностично несприятливі солідні злоякісні новоутворення.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

13.

Визначити оптимальний алгоритм комплексного лікування хворих на саркому м'яких тканин високого ступеня ризику.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

14.

Розробка та удосконалення методик хірургічного лікування хворих на пухлини кісток тазового поясу.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

15.

Вивчити ефективність різних режимів хіміо-променевої терапії та розробити функціональнозбережні підходи до комплексного лікування хворих на рак порожнини рота.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

16.

Розробити методи хірургічного та ад'ювантного лікування хворих на злоякісні пухлини органів черевної порожнини.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

17.

Розробити та удосконалити методи вагінальної та абдомінальної трахелектомії у хворих на рак шийки матки, спрямовані на збереження репродуктивної функції.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

18.

Вдосконалити показання та тактику комплексного лікування хворих з місцево-поширеним та метастатичним раком сечового міхура.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

19.

Розробити радіонуклідний моніторинг та створити діагностичний алгоритм для виявлення рецидивів і метастазів у хворих з йод-негативними формами диференційованого раку щитовидної залози.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

20.

Вивчити можливості та оптимізувати методики сучасних променевих методів дослідження для діагностики та оцінки ефективності лікування хворих на місцево поширені форми злоякісних новоутворень органів малого тазу.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

21.

Розробити методи хіміопроменевого лікування хворих на вторинний (метастатичний) рак вагіни з використанням різних джерел випромінювання.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

22.

Розробити нові методики комплексного лікування хворих на злоякісні пухлини органів грудної порожнини.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

23.

Оптимізувати тактику лікування хворих на метастатичний рак грудної залози прогностично несприятливих молекулярних підтипів.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

24.

Вдосконалення алгоритмів терапії дітей з подвійними діагнозами розладів загального розвитку (аутистичного спектра) та епілепсіями.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

25.

Судово-психіатрична оцінка станів залежності від психоактивних речовин у кримінальному процесі: методологічні та організаційні принципи.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

26.

Розробка моделі медико-соціального менеджменту посттравматичних психічних порушень у учасників бойових дій та осіб, тимчасово переселених із зони бойових дій і окупованих територій (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація, експертиза).

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

27.

Розробити алгоритм надання первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної медицини пацієнтам, які вживають психоактивні речовини.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

28.

Патогенетичне обґрунтування лікування інфекційних ускладнень травматичного процесу у постраждалих від сучасних бойових дій.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

29.

Розробити сучасні науково-обґрунтовані принципи та заходи медичної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

30.

Розробити систему медико-організаційних технологій надання медичної допомоги населенню в умовах проведення контртерористичних операцій.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

31.

Скринінг та діагностика субклінічного синдрому Кушинга.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

32.

Розробка, вдосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування доброякісних пухлин та захворювань матки і додатків у жінок різного віку з асоційованою ендокринною патологією.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

33.

Патогенез молекулярно-генетичних порушень жирового та вуглеводного обміну при цукровому діабеті 2 типу та оптимізація цукрознижувальної терапії.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

34.

Вивчення ролі кишечного мікробіому у розвитку та перебігу ожиріння, інсулінорезистентності та цукрового діабету.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

35.

Прогнозування ранніх післяопераційних ускладнень в хірургічному лікуванні захворювань щитоподібної, пришитоподібних та надниркових залоз для скорочення термінів перебування пацієнтів у стаціонарі.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

36.

Розлади статевого диференціювання в дітей. Оптимізація діагностики і медичного супроводу на різних рівнях медичної допомоги.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

37.

Дослідження морфологічних, патофізіологічних та біохімічних особливостей функціонування серця із єдиним шлуночком.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

38.

Інноваційна методика радіочастотної катетерної деструкції при фібриляції передсердь.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

39.

Наукове обґрунтування та удосконалення надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги підліткам та дорослим з обструктивними вродженими вадами правих відділів серця.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

40.

Розробити технології рентгенендоваскулярного лікування складних та критичних вроджених вад серця з вентрикулоартеріальною обструкцією у дітей першого року життя.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

41.

Розробити методи інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення пацієнтів з гострим коронарним синдромом при цукровому діабеті.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин

42.

Визначення критеріїв та показників безпеки і якості донорської кадаверної рогівки людини, придатної для трансплантації.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

43.

Визначити ефективність застосування аутологічних та донорських клітинних трансплантатів для захисту жирового тканинного трансплантату від тканинної резорбції.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

44.

Наукове обґрунтування та розробка моделі проблемно-орієнтованої автоматизованої системи наукової медичної інформації в Україні.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Державна установа "Український НДІ медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України"

45.

Розробити диференційовані підходи щодо реабілітації пацієнтів з різними соматичними захворюваннями, коморбідними з психопатологічними розладами.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

46.

Дослідження на субклітинно-клітинно-тканинному рівні біологічної активності мінеральних вод різного хімічного складу на прикладі кремнійвмісних вод.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

47.

Розробити немедикаментозні методи відновлювального лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із супутньою патологією органів травлення.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров'я України"

48.

Визначити біоризики, що пов'язані з природними осередками туляремії в Україні, на основі молекулярно-епідеміологічного моніторингу та створити національну базу даних генотипів штамів F. tularensis.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

49.

Розробити методологію моделювання та прогнозування розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України"

50.

Розробити систему медико-психологічної експертизи та медико-психологічної реабілітації при надзвичайних ситуаціях та аваріях на транспорті.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

51.

Фізіологічні основи гігієни водозабезпечення людини.

Фундаментальна, 2015 - 2017 рр.

Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміологи та гігієни МОЗ України"

52.

Вивчити епідеміологічні, мікробіологічні та гігієнічні аспекти розповсюдження нейроінфекцій бактерійної етіології та розробити профілактичні заходи.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

53.

Розробка нових підходів до стратегії і тактики специфічної профілактики дифтерії та правця з метою запобігання активізації епідпроцесу.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

54.

Розробити сучасний алгоритм моніторингу епідемічної ситуації з рикетсійних інфекцій в Україні та протиепідемічні заходи, спрямовані на біологічну безпеку населення.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

55.

Розробити заходи щодо профілактики рецидиву мультирезистентного туберкульозу.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

56.

Вивчення еволюції природних вогнищ горячки Західного Нілу та інших особливо небезпечних трансмісивних емерджентних і реемерджентних інфекцій у сучасній екологічній ситуації та оптимізація епідеміологічного нагляду.

Фундаментальна, 2015 - 2017 рр.

Державна установа "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України"

57.

Патофізіологічні механізми формування обмежень життєдіяльності у пацієнтів з наслідками хребетних та спинномозкових травм.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

58.

Розробити стандарти проведення медико-соціальної експертизи та медичної реабілітації при поєднаних черепно-мозкових травмах та їх наслідках.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

59.

Медико-соціальне обґрунтування комплексу заходів запобігання та зниження інвалідності внаслідок військових (локальних) конфліктів.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

60.

Обґрунтування критеріїв медико-соціальної експертизи та технології реабілітації інвалідів внаслідок цукрового діабету, ускладненого патологією серця та судин.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

61.

Розробити сучасні стандарти медико-соціальної експертизи, систему реабілітації хворих та інвалідів внаслідок вроджених вад розвитку клапанного апарату серця та пролапсу мітрального клапану.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

62.

Розробити підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб молодого віку, що мали статус дитини-інваліда, виходячи із оцінки їх життєвої перспективи.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державна установа "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони здоров'я України"

63.

Патогенетичне обґрунтування застосування природних і преформованих фізичних факторів у ранній корекції метаболічних наслідків гострої травми різного ґенезу в системі відновлювального лікування.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

64.

Вивчити особливості проявів ендотеліальної дисфункції у хворих з хронічною бронхообструкцією та можливості її корекції в процесі відновлювального лікування.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

65.

Обґрунтування можливостей немедикаментозної корекції функціонально-метаболічних порушень у хворих з гастроентерологічною коморбідною патологією на фоні цукрового діабету.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Міністерства охорони здоров'я України"

66.

Розробка сучасної технології діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених професійних захворювань гірників вугільних шахт на різних етапах надання медико-санітарної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров'я.

Прикладна, 2014 - 2015 рр., 2017 р.

Державна установа "Український науково-дослідний інститут промислової медицини"

67.

Розробка сучасних науково обґрунтованих методів діагностики, лікування та профілактики пневмоконіозу у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної промисловості України.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

68.

Керування ризиком розвитку найбільш поширених професійних захворювань у працівників гірничо-металургійної галузі України.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"

69.

Діагностика, лікування та реабілітація посттравматичних стресових та тривожних розладів, зумовлених соціально-стресовими чинниками, у населення в зоні проведення антитерористичної операції.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

70.

Розробка системи медико-психологічної допомоги дітям та підліткам, що перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"

71.

Наукове обґрунтування методів хірургічного лікування хворих з патологією аортального клапана та кореня аорти.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

72.

Наукове обґрунтування методів кардіопротекції при кардіохірургічних операціях зі штучним кровообігом.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

73.

Наукове обґрунтування критеріїв ефективності реваскуляризації міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

74.

Оптимізувати систему діагностики та інтервенційних методів лікування вазоренальної артеріальної гіпертензії.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

75.

Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними клінічними формами серцевої недостатності.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

76.

Персоніфікований підхід у діагностиці, лікуванні та профілактиці спадкового раку молочної залози.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

77.

Вивчити механізми розвитку тканинних реакцій, ланки міжклітинної взаємодії, особливості регенеративних процесів за локального термічного ушкодження при порушенні вуглеводного обміну.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

78.

Профілактика первинних та вторинних ускладнень при лікуванні вроджених захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

79.

Застосування кріохірургічних технологій в комплексному лікуванні пухлин гепатопанкреатодуоденальної зони.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

80.

Розробка нових методик оперативного відновлення цілісності судин та елементів кишково-шлункового тракту із застосування електрозварювання та конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

81.

Дослідження фармакологічних та токсикологічних властивостей наночастинок металів та композитів нанодисперсного кремнезему з органічними речовинами.

Прикладна, 2016 - 2017 рр.

82.

Аналіз впливу чинників та тенденцій стану охоплення профілактичними щепленнями населення України на епідемічні ризики вакцинокерованих інфекцій.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

83.

Удосконалення діагностики, лікування та реабілітації комбатантів із тривожно-депресивними розладами та алкогольною залежністю на основі розробки та використання алгоритмів виявлення їх причин, закономірностей формування, особливостей клінічної структури і соціально-психологічних дезадаптуючих факторів.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

84.

Удосконалення діагностики та профілактики розвитку ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію на основі визначення рівня про- та антиатерогенних цитокінів, реєстрації сигнальних молекул і розробки методів корекції системного імунного запалення, ендотеліальної дисфункції, жорсткості артерій.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

85.

Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

86.

Вивчити механізми розвитку кардіоміопатії при цукровому діабеті 1 типу та оптимізувати схему фармакологічної корекції.

Фундаментальна, 2015 - 2017 рр.

87.

Морфофункціональні особливості життєво важливих органів при артеріальній гіпертензії у віковому аспекті та можливості фармакологічної корекції (експериментально-клінічне дослідження).

Фундаментальна, 2015 - 2017 рр.

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

88.

Генетична детермінованість профілактичних підходів при невиношуванні вагітності.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

89.

Патогенетичні механізми взаємообтяження та клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, обґрунтування диференційованого лікування.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

90.

Нові методи патогенетичного лікування порушень гомеостазу, дисфункції проксимального відділу нефрона, синдрому втрати іонів натрію з сечею за умов ушкодження внутрішніх органів (нирки, печінки, кишечника, жовчного міхура).

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

91.

Розробка комплексного підходу до ранньої діагностики ураження коронарних судин з використанням цифрового комп'ютерного аналізу електрокардіограми та реґіонарної скоротливості міокарда.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

92.

Вивчити роль клінічних, молекулярно-генетичних, метаболічних імунозапальних та гемокоагуляційних чинників у формуванні серцево-судинних уражень при ревматоїдному артриті та розробити рекомендації з їх профілактики та лікування.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

93.

Розробити пропозиції з оптимізації системи медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

94.

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодесменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

95.

Розробка та удосконалення нових технологій у лікуванні хірургічних хворих із шлунково-кишковими кровотечами.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

96.

Вивчити просторово-часову організацію ходьби людини при одночасному виконанні моторного й когнітивного завдань.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

97.

Обґрунтувати наукові підходи до визначення складових реабілітаційного потенціалу у хворих на хронічну хворобу нирок I-V Д, Т.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

98.

Вивчити стан та динаміку інвалідності при гіпотиреозі та розробити рекомендації з медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

99.

Додаткові маркери оцінки стану гемостазу: взаємозв'язок з прогнозом та терапією гострих коронарних синдромів.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

100.

Вплив лікарських засобів провідних нейротропних груп на показники відображаючої функції мозку.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

101.

Розробка методів консервативної терапії у комплексному лікуванні поширених гнійно-септичних захворювань щелепно-лицьової області.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

102.

Використання ендоскопічних та малоінвазивних втручань при кульовій та мінновибуховій травмі живота і грудної клітки.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

103.

Вивчення властивостей ліпосом, отриманих з фосфоліпідів рослинного походження, притаманних Україні.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

104.

Наукове обґрунтування оцінки перинатального ризику при акушерській патології.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Донецький національний медичний університет

105.

Розробити заходи по оптимізації комплексного лікування постраждалих з переломами у ділянці вертлюжної западини та проксимального відділу стегна.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

106.

Оптимізація комплексного лікування вроджених аномалій розвитку та набутої хірургічної патології у дітей.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

107.

Біомеханічно обґрунтувати та розробити методики відновлення опорно-кінематичної функції після нестабільних пошкоджень таза.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Запорізький державний медичний університет

108.

Роль пептидергічних структур гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі артеріальної гіпертензії.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

109.

HSP70/HIF-1a-опосередковані механізми ендогенної нейропротекції: розробка до підходів фармакологічної регуляції.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

110.

Розробка технології створення нових інноваційних лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин антигіпертензівної та антиішемічної дії.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

111.

Синтез нових біологічно активних речовин - похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з анальгетичною, актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

112.

Раннє молекулярно-генетичне та імуногістохімічне прогнозування схильності до прогресування раку легенів та органів травлення.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

113.

Морфо-функціональна характеристика уражень центральної і периферійної нервової систем, органів чуття, викликаних хіміопрепаратами, що застосовуються для лікування онкологічних захворювань, та розробка схем нейропротекторної терапії.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

114.

Значення клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних маркерів в діагностиці, прогнозуванні особливостей перебігу та результатів лікування раку органів репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

115.

Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при цукровому діабеті.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

116.

Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при йододефіцитних станах, гіпотиреозі.

Фундаментальна, 2015 - 2017 рр.

117.

Розробка новітньої технології утилізації полімерних побутових відходів на основі механічного рециклінгу.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"

118.

Модуляція апоптозу і проліферації пухлинних клітин через ініціацію ошатних рецепторів.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

119.

Біомаркерна діагностика онкоурологічних захворювань.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

120.

Розробка стратегії таргетної нейропротекції пренатальної церебральної ішемії у новонароджених дітей.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

121.

Механізм горизонтального трансферу ДНК у модуляції диференціювання і хоумінгу мезенхімальних стовбурових клітин.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

122.

Дослідження взаємозв'язку апоптозу нейтрофілів і фагоцитарно-лімфоцитарних механізмів із ступенем активності та клінічними проявами у хворих на системні захворювання сполучної тканини.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

123.

З'ясування ролі гліканів поверхні клітини у модулюванні інфекцій адгенетно-інвазивними патогенами.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

124.

Розробка системи індивідуально-групового супроводу жінок з гінекологічною та акушерською патологією і коморбідними станами для реабілітації репродуктивного здоров'я і збереження якості життя у різні вікові періоди.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Одеський національний медичний університет

125.

Розробка та впровадження інноваційних технологій у діагностиці і лікуванні нейрогенних порушень сечовипускання.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

126.

Розробити та обґрунтувати способи корекції фіброзних змін печінки при хронічному гепатиті та цирозі печінки.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

127.

Морфологічні механізми взаємодії наночастинок металів з біологічними тканинами.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

128.

Розробка діагностичних критеріїв морфологічних змін оболонок очного яблука при запальних та дегенеративних захворюваннях за даними спектральної оптичної когерентної томографії.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

129.

Розробка нових лікувально-профілактичних засобів та обґрунтування їх застосування у комплексному лікуванні уражень слизової оболонки порожнини рота за умов екзогенних та ендогенних факторів ризику.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

130.

Розробка та впровадження диференційованих підходів до лікування злоякісних пухлин органів малого тазу.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

131.

Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

132.

Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної реактивності в умовах експериментального канцерогенезу.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

133.

Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

134.

Розробка методів терапії запальної патології щелепно-лицьової ділянки, спрямованої на поляризацію субпопуляцій макрофагів.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

135.

Комплексне дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій M1 та M2 макрофагів в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень для розробки та обґрунтування персоналізованої терапії з врахуванням маси тіла.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

Національний фармацевтичний університет

136.

Біофармацевтичні дослідження з розробки експериментально-теоретичних основ створення інноваційних трансдермальних систем доставки лікарських засобів з підконтрольним вивільненням діючих речовин.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

Харківський національний медичний університет

137.

Обґрунтування, розробка та вибір малоінвазивних хірургічних методів лікування хворих на обструктивні захворювання нирок з урахуванням етіопатогенетичних механізмів обструкції.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

138.

Обґрунтувати методологію хірургічного лікування еректильної дисфункції чоловіків з пенільними девіаціями.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

139.

Розробити технології отримання і застосування тканинних матриксів на основі мезенхімальних аутоклітин з можливою реабілітацією хворих з наслідками бойових та небойових травм нервової системи.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

140.

Рання діагностика та моніторинг уражень центральної нервової системи у ВІЛ-інфікованих хворих.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

141.

Коморбідні психічні розлади у тимчасово внутрішньо переміщених осіб при соматичній патології.

Прикладна, 2017 - 2018 рр.

142.

Оптимізація діагностики і лікування коморбідної патології (гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу) на підставі оцінки кардіогемодинаміки, метаболізму і фармакогенетичного аналізу.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

143.

Розробити науково обґрунтовану технологію епідеміологічного нагляду за інфекціями та шляхи стримування резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

144.

Оптимізувати психосоціальну реабілітацію хворих на психічні розлади на основі розробки та впровадження психоосвітніх програм.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

145.

Експериментальне обґрунтування прогнозу небезпеки та корекції структурно-патогенетичних порушень в організмі в проблемі розробки гігієнічних нормативів поверхнево-активних речовин для води водойм.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

146.

Розробка оптимальних схем вакцинації проти бактеріальних інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

147.

Оптимізація ведення вагітності, пологів та догляду за новонародженими при ВІЛ-асоційованих інфекціях у жінки з метою покращення перинатальних наслідків шляхом розробки та впровадження новітніх технологій діагностики, прогнозування та лікування.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

148.

Розробка та удосконалення хірургічних та малоінвазивних методів лікування захворювань та пошкоджень органів грудної клітки.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

149.

Оптимізація діагностики та удосконалення лікування ювенільних артритів.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

150.

Медико-юридичний аналіз та розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази застосування лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

151.

Діагностика та лікування порушень оптичної системи, судинних та дистрофічних змін органа зору.

Прикладна, 2016 - 2017 рр.

152.

Науково-методичний супровід забезпечення стандартизації та персоніфікації лікувально-профілактичної та реабілітаційної діяльності лікаря загальної практики - сімейного лікаря.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

153.

Визначення ролі коморбідних станів в процесі формування безплідного шлюбу для оптимізації заходів по збереженню репродуктивного, соматичного здоров'я жінок та їх потомства.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

154.

Розробка комплексної програми хірургічної профілактики ішемічного інсульту при патології екстракраніальних артерій головного мозку.

Прикладна, 2015 - 2017 рр.

155.

Роль метаболізму вітаміну Д і гомоцистеїну в зміні деформаційних властивостей міокарда лівого шлуночка та клінічна ефективність гомоцистеїнпонижуючої терапії та компенсація вітаміну Д у пацієнтів ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

156.

Діагностика і профілактика нефросклерозу при захворюваннях нативних нирок і хворобах ниркового алотрансплантату.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

Харківська медична академія післядипломної освіти

157.

Клітинно-молеклярні механізми запалення асоційованого із хронічними захворюваннями.

Фундаментальна, 2015 - 2017 рр.

158.

Медико-психологічні наслідки соціального стресу та інформаційно-психологічної війни (макро-, мікросоціальні чинники дезадаптації, механізми формування, система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики).

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

159.

Фізичні методи лікування в комплексній терапії ускладнених ран.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

 

Заступник Міністра

О. Лінчевський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали