МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 грудня 2011 року N 789

Про внесення змін до Плану перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та Плану нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі вугільної промисловості Міненерговугілля України на 2011 рік

З метою приведення Плану перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (План N 143) та Плану нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі вугільної промисловості Міненерговугілля України на 2011 рік (План N 485) у відповідність до результатів проведених процедур відкритих торгів наказую:

1. Викласти:

1.1. План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік, затверджений наказом Міненерговугілля від 23.05.2011 N 143 (План N 143), із змінами, внесеними наказами Міненерговугілля від 25.08.2011 N 420 (Наказ N 420) та від 27.09.2011 N 542 (Наказ N 542), згідно з додатком 1;

1.2. План нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у вугільній промисловості Міненерговугілля України на 2011 рік, затверджений наказом Міненерговугілля від 09.09.2011 N 485 (План N 485), згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
02.12.2011 N 789

План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

Всього профінансовано

в т. ч. на 2011 р.

ДП "Дондіпровуглемаш"

 

 

 

 

5320,779

 

 

01050812030
Створити комплекс засобів для системи всмоктувального провітрювання при проведенні підготовчих виробок

ДП "Дондіпровуглеммаш"

208 - 412

1080

350

370,0

Розпорядження Президента України "Про розробку Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу" від 27.02.2001 N 42

Поліпшення газової, теплової і пилової обстановки у тупиковому вибої.
Підвищення комфортності праці

01051030000
Створити струговий механізований комплекс для безлюдного виймання вугілля при відпрацюванні пологопохилих пластів, у т. ч. викидонебезпечних, потужністю 0,95 - 1,5 м з навантаженням 2000 - 7000 т/доб. на базі двостоякового щитового кріплення підвищеної несучої здатності з електрогідравлічною системою керування

Дондіпровуглемаш,
МакНДІ

310 - 213

4250,0

1063,221

2335,779

Програма розвитку стругової техніки на вугледобувних підприємствах Мінвуглепрому на 2010 - 2012 рр.
Розпорядження Президента України "Про розробку Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і подальшу перспективу" від 27.02.2001 N 42

Суттєве підвищення якості добувного вугілля, продуктивності та безпеки ведення очисних робіт.
Постачання шахтам стругових комплексів дозволять підвищити в 2 - 3 рази навантаження на очисний вибій, підвищити сортність вугілля та знизити присічку бічних порід

01051031000
Створити типорозмірний ряд шнекових виконавчих органів з ежекторною системою іскрогасіння, зниженою енерговитратністю руйнування масиву, підвищеним на 20 - 30 % виходом сортового вугілля і збільшеним у 2 - 3 рази строком служби

Дондіпровуглемаш,
МакНДІ

310 - 411

800,0

500,0

300,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості України від 19.11.2008 N 91-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 31)

Підвищення продуктивності очисних комбайнів і сортності добувного вугілля, зниження витрати електроенергії й підвищення безпеки ведення очисних робіт. Поставка шахтам очисних комбайнів з використанням типорозмірного ряду шнекових виконавчих органів

01051032000
Створити сучасний різальний інструмент для очисних і прохідницьких комбайнів з підвищеною в 1,5 - 2 рази зносостійкістю, міцністю й високою надійністю фіксації

Дондіпровуглемаш,
МакНДІ

310 - 411

550,0

350

200,0

Розпорядження Міністра від 19.11.2008 N 91-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 24)

Підвищення продуктивності очисних і прохідницьких комбайнів, підвищення сортності добувного вугілля, зниження в 2 - 3 рази витрат на придбання різального інструменту.

01051033000
Створити універсальне кріплення сполучення для застосування в гірничих виробках з обмеженим перерізом, у тому числі в просіках з мінімальною висотою 1,5 м

Дондіпровуглемаш,
МакНДІ

310 - 411

950,0

450

500,0

Розпорядження Міністра від 19.11.2008 N 91-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 24)

Підвищення продуктивності очисних робіт за рахунок скорочення часу на кінцевих операціях і підвищення безпеки робіт при істотному зниженні обсягів важкої ручної праці

01051034000
Розробити технологічні схеми й конструктивні виконання очисних комплексів для відпрацювання пологих та похилих пластів потужністю 0,9 - 1,4 м без присічки бічних порід

Дондіпровуглемаш, Донвугі, МакНДІ

310 - 411

350,0

130,0

220,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості України від 19.11.2008 N 91-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 17)

Підвищення якості вугілля, що добувається, за рахунок відпрацьовування пластів без присічки бічних порід.
Розробка й передача на шахти каталогів технологічних схем і конструктивних виконань очисного устаткування максимально адаптованого до конкретних гірничо-геологічних умов пластів, що відпрацьовуються

01051035000
Створити сучасний нарізний комплекс для проведення пластових виробок висотою 0,9 - 2,0 м з присічкою порід міцністю до 100 МПа, у т. ч. з анкерним кріпленням

Дондіпровуглемаш

310 - 412

1900,0

700,0

880,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості N 91-р від 19.11.2008 "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України"

Своєчасна підготовка монтажних камер під сучасні механізовані комплекси за рахунок підвищення темпів проведення, у тому числі з присічкою порід

01051038000
Створити апаратуру передачі даних по жилах силового кабелю для систем керування очисними комбайнами

Дондіпровуглемаш,
МакНДІ

310 - 411

530,0

220,0

310,0

Розпорядження Міністра вугільної промисловості України від 19.11.2008 N 91-р "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 26 додатка 2)

Підвищення навантаження на очисний вибій за рахунок усунення простоїв комбайну, викликаних ушкодженням контрольного кабелю; зниження витрат на експлуатацію очисного комбайну за рахунок економії коштів, затрачуваних на обслуговування контрольного кабелю

01051040000
Розробити нормативно-методичні документи з організації, фінансового забезпечення, економічного та матеріального стимулювання проведення промислових випробувань зразків нової техніки та її впровадження на вугільних шахтах

Дондіпровуглемаш, Донвугі, ІЕП НАН України

310 - 411

425,0

220,0

205,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2005 N 236-р "Концепція розвитку вугільної промисловості", яка передбачає відновлення шахтного фонду на сучасній технічній та технологічній основі

Створення системи проведення промислових випробувань та впровадження нової гірничої техніки, при якій в кінцевих результатах випробувань зацікавлені усі їх учасники: інститут - розробник, завод-виробник, вугільне підприємство
Підвищення якості промислових випробувань та показників впровадження нової гірничої техніки, рентабельності шахт, при їх технічному переоснащенні

МакНДІ

 

 

 

 

6238,0

 

 

17050810030
Розробити автоматичний аналізатор для контролю метану у трубопроводах газовідсмоктувальних установок

МакНДІ,
АТЗТ "Топазімпекс"

409 - 113

960,0

260,0

150,0

Висновок експертної комісії за розслідуванням причин аварії з груповим нещасним випадком на ДП "ВК "Краснолиманська"
Висновок експертної комісії за розслідуванням причин аварії з груповим нещасним випадком на АП "Ш. ім. О. Ф. Засядька"

Мета роботи - створення автоматичного аналізатора для контролю метану у трубопроводах газовідсмоктувальних установок. У ході роботи буде розроблено конструкторську документацію, виготовлено та дослідні зразки, проведено їх випробування.

17050811010
Розробити технологію боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на вуглепородний масив

МакНДІ,
ТОВ "Електрогідравліка"

208 - 212

1200,0

737,0

200,0

Постанова КМУ від 29.03.2006 N 374, п. 14.
Наказ Міністра палива та енергетики України від 15.02.2005 N 81

Підвищення безпеки праці у вугільних шахтах за рахунок зменшення вірогідності виникнення газодинамічних явищ.

17050812020
Розробити НПАОП "Боротьба з пилом у вугільних шахтах. Керівництво"

МакНДІ,
Дондіпрошахт
УкрНДІпроект

208 - 312

800,0

490,0

150,0

Постанова Кабміну України від 29.03.2006 N 374, п. 19

Нормативне забезпечення розробки та застосування знепилюючих заходів у вугільних шахтах.

17050812030
Розробити СОУ "Вибійні машині, комплекси та агрегати. Нормативи з безпеки"

МакНДІ,
УкрНДІпроект,
Дондіпровуглемаш

208 - 411

900,0

375,0

525,0

НПАОП 10.0-1.01-05 Вимоги "Правил безпеки у вугільних шахтах"

Нормативне забезпечення підвищення безпеки праці під час експлуатації гірничошахтного обладнання сучасного рівня

17050812050
Розробити СОУ-Н "Прогнозування та нормалізація теплових умов у вугільних шахтах"

МакНДІ

408 - 211

600,0

510,0

90,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374

Нормативне забезпечення прогнозування та нормалізації теплових умов у вугільних шахтах

 17050812070
Розробити СОУ-Н "Вимоги та регламент оцінки автоматизованих засобів та систем проти аварійного захисту"

МакНДІ,
Автоматгірмаш

408 - 311

300,0

265,0

35,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374

Нормативне забезпечення розробки та використання автоматизованих систем протиаварійного захисту

17050812090
Розробити примірні інструкції з охорони праці та промислової безпеки гірників підземних професій та працівників шахтної поверхні (30 інструкцій)

МакНДІ

208 - 411

1200,0

560,0

640,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374, п. 26

Забезпечення працівників шахт інструкціями з охорони праці та підвищення рівня знань

17050813010
Розробити автоматичну систему вибухозахисту нового покоління для придушення вибухів метану та (або) вугільного пилу

МакНДІ,
Конотопський інститут СДУ,
Підприємства-виробники

208 - 411

1500,0

1050,0

450,0

п. 3.6.20. Правила безпеки у вугільних шахтах

Забезпечення ефективного придушення вибухів метану та (або) вугільного пилу будь-якої потужності у гірничих виробках

17050917000
Виконати дослідження щодо уточнення критеріїв віднесення шахтопластів до категорій викидонебезпеки та розробити СОУ-П "Правила віднесення вугільних пластів до категорій викидонебезпеки"

МакНДІ,
УкрНДМІ,
ДонНДІ,
ІГТМ
НАНУ

409 - 311

1100,0

750,0

350,0

Матеріали спеціального розслідування аварії, що сталася 23 травня 2008 р. на ш. "Краснолиманська"

Підвищення безпеки праці у вугільних шахтах на пластах схильних до ГДЯ

17050918000
Розробити СОУ-П "Контроль за проведенням заходів та технологічних процесів за параметрами акустичного сигналу під час розкриття схильних до ГДЯ вугільних пластів"

МакНДІ,
ДонНДІ

409 - 411

1400,0

820,0

580,0

Матеріали спеціального розслідування аварії, що сталася 8 червня 2008 р. на ш. ім. Карла Маркса.

Підвищення безпеки праці під час розкриття схильних до ГДЯ вугільних пластів

17051021000
Розробити спосіб дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин і газопроводів, що залишаються в неконтрольованих виробках

МакНДІ

310 - 412

900,0

300,0

113,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374, п. 16

Забезпечення ефективної комплексної дегазації підробленого гірничого масиву і виробленого простору при зворотноточних схемах провітрювання типу 1-М

17051022000
Розроблення класифікації видів газодинамічних явищ на основі їх характерних ознак

МакНДІ

410 - 411

900,0

50,0

850,0

Висновок Урядової комісії з розслідування причин аварії, що сталася на дільниці 2-ї західної лави пласта h16  "Смолянинівський" ОП "Шахта ім. Скочинського" ДП "ДВЕК" 06.06.2010 р.

Мета роботи - розробити нову класифікацію газодинамічних явищ в сучасних умовах ведення гірничих робіт. Очікуваний результат - в результаті виконання роботи буде розроблено СОУ-П "Правила класифікації газодинамічних явищ"

17051023000
Розроблення нової редакції інструкцій до "Правил безпеки у вугільних шахтах"

МакНДІ

410 - 411

2155,0

50,0

2105,0

НПАОП 10.0-10-.01-10 Правила безпеки вугільних шахт, затв. наказом Держгірпромнагляду України від 22.03.2010 N 62, Протокол науково практичної конференції (Алушта 14-19.06.2010), п. 1.2.

Розробка нової редакції інструкцій до Правил безпеки вугільних шахт.
Очікуваний результат - зниження рівня аварійності травматизму та професійної захворюваності на вушних шахтах України

ДП "ДонВУГІ"

 

 

 

 

1590,0

 

 

22050823020
Розробити керівний документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів"

Донвугі

208 - 112
виконується щорічно

750,0

523,929

160,0

Постанова КМУ N 436-р від 27.07.2006 р. "Про затвердження плану заходів на 2006 - 2010 рр. щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 р."Наказ Міністра вугільної промисловості N 562 від 28.11.2006 р. "Про порядок розгляду і затвердження можливих змін виробничих потужностей вугледобувних підприємств вугільної промисловості України"

Керівний документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі потужності діючих шахт і розрізів" на 2011 рік та проект керівного документа на 2012 рік.
Відслідження щорічно динаміки зміни виробничої потужності, покращення техніко-економічних показників роботи вугільної галузі України за рахунок підвищення рівня використання виробничих потужностей вугледобувними підприємствами.

22050825010
Розробити уніфіковані типові перетини гірничих виробок з перетином від 18 до 27 м2 з використанням рамного піддатливого кріплення із взаємозамінного шахтного профілю та типові зразки кріплення

Донвугі,
ВАТ "Маяк"

208 - 411

800,0

550,0

250,0

Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI). Доручення КМУ від 28.01.2002 р. N 545/1 щодо Указу Президента України "Про невідкладні заходи поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості". Програма "Українське вугілля"

Забезпечення підготовки середньодіючої довжини очисних вибоїв при оптимальних обсягах проведення виробок та створення умов безпечного відпрацювання газоносних та викидонебезпечних пластів на виїмкових дільницях за рахунок повторного використання підготовчих виробок з рівнем не менше 33 % від загальних необхідних обсягів.

22051032000
Розробити СОУ-П "Паспорт виїмкової дільниці. Загальні вимоги"

Донвугі,
УкрНДІпроект
МакНДІ

310 - 211

200,0

150,0

50,0

СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"
Гірничий закон України (розділ V)

На заміну діючого ДНАОП 1.1.30-5.16-96, який передбачає розроблення двох документів: проекту та паспорта

22051033000
Установити причини невідповідності обсягів проектних та виробничих потужностей на шахтах Мінвуглепрому України та розробити пропозиції щодо збільшення їх установлених потужностей до рівня проектних

ДП "Донвугі"

310 - 411

 525,0

 145,0

 380,0

Постанова КМ України від 14.05.2008 N 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"

Пропозиції щодо збільшення виробничих потужностей діючих шахт Міненерговугілля України до рівня проектних на основі оцінки їх діючого стану та визначення причин невідповідності обсягів проектних та виробничих потужностей

22051034000
Наукове супроводження виконання на шахтах вимог наказів, рішень і постанов Мінвуглепрому України, визначених Програмою розвитку гірничих робіт: концентрація гірничого господарства, проведення, кріплення і підтримання гірничих виробок, управління покрівлею і кріплення очисних вибоїв, забезпечення надійного і сталого провітрювання шахт і дегазації вугільних пластів, поліпшення якості видобуваного вугілля, підвищення рівня використання виробничих потужностей без істотних капітальних вкладень і надання шахтам конкретної технічної допомого щодо запобігання нештатним або аварійним ситуаціям

Донвугі

310 - 412

1800,0

300,0

750,0

Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI)Державна програма "Українське вугілля"СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Надання оперативної науково-технічної допомоги при виникненні складних ситуацій у процесі вуглевидобутку (кріплення лав і сполучень виробок з лавами, охорона і підтримання виробок, провітрювання і дегазація, поліпшення якості вугілля, підвищення рівня використання виробничих потужностей без істотних капітальних вкладень).
Розробка рекомендацій і вимог до технологічних процесів, здійснення постійного контролю за їх виконанням. Надання шахтам технічної допомого щодо запобігання нештатним або аварійним ситуаціям.

ДП "УкрНДІпроект"

 

 

 

 

1150,0

 

 

11050802000
Виконати актуалізацію бази даних еколого-технічних показників діяльності вугільних підприємств та моніторинг виконання ними природоохоронних робіт і розробити пропозиції щодо поліпшення екологічного стану територій розташування цих підприємств (щорічно)

УкрНДІпроект

208 - 412

500,0

326,0

100,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88, вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра", Земельний кодекс України

Моніторинг планування та стану виконання природоохоронних робіт на шахтах, збагачувальних фабриках і розрізах; облік екологічних показників роботи підприємств та проведення аналізу ефективності виконаних ними природоохоронних робіт.
Вдосконалення системи планування природоохоронних робіт; запобігання розвитку негативних процесів впливу вугільних підприємств на довкілля. Комплексна програма природоохоронних робіт на наступний рік (щорічно).

11050906000
Розробити та впровадити рекомендації з покращання еколого-гідрогеологічного стану територій ліквідованих та діючих вугільних підприємств Дніпробасу

УкрНДІпроект

309 - 411

600,0

300,0

300,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88, вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра", Земельний кодекс України

Оцінка змін еколого-гідрогеологічних умов в районах розташування ліквідованих підприємств в післяліквідаційний період за умови впливу діючих вугільних підприємств.
Дані про стан природного середовища в районах розташування та сумісного впливу діючих і ліквідованих вугільних підприємств;
- тенденції та напрямки можливих змін;
- напрямки та терміни рекультивації поверхні внутрішніх відвалів на розрізах.
- забезпечення даними процесу розробки природоохоронних заходів, складання прогнозів;
- забезпечення оперативного і своєчасного планування та виконання природоохоронних заходів з реабілітації територій, порушених гірничими роботами у Дніпробасі.

11050907000
Виконати прогнозну оцінку екологічних наслідків організації видобутку бурого вугілля на нових перспективних родовищах

УкрНДІпроект

309 - 411

600,0

400,0

200,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88, вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра", Земельний кодекс України

Оцінка впливу на довкілля будівництва та експлуатації нових вуглевидобувних підприємств у Харківській, Полтавській та Дніпропетровськїй областях.
Оцінка рівню техногенного впливу на довкілля у разі організації вуглевидобутку на Ново-Дмитрівському, Верхньодніпровському та Сула-Удайському буровугільних родовищах;
- визначення видів та напрямків змін у довкіллі, прогноз ходу розвитку та наслідків дії негативних техногенних процесів;
- визначення ступеню ризику погіршення умов життєдіяльності населення, змін умов розвитку рослинного та тваринного світу.

11050908000
Виконати еколого-технічне обґрунтування розробити та впровадити рекомендації щодо створення централізованих породних відвалів для груп вугільних шахт і збагачувальних фабрик

УкрНДІпроект

309 - 411

600,0

400,0

200,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88, вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Земельний кодекс України

Встановлення взаємозалежності параметричних характеристик діючих відвалів з потребами в земельних ресурсах при оптимальних умовах впливу на довкілля.
Забезпечення раціонального використання додатково виділених земельних ресурсів для розміщення відходів вуглевидобутку - шахтних порід;
- використання малоцінних земель не сільськогосподарського призначення для розташування централізованих породних відвалів;
- виведення з експлуатації породні відвали, що горять, та організація роботи з їх гасіння;
- реалізація в повному обсязі проектів рекультивації (в т. ч. біологічний етап - озеленення) породних відвалів, в першу чергу тих, що розташовані в межах населених пунктів.

11051003000
Виконати прогнозну оцінку впливу на довкілля вуглевидобутку у Львівсько-Волинському басейні та підняття рівня шахтних вод і його можливого впливу на газопроводи, трубопроводи, колектори та залізничні колії

ДП "Інститут "Укрндіпроект"

310 - 412

450,0

146,0

100,0

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закон України "Про охорону атмосферного повітря"; Закон України "Про відходи"; Кодекс України "Про надра"; Водний кодекс України; Земельний кодекс України; Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. N 391; Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1118; наказ Міністра вугільної промисловості України від 08.02.2006 N 88

Мета - оцінка змін еколого-гідрогеологічних умов в часі під впливом гірничих робіт на діючих, зупинених і ліквідованих вугільних підприємствах в гірничопромислових районах Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, визначення ступеня впливу вугільних підприємств на довкілля, розробка науково-технічних рекомендацій та природоохоронних заходів покращання екологічної ситуації в басейні.
Результат - обґрунтування рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання розвитку негативних техногенних процесів та зменшення їх впливу на наземні лінійні комунікації; рекомендації щодо напрямків та видів невідкладних природоохоронних (реабілітаційних) робіт з оптимізації гідрогеологічних умов та еколого-гідрологічного стану в зонах впливу вугільних підприємств;- визначення підприємств (об'єктів), що в першу чергу потребують виконання природоохоронних робіт з покращання еколого-гідрогеологічної ситуації.

11051009000
Розробити методику акустико-емісійного контролю несучих металоконструкцій шахтних кріплень в процесі випробування їх на стенді СТД-2000

УкрНДІпроект

310 - 311

350,0

200,0

150,0

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Методика дозволить в процесі випробування на міцність механізованих кріплень виявляти на ранній стадії технологічні дефекти зварних з'єднань і основного металу, які в умовах підземної експлуатації можуть розвиватися і призводити до аварій

11051010000
Науково-технічне супроводження технологічних процесів проведення гірничих виробок, спрямованих на розробку та впровадження ефективних кріплень покрівлі, надання шахтам технічної допомоги при виникненні відхилень від нормального ходу цих процесів та розробки заходів і пропозицій щодо їх усунення на шахтах ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля"

УкрНДІпроект

310 - 412

500,0

200,0

100,0

Програма підтримки розвитку вугільного сектору західної України;
Доручення Міністерства вугільної промисловості України від 04.09.2009 N 150/05-01/9-09 та від 16.09.2009 N 175/05-02/9-09.
Протокольні рішення при розгляді програм розвитку гірничих робіт в ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля"

Метою роботи є науково-технічне забезпечення процесу впровадження прогресивних технологій та видів кріплення покрівлі при проведенні гірничих виробок на шахтах Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну і розроблення рекомендацій щодо кріплення гірничих виробок. Реалізація цих рекомендацій дозволить максимально забезпечити безремонтне підтримання гірничих виробок, достатні умови роботи за фактором вентиляції та необхідні параметри для використання транспортних засобів.

НДІГС "Респіратор"

 

 

 

 

1598,121

 

 

19050808020
Розроблення СОУ "Засоби індивідуального протитеплового захисту гірників. Загальні технічні вимоги і методи випробувань"

НДІГС
"Респіратор"

308 - 311

270,0

177,679

92,321

Постанова КМУ від 29.03.2006 N 374, п. 32.1

Метою роботи є нормативне забезпечення ефективної експлуатації протитеплових засобів гірників. Буде розроблено, узгоджено та затверджено СОУ, у якому будуть викладені загальні технічні вимоги та методи випробувань протитеплових засобів: одягу, теплоізольованих контейнерів, акумуляторів холоду, холодильних установок, пристрою для локального охолодження і дихання прохолодним повітрям при відпочинку, засобів екстреного охолодження потерпілих при перегріванні організму і механічних травмах. Впровадження стандарту на шахтах дозволить підвищити продуктивність праці і забезпечити її безпеку в екстремальних умовах.

19050808030
Розроблення СОУ "Прогноз ендогенної пожежонебезпеки гірничих робіт у зонах геологічних порушень. Методика розрахунку"

НДІГС "Респіратор"

308 - 411

280,0

50,0

230,0

Правила безпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0.-1.01-05 ПБ

Розробка галузевого стандарту (СОУ), що регламентує порядок і методику проведення досліджень, що дозволяють встановити групу ендогенної пожежонебезпеки шахт, інкубаційний період самозаймання вугілля.

19050808040
Розроблення СОУ "Система і технічні засоби саморятування гірників. Вибір типу саморятівника і місць розташування засобів колективного захисту органів дихання в гірничих виробках"

НДІГС "Респіратор"

408 - 411

260,0

60,0

200,0

Правила безпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0.-1.01-05 ПБ

Розробка СОУ, що передбачає створення технічних та організаційних вимог для забезпечення рятування гірників у разі виникнення аварій

19050808070
Розроблення нової редакції "Статуту ДВГРС з організації та ведення гірничорятувальних робіт"

НДІГС "Респіратор",
УкрНДІпроект

308 - 412

960,0

123,5

380,8

Висновки з аварій на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька" 17.11.2007

Метою роботи є усунення недоліків Статуту ДВГРС, що було виявлено під час ліквідування наслідків аварій на ш. "Краснолиманська" та ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька". Буде розроблена нова редакція. Впровадження нового Статуту дозволить покращити ведення аварійно-рятувальних робіт на шахтах.

19050810010
Розроблення респіратора з хімічно зв'язаним киснем та індикатором відпрацювання регенеративних патронів у відповідності до вимог європейських стандартів щодо індивідуальних засобів захисту дихання

НДІГС
"Респіратор", МакНДІ

208 - 212

980,0

224,2

295,0

ДНАОП 1.1.30-4.01.97 п. 95

Метою роботи є створення сучасного дихального апарату для гірничорятувальників з комфортними умовами дихання. Буде розроблена документація на серійне виробництво респіратору, який за більш комфортними умовами дихання матиме номінальний термін захисної дії 4 год., а за умов зменшення фізичного навантаження - майже добу

19050915000
Розроблення СОУ "Вентиляційні, ізолюючі та вибухостійкі перемички при ліквідації аварій у вугільних шахтах. Конструкція, матеріали та технологія зведення"

НДІГС
"Респіратор"

309 - 411

640,0

240,0

400,0

Висновки комісії з розслідування причин вибухів на ОП "Шахта ім. О. Ф. Засядька"

Метою роботи є забезпечення гірників і гірничорятувальників нормативним документом щодо зведення у вугільних шахтах гідромеханічним способом вентиляційних та ізолюючих споруд, у т. ч. стійких до вибухів, з визначенням вимог до конструкції, матеріалів та технології зведення, що дозволить поліпшити якість споруд та підвищити протипожежний захист гірничих виробок вугільних шахт

НДІОМШБ

 

 

 

 

1230,0

 

 

15050912010
Розробити державні будівельні норми "Підземні гірничі виробки. Норми проектування"

НДІОМШБ

309 - 411

400,0

175,0

225,0

Доручення Кабінету Міністрів України від 16.03.2009 р. N 9404/1/1-9

Забезпечення раціонального проектування гірничих виробок з використанням сучасних технічних і технологічних рішень, нового обладнання й матеріалів, передових методів розрахунку й проектування.

15050912020
Розробити державні будівельні норми "Підземні гірничі виробки. Правила спорудження"

НДІОМШБ

309 - 411

400,0

175,0

225,0

Доручення Кабінету Міністрів України від 16.03.2009 р. N 9404/1/1-9

Забезпечення підвищення якості, зниження собівартості та термінів спорудження виробок, підвищення безпеки праці та запобігання аваріям під час гірничопрохідницьких робіт, захист природного довкілля при спорудженні підземних гірничих виробок.

15051015000
Розробити правила безпечного спорудження вертикальних шахтних стволів і свердловин великого перерізу у складних умовах із застосуванням спеціальних способів

НДІОМШБ

310 - 411

980,0

200,0

780,0

Постанова КМУ від 06.07.2002 N 939 "Про затвердження програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах України"

Мета - заміна застарілого НАОП 1.1.30-1.04-64 "Правила безопасности при проходке стволов шахт специальными способами", який не враховує зміни у галузі спеціальних способів. СОУ "Вертикальні стволи шахт і свердловини великого діаметру. Правила безпеки при спорудженні спеціальними способами" регламентуватиме правила безпечного виконання робіт (буріння шахтних стволів, тампонаж, заморожування обводнених та нестійких порід) та забезпечить безпечні умови, дозволить зменшити травматизм при виконанні робіт зі спецспособів.

ДП "ДонНДІ"

 

 

 

 

350,0

 

 

03050913000
Наукове супроводження основних технологічних процесів вуглевидобутку, направлених на розробку ефективних способів підготовки крутих і крутопохилих пластів, надання шахтам технічної допомоги при виникненні відхилень (природних і технологічних) від нормального ходу цих процесів, участь в роботі комісій з виявлення причин, що призвели до відхилень та аварій, розробка заходів і пропозицій щодо їх усунення

ДонНДІ

309 - 211

500,0

150,0

350,0

Протокол підсумків виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств Мінвуглепрому України за 9 місяців 2010 року і програми розвитку гірничих робіт на 2011 рік від 19 - 22 жовтня 2010 р.

Розробити Галузеву програму механізації очисних та підготовчих вибоїв, енергозбереження на вугледобувних підприємствах Центрального району Донбасу на 2011 - 2012 роки.

ДВАТ "НДПКІ
"Вуглемеханізація"

 

 

 

 

2268,0

 

 

23050712000
Розробити та впровадити апаратуру для управління та контролю за процесами підготовки та спалювання водо вугільного палива на основі шламів у топках водогрійних котлів

Вуглемеханізація,
УкрНДІпроект,
"Іскра",
МакНДІ,
Експерементальна база "Вуглемеханізація"

307 - 211

750,0

720,0

30,0

Постанова КМУ від 07.07.2005 N 544 "Про затвердження заходів з виконання Програми "Українське вугілля" на 2005 рік та несення змін у додаток 8, 9 і 10 до Програми", п. 21Закон України від 14.01.2000 р. N 1391-XIV "Про альтернативні види рідкого та газового палива". Програма впровадження водовугільного палива як альтернативи природному газу і високоякісному вугіллю у малій теплоенергетиці на період до 2012 р., затверджена Міністром 2009 р.

Створення апаратури для управління та контролю за процесами підготовки та спалювання водовугільного палива в топках котлів, в яких використовувався газ, мазут або тверде паливо. Забезпечення автоматичного підтримання оптимальних параметрів процесу горіння з урахуванням зміни якості і палива та інших факторів

23050815010
Створити та впровадити транспортний засіб для перевезення матеріалів та обладнання у похилих виробках з існуючого рейковою колією

Вуглемеханізація,
УкрНДІпроект,
МакНДІ

408 - 412

1500,0

420,0

330,0

Програма забезпечення підприємств вугільної промисловості засобами механізації допоміжних робіт та ручної праці, затверджена Мінвуглепромом України 28.09.2007 р. (п. 6)

Використання транспортного засобу дозволить:
- замінити декілька послідовно розташованих канатних відкаток єдиним канатно-рейковим транспортним засобом;
- знизити на 15 - 25 % експлуатаційні та на 30 - 40 % капітальні витрати;
- експлуатувати транспортний засіб на існуючої на шахті рейкової колії без перемонтажу рейкового шляху та заміни рейкових кріплень;
- усунути зайві перечеплення вагонеток або перевантаж матеріалів та обладнання під час виконання транспортних робіт.

23050815050
Розробити технічну документацію та впровадити в виробництво засоби механізації допоміжних робіт та ручної праці

"Вуглемеханізація"

208 - 412

1440,0

230,0

300,0

Договір з Міністерством вугільної промисловості України 23050815000 від 20.06.2008

Підвищення рівня механізації допоміжних робіт. Зниження трудомісткості ручної праці на 5 %

23050918000
Розробити комплекс засобів щодо оптимізації роботи поверхневих комплексів вугільних шахт в умовах концентрації гірничих робіт та скорочення чисельності працівників поверхні, створити систему автоматизованого керування технологічним комплексом транспортування вугілля і породи на поверхні шахти

Вуглемеханізація,
УкрНДІпроект,
МакНДІ,
проектні інститути

309 - 312

2350,0

1495,0

420,0

Доручення Міністра вугільної промисловості України від 01.04.2008 N 01-68; від 23.03.2009 N 267/01/05-01 та Першого заступника Міністра вугільної промисловості України від 12.05.2008 N 02/92 та від 06.03.2009 N 228/06/05-01

Впровадження заходів щодо оптимізації роботи поверхневих комплексів в умовах концентрації гірничих робіт дозволить - оптимізувати чисельність робітників поверхні на шахтах Мінвуглепрому України (зменшення до 3,1 тис. робітників); - підвищити продуктивність праці робітників поверхні на 10 - 15 %.
Орієнтовний економічний ефект від впровадження комплексу заходів складає більше 250,0 млн. грн.

23051019000
Розробити нормативний документ з безпеки праці (НАОП) "Вимоги безпеки до технології виконання монтажно-демонтажних робіт механізованих комплексів для пологих та похилих пластів"

Вуглемеханізація,
Дондіпровуглемаш,
УкрНДІпроект,
МакНДІ,
ДонВУГІ

310 - 411

530,0

130,0

400,0

Закон України "Про охорону праці". Вимоги Правил безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0.1.01.05

Впровадження НАОП дозволить підвищити безпеку праці при виконанні робіт з монтажу-демонтажу механізованих комплексів

23051020000
Створення пілотної установки по виготовленню та спалюванню водовугільного палива замість природного газу потужністю 5000 т на рік у топках котлів 15 мікрорайону м. Нововолинська на базі шахти N 1 "Нововолинська"

Вуглемеханізація

410 - 411

870,0

82,0

788,0

Програма впровадження водовугільного палива як альтернативи природному газу і високоякісному вугіллю у малій теплоенергетиці на період до 2012 р. Угода щодо регіонального розвитку Волинської області між КМУ та Волинською обласною радою

Мета роботи - зниження собівартості вироблюваного тепла у комунальній сфері. При впровадженні технології виготовлення та спалювання водовугільного палива будуть використовуватися будівлі та споруди наземного комплексу ш. "Нововолинська", яка підлягає закриттю та робітники, які вивільняються після закриття шахти.

ВАТ "Автоматгірмаш
ім. В. А. Антипова"

 

 

 

 

4367,8

 

 

09050711000
Створити комплекс технічних засобів автоматизованого контролю для управління обладнанням вуглевидобувних вибоїв

Автоматгірмаш,
МакНДІ,
УкрНДІВЕ,

307 - 412

4700,0

2500,0

1500,0

Розпорядження КМУ N 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматичний безперервний контроль параметрів обладнання і безпеки очисної виробки, своєчасне попередження персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації та оперативне надання диспетчеру шахти інформації для прийняття управлінських рішень
Створення комплексу технічних засобів автоматизованого контролю для управління обладнанням вуглевидобувних вибоїв, який дозволить вести глибоку діагностику та прогноз перед аварійного стану обладнання, аерогазового стану повітря та пожежонебезпечних ситуацій виробки, збір та підготовку цієї інформації для подальшої її передачі в телекомунікаційну мережу.

09050812000
Створити і впровадити у виробництво систему управління процесом дегазації вугільних шахт з використанням свердловин з гірничих виробок

Автоматгірмаш,
МакНДІ

208 - 212

1600,0

825,6

624,4

Наказ Міністра палива та енергетики України N 552 від 7 вересня 2004 р. для виконання вимог п. 3.5.13 П. Б

Мета: Створення автоматизованої системи управління вакуум-насосної станції, яка дозволить ефективно проводити дегазацію шахти.
Очікуваний результат: Створення комплексу технічних засобів автоматизації та контролю вакуум-насосних станцій, який дозволяє контролювати та діагностувати устаткування вакуумнасосної станції.

09050813000
Розробити і впровадити комплекс технічних засобів контролю і реєстрації параметрів роботи головних вентиляторних установок з можливістю передачі інформації на диспетчерський пункт згідно з вимогами ПБ

Автоматгірмаш,
МакНДІ,
НДІГМ

208 - 212

1100,0

606,0

224,0

Наказ Міністра палива та енергетики України N 552 від 7 вересня 2004 р. для виконання вимог п. 3.3.6 П. Б

Мета - підвищення надійності апаратури управління та контролю параметрів головних вентиляторних установок за рахунок використання більш якісних складових частин, сучасної елементної бази, розширення діагностики, зменшення витрат на ремонт обладнання та витрат електроенергії за рахунок своєчасного контролю та діагностики параметрів вентиляторів.
Створення комплексу технічних засобів контролю і реєстрації параметрів роботи головних вентиляторних установок

09050817000
Розробити та впровадити підсистему контролю та управління водовідливними установками

Автоматгірмаш,
МакНДІ,
НДІГМ

208 - 212

950,0

550,6

249,4

Доручення КМУ N 545/1 від 28.01.2002 р., наказом Мінпаливенерго "Про заходи щодо виконання Указу Президента" N 26 від 16 січня 2002 р., для виконання вимог п. 3.7.1 ПБ.

Мета - підвищення надійності роботи водовідливних установо, зниження витрат електроенергії та покращення обліку споживаної енергії, за рахунок підвищення інформативності і ефективності системи автоматизації.
Очікуваний результат: Створення підсистеми контролю та управління водовідливними установками

09050818000
Розробити і впровадити комплекс технічних засобів автоматизації контролю ведення прохідницьких робіт

Автоматгірмаш,
МакНДІ,
УкрНДІВЕ

208 - 412

4900,0

2040,0

970,0

Розпорядження КМУ N 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматичний безперервний контроль параметрів обладнання і безпеки прохідницької виробки, своєчасне попередження персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації та оперативне надання диспетчеру шахти інформації для прийняття управлінських рішень
Створення комплексу технічних засобів автоматизації контролю ведення прохідницьких робіт, який забезпечує багатофакторний аналіз та автоматичний контроль стану обладнання прохідницького вибою, параметрів безпеки та своєчасне відключення обладнання при виході на позаштатний режим з візуалізацією діагностичних даних та протікання технологічного процесу прохідницьких робіт, підготовку та передачу інформації в телекомунікаційну мережу.

09051021000
Створити та впровадити в виробництво комплекс технічних засобів передачі технологічної та діагностичної інформації з видобувних комбайнів в телекомунікаційну мережу диспетчерської.

Автоматгірмаш,
МакНДІ

310 - 212

1360,0

100,0

800,0

Розпорядження КМУ N 144 від 04.04.2007 р. "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета - автоматична передача технологічної та діагностичної інформації в диспетчерську телекомунікаційну мережу.
Створення комплексу технічних засобів передачі технологічної та діагностичної інформації з видобувних комбайнів для оперативного надання інформації диспетчерові про стан видобувних комбайнів та своєчасного попередження при виході параметрів на позаштатну ситуацію.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

 

 

 

 

1091,0

 

 

08051010000
Розробити мікропроцесорну систему автоматичного керування групою шахтних тягових випрямлячів

НДПІвуглеавтоматизація,
ВАТ "Запорізький завод
"Перетворювач",
МакНДІ

310 - 312

1390,0

215,0

460,0

НПАОП 10.0-05 "Правила безпеки у вугільних шахтах", п. 4.5.2

Підвищення надійності і безпеки експлуатації шахтних контактних мереж шляхом істотного поліпшення якості напруги живлення, показників схеми захисного вимкнення та реалізації додаткових функцій паралельно працюючих тягових випрямлячів, а саме:
- забезпечення синхронної паралельної роботи випрямлячів при розосередженому їх розташуванню по мережі;
- автоматична діагностика стану кожного з силових елементів випрямляча з відображенням цієї інформації на схемі індикації;
- адаптація роботи системи керування з системою комплексної безпеки або з іншими уніфікованими системами контролю.

08051011000
Розробка шахтного стаціонарного вибухобезпечного освітлювального устаткування на базі сучасних енергозберігаючих джерел світла

НДПІвуглеавтоматизація,
Привільський
завод "Електроприлад",
МакНДІ

310 - 212

980,0

180,0

631,0

Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р. N 74/94-ВР; Програми "Енергозбереження" на 5-річний термін і на період до 2030 року", що затверджені у Мінвуглепромі у 2007 р.

Створення шахтних стаціонарних світильників з використанням світлодіодних джерел, що забезпечують:
- збільшення світловидатності при аналогічній середній потужності з лампами розжарювання в 7 - 10 разів, або зниження в стільки ж разів споживання електроенергії;
- збільшення терміну служби в 5 - 100 разів;
- зменшення експлуатаційних затрат в 5 - 10 разів.

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

 

 

 

 

1227,5

 

 

24050910020
Розробити радіальну перечисну флотаційну машину для збагачення некондиційних шламових продуктів

УкрНДІвуглезбагачення

309 - 311

1100,0

800,0

300,0

Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.94 р. N 74/94-ВР

Забезпечується одержання додатково 30 тис. т товарного продукту на рік з однієї флотомашини. Економ ефект - 600 тис. грн. на рік. Економія електричної енергії 116 кВт/годин на рік на 1 машину

24050912000
Виконати дослідження паливного потенціалу рядового вугілля та визначити оптимальні технології отримання товарної продукції на поверхневих комплексах шахт.

УкрНДІвуглезбагачення

309 - 411

1130,0

852,5

277,5

Наказ Міністра вугільної промисловості України від 12.04.2007 р. N 123 про якість вугілля;
від 30.01.2008 р. N 40 про якість вугілля.
Наказ Мінвуглепрому від 20.04.2006 р. N 247

Оптимізація поверхневих комплексів. Визначення оптимальної технології переробки вугілля на поверхневих комплексах шахт, виходу та якості товарної продукції (керівникам шахт для оперативного керівництва і обґрунтування при укладанні договорів на переробку вугілля з метою усунення незгод між видобувними підприємствами та споживачами). Збільшення випуску товарної продукції при переробці вугілля на 10 - 30 %, зниження зольності на 2 - 5 %. Очікуваний економ ефект від 2,5 до 18 млн. на рік для одного підприємства

24051013000
Розробити технологію сухого збагачення вугілля з використанням пневматичних сепараторів

УкрНДІвуглезбагачення,
Громадська організація "Асоціація вугільних підприємств"

310 - 411

600,0

300,0

300,0

Указ Президента України "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" від 27.12.2005 N 1863/2005

Впровадження техніки та технології сухого збагачення рядового вугілля
Визначити технологію підготовки вугілля до сухого збагачення і технологічні режими збагачення у пневматичних сепараторах з мінімальним засміченням продуктів збагачення. Впровадження технології, зниження витрат на збагачення вугілля, скорочення витрат на перевезення породи з шахт до споживачів на 30 %.

24051014000
Розробка Положення про комплексну систему контролю якості вугілля та вугільної продукції від очисного вибою до відвантаження споживачам.

УкрНДІвуглезбагачення

310 - 411

700,0

350,0

350,0

Розпорядження Мінвуглепрому від 21.05.2010 N 17-р, п. 4

Підвищення відповідальності, забезпечення належного контролю за діяльністю служб якості на всіх рівнях. Забезпечення оперативного контролю якості вугілля і товарної вугільної продукції. Встановлення механізму врегулювання непорозумінь між шахтами і збагачувальними фабриками суб'єктами різних форм власності. Економефект від ліквідації збитків біля 30 млн. грн. на рік.

ІКМОПР

 

 

 

 

720,0

 

 

06051004000
Створити струговий комплекс для пластів потужністю 0,7 - 1,2 м, та з опором різання до 300 кН/м (КСТ)

ІКМОПР
з-д "Унівесал"
ОАО "ГМЗ", або з-д ОАО "ХМЗ" "Світло шахтаря"

310 - 412

1200,0

400,0

720,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI). Програма "Українське вугілля"

Розширення галузі застосування стругової техніки на тонких пластах з механізованим кріпленням.

ДП "ДонЦОП"

 

 

 

 

380,0

 

 

42050906000
Розробка нормативних документів з удосконалення організації нормування та оплати праці працівників вугільної промисловості

ДонЦОП

309 - 212

450,0

250,0

100,0

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (Угода)

Підвищення економічної ефективності виробництва, раціональне використання трудових ресурсів на підприємствах галузі

42051007000
Розробка та перегляд галузевих кваліфікаційних характеристик професій з урахуванням сучасних технологій виробництва

ДонЦОП

410 - 411

300,0

20,0

280,0

Рішення РНБОУ від 07.10.2009 р. "Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення", затвердженого Указом Президента від 22.01.2010 N 55/2010 (листи Мінпраці від 15.02.2010 N 1500/0/14-10/13 та від N 74/04-01/14-10)

Розробка та перегляд галузевих кваліфікаційних характеристик професій з урахуванням досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції, освітнього рівня, які будуть використані підприємствами вугільної галузі при формуванні трудових відносин з питань організації робіт та оплати праці трудящих.

ДП "ЦАВП"

 

 

 

 

301,0

 

 

Э6051008000
Розробка типової проектної документації (PIN) для реєстрації проектів утилізації шахтного метану (СММ) згідно Кіотського протоколу на прикладі шахти ім. Стаханова ДП "Красноармійськвугілля"

ЦАВП

310 - 411

400,0

99,0

301,0

Розпорядження КМУ від 18.08.2005 N 346-р "Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату"

Реалізація механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН та отримання додаткових інвестицій для підприємств вугільної галузі. Покращення екології за рахунок зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

ДВАТ "Дніпродіпрошахт"

 

 

 

 

307,848

 

 

12050901000
Визначення наслідків закриття шахт Центрального району Донбасу з урахуванням гідравлічних зв'язків та підняття рівня шахтних вод і його можливого впливу на газопроводи, трубопроводи, колектори та залізничні колії

Дніпродіпрошахт

409 - 211

1200,0

892,152

307,848

 

Мета роботи - визначення наслідків закриття шахт ЦРД на діючі шахти, соціальне та екологічне середовище з урахуванням гідрогеологічних зв'язків та підняття рівня шахтної води. Розробка заходів та рекомендацій щодо попередження та зниження їх негативного впливу

ВАТ "НДІГМ ім. Федорова"

 

 

 

 

691,0

 

 

07050813000
Створити та впровадити автоматизовану систему енергетичного моніторингу вугільних підприємств (АСЕМ), удосконалити методи обліку і керування енергоспоживанням гірничого підприємства

НДІГМ

208 - 411

750,0

259,0

491,0

Розпорядження КМ від 28.04.2009 р. N 466-р

Метою роботи є створення АСЕМ дозволяє здійснювати контроль енергетичної ефективності електротехнічних установок і технологічних процесів вугільних шахт. Очікуваний економічний ефект впровадження АСЕМ дозволить скоротити ПЕР на одиницю продукції, що виробляється і забезпечити загальну економію коштів по одній шахті до 500 тис. грн. на рік

07051025000
Забезпечити періодичний моніторинг виконання Програми підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств на 2010 - 2014 роки та щоквартальний аналіз ефективності виконання заходів Програми 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки за формами, що встановлені НАЕР

НДІГМ

310 - 414

900,0

100,0

200,0

Розпорядження КМУ "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів" від 17.12.2008 р. N 1567 Розпорядження МВП України від 20 травня 2009 р. N 19-р. Наказ МВП від 10.11.2009 р. N 507. Телеграма від 04.12.2009 р. НР 05-02/4-213

Мета - проведення аналізу стану використання електроенергії і теплової енергії у технологічному процесі видобування вугілля на шахтах; проведення аналізу даних використання ПЕР при видобуванні вугілля на шахтах; визначення основних напрямків ефективного використання електроенергії і теплової енергії при видобуванні вугілля.

ДП "НДІМЕПД"

 

 

 

 

250,0

 

 

Ц1050808000
Розроблення нормативних та методичних документів з покращення умов праці та стану здоров'я гірників

НДІМЕПД

208 - 411

1250,0

1000,0

250,0

Рішення урядових комісій та колегій Мінвуглепрому України.
Високий рівень пилових захворювань у гірників

Метою - зниження виробничого травматизму та смертності гірників. Будуть створені: - СОУ "Професійний відбір робітників для виконання робіт на вугільних підприємствах України";
- Методичні рекомендації щодо діагностики пилових захворювань, їх профілактики, експертизи працездатності та реабілітації;
- Галузеве положення про автоматизовану систему управління професійними ризиками і профілактики професійних захворювань гірників вугільних шахт;
- СОУ "Гігієнічна регламентація синтетичних та полімерних матеріалів призначених для використання у вугільній промисловості"

ТК 92

 

 

 

 

260,0

 

 

Т6051005000
Розробити національний стандарт України (ДСТУ) "Вугілля буре, кам'яне, антрацит та вугільні брикети. Правила приймання за якістю" (Перегляд ГОСТ 1137-64)

ТК 92,
УкрНДІвуглезбагачення,
ДП "Укрвуглеякість"

310 - 411

360,0

100,0

260,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2006 року N 10-р (пункт 2);
наказ Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 579

Приведення у відповідність стандарту законодавству, потребам споживачів і держави, рівневі розвитку науки і техніки, вимогам міжнародних та регіональних стандартів, положенням Угоди ТБТ СОТ.
Уникнення постачання споживачам вугільної продукції, що не відповідає нормативно-технічній документації, врегулювання відносин між виробником та споживачем, ліквідація претензій щодо якості вугілля, вдосконалення приймання палива за якістю, скорочення витрат, пов'язаних з контролем

ДП "ДНДІ ІТЕЕ"

 

 

 

 

200,0

 

 

Т8050801000
Розробка оптимальних способів дегазації вугільних пластів з використанням надзвукових ежекторів при розробці оптимальних способів і технологій підготовки запасів та відпрацювання вугільних пластів

ДНДІ ІТЕЕ,
Інститут гідромеханіки НАНУ,
МакНДІ

208 - 411

450,0

250,0

200,0

Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, затверджена постановою КМУ від 29.03.2006 N 374

Підвищення безпеки праці шахтарів шляхом дегазації вугільних пластів і зменшення концентрації шахтного метану

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

 

140,0

 

 

Роботи, що виносяться на конкурсні торги

 

 

 

 

8572,252

 

 

Разом

 

 

 

 

38253,3

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
02.12.2011 N 789

План нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості в галузі вугільної промисловості на 2011 рік+++

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т. ч. на 2011 р.

ДП "Дондіпровуглемаш"

 

 

10410,0

2220,0

 

 

Лот 1. Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на типові технічно та економічно оптимізовані комплекси устаткування повної механізації робіт у виробках, що примикають до комбайнових і стругових лав, із пропускною здатністю до 700 т/годину

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1100,0

190,0

1. Інноваційний проект, представлений на III Міжнародному інвестиційному Саміті м. Донецьк 29 - 30.09.2010 р.
2. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ IV.1, п. 21).

Підвищення на 20 - 25 % середнього навантаження на лави, скорочення на 25 - 35 % чисельності персоналу добувних дільниць за рахунок істотного зниження обсягів важкої ручної праці.
Підвищення рівня безпеки

Лот 2. Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на високопродуктивну та високоресурсну буронавантажувальну машину з гідравлічною ударно-обертальною бурильною головкою для проведення виробок продуктивністю по навантаженню до 4,5 м3/хв. та продуктивністю по бурінню до 2,0 м/хв. при проходці по породах міцністю до f < 16 за шкалою проф. М. М. Протод'яконова перетином 9 - 27 м2 з живильником, який використується як монтажний полок для зведення кріплення

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1180,0

355,0

1. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік (п. 4), затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010.

Кратне збільшення у 2 - 3 рази темпів проведення виробок по міцних і абразивних породах за рахунок істотного підвищення продуктивності з буріння шпурів і навантаження породи, а також зниження трудомісткості робіт з кріплення.
Своєчасне відновлення фронту очисних робіт для високонавантажених лав при відпрацюванні пластів з міцними бічними породами

Лот 3. Розроблення технологічних схем та типових комплектів устаткування кінцевих дільниць лав і сполучень "лава-штрек" які забезпечують підвищення навантажень і якості вугілля, механізоване викладення охоронних породних смуг високої щільності, виключення вивалів вугілля та породи

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1400,0

445,0

1. Наказ Мінвуглепрому N 487 від 01.12.2010 "Про порядок погодження технічної документації на відпрацювання лав та впровадження очисних комплексів".
2. Наказ Мінвуглепрому від 25.08.2010 N 316 "Про підвищення навантажень на очисні комплекси" (п. 3.1).
3. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ IV.1, п. 21).
4. "Нормативи з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів" НПАОП 10.0.-3-01-90 (п. 3.1.1.1, 3.1.1.6, 3.3.7.9 - 3.3.7.12).

Зріст на 20 % навантажень на лави, зниження зольності вугілля на 5 %, підвищення якості вугілля та безпеки ведення очисних робіт.
Розробка сучасного обладнання для механізації процесів кріплення, закладки породи та транспортування гірничої маси в зонах сполучень лав з примикаючими виробками.
Розробка каталогу технологічних схем з типовим комплектом машин для інженерно-технічного персоналу вуглевидобувних підприємств України

Лот 4. Розроблення стріловидного виконавчого органу, оснащеного дисковими шарошками для прохідницьких комбайнів по породах міцністю до f < 12 за шкалою проф. М. М. Протод'яконова, а також виключення фрикційного іскріння і значного зниження пилоутворення

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1200,0

200,0

1. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010 (п. 4).
2. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10(7. Боротьба з рудничним пилом і вибухозахист, п. 4).

Збільшення темпів проведення виробок у 3 - 4 рази за рахунок розширення сфери застосування стріловидних прохідницьких комбайнів по міцності порід.
Своєчасне відновлення фронту очисних робіт з істотним підвищенням безпеки й поліпшенням умов праці прохідників

Лот 5. Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на комплекти регульованого приводу, адаптованого під стрічкові конвеєри, що перебувають в експлуатації, та системи автоматизованого керування конвеєрними лініями, які забезпечують автоматичне регулювання руху стрічки в залежності від грузопотоку гірничої маси

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1085,0

135,0

Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010 (п. 36).

Зменшення енерговитрат до 25 % на транспортування гірничої маси, підвищення строку служби стрічки, роликів, привідних блоків на 30 - 50 %, скорочення часу пошуку й ліквідації аварійних ситуацій. Підвищення безпеки праці за рахунок виключення пробуксовки стрічки на привідних барабанах.
Адаптація з загальношахтною системою безпеки

Лот 6. Створення фільтрувальної станції зі зворотним промиванням, тонкістю фільтрації не грубіше 25 (50) мкм і високою брудоємністю для очисних комплексів

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

810,0

155,0

1. Наказ Мінвуглепрому від 25.08.2010 N 316 "Про підвищення навантажень на очисні комплекси" (п. 3.1).
2. Нормативи з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів (п. 2.12.4).

Підвищення у 2 - 3 рази надійності й ресурсу силової й керувальної гідравліки - найбільш дорогої частини механізованих кріплень, скорочення простоїв і подовження не менше ніж у 1,5 разу міжремонтного строку служби сучасних очисних комплексів за рахунок виключення забруднень робочої рідини й пов'язаного з ним гідроабразивного зношування

Лот 7. Створення системи освітлення на базі компактних світлодіодних світильників, максимально адаптованих до механізованих кріплень, у т. ч. для відпрацювання тонких пластів

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

650,0

230,0

Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (VIII Електротехнічне господарство, п. 11.3 "д").

Підвищення рівня безпеки роботи в очисних вибоях, зниження травматизму й поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу, а також зменшення енергоспоживання порівняно з аналогами на 40 %, що дозволить збільшити довжину освітлюваного вибою на 20 %

Лот 8. Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на систему гарантованого дорозпору секцій механізованого кріплення до початкового

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

685,0

225,0

1. Наказ Мінвуглепрому від 25.08.2010 N 316 "Про підвищення навантажень на очисні комплекси" (п. 3.1).
2. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 р., затверджена Міністром 29.01.2010 (п. 18).
3. Наказ Мінвуглепрому від 04.12.2008 N 628 "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 10, додаток 2).

Підвищення безпеки ведення очисних робіт, якості вугілля за рахунок зменшення обсягів обвалень порід покрівлі.
Збільшення навантажень на лави на 15 - 30 % і зниження зольності на 2 - 5 %

Лот 9. Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на очисний комплекс для відпрацювання крутих та крутопохилих пластів по простяганню потужністю 0,65 - 1,2 м з очисним комбайном для човниковій технології роботи

ДП "Дондіпровуглемаш"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

2300,0

285,0

Окреме доручення першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Поповича І. М. від 24 січня 2011 року N 14/01-01/9-11

Комплексна механізація очисних робот з забезпеченням видобутку 400 - 1000 т/добу, скорочення витрат лісоматеріалів у 10 - 15 разів та значне підвищення безпеки їх ведення

МакНДІ

 

 

9900,0

900,0

 

 

Лот 10. Розроблення вимог вибухопожежобезпеки та електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами (ГДЯ), та розроблення методик випробувань такої системи

МакНДІ

4 кв. 2011 - 3 кв. 2012

600,0

100,0

Окреме доручення першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Поповича І. М. від 24 січня 2011 р. N 14/1-01/9-11

Нормативний документ галузевого призначення "Технічні вимоги вибухо-пожежо-електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами"

Лот 11. Виконання досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної систему акустичного моніторингу гірничого масиву

МакНДІ

4 кв. 2011 - 1 кв. 2016

5000,0

350,0

Доручення Президента України, лист Держгірпромнагляду України від 29.10.2010 N 1/03-5-8а/7967.

Буде розроблено, виготовлено і проведено приймальні випробування системи. Інформаційно-аналітична система моніторингу стану гірничого масиву, що розробляється, буде автономною в реєстрації, передачі сигналу на поверхню, обробці й аналізі інформації.

Лот 12. Розроблення нормативно-правового акта "Правила контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах"

МакНДІ

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1200,0

150,0

Закон України "Про охорону праці", ст. 4; Кодекс законів про працю України, ст. 158; Гірничий закон України, ст. 18, постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 р. N 521 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (Постанова N 521)

Впровадження розробленого нормативно-правового акта сприятиме створенню радіаційно-безпечних умов праці у вугільних шахтах, зниженню ступеню опромінення працюючих, що призведе до зменшення витрат, пов'язаних із захворюваннями гірників.

Лот 13. Розроблення вибухобезпечного магнітного безіскрового пускачу, що виключає спалахування метанопопітряної суміши з використанням захисту виду "е"

МакНДІ

4 кв. 2011 - 3 кв. 2013

1400,0

200,0

Висновки експертної комісії за розслідування причин аварії з груповим нещасним випадком на СП "Шахта Дуванна" ВАТ "Краснодонвугілля", Шахта Кірова ГП "Макіїввугілля", затверджені "Технічні вимоги до виготовлення вибухобезпечних комутаційних апаратів з захистом виду "е" (результати роботи N 17050813030)

Мета роботи - розробка та освоєння серійного виробництва магнітних пускачів з безіскровою електричною частиною, які забезпечать безпеку застосування електричної енергії в шахтах.
Такі пускачі в світовій практиці розробляються вперше.
Магнітні пускачі, що випускаються, мають вузли та блоки, що іскрять, котрі при порушенні правил експлуатації стають джерелом підпалювання метано-повітряної суміші.

Лот 14. Розроблення нової редакції ДНАОП "Основні положення з використання дегазації при пожежах у шахті"

МакНДІ

4 кв. 2011 - 3 кв. 2013

1700,0

100,0

Наказ Міненерговугілля України від 21.06.2011 N 232 "Про підсумки проведення протиаварійних тренувань на ВП "Шахта ім. В. М. Бажанова" ДП "Макіївугілля" (Наказ N 232), п. 4.1

Забезпечення ефективної ліквідації горіння метану і безпеки експлуатації дегазаційних систем при пожежах в шахтах

ДП "ДонВУГІ"

 

 

5719,0

1899,0

 

 

Лот 59. Розроблення СОУ-Н "Нормативне навантаження на очисні вибої. Методичне керівництво"

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 1 кв. 2012

99,0

69,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України", СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Підвищення навантаження на очисні вибої.
Методичне керівництво по визначенню нормативних навантажень.
Підвищення планових і фактичних навантажень, збільшення обсягу видобутку вугілля на 10 - 15 %

Лот 15. Розроблення СОУ-Н "Вибір засобів механізації очисних вибоїв. Методичні рекомендації"

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

400,0

150,0

На заміну застарілих Методичних рекомендацій, затверджених Мінвуглепромом УРСР 26.11.84 р., у зв'язку з оновленням парку механізованих комплексів

Підвищення якості видобутого вугілля через мінімізацію присікання порід в різних гірничо-геологічних умовах, зменшення енерговитрат при видобутку та транспортуванні вугілля.

Лот 16. Розроблення галузевого нормативного документу з управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях на пластах з кутом падіння до 35°

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

400,0

150,0

НПАОП 10.1-1.01-10 "Правила безпеки у вугільних шахтах"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"
Оновлення нормативної бази і технологічного обладнання

Розробка нормативного документа СОУ-П замість застарілого КД 12.01.2001.503-2001 з урахуванням оновлення вимог нормативної бази і сучасного технологічного обладнання очисних вибоїв; методичне керівництво для розробки технологічної проектної документації. Підвищення безпеки робіт, підвищення продуктивності праці, зменшення собівартості видобутку вугілля.

Лот 17. Проведення системного аналізу сучасного стану проведення гірничих виробок буропідривним способом і розроблення технології їх проведення при стовповій, суцільній та комбінованій системах розробки виїмкових дільниць

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

650,0

200,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Розробка на підставі синтезу найбільш перспективних техніко-технологічних рішень технології швидкісного буропідривного проведення підготовчих виробок з темпами не менше швидкості відпрацювання виїмкових полів сучасними комплексно механізованими лавами.
Нормативний документ СОУ-Н "Розкривні і підготовчі виробки виїмкових дільниць, що працюють по стовповій, суцільній і комбінованій системах розробки. Технологічні схеми швидкісного проведення буропідривним способом".

Лот 18. Проведення досліджень та розроблення технічних рішень, що забезпечать підвищення продуктивності і зниження аварійності очисних комбайнів у конкретних умовах експлуатації

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

500,0

250,0

Погіршення показників видобутку вугілля в конкретних гірничо-геологічних умовах вугільних шахт СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Підвищення навантаження на лаву. Зниження аварійності роботи комбайнів
Удосконалення виймальних органів вугільних комбайнів застарілих конструкцій, підвищення видобутку вугілля на 20 - 30 %

Лот 19. Розроблення технологічних схем нормалізації аерогазового і теплового режимів гірничих виробок із застосуванням турбулізаторів повітря на різноманітних джерелах енергії

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

700,0

280,0

Національна програма підвищення безпеки праці, розд. 3; постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (п. 9 - впровадження газовідсмоктувальних вентиляційних установок, п. 30 - здійснення заходів щодо нормалізації теплових умов праці у вугільних шахтах з глибиною розробки пластів 1000 метрів і більше; акти розслідування аварій на шахтах ім. О. Ф. Засядька, "Краснолиманська", "Південнодонбаська-N 1".

Підвищення безпеки робіт за рахунок зниження кількості загазувань виробок та аварій, зменшення можливості утворювання місцевих скупчень метану та поліпшення теплових умов у виробках з малою швидкістю повітря Технологічні схеми (доповнення до КД 12.01.20201-98)

Лот 20. Розроблення технологічних схем провітрювання підготовчих виробок і камер при камерно-стовпових системах розробки при всмоктувальному і комбінованому способах з використанням пиловідсмоктуючих установок

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

700,0

250,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (п. 22 - впровадження засобів для системи всмоктуючого провітрювання під час проходження підготовчих виробок), акти розслідування аварій на шахтах "Красноармійська-Західна N 1", "Ім. О. Ф. Засядька" та ін.

Забезпечення високих темпів проведення виробок, безпеки праці та нормалізація аерогазового, пилового та теплового режимів. Типові технологічні схеми провітрювання підготовчих виробок

Лот 21. Проведення аналізу впровадження інвестиційних проектів технічного переоснащення для забезпечення ефективної роботи державних вугільних шахт

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

250,0

180,0

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 рр. (Програма)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"

Оцінка техніко-економічних показників вугледобувних підприємств, які одержали кошти на технічне переоснащення з державного бюджету, а також залучені недержавні кошти (кредити банків, кошти інвесторів та ін.).
Аналіз результатів впровадження.

Лот 22. Розроблення пропозицій по мінімізації негативного впливу водоприпливів закритих шахт на роботу діючих підприємств

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

300,0

100,0

Результати розслідування аварії на шахті ім. М. Горького

Вирішення еколого-гідрогеологічних проблем вугільних регіонів. Захист діючих підприємств від підтоплення

Лот 23. Виконання аналізу роботи шахт Міненерговугілля України для встановлення їх реального стану і визначення потреби в технічних, організаційних, фінансових та інших ресурсах для забезпечення необхідного зростання видобутку

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 1 кв. 2015 виконується щорічно

1250,0

150,0

Наказ Мінвуглепрому від 22.07.2010 р. N 270 "Про затвердження та виконання Плану-графіка реформ за напрямком "Реформа вугільної галузі"

Щорічне дослідження динаміки роботи галузі з метою отримання достовірної інформації про економічний і технічний стан шахт. Розробка науково обґрунтованих для керівництва і структурних підрозділів Міненерговугілля України з метою прийняття раціональних і ефективних управлінських рішень

Лот 24. Проведення оцінки стану шахтного фонду України відповідно до вимог ефективного функціонування вугільної промисловості з метою підвищення її виробничого потенціалу

ДП "ДонВУГІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

470,0

120,0

Указ президента України від 08.09.2010 N 895/2010 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р "Концепція реформування вугільної галузі України"

Підвищення виробничого потенціалу вугільної промисловості України.
Розробка заходів щодо подальшого ефективного функціонування діючих шахт на підставі оцінки їх сучасного стану.
Економічний ефект у цінах 2010 р. буде становити 4,5 - 5,0 млрд. грн.

ДП "УкрНДІпроект"

 

 

2800,0

725,0

 

 

Лот 25. Наукове забезпечення організації і виконання робіт зі стандартизації, метрології і сертифікації /щорічно, щоквартально/

ДП "УкрНДІ-проект"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2014

1100,0

275,0

Закони України "Про метрологію і метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності"

Науково-методичне забезпечення організації і виконання робіт із стандартизації, метрології та сертифікації у вугільній промисловості України.
Експертиза і аналіз НДР, технічних завдань, договорів на НДДКР, що розроблені організаціями (підприємствами) галузі

Лот 26. Розроблення щорічно поновлюваного кадастру-реєстру шахтних вод діючих та ліквідованих шахт, що переведені в режим постійного водовідливу

ДП "УкрНДІ-проект"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

950,0

150,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88 "Про удосконалення структури екологічної служби Міністерства вугільної промисловості України", вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра"; депутатський запит Арутюнова Г. Р. від 22.12.2009 N 15-09/25

Організація моніторингу за скидами шахтних вод та впливом цього на поверхневі водні об'єкти.
Створення кадастру-реєстру дозволить:
- вести щорічну реєстрацію об'єктів та обсягів скидів шахтних вод, їх характеристик;
- проводити регулярне поповнення та аналіз кількісних і якісних показників характеристики шахтних вод;
- виконувати в моніторинговому режимі оцінку впливу скидів на стан природного середовища;
- визначати тенденції та напрямки можливих змін;
- забезпечити своєчасне планування, розробку та виконання необхідних природоохоронних заходів

Лот 27. Розроблення СОУ "Порядок і організація обстеження металевих копрів" та "Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів"

ДП "УкрНДІ-проект"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

400,0

100,0

Вимоги Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Гірничого закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. N 409 "Про забезпечення надійності і безпеки експлуатації будівель, споруд і інженерних мереж"

Розроблення і затвердження нормативних документів з оцінки технічного стану і паспортизації несучих конструкцій металевих і залізобетонних копрів забезпечить ведення системного обстеження і паспортизації металевих і залізобетонних копрів і підвищення безпеки експлуатації копрів за рахунок своєчасного одержання інформації про їх фактичний технічний стан

Лот 58. Провести аналіз впливу закриття шах на навколишнє природне середовище і розробити заходи щодо зменшення навантаження на довкілля

ДП "УкрНДІ-проект"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

350,0

200,0

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закон України "Про охорону атмосферного повітря"; Закон України "Про відходи"; Кодекс України "Про надра"; Водний кодекс України; Земельний кодекс України; Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. N 391; Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1118; наказ Міністра вугільної промисловості України від 08.02.2006 N 88

Мета - оцінка змін еколого-гідрогеологічних умов в часі під впливом гірничих робіт на діючих, зупинених і ліквідованих вугільних підприємствах в гірничопромислових районах Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, визначення ступеня впливу вугільних підприємств на довкілля, розробка науково-технічних рекомендацій та природоохоронних заходів покращання екологічної ситуації в басейні.
Результат - обґрунтування рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання розвитку негативних техногенних процесів та зменшення їх впливу на наземні лінійні комунікації; рекомендації щодо напрямків та видів невідкладних природоохоронних (реабілітаційних) робіт з оптимізації гідрогеологічних умов та еколого-гідрологічного стану в зонах впливу вугільних підприємств;- визначення підприємств (об'єктів), що в першу чергу потребують виконання природоохоронних робіт з покращання еколого-гідрогеологічної ситуації.

НДІГС "Респіратор"

 

 

1910,0

540,0

 

 

Лот 28. Розроблення спеціального метанометру для застосування у екстремальних газових та кліматичних умовах вугільних шахт

НДІГС "Респіратор"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1350,0

200,0

Рішення урядової комісії з розслідування аварії на шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля", що сталася 21.12.2010

Метою роботи є створення спеціального іскро-, вибухобезпечного приладу з визначення вмісту метану у повітрі гірничих виробіток шахт за умов діючої підземної пожежі, що дозволить гірничорятувальникам мати можливість об'єктивної оцінки стану повітря гірничої виробки під час екстремальних газових та кліматичних умовах, підвищити ефективність і безпеку аварійно-рятувальних робіт

Лот 29. Розроблення типового положення про допоміжні гірничорятувальні команди вугільних шахт

НДІГС "Респіратор"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

280,0

170,0

Рішення урядової комісії з розслідування аварії на шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля", що сталася 21.12.2010

Впровадження вищевказаного документу дозволить ліквідувати аварії активним способом на початковій стадії, тим самим зменшити збитки від них

Лот 30. Розроблення СОУ "Спеціальні тренування основного складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги та методи проведення

НДІГС "Респіратор"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

280,0

170,0

Рішення урядової комісії з розслідування аварії на шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля", що сталася 21.12.2010

Визначення і підвищення фізичного стану, теплової стійкості та термоадаптивності організму гірничорятувальників і членів ДГК шахти для ефективного і безпечного проведення аварійно-рятувальних робіт, в тому числі в умовах нагрівального мікроклімату

НДІОМШБ

 

 

4650,0

750,0

 

 

 Лот 31. Розроблення металобетонного кріплення з несучою здатністю до 1,2 МПа на основі дворядного армування з СВП для велико-прольотних капітальних гірничих виробок

НДІОМШБ

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1200,0

150,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття 8, п. 1) від 16.01.2003 N 433-IV.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах".
Лист Мінвуглепрому від 08.11.2005 N 1-3043/2/Д.
Лист ВАТ "Дондіпрошахт" від 26.10.2005 N 06-6/72

Забезпечення безаварійної експлуатації великопрольотних виробок у складних умовах за рахунок застосування типорозмірного ряду металобетонного кріплення для будівництва нових і ремонту діючих виробок. Металобетонне кріплення забезпечує зниження вартості кріплення в 1,25 разу, збільшення продуктивності праці прохідників в 1,25 - 1,3 рази, підвищення безпеки праці, тривалу безаварійну та безпечну експлуатацію виробок в складних умовах

Лот 32. Розроблення типорозмірного ряду залізобетонних тюбінгів для зведення посиленого кріплення під час ремонту вертикальних стволів діаметром 6 - 8 м і оснастку для їх виготовлення

НДІОМШБ

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1450,0

100,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття 8, п. 1) від 16.01.2003 N 433-IV.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Підвищення надійності ремонту порушеного кріплення вертикальних стволів та зниження трудомісткості ремонтних робіт.
Залізобетонні тюбінги нового покоління дадуть можливість створення на їх основі комбінованого кріплення з високою несучою здатністю, замінити монолітне залізобетонне кріплення більш надійним і технологічним, знизить металоємність кріплення на 0,8 - 1,2 т/м, значно скоротити трудомісткість і вартість робіт

Лот 33. Проведення досліджень стану кріплення вертикальних стволів державних вугільних шахт та надання пропозицій щодо ведення ремонтних робіт

НДІОМШБ

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

500,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Забезпечення безаварійної експлуатації підйомно-стволових комплексів і покращення стану кріплення стволів. Прийняття обґрунтованих і своєчасних рішень з ремонту порушеного кріплення стволів і виконання попереджувальних робіт, забезпечення ефективного контролю їх виконання на підставі збору, узагальнення і аналізу даних про стан кріплення стволів і про перебіг робіт з ремонту порушеного кріплення

Лот 34. Проведення досліджень працездатності кріплення капітальних гірничих виробок, розроблення правил обстеження стану і визначення необхідності посилення деформованого кріплення та способи його посилення

НДІОМШБ

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1500,0

400,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Забезпечення безаварійної експлуатації капітальних виробок і скорочення витрат на їх підтримання на 1,5 - 3,0 тис. грн/м за рахунок системного підходу до обстеження порушеного кріплення і стану породного масиву, визначення залишкової несучої здатності деформованого кріплення та своєчасного застосування попереджувальних заходів з посилення кріплення або його ремонту

ДП "ДонНДІ"

 

 

1000,0

300,0

 

 

Лот 35. Розроблення конструкторської документації на агрегат для проведення монтажних ніш для монтажу щитових агрегатів і розроблення технології його застосування

ДП "ДонНДІ"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1000,0

300,0

Наказ Мінвуглепрому від 16.08.2007 р. N 313 "Про розвиток вугледобувних підприємств Центрального району Донбасу".
Окремі доручення Міністра вугільної промисловості України від 20.05.2008 р. N 01-04.

Створення нішенарізного агрегату дозволить: механізувати роботи з виймання вугілля в монтажній ніші; забезпечити кріплення привибійного простору механізованим кріпленням; прискорити процес підготовки монтажної ніші, що дозволить своєчасно підготовлювати нову виймальну лінію

ДВАТ "НДПКІ "Вуглемеханізація"

 

 

580,0

200,0

 

 

Лот 36. Розроблення галузевого стандарту (СОУ-П) "Агрегати очисні щитові для крутих та крутопохилих пластів. Технологічні схеми монтажу та демонтажу"

ДВАТ "НДПКІ "Вуглемеханізація"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

580,0

200,0

Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, енергозбереження на вуглевидобувних підприємствах Центрального району Донбасу на 2011 - 2015 роки

Виконання роботи дозволить у 2 рази збільшити коефіцієнт використання агрегатів щитових і, за рахунок цього, додатково одержати біля 2,5-х тис. т вугілля на рік з одного лавокомплекту, а після впровадження технології на 30 лавокомплектах у 2015 році дозволить збільшити видобуток вугілля, що коксується, на 75,0 тис. т на рік

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

 

 

6500,0

1038,0

 

 

Лот 37. Створення та передача в виробництво комплексу технологічного гучномовного безпровідного зв'язку з аварійним оповіщенням (КЗА) диспетчерові для пластів крутого падіння

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1100,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах", п. 55, наказ Мінпаливенерго України від 07.09.2004 р. N 552 "Про посилення ролі енергомеханічних служб вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства"

Мета роботи: розробка та впровадження у виробництво комплексу зв'язку, який дозволить оснастити шахти гучномовним зв'язком з провідним та радіоканалом у вибої, в тому числі, які використовують щитові агрегати

Лот 38. Створення та передача в виробництво комплексу технічних засобів управління конвеєроструговою установкою (щитовим агрегатом з конвеєроструговою установкою) для вибоїв крутого падіння

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2014

1700,0

358,0

Окреме доручення Міністра від 20.01.2011; Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, переходу з пневматичного обладнання на електричне та енергозбереження вугледобувних підприємств ЦРД на 2011 - 2015 роки

Мета: покращення безпеки умов праці при управлінні обладнанням конвеєроструговою установкою (щитового агрегату) для виїмки крутих пластів

Лот 39. Розроблення НПАОП "Системи і засоби комплексної автоматизації і диспетчеризації шахт. Структура і загальні вимоги"

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

800,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах";
Вимоги п. 1.1.9 НПАОП 10.0-1.01-05 "Правила безпеки у вугільних шахтах"

Мета - розробити галузевий стандарт, який регламентує структуру і вимоги до засобів і систем автоматизації для включення їх в систему комплексної автоматизації вугільної шахти.

Лот 40. Створення та передача в виробництво вибухобезпечного пристрою дистанційного контролю та визначення місця ушкодження жил в силових екранованих кабелях

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4 кв. 2011 - 3 кв. 2013

700,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. N 144 "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки"

Мета роботи: створити та впровадити у виробництво пристрій для контролю силових кабелів. На даний час відсутні технічні засоби діагностики гнучких силових кабелів в шахті, на місцях його прокладки з функцією визначення місця ушкодження

Лот 41. Створення та передача в виробництво уніфікованого комплексу технічних засобів дистанційного управління кріпленням сполучення

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

900,0

280,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах", п. 55;
наказ Мінпаливенерго України від 07.09.2004 р. N 552 "Про посилення ролі енергомеханічних служб вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства"

Мета роботи: збільшення швидкості кріплення та підвищення безпечності ведення робіт на сполученні лави зі штреком. Комплекс призначений для дистанційного управління кріпленням сполучення механізованих комплексів. Розрахунковий річний економічний ефект складає 600,0 тис. грн.

Лот 42. Створення та передача в виробництво базового комплекту системи автоматизованого оперативно-диспетчерського управління шахтою

ВАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2014

1300,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах"; Рішення науково-практичного семінару по безпеці праці (5 - 9 червня 2007 р.) для виконання вимог п. 1.1.9 ПБ;
Розпорядження Мінвуглепрому від 18.12.2006 р. N 132-р; розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. N 144-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 р. N 760"

Мета роботи: підвищення ефективності та безпеки роботи шахти у зв'язку зі зниженням простоїв, які пов'язані з виникненням аварійних ситуацій та затрат на їх усунення.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

 

 

680,0

100,0

 

 

Лот 43. Розроблення пристрою сигналізації про напуск каната в похилих стволах вугільних шахт

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

680,0

100,0

1. Постанова Кабінету Міністрів України N 521 від 18.05.2011 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (Постанова N 521)2. Правила безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ VII, п. 5 "г")

Підвищення безпеки при експлуатації підйомних установок похилих стволів вугільних шахт

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

 

 

1800,0

200,0

 

 

Лот 44. Розроблення обладнання для механізованого відбору рядового вугілля з залізничних вагонів

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1000,0

100,0

Наказ Мінвуглепрому від 02.09.2009 N 386 "Про атестацію обладнання з відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань"

Підвищення безпеки проведення робіт і об'єктивності оцінки якості вугілля. Зниження збитків від нераціональних перевезень продукції, що не відповідає вимогам споживачів. Скорочення трудомісткості процесу випробування у 1,8 рази. Очікуваний економ ефект 2 млн. грн.

Лот 45. Проведення досліджень із вишукання сировинних ресурсів та розроблення складу шихти для пиловидного спалювання на ТЕС

ДП "УкрНДІвуглезбагачення"

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

800,0

100,0

Протокол засідання круглого столу під головуванням Прем'єр-Міністра України від 10.09.2009 р., яким поставлене завдання по зменшенню використання природного газу з заміною вугіллям.

Мета - підбором шихти забезпечити разом з вугіллям зольністю 20 %, спалювати вугілля зольністю 30 - 40 % і таким чином розширити сферу використання вугілля та усунути частково, або повністю використання природнього газу та мазуту.

ДП "ДонЦОП"

 

 

90,0

90,0

 

 

Лот 60. Дослідження і підготовка аналітичних звітів стану організації прохідницьких робіт, демографічної ситуації, плинності та якісного складу трудящих, зайнятих на підготовчих роботах шахт

ДП "ДонЦОП"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2011

90,0

90,0

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (Угода)

Зниження собівартості видобування вугілля по елементу "заробітна плата" за рахунок покращення організації підготовчих робіт, зниження оплати сторонніх робіт і стимулювання високопродуктивної роботи прохідницьких бригад.
Очікуваний ефект в розрахунку на рік 5,0 млн. грн.

ПАТ "НДІГМ ім. М. М. Федорова"

 

 

1000,0

200,0

 

 

Лот 49. Розроблення підземної модульної компресорної станції підвищеної продуктивності для заміни поверхневих компресорних станцій шахт крутого падіння

ПАТ "НДІГМ ім. М. М. Федорова"

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1000,0

200,0

Закон України "Про енергозбереження"

Розробка високоефективних підземних компресорних станцій ПКС підвищеної продуктивності для заміни енергоємних поверхневих компресорних станцій та зниження на 60 - 70 % витрат електроенергії на виробку стислого повітря на шахтах

ДНМУ ім. М. Горького

 

 

700,0

200,0

 

 

Лот 50. Розроблення СОУ "Служба медицини праці на підприємствах з високим професійним ризиком. Загальні положення"

ДНМУ ім. М. Горького

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

700,0

200,0

Закон України "Про охорону праці"

Збереження здоров'я шахтарів, профілактика професійних та виробниче обумовлених захворювань, зниження захворюваності з тимчасової

ДП ДНДІ ІТЕЕ

 

 

850,0

350,0

 

 

Лот 51. Проведення досліджень руху газу метану у закрученому вихровому потоці повітряно-метанової суміші, розроблення та створення обладнання для вилучення його з вентиляційного шахтного струменя

ДП ДНДІ ІТЕЕ

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

850,0

350,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. N 1463 "Про розвиток промислового видобутку вугільних родовищ Донбасу";
постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 р. N 194 "Деякі питання забезпечення видобування та використання газу метану з вугільних родовищ"

Розробка методу видалення метану з повітряно-газової суміші за допомогою вихрового апарата.
Створення дослідно-промислового зразка обладнання для вилучення метану з вентиляційного шахтного струменя на основі вихрових апаратів та ежекторів

УкрНДМІ НАНУ

 

 

1950,0

650,0

 

 

Лот 54. Розроблення автоматизованої системи геолого-маркшейдерського контролю безпеки ведення гірничо-видобувних робіт

УкрНДМІ НАНУ

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1000,0

300,0

Вимоги: "Правил безпеки на вугільних шахтах" - ДНАОП 1.1.30.-1.01.96., постанова КМУ N 374 29.03.2006 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вуглевидобувних та шахтобудівних підприємствах"

Мета - підвищення безпеки на вугільних шахтах і зниження їх вартості за рахунок підвищення точності, надійності та оперативності поточного й перспективного планування гірничих робіт.

Лот 55. Розроблення методики і проведення комплексної підземної геофізичної роботи для виявлення геологічних порушень в масиві гірських порід на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт

УкрНДМІ НАНУ

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

950,0

350,0

Указ Президента України N 685/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі"

Мета - розробка прогнозних висновків щодо геологічних умов залягання вугільних пластів в зонах геологічних порушень на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт

НГУ

 

 

750,0

350,0

 

 

Лот 56. Розроблення Технологічного регламенту кріплення і охорони виїмкових виробок на пологих пластах

НГУ

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

750,0

350,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (ст. 9)

Підвищення стійкості та повторне використання гірничих виробок, зниження собівартості кінцевої продукції

Всього:

 

 

51289,0

10712,0

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали