МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 січня 2012 року N 62/5

Про внесення змін до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

З метою уточнення завдань, передбачених Планом з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, наказую:

1. Внести до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 жовтня 2011 року N 3242/5 (План N 3242/5), зміни, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома голів Державної виконавчої служби України та Державної реєстраційної служби України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
16.01.2012 N 62/5

Зміни, що вносяться до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України (План N 3242/5)

1. Пункти 4 - 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 30, 41, 49, 58, 61, 86 - 91 Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України (далі - План), викласти в такій редакції:

N
з/п

Звітна інформація

Строк та періодичність звітування

Інформація надсилається також в електронному вигляді на e-mail:

Отримувач звітної інформації

1

2

3

4

5

4

Стосовно проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за формою державного статистичного спостереження N 1-торги "Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 12.11.2010 N 457 (Наказ N 457)

Щокварталу
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

tender@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

5

Стосовно наявності заборгованості із соціальних виплат за захищеними статтями

Щомісяця
до 3 числа місяця, наступного за звітним

buhzvit@minjust.gov.ua;
stepchuk@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

6

Стосовно проведення узагальнень нотаріальної практики по вчиненню окремих нотаріальних дій та інформаційних листів

Щокварталу
до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

notar@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

8

Стосовно виконання територіальними органами юстиції повноважень з питань державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Щокварталу
до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

notarius@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

11

Стосовно подання звіту про роботу державних та приватних нотаріусів за формою звітності N 1-нотаріат (річна) (Наказ N 1529/5)

Щопівроку
до 20 січня та до 5 липня

notar@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

13

Стосовно підготовки річних планів роботи територіальних органів юстиції та звітів про їх виконання

Щороку до 20 січня
(звітування лише в електронному вигляді)

viar@minjust.gov.ua

Департамент взаємодії з органами влади (Управління зв'язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної роботи)

15

Стосовно опрацювання звернень, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" при державному підприємстві "Урядовий контактний центр" (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 898 та пункту 3 протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 25.07.2009)

Щосереди
на електронну адресу про надходження та опрацювання звернень протягом тижня;
за перший квартал, півріччя, 9 місяців та рік до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

civil@minjust.gov.ua;
zvernenya@minjust.gov.ua

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення (Управління розгляду звернень та прийому громадян)

19

Стосовно фактично зайнятих штатних посад

Щокварталу
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

buhzvit@minjust.gov.ua;
stepchuk@minjust.gov.ua;
matyash@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua;
o.bilous@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності

21

Стосовно заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів

Щомісяця
до 3 числа місяця, наступного за звітним

Звітування лише у паперовому вигляді надсилається поштою

Управління бухгалтерського обліку та звітності (відділ фінансової звітності підвідомчих установ)

30

Стосовно кількісних показників наданих безоплатних правових консультацій та виступів у засобах масової інформації

Щотижня

legalmet@minjust.gov.ua

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Управління координації правової роботи та правової освіти)

41

Стосовно виконання Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року з питань надання правової допомоги у цивільних справах в частині виконання доручень у цивільних справах про вручення документів, проведення окремих процесуальних дій, клопотань про визнання та виконання судових рішень та у рамках виконання частини другої статті 14 цієї Конвенції

Щокварталу

dvszag@minjust.gov.ua

Департамент міжнародного права та співробітництва (Управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги)

49

Стосовно майна, яке ще не передавалось на реалізацію

Щопонеділка

sy@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

58

Стосовно майна, яке було знято з реалізації

Щопонеділка

sy@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

61

Стосовно стану виконання рішень судів та інших органів щодо стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов'язаних з трудовими правовідносинами

Щомісяця
до 10 числа місяця, наступного за звітним

analitika@minjust.gov.ua;
gorbunova@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

86

Стосовно подання інформації щодо зареєстрованих територіальними управліннями юстиції структурних утворень та легалізованих шляхом повідомлення організацій політичних партій України (подавати відповідно до додатка 8)

Щокварталу
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

klubovi@meta.ua;
legalizacia@mail.ru;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

87

Стосовно подання статистичної інформації за основними напрямами діяльності територіальних органів юстиції з питань легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (подавати відповідно до додатка 9)

Щокварталу
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

klubovi@meta.ua;
legalizacia@mail.ru;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

88

Стосовно здійснення ситуаційного аналізу стану роботи територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об'єднань громадян та реєстрації інших громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації за півріччя (рік) у порівнянні з відповідним періодом минулого року (подавати відповідно до додатка 10)

Щопівроку, щороку
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, порівняно з відповідним періодом минулого року

klubovi@meta.ua;
legalizacia@mail.ru;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

89

Стосовно підготовки статистичних звітів (за підсумками півріччя та року) про здійснення Головним управлінням юстиції та районними (міськрайонними) управліннями юстиції контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині здійснення органами місцевого самоврядування повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян (подавати відповідно до додатка 11)

Щопівроку, щороку
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

klubovi@meta.ua;
legalizacia@mail.ru;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

90

Стосовно подання інформації про кількість зареєстрованих (перереєстрованих) Головним управлінням юстиції друкованих засобів масової інформації (подавати відповідно до додатка 12)

Щокварталу
до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

klubovi@meta.ua;
legalizacia@mail.ru;
gorbunova@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)

91

Стосовно змін, що стосуються підпорядкованих відділів державної реєстрації актів цивільного стану (найменування відділу, місце розташування (адреса, індекс, телефони начальника відділу, спеціалістів), склад працівників відділу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податку в разі наявності) (подавати відповідно до додатка 13)

Протягом двох робочих днів з дня змін

Звітування лише у паперовому вигляді надсилається поштою

Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції

2. Доповнити План новими пунктами 94 - 104 такого змісту:

N
з/п

Звітна інформація

Строк та періодичність звітування

Інформація надсилається також в електронному вигляді на e-mail:

Отримувач звітної інформації

1

2

3

4

5

94

Стосовно стягнення соціальних виплат з органів Пенсійного фонду України та управлінь праці та соціального захисту населення

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

stat_dvs@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

95

Стосовно правильності ведення обліку депозитних сум

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

vir@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

96

Стосовно фактично нарахованої заробітної плати працівникам органів ДВС та встановлення їм надбавки за високі досягнення у праці за виконання особливо важливої роботи

Щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним

vir@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

97

Стосовно стану виконання рішень про виплату коштів на користь дітей війни та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щокварталу
до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

statist@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

98

Стосовно оплати послуг за проведену експертизу

Щокварталу
до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

vir@minjust.gov.ua

Державна виконавча служба України

99

Стосовно наповнення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, враховуючи кількість інформації, що надійшла протягом місяця (подавати відповідно до додатка 14)

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

nagorna@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

100

Стосовно випадків ненадання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, чи порушення строків надання такої інформації, встановлених наказом Міністерства юстиції України від 09.09.2011 N 2089/5 "Про затвердження форм подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо їх заповнення" (Форма N 2089/5) (подавати відповідно до додатка 15)

Щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним

nagorna@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

101

Стосовно здійснених перевірок дотримання арбітражними керуючими Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (Умови N 3176/5) (подавати відповідно до додатка 16)

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

igorstaniv@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

102

Стосовно розгляду господарськими судами справ про банкрутство (за формами 1 - 4, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 09.09.2011 N 2089/5 "Про затвердження форм подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо їх заповнення" (Форма N 2089/5)) (подавати відповідно до додатків 17 - 20)

Щомісяця
до 5 числа місяця, наступного за звітним

igorstaniv@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

103

Стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (подавати відповідно до додатка 20)

Щокварталу протягом 35 днів після закінчення звітного періоду,
щороку до 5 квітня року, що настає за звітним періодом

nagorna@minjust.gov.ua;
igorstaniv@minjust.gov.ua

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

104

Стосовно підсумків роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану (інформаційно-аналітичні матеріали)

Щороку
до 25 січня

zags@minjust.gov.ua;
fedkovych@minjust.gov.ua

Державна реєстраційна служба України
(Департамент у справах цивільного стану громадян)

3. У тексті та таблицях Додатка 1 до Плану слово "безкоштовні" у всіх відмінках замінити словом "безоплатні" у відповідних відмінках.

4. Пункт 4 Додатка 1 до Плану доповнити новим підпунктом 4.5 такого змісту:

"4.5 характер питань, на які було надано безоплатні правові консультації у громадських приймальнях, створених при органах юстиції.".

5. Додаток 1 до Плану доповнити новою таблицею такого змісту:

Продовження додатка 1

Характер питань, на які було надано безоплатні правові консультації у громадських приймальнях, створених при органах юстиції

Галузь права

Кількість консультацій, наданих у громадських приймальнях, створених при управліннях юстиції

Кількість консультацій, наданих під час роботи телефонної "гарячої лінії"

Кількість консультацій, наданих у громадських приймальнях, у роботі яких беруть участь працівники органів юстиції

Кількість консультацій, наданих під час роботи виїзних консультпунктів працівниками органів юстиції

Всього

надання консультацій і роз'яснень з правових питань

допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

надання консультацій і роз'яснень з правових питань

надання консультацій і роз'яснень з правових питань

допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

надання консультацій і роз'яснень з правових питань

допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цивільне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист населення

 

 

 

 

 

 

 

 

Спадкове право

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлове право

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудове право

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримінальне право

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

6. У Додатку 11 до Плану цифри "2009" замінити словами "рік, що передує звітному" та цифри "2010" замінити словами "звітний рік".

7. Доповнити План новими Додатками 14 - 20 такого змісту:

"Додаток 14
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в __________ стосовно наповнення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство за місяць ___ року

Загальна кількість інформації, яка надійшла протягом місяця та підлягає внесенню до Єдиної бази даних

Загальна кількість інформації, внесеної до Єдиної бази даних

Причини невнесення інформації*

1

2

3

 

 

 


* Заповнюється у випадку внесення інформації, яка надійшла протягом місяця та підлягає внесенню до Єдиної бази даних, не в повному обсязі.

 

Додаток 15
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в __________ стосовно неподання/ несвоєчасного подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство за місяць ___ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Найменування боржника, відносно якого подавалась інформація

Форма, відповідно до якої подавалась або повинна була подаватись інформація

Кінцева дата надання інформації

Фактична дата надання інформації арбітражним керуючим*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


* У випадку неподання арбітражним керуючим інформації не заповнюється.

 

Додаток 16
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в __________ стосовно здійснених перевірок дотримання арбітражними керуючими Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (Умови N 3176/5) за місяць ___ року

 

Всього перевірок

Перевірено арбітражних керуючих

Позапланові перевірки у зв'язку з неподанням у встановлені терміни обов'язкової звітності без поважних причин

Результати перевірок

Без порушень

Порушення усунуто

Винесено розпорядження про усунення порушень

Складено актів, що містять підстави для анулювання ліцензій

Прийнято рішення про анулювання ліцензій

1

2

3

4

5

6

7

8

Планові перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

Позапланові перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 17
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація щодо ініціаторів порушення справ про банкрутство (форма 4 (Форма N 2089/5)) в місяці 20__ року

Регіон

Органами державної податкової служби

Пенсійним фондом України

Іншими фондами

Банками

Іншими кредиторами

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

По ст. 52*

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

По ст. 52*

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

По ст. 52*

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

По ст. 52*

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

По ст. 52*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Стаття 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Додаток 18
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація щодо справ у процедурі банкрутства (форма 3 (Форма N 2089/5)) в місяці 20__ року

Регіон

Всього справ у провадженні

У тому числі

Інформація щодо стадії процедур банкрутства*

Скасовано ухвал про припинення провадження

У стадії розпорядження майном

У стадії санації

У стадії ліквідації

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Ст. 53**

Всього

У тому числі

Ст. 51**

Ст. 52**

Всього

У тому числі щодо

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Всього

У тому числі

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Фізичних осіб - підприємців

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У графах 5 - 16 не враховуються провадження у справах про банкрутство фізичних осіб - підприємців.

** Статті 51 - 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Додаток 19
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація щодо припинених проваджень у справах про банкрутство (форма 2 (Форма N 2089/5)) за місяць 20__ р.

Регіон

Всього

У тому числі

Справи про банкрутство припинені відповідно до таких підстав*:

У зв'язку з повним розрахунком з кредиторами в стадії розпорядження майном

У зв'язку з виконанням плану санації і затвердженням звіту керуючого санацією

У зв'язку з ліквідацією та затвердженням звіту ліквідатора

У зв'язку з укладенням мирової угоди

З інших підстав, передбачених ст. 40**

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

У справах, порушених відповідно до ст. 52**

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У графах 6 - 15 не враховуються припинені провадження у справах про банкрутство фізичних осіб - підприємців.

** Статті 40, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Додаток 20
до Плану з організації звітування територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України

Інформація щодо порушених справ про банкрутство (форма 1 (Форма N 2089/5)) за місяць/квартал/рік 20__ року

Регіон

Всього

У тому числі

За заявою боржника

За заявою кредитора

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо фізичних осіб - підприємців

Порушено за ст. 51*

Порушено за ст. 53*

За іншими статтями розділу VI**

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає >25 %

Щодо фізичних осіб-підприємців

Порушено за ст. 52*

За іншими статтями розділу VI**

Всього

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Всього

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Всього

У тому числі

Всього

Всього

У тому числі

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

Щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких державна власність складає > 25 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Статті 51 - 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

** За іншими статтями розділу VI - в даному розділі не враховуються справи про банкрутство, порушені відповідно до статей 47 - 49, 51 - 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали