Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Урочища "Странзул", "Задня" і "Кедрин"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2012 року N 566

Про внесення змін до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Урочища "Странзул", "Задня" і "Кедрин"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Урочища "Странзул", "Задня" і "Кедрин", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 15.10.2002 N 396, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
15.10.2002 N 396
(у редакції наказу Мінприроди
від 26.10.2012 N 566)


ПОЛОЖЕННЯ
про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Урочища "Странзул", "Задня" і "Кедрин"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Урочища "Странзул", "Задня" і "Кедрин" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.08.78 N 383 "Про доповнення переліку державних заказників, що створюються в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник, загальною площею 510 гектарів, розташований на території Тячівського району Закарпатської області у кварталі 2 виділи 10, 11 Плайського лісництва Державного підприємства "Брустурянське лісомисливське господарство" (на площі 10 гектарів) та у кварталі 6 виділи 1 - 27, 35; у кварталі 29 виділи 30, 35 - 44; у кварталі 30 виділи 9 - 27; у кварталі 31 виділи 1 - 22; у кварталі 32 виділи 4, 12, 13, 33 - 37 Брадульського лісництва Державного підприємства "Мокрянське лісомисливське господарство" (на площі 500 гектарів) (далі - Землекористувачі).

1.4. Експозиція схилів південно-західна та південна, крутість схилів 25 - 40 градусів. На території Заказника зростає ялина і ялиця віком 200 - 240 років. Під пологом деревостану зростає плаун-баранець, який занесений до Червоної книги України, а також аспленій зелений, листовик сколопендровий, дріоптеріс осистий, з лісової фауни водяться: олень благородний, козуля, лісова та кам'яна куниця, рись, кіт лісовий, лисиці та інші дикі тварини. З птахів - глухарі, сови, дятли та інші види.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють у його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувачі на території Заказника у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються державними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали, відображаються у формах державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації відповідно до законодавства, обов'язково враховуються при здійсненні землеустрою, розробленні містобудівної документації, проектних матеріалів щодо планування території на регіональному рівні, а також при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

До встановлення меж Заказника у натурі, його межі визначаються відповідно до проекту його створення.

1.8. Адреса Землекористувачів: ДП "Брустурянське лісомисливське господарство" - 90520, вул. Партизанська, 1, с. Лопухово, Тячівський район, Закарпатська область, тел./факс 234-3-61-47;

ДП "Мокрянське лісомисливське господарство" - 90520, вул. Підчос, 87, с Красна, Тячівський район, Закарпатська область, тел./факс 234-7-62-21.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження у природному стані недоторканих ділянок у Карпатах, де під пологом ялицево-ялинових пралісів зростає плаун-баранець (баранець звичайний) вид, занесений до Червоної книги України, та деякі інші види рідкісних рослин.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона та збереження у природному стані рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України;

створення умов для збереження у природному стані ялицево-ялинових насаджень;

проведення наукових досліджень і спостережень, спрямованих на вивчення та розробку наукових основ охорони, збереження і відновлення його біогеоценозів;

збереження та охорона умов відтворення диких тварин, зазначених у п. 1.4;

охорона умов відтворення, відновлення чисельності, збереження генофонду рідкісних та типових рослин і тварин;

забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами, додержання режиму території;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

рубки головного користування та прохідні рубки;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (лубу, кори, деревної зелені);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, у тому числі заліснення та залуження земельних ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів, плодів тощо;

сінокосіння у період до червня;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж та потреб лісової охорони на спеціально відведених ділянках;

внесення у ґрунт мінеральних добрив;

влаштування пасовищ для худоби, випас та прогін через територію Заказника, крім спеціально відведених ділянок;

мисливство, знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони) та знаряддями лову тварин;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів території Заказника;

організація таборів, місць стихійного відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами спеціально відведених для цього місць;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів, порушення гідрохімічного режиму;

використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх жител, гнізд, інших сховищ і домівок, збір яєць, пуху;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

проведення вибіркових санітарно-оздоровчих заходів та заходів з проведення рубок формування і оздоровлення лісів, крім періоду розмноження фауни (травень-липень);

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів, щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу або стихійного лиха - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають тощо;

обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

використання території в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляються охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали