Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Банний яр"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2012 року N 633

Про внесення змін до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Банний яр"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонду України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Банний яр", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 19.08.2005 N 305, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
19.08.2005 N 305
(у редакції наказу Мінприроди
від 12.12.2012 N 633)


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "БАННИЙ ЯР"

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1 1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Банний яр" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.10.74 N 500 "Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заказник загальною площею 236 гектарів розташований у межах Могрицької сільської ради на території Сумського району Сумської області в кв. 26, 42, 43, 52 Могрицького лісництва і перебуває у користуванні ДП "Сумське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія Заказника являє собою цілісний лісовий масив між селами Юнаківка, Битиця, Кияниця та Могриця, що розташований в заплаві річки Псел.

1.5. Земельна ділянка, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при здійсненні землеустрою, розробленні містобудівної документації, проектних матеріалів щодо планування території на регіональному рівні, реконструкції та розвитку прилеглих територій.

До встановлення меж Заказника у натурі його межі визначаються відповідно до проекту створення.

1.8. Адреса Землекористувача: вул. Доватора, 35, м. Суми, 40010, тел./факс: (0542) 61-60-34, 61-30-36.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження в природному стані ділянки масиву дубово-ясенового корінного лісу - як місця зростання рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України та тих, що підлягають особливій охороні на території області.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

охорона території, як осередку зростання близько 450 видів рослин, серед яких види, занесені до Червоної книги України (лунарія оживаюча, цибуля ведмежа, мутин собачий) та види, що підлягають особливій охороні на території області (воронець колосистий, зірочник гайовий, зубниця пятилиста, купальниця європейська, страусове перо звичайне, ряст Маршала), місця мешкання понад 140 видів тварин, серед яких види, занесені до Червоної книги України (красотіл пахучий, стрічкарки тополева та блакитна, жук-олень, джміль моховий, ведмедиця-господиня, мідянка звичайна) та види, що підлягають особливій охороні на території області (деркач, сова сіра, мурашка руда, борсук);

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань та виховання у людей бережливого ставлення до природи як національного надбання країни;

охорона угруповань, занесених до Зеленої книги України: асоціацій дубових лісів ліщинових, липово-дубових і кленово-липово-дубових лісів, мішаних дубових лісів ведмеже цибулевих;

невиснажливе рекреаційне використання території тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання їх під забудову, у господарське використання;

будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових), шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту та зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму;

забір води в порядку спеціального водокористування;

геологорозвідувальні, підривні роботи та розробка усіх видів корисних копалин; порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу; знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини;

зміна структури та конфігурації берегової лінії водойм, спрямлення, поглиблення та виїмка ґрунту;

засмічення та забруднення території Заказника і його водних об'єктів побутовими та промисловими відходами, паливно-мастильними матеріалами, хімічними речовинами, стічними водами тощо;

пошкодження дерев і чагарників;

рубки головного користування, лісовідновні та прохідні рубки догляду за лісом, інші рубки, за винятком передбачених в п. 3.2;

заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, живиці); здійснення побічних лісових користувань (в частині заготівлі Деревних соків, очерету, сіна (крім ділянок, визначених лісовпорядкуванням), випасання худоби, збирання лісової підстилки);

збір рослин та грибів, що занесені до Червоної книги України, та регіонально рідкісних видів, їх квітів, плодів, стебел, кореневищ, а також рослинних угрупувань, що занесені до Зеленої книги України;

рибальство на види риб, що занесені до Червоної книги України та регіонально рідкісних видів, перебування на території з недозволеними знаряддями лову риби;

мисливство, перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної та іншої зброї (крім осіб, що відносяться до служби держохорони), знаряддями лову тварин та птахів; перебування з собаками мисливських порід чи ловчими тваринами і птахами, або з продукцією полювання;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, зокрема заліснення, залуження, без відповідних обґрунтувань наукових закладів;

інтродукція нових видів рослин та тварин;

внесення мінеральних добрив та використання хімічних засобів боротьби із хворобами і шкідниками рослин та лісу без відповідних обґрунтувань наукових закладів;

складування будь-яких матеріалів;

зберігання на території Заказника отрутохімікатів;

влаштування літніх таборів для сільськогосподарських тварин та пташників;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

випалювання сухої рослинності;

пересування та стоянка усіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, крім службового транспорту Землекористувача, природоохоронних та інших спеціально уповноважених державних органів під час виконання ними службових обов'язків;

влаштування місць для мийки автотранспорту;

розведення вогнищ, встановлення наметів - поза межами місць, спеціально відведених для цього;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

інші види господарської діяльності, що можуть призвести до деградації та зміни первісного стану рідкісних фітоценозів, що охороняються, порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської та естетичної цінності комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника у встановленому порядку дозволяється:

санітарні рубки та інші рубки догляду за лісом (крім прохідних) - у зимовий період після погодження планів санітарно-оздоровчих заходів в установленому порядку;

регульоване сінокосіння - на ділянках, що спеціально виділені для цього лісовпорядкуванням;

заготівля насіннєвого матеріалу, збір лікарських та інших рослин, зокрема грибів, їх квітів, стебел, ягід та плодів, у порядку загального користування, (крім зазначених у п. 3.1);

використання біологічних засобів боротьби з особливо небезпечними хворобами рослин та шкідниками лісу на підставі наукового обґрунтування необхідності їх використання;

любительське рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно до вимог Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу від 15.02.99 N 19, зареєстрованих у Мін'юсті 28.04.99 N 269/3562;

проведення протипожежних заходів;

організація Землекористувачем екологічних стежок;

рекреаційне використання території Заказника, організація місць відпочинку за погодженням із спеціально уповноваженими на органами державної влади;

проведення науково-дослідних робіт;

використання території в освітньо-виховних цілях, проведення екскурсій, семінарів тощо за погодженням із Землекористувачем.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту заповідної справи

В. Канцурак

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали