Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.04.2019 р. N 720

Київ

Про внесення змін до Положення про Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887):

1. Унести зміни до Положення про Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 квітня 2016 року N 261 (Розпорядження N 261) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 липня 2018 року N 1286 (Розпорядження N 1286)), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Положення про Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Непопа В. І.

 

Виконувач обов'язків голови

М. Поворозник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26 квітня 2016 року N 261
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 19 квітня 2019 року N 720)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 40452947)

1. Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень підконтрольний Міністерству юстиції України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, юридичних осіб - релігійних організацій, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва.

3.2. Здійснення в межах компетенції координації діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва.

4. Департамент відповідно до покладених завдань:

4.1. Забезпечує:

4.1.1 Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

права власності;

речових прав, похідних від права власності;

права власності на об'єкт незавершеного будівництва;

заборони відчуження та арешту нерухомого майна, податкової застави, предметом якої є нерухоме майно, та інших обтяжень.

4.1.2 Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4.1.3 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

4.1.4 Формування та зберігання реєстраційних справ, а також здійснення інших повноважень суб'єкта державної реєстрації прав, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та іншими нормативно-правовими актами України.

4.2. Забезпечує:

4.2.1. Проведення державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій.

4.2.2. Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4.2.3. Формування та зберігання реєстраційних справ, сформованих в результаті державної реєстрації релігійних організацій, а також здійснення інших повноважень суб'єкта державної реєстрації, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та іншими нормативно-правовими актами України.

4.3. Координує діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій щодо надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва.

4.4. Здійснює організаційне та методологічне забезпечення ведення Реєстру територіальної громади міста Києва.

4.5. Забезпечує захист прав та представництво інтересів Департаменту, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових, правоохоронних та контролюючих органах України, які стосуються питань здійснення повноважень Департаменту.

4.6. Розглядає звернення фізичних, юридичних осіб, судових, правоохоронних та контролюючих органів України з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, дає відповіді на них.

4.7. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Києва з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.8. Бере участь в підготовці проекту програми економічного і соціального розвитку міста Києва з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.9. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

4.10. Розробляє проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4.11. Бере участь у погодженні проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4.12. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4.13. Бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних цільових, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

4.14. Готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

4.15. Бере участь у підготовці звітів Київського міського голови для їх розгляду на сесії Київської міської ради.

4.16. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові.

4.17. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що відносяться до його компетенції.

4.18. Проводить експертизу та погоджує проекти актів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розроблені структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які містять питання, віднесені до компетенції Департаменту.

4.19. Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених Законом України "Про державну таємницю".

4.20. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.21. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.22. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради.

4.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.24. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.25. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.26. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.27. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.28. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.29. Забезпечує захист персональних даних.

4.30. Здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва.

5.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.6. Утворювати в межах компетенції комісії та робочі групи, зокрема із залученням до них фахівців в установленому порядку.

5.7. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах, симпозіумах, конгресах, конференціях, а також у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для здійснення покладених на Департамент завдань.

6. Працівники Департаменту для виконання покладених на них завдань мають право доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою у встановленому законодавством порядку.

На посаду директора Департаменту призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, яка вільно володіє державною мовою.

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Департаменту у встановленому законодавством порядку.

На посаду першого заступника та заступників директора Департаменту призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, яка вільно володіє державною мовою.

9. Директор Департаменту:

9.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.

9.2. Подає на затвердження в установленому порядку положення про Департамент.

9.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.

9.4. Подає на затвердження Київському міському голові проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

9.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9.6. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.

9.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого Київським міським головою кошторису Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.8. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

9.9. Звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

9.10. Звітує перед Київською міською радою у встановленому Регламентом Київської міської ради (Розпорядження N 1810) порядку.

9.11. Видає у межах повноважень накази і організовує контроль за їх виконанням.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази, які мають ознаки регуляторних актів, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

9.12. Призначає на посади і звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством України, працівників Департаменту.

9.13. Діє від імені Департаменту без довіреності, представляє в установленому порядку інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями, укладає від імені Департаменту договори (угоди), видає доручення.

9.14. Застосовує до працівників Департаменту заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

9.15. Здійснює добір кадрів.

9.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

9.17. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та службової дисципліни.

9.18. Здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у Департаменті.

9.19. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

10. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

Склад колегії затверджується наказом директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

11. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає Київський міський голова.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує Київський міський голова після попередньої його експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Києва й закріплене за ним на праві оперативного управління.

Департамент має право, виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

13. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Місцезнаходження Департаменту: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.

14. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

Директор Департаменту
з питань реєстрації

О. Єкасьова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали