ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012

м. Київ

N 652


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 1 червня 2012 р. за N 877/21189

Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію

Відповідно до Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI) та Законів України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI), "Про приватизацію державного майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про конкурсну комісію, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04 жовтня 2000 року N 2074, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2000 року за N 711/4932 (додаються).

2. Управлінню конкурсного продажу в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню конкурсного продажу у десятиденний строк після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
14.05.2012 N 652

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2012 р. за N 877/21189


Зміни
до Положення про конкурсну комісію

1. У преамбулі:

в абзаці першому слова та цифри "Закону України від 18.05.2000 N 1723-III "Про Державну програму приватизації" замінити словами "Закону України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI);

абзац другий викласти в такій редакції:

"Це Положення визначає процедуру утворення та повноваження конкурсної комісії з продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс) державних пакетів акцій, акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації.".

2. В абзаці шостому пункту 2 слово "претендентів" замінити словами "учасників конкурсу".

3. У пункті 3 слова "засобами зв'язку" виключити.

4. У пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. До складу комісії входять: працівники органу приватизації, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, АТ.";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу представники первинної профспілкової організації АТ чи профспілки відповідної галузі, юрисконсульти, працівники структурних підрозділів органів приватизації, які здійснюють контроль за виконанням договорів купівлі-продажу пакетів акцій АТ, радники (уповноважені особи), державні службовці місцевих органів виконавчої влади.".

5. У пункті 6:

в абзацах першому, другому та третьому слова "організації та установи" у всіх відмінках замінити словами "міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та АТ" у відповідних відмінках;

в абзаці третьому слова "у триденний строк" замінити словами "у п'ятиденний строк".

6. В абзаці другому пункту 9 слова "початкової вартості" замінити словами "початкової ціни".

7. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Конкурсна комісія:

розглядає рекомендації органу приватизації щодо фіксованих умов конкурсу, початкової ціни пакета акцій, визначає фіксовані умови конкурсу, початкову ціну пакета акцій, крок торгів за конкурсом, дату та час проведення конкурсу і подає на затвердження органу приватизації;

надає рекомендації органу приватизації щодо кваліфікаційних вимог та додаткових умов участі в конкурсі;

складає проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу та подає його на затвердження до органу приватизації;

реєструє конкурсні пропозиції;

розглядає та перевіряє за формою та змістом конкурсні пропозиції учасників конкурсу, у тому числі повноваження осіб, що підписали конкурсні пропозиції;

визначає переможця конкурсу.".

8. Пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 30 вважати відповідно пунктами 11 - 29.

9. Пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Засідання комісії є закритими, крім засідання з визначення переможця конкурсу. Комісія має право розглядати на засіданнях пояснення учасників щодо їх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів, радників (уповноважених осіб) та експертів, залучених до роботи комісії.".

10. Пункт 27 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо засідання конкурсної комісії не відбулося з причини відсутності кворуму засідання конкурсної комісії переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не надаються.".

11. У тексті Положення слова та цифри "Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 N 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 N 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 N 489 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за N 1634/10233" у всіх відмінках замінити словами "Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління
конкурсного продажу

І. Білоцерковець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали