Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування

Зважаючи на необхідність законодавчого забезпечення подальшої децентралізації влади, дотримання балансу державних та місцевих інтересів в питаннях регіонального розвитку, потребу актуалізації завдань Консультативної ради з питань місцевого самоврядування:

Внести зміни до Положення про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 27 березня 2009 року N 246, виклавши його у новій редакції (додається).

 

Голова Верховної Ради
України

Д. РАЗУМКОВ

м. Київ
16 вересня 2019 року
N 249

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови Верховної Ради України
від 16 вересня 2019 року N 249

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування

1. Консультативна рада з питань місцевого самоврядування (далі - Консультативна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим колегіальним органом при Голові Верховної Ради України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

аналіз державної політики щодо місцевого самоврядування, обговорення актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в Україні;

пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і децентралізації публічної влади з метою збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад;

вироблення узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування для забезпечення гарантій та інтересів місцевого самоврядування;

сприяння діяльності органів місцевого самоврядування та їх асоціацій з метою ефективнішого здійснення ними своїх повноважень.

4. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, Консультативна рада:

1) розглядає актуальні питання розвитку місцевого самоврядування, здійснює постійний моніторинг та прогнозування у зазначеній сфері;

2) пропонує перелік пріоритетних законопроектів та ініціює розробку проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради України з актуальних питань місцевого самоврядування, забезпечує проведення їх фахової експертизи;

3) бере участь в обговоренні проектів законів, державних програм, інших актів законодавства, що стосуються інтересів місцевого самоврядування;

4) сприяє конструктивній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади, у тому числі в частині виконання власних і делегованих повноважень, а також взаємодії між асоціаціями органів місцевого самоврядування;

5) сприяє запровадженню стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування у територіальних громадах сіл, селищ, міст, районах у містах, районах, областях та їх представницьких органах, вивчає та поширює вітчизняний та світовий досвід функціонування місцевого самоврядування;

6) взаємодіє з парламентськими комітетами, депутатськими фракціями (депутатськими групами) у Верховній Раді України та місцевих радах, місцевими радами, асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями;

7) бере участь у підготовці й проведенні слухань у Верховній Раді України та її комітетах з питань місцевого самоврядування;

8) сприяє створенню належних умов для діяльності народних депутатів України у виборчих округах, депутатів та посадових осіб місцевих рад;

9) розглядає ініціативи органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, інших форм добровільних об'єднань, готує щодо них висновки та пропозиції;

10) узагальнює та поширює досвід роботи місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування;

11) здійснює інші заходи відповідно до покладених на неї завдань.

5. До складу Консультативної ради входять:

1) за посадою:

Голова Верховної Ради України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Заступник Голови Верховної Ради України;

голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

інші народні депутати України за пропозицією Голови Верховної Ради України;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його заступники (відповідно до розподілу обов'язків: з питань взаємодії з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування та з юридичних питань).

2) за згодою:

Заступник Керівника Офісу Президента України;

Міністр розвитку громад та територій України;

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим;

голови обласних рад;

голови Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій - керівники відповідних військово-цивільних адміністрацій;

Київський міський голова;

міські голови (10 осіб за пропозицією Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України");

голови районних рад (3 особи за пропозицією Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних і обласних рад");

сільські, селищні голови (5 осіб за пропозицією Правління Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад);

голови всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та керівники їх виконавчих дирекцій.

Консультативну раду очолює Голова Верховної Ради України.

Секретарем Консультативної ради є заступник Керівника Апарату Верховної Ради України відповідно до розподілу обов'язків.

6. Члени Консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Засідання Консультативної ради скликається її Головою за власною ініціативою або за пропозицією не менш як однієї третини її персонального складу.

Засідання Консультативної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин її персонального складу.

8. Засідання Консультативної ради веде її Голова. У разі відсутності Голови засідання Консультативної ради за його дорученням веде Перший заступник Голови Верховної Ради України.

Під час засідання Консультативної ради ведеться стенограма.

9. Проект порядку денного засідання Консультативної ради формується з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується її Головою.

10. Рішення Консультативної ради ухвалюється більшістю від її персонального складу.

Рішення Консультативної ради підписується головуючим на засіданні.

Рішення Консультативної ради має рекомендаційний характер.

Текст рішення Консультативної ради надсилається до комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп), відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради України, видання Верховної Ради України - газети "Голос України", а також органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, яких стосується таке рішення.

Текст рішення Консультативної ради та експертні висновки щодо проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради України з актуальних питань місцевого самоврядування оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

11. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань може утворювати робочі групи та залучати в установленому порядку до участі в їх роботі посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадськості, вчених і фахівців.

Поточну роботу створених Консультативною радою робочих груп організовують їх голови, які призначаються Консультативною радою. Порядок формування та діяльності вищезазначених робочих груп визначається Консультативною радою.

12. Організаційне, інформаційно-методичне, експертно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Консультативної ради, її робочих груп здійснюють відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України.

13. Консультативна рада використовує в роботі бланки зі своїм офіційним найменуванням.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали