МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 299

Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Мар'їн гай"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Мар'їн гай", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.01.2006 N 18, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
20.01.2006 N 18
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
від 06.06.2012 N 299)


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МАР'ЇН ГАЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Мар'їн гай" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 12.09.2005 N 1238/2005.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 2803 гектари розташований в межах Петропавлівського району Дніпропетровської області і знаходиться у віданні Петропавлівської районної державної адміністрації - 2275,1 гектара та на землях Петропавлівського лісництва ДП "Павлоградське лісове господарство" (кв. 9, 12 - 16) - 527,9 гектара (далі - Землекористувачі).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють у його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреси Землекористувачів:

Петропавлівська РДА: 52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Радянська, 62;

ДП "Павлоградське лісове господарство": 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, провулок Лікарняний, 24.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник оголошено з метою збереження і відтворення в природному стані цінного Петропавлівсько-Самарського заповідно-територіального комплексу з типовою луговою, солончаковою рослинністю та вузькодолинними заплавними природними і штучними лісами, де зростають види рослин (сальвінія плаваюча, зозулинець болотний, косарики тонкі) та тварини (дозорець-імператор, махаон, бражник прозерпіна, мелітурга булавовуса, джміль моховий, гадюка степова, гоголь, журавель сірий, зуйок морський, ходуличник, поручайник, кроншнеп великий, тхір степовий, тушканчик великий), занесені до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження біорізноманіття цінного територіального Петропавлівсько-Самарського комплексу, особливо в районі, де мають місце загрозливі техногенні фактори, а також охорона рідкісних видів рослин та тварин Європи, України і Придніпров'я;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань, тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не пов'язані з охороною території Заказника, та надання земельних ділянок під забудову чи у господарське використання;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин та улаштування загонів, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту Землекористувачів), за винятком шляхів загального користування;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж, існуючих наділів, створення нових лісонасаджень;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;

порушення природного стану водойми;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;

усі види лісокористування (за винятком вибірково-санітарних рубок і рубок догляду), заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання водно-болотної та лучно-степової рослинності, турбування, відлов і знищення диких тварин, птахів, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

випасання худоби, крім спеціально відведених ділянок;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке рибальство, за винятком любительського, в спеціально відведених місцях;

мисливство;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

сінокосіння в водоохоронних зонах починаючи з червня;

виконання відновлювальних робіт щодо здійснення заходів із запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу, в т. ч. при проведенні підземних робіт шахтами або стихійного лиха;

проведення підземного видобутку вугілля в межах гірничого відводу при умові охорони відповідної наземної частини Заказника власником ліцензії за погодженням з Мінприроди;

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали