МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 302

Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Преображенський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Преображенський", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 07.12.2005 N 452, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
07.12.2005 N 452
(у редакції наказу Мінприроди
від 06.06.2012 N 302)


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ"ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Преображенський" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 12.09.2005 N 1238/2005.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 312,6 гектара розташований за 3 км на північ від смт Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області та знаходиться у віданні Васильківської районної державної адміністрації - 249,6 гектара та Олександрівського лісництва кв. 39 ДП "Васильківське лісове господарство" - 63 гектара.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреси Землекористувачів:

Васильківська РДА: 52600, Дніпропетровська обл., Васильківський район, смт Васильківка, вул. Партизанська, 150;

ДП "Васильківське лісове господарство": 52600, Дніпропетровська обл., Васильківський район, смт Васильківка, провулок Лісовий, 3.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник оголошено з метою збереження природних комплексів долини річки Вовчої, кам'янистих схилів та відслонень кристалічних порід, а також збереження рідкісних або цінних тварин (степовий лунь, прудка очеретянка) та рослин (сальвінія плаваюча, рябчик руський, косарики тонкі, астрагал шерстистоквітковий, сон чорніючий, брандушка різнобарвна, ковила волосиста, ковила Лессінга, шафран сітчастий), які занесені до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження в природному стані цінної екосистеми (ґрунтів, рослинності, тваринного світу, гідрологічного та гідрохімічного режиму водойм, тощо);

збереження характерного даному ландшафту генетичного фонду тварин і рослин, особливо рідкісних або цінних;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не пов'язані з охороною території Заказника, та надання земельних ділянок під забудову чи у господарське використання;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин та влаштування загонів, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту Землекористувачів), за винятком шляхів загального користування;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;

порушення природного стану водойми;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;

усі види лісокористування (за винятком вибірково-санітарних рубок і рубок догляду), заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання водно-болотної та лучно-степової рослинності, турбування, відлов і знищення диких тварин, птахів, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

будь-яке рибальство, за винятком любительського, в спеціально відведених місцях;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

мисливство;

пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин (з березня по червень включно);

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

випасання худоби на визначених ділянках відповідно до законодавства;

сінокосіння на спеціально відведених ділянках, відповідно до законодавства;

виконання відновлювальних робіт щодо здійснення заходів із запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу;

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали