МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 295

Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Інгулецький степ"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Інгулецький степ", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 21.05.2002 N 187, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
21.05.2002 N 187
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
від 06.06.2012 N 295)


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ СТЕП"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Інгулецький степ" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 21.02.2002 N 167/2002.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 65,6 гектара розташований на території Недайводської сільської ради в межах Криворізького району Дніпропетровської області у віданні Криворізької районної державної адміністрації (далі - Землекористувач).

Заказник знаходиться в басейні середньої течії річки Інгулець. На півночі межує з Кіровоградською областю, на півдні - з околицею с. Недайвода, на сході межа проходить по дорозі вздовж річки від с. Недайвода до мосту через р. Інгулець.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 152.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник оголошено з метою збереження і відтворення унікальної ділянки долини і берегових крутосхилів річки Інгулець з мальовничими скелястими берегами та цінними рослинними і тваринними угрупованнями придолинно-степового петрофільного комплексу, збереження і відновлення чисельності популяцій багатьох рідкісних, а також занесених до Червоної книги України видів рослин (астрагал шерстистоквітковий, ковила пірчаста, ковила українська) і тварин (вусач земляний-хрестоносець, махаон, гадюка степова, полоз жовточеревий, лунь степовий, тушканчик великий).

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження і відтворення унікальних і типових для типчаково-ковилового степу степових, водних, петрофільних (гранітофільних), лучно-степових і прибережно-водних екосистем, збереження всього різноманіття рослинного і тваринного світу території Заказника;

підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища регіону;

поширення еколого-освітніх знань.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не пов'язані з охороною території Заказника, та надання земельних ділянок під забудову чи у господарське використання;

розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін худоби в межах 100-метрової прибережної зони р. Інгулець і тимчасових водойм та улаштування загонів, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту землекористувача), за винятком шляхів загального користування;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;

порушення природного стану водойми;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;

усі види лісокористування (за винятком вибірково-санітарних рубок і рубок догляду), заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання водно-болотної та лучно-степової рослинності, турбування, відлов і знищення диких тварин, птахів, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке рибальство, за винятком любительського, в спеціально відведених місцях;

мисливство;

випасання худоби на прибережно-схилових цілинках, у межах кам'янистих виходів і на ділянках деревно-чагарникової рослинності;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

випасання худоби на визначених ділянках, відповідно до законодавства;

сінокосіння після закінчення періоду розмноження птахів (з березня по червень включно);

виконання відновлювальних робіт щодо здійснення заходів із запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали