Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Урочище Мутвицьке"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 липня 2018 року N 264

Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Урочище Мутвицьке"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Унести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Урочище Мутвицьке", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 31 серпня 2011 року N 311 (Положення N 311), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
31 серпня 2011 року N 311
(у редакції наказу Мінприроди
від 18 липня 2018 року N 264)

Положення
про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Урочище Мутвицьке"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Урочище Мутвицьке" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 20 серпня 1996 року N 715/96 "Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 785,0 га, розташований в адміністративних межах Забуянської, Ніжиловицької та Королівської сільських рад Макарівського району Київської області на території Державного підприємства "Макарівське лісове господарство" (далі - Землекористувач), Забуянського лісництва - квартал 36 (виділи 1-28) площею 57 га; квартал 37 (виділи 1-25) площею 57 га; квартал 38 (виділи 2-29) площею 56 га; квартал 39 (виділи 1-26) площею 52 га; квартал 40 (виділи 1-13) площею 36 га; квартал 41 (виділи 1-23, 25-27) площею 55,2 га; квартал 42 (виділи 1-4, 7-11, 13-19) площею 52,4 га; квартал 43 (виділи 1-24) площею 58 га; квартал 44 (виділи 1-18) площею 56 га; квартал 45 (виділи 1, 3-11) площею 53,4 га; квартал 46 (виділ 1-25) площею 43 га; квартал 47 (виділи 3-16) площею 51,5 га; квартал 48 (виділи 1-8, 10-18) площею 56,5 га; квартал 49 (виділи 1-23) площею 57 га; квартал 50 (виділи 1-17) площею 44 га.

1.4. Територія, оголошена Заказником, не вилучається з користування у Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.5. Землекористувач на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі земельних ділянок, що включені до території Заказника встановлюються в натурі (на місцевості), закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про обмеження у використанні таких земельних ділянок, що встановлені законом та нормативно-правовими актами, в частині додержання природоохоронних вимог, вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку та обов'язково враховуються у схемі землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До встановлення меж Заказника в натурі його межі відзначаються відповідно до проекту його створення.

1.7. Адреса Землекористувача: вул. Ярослава Мудрого, 17/1, смт Макарів, Київська обл., 08000.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження типового ландшафту півдня Київського Полісся в долині річки Мутвиця, який представлений дубовими, сосново-дубовими та мішаними лісами з різноманітною флорою, де зростають види, занесені до Червоної книги України - осока затінкова, любка дволиста, коручка темночервона, коручка широколиста, гніздівка звичайна, лілія лісова. Також зростають лікарські рослини, в т. ч. валеріана висока.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження і відтворення типового ландшафту півдня Київського Полісся в долині річки Мутвиця;

збереження біорізноманіття флори та фауни Заказника, в тому числі видів, занесених до Червоної книги України;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження пожеж;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

засмічення та забруднення території, влаштування сміттєзвалищ;

проведення меліоративних робіт та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

проведення рубок головного користування, суцільних, прохідних, лісовідновних та поступових рубок, видалення захаращеності;

використання та зберігання отрутохімікатів;

організація місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами місць, спеціально відведених для цього;

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувача, державних природоохоронних та інспекційних служб, пожежних машин, під час виконання ними своїх службових обов'язків;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць, пуху тощо;

розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо);

забір води для зрошення і обводнення;

заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені) та деревних соків тощо;

полювання та натаскування собак;

проведення всіх видів рубок та заготівлі очерету в місцях оселення бобрів;

будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових), шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

передача у господарське використання земельних ділянок Заказника надання земельних ділянок під забудову та для іншої діяльності;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'янистої рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення ділянок - без відповідних обґрунтувань; наукових закладів);

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення (спалювання) рослинності та її решток;

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуючому природному комплексу, що охороняється відповідно до законодавства;

інтродукція нових видів рослин і тварин;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відноситься до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

здійснення будь-яких масових заходів: туризму, проведення змагань;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

інші види діяльності, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської та естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника в установленому порядку дозволяється: здійснення заходів із збереження та відтворення природних комплексів Заказника;

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і завданням Заказника, яка проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

використання її в природоохоронних, естетичних, освітньо-виховних, науково-дослідних, рекреаційних та оздоровчих цілях;

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюються на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення дотримання режиму Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Заказник, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядній документації тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення режиму території Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Юридичні та фізичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну Заказнику в розмірі і порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводиться відповідно до законодавства України.

 

Директор Департаменту екомережі
та природно-заповідного фонду

В. В. Клід
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали