Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Миколаївський"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 травня 2019 року N 170

Про внесення змін до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Миколаївський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Унести зміни до Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Миколаївський", затвердженого заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки. України від 21 лютого 1997 року, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
11 травня 2019 року N 170

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Миколаївський" (далі - Заказник) створено Указом Президента України від 10.12.94 N 750/94 "Про створення заказників загальнодержавного значення".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заказник загальною площею 133 га розташований на території Олександрівського району Кіровоградської області і перебуває в користуванні Державного підприємства "Олександрівське лісове господарство" - 91 га в кварталах 19, 20, 21 Червоно-Нерубаївського лісництва та Розумівської сільської ради - 42 га (далі - Землекористувачі).

1.4. Земельна ділянка, якій надано статус Заказника, не вилучається із користування Землекористувачів, які здійснюють у його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувачі на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму його території.

1.6. Межі земельних ділянок, що включені до території Заказника, встановлюються в натурі (на місцевості), закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про обмеження у використанні таких земельних ділянок, що встановлені законом та нормативно-правовими актами, в частині додержання природоохоронних вимог вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку та обов'язково враховуються у схемі планування території області, містобудівній документації, схемі землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Забезпечення вирішення цих питань покладається на Землекористувачів.

1.7. Адреси Землекористувачів:

вул. Магістральна, 4, смт Олександрівка, Олександрівський район, Кіровоградська область, 27300;

вул. Шкільна, 1, с. Розумівка, Олександрійський район, Кіровоградська область, 27336.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створений з метою збереження та відтворення типового на межі Лісостепу та Степу ландшафту найбільш значних масивів листяних лісів, а також всього комплексу рослинного та тваринного світу, де трапляються лілія лісова та коручка темно-червона, види рослин, занесені до Червоної книги України.

2.2. Основним завданням Заказника є:

збереження типових грабово-дубових та грабово-липово-дубових лісів з багатим флористичним складом, які належать до північної межі степової зони;

поширення екологічних знань;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

рубки головного користування, суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник;

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту, які не пов'язані з виконанням покладених на Заказник завдань;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені);

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

заготівля лісової підстилки, деревних соків, технічної сировини;

збирання лікарської, технічної, пряно-ароматичної сировини з дикорослих рослин та грибів, рідкісних, які підлягають охороні на відповідній території, та занесених до Червоної книги України видів рослин і грибів та їх частин;

збір та заготівля насіння дерев та чагарників, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід;

сінокосіння;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

внесення в грунт мінеральних добрив;

випас худоби та прогін через її територію, влаштування пасовищ для худоби та пташників;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, збір яєць, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител;

перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї та знаряддями лову тварин;

будь-яке засмічення та забруднення (промислове та побутове) території Заказника;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту;

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, крім службового транспорту Землекористувачів (у випадку, коли здійснюються дозволені лісогосподарські заходи), державних природоохоронних та інспекційних служб, пожежних автомашин (при ліквідації пожеж);

будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу, окрім влаштування мінералізованих смуг, ремонту існуючих доріг, ґрунтових розкопок на зараженість шкідниками, лісогосподарських заходів, пов'язаних з використанням та відтворенням лісового фонду;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного світу (без відповідного обґрунтування наукових закладів);

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження пожеж;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

усі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

розведення багать, випалювання сухої рослинності;

передача у господарське користування окремих земельних ділянок Заказника;

надання земельних ділянок під забудову;

інші види господарської діяльності, що можуть призвести до деградації та зміни первісного стану рідкісних фітоценозів, що охороняються, порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської та естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника у встановленому порядку дозволяється:

використання території в природоохоронних, естетичних, освітньо-виховних, науково-дослідних цілях;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змінам природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення протипожежних і санітарних заходів та обмеженої господарської діяльності, що не суперечать вимогам пункту 3.1 цього Положення;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Заказник, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це уповноважений на те орган у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту екомережі
та природно-заповідного фонду

В. В. Клід
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали