Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Лопатинський"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 квітня 2018 року N 113

Про внесення змін до Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Лопатинський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Унести зміни до Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Лопатинський", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 25 березня 2011 року N 93 (Положення N 93), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
25 березня 2011 року N 93
(у редакції наказу Мінприроди
від 06 квітня 2018 року N 113)

Положення
про лісовий заказник загальнодержавного значення "Лопатинський"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Лопатинський" (далі - Заказник) оголошений постановою Ради Міністрів УРСР від 02.11.84 N 434 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР".

1.2. Заказник загальною площею 109 га розташований на території Лопатинського лісництва Державного підприємства "Радехівське лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач) у Радехівському районі Львівської області у кварталах N 63, 64.

1.3. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.4. Територія, оголошена Заказником, не вилучається із землекористування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Землекористувач несе відповідальність за належне утримання території Заказника та додержання встановленого режиму.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі з закріпленням їх державними інформаційно-охоронними та іншими знаками затвердженого зразка. Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок Заказника та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку та обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Поштова адреса Землекористувача: 80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Витківська, 26.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження і відтворення унікального для Малого Полісся високопродуктивного еталонного насадження сосни звичайної.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження і відтворення унікального для Малого Полісся високопродуктивного еталонного насадження сосни звичайної та вивчення ходу природних процесів лісовідновлення;

збереження у природному стані і відтворення природного комплексу і генофонду цінного у господарському, науковому та естетичному відношенні лісу;

поширення екологічних знань;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

2.3. Для відстеження процесів відновлення і збереження унікального високопродуктивного насадження сосни звичайної Заказник одночасно є науково-досвідним стаціонаром Національного лісотехнічного університету України та ДП "Радехівське лісомисливське господарство".

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. На території Заказника забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить його цільовому призначенню, завданням, передбаченим положенням про Заказник, і загрожує збереженню унікального високопродуктивного еталонного насадження сосни звичайної, а саме:

роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника та забруднення джерел;

будь-яке будівництво;

розвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

рубки головного користування, суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності;

проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах, тощо) в період масового розмноження диких тварин - з 01 квітня до 15 червня.

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності; знищення та суттєва зміна видового складу трав'яного покриву, підліску, підросту, заліснення та залуження ділянок без відповідних обґрунтувань наукових закладів та погодження уповноваженого органу на місці у сфері охорони природного середовища;

розорювання земель, за винятком проведення заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

сінокосіння в період розмноження тварин та відгодівлі молоді;

використання хімічних засобів боротьби із шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється (використовуються за умови дотримання чинного законодавства та наявності наукового обґрунтування);

випас худоби і прогін її поза межами доріг загального користування;

мисливство, відлов та знищення всіх видів тварин, розорення їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин та тварин;

перебування з усіма видами вогнепальної зброї та знаряддями ловів тварин;

будь-яке засмічення та забруднення;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та розведення вогнищ;

прохід поза межами доріг загального користування;

проїзд всіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, крім службового транспорту Землекористувача, державних природоохоронних органів та інспекційних служб, пожежних машин;

передача в господарське використання Заказника, окремих його територій та об'єктів;

будь-яка діяльність, що негативно впливає або може негативно впливати на стан природних комплексів і призвести до втрати наукової та господарської цінності Заказника.

3.2. На території Заказника усі заходи зі збереження і відтворення унікального для Малого Полісся високопродуктивного еталонного насадження сосни звичайної та інша господарська діяльність повинні здійснюватися за чинною нормативно-правового базою та рекомендаціями Національного лісотехнічного університету України.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженим органом на місці у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Науково-дослідні роботи та навчальні практики студентів можуть проводитись на території Заказника на основі спеціальних угод, укладених із Землекористувачем та погоджених з науковим куратором - Національним лісотехнічним університетом України. Установи й організації, які проводять науково-дослідні роботи, зобов'язані за потреби надати основні їх результати Мінприроди, уповноваженому органу на місці у сфері охорони навколишнього природного середовища та Землекористувачу.

3.5. Господарська та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника, проводиться з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства.

3.6. Режим території Заказника враховується під час розроблення районних схем землевпорядкування, проектно-планувальної та проектної документації, проекту лісовпорядкування.

3.7. Заказник охороняється і утримується на кошти Землекористувача, який бере на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму та охорони Заказника та несе відповідальність за належний стан території Заказника й додержання встановленого режиму.

3.8. До здійснення контролю за дотриманням режиму території Заказника можуть залучатися громадські інспектори.

3.9. При зміні форми власності на землю, на якій розташований Заказник, Землекористувач зобов'язаний забезпечувати режим його охорони і збереження з відповідною перереєстрацією охоронного зобов'язання.

3.10. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заказника, визначаються в установленому законодавством порядку.

3.11. Державний контроль за додержанням природоохоронного режиму Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Землекористувач бере на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму та охорони Заказника та несе відповідальність за належний стан території Заказника й додержання встановленого режиму.

4.2. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту екомережі
та природно-заповідного фонду

В. В. Клід
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали