УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" постановляю:

1. Внести до Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, затвердженого Указом Президента України від 26 лютого 2007 року N 144, такі зміни:

1) пункт 2 після слів "цим Положенням" доповнити словами "іншими актами законодавства України";

2) пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3. Основними завданнями Центру є:

1) здійснення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю;

2) підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо реалізації основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності;

3) аналіз і прогнозування трансформації організованої злочинності у державі в умовах інформатизації та глобалізації;

4) виявлення та дослідження основних тенденцій щодо транснаціональної організованої злочинності, загроз і ризиків у цій сфері для розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в Україні;

5) розроблення науково обгрунтованих пропозицій щодо нових форм та методів боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

6) вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з організованою злочинністю, моніторинг заходів, здійснюваних державними органами у цій сфері.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань у встановленому порядку:

1) розробляє та подає пропозиції щодо критеріїв оцінки криміногенної ситуації в Україні, щодо забезпечення в умовах інформатизації та глобалізації захисту національних інтересів України у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також пропозиції щодо сценаріїв реагування на кризові ситуації у цій сфері;

2) вивчає громадську думку та аналізує висвітлення заходів з реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю в засобах масової інформації;

3) досліджує розвиток негативних процесів у сфері боротьби з організованою злочинністю, готує аналітичні матеріали, розробляє та подає пропозиції щодо мінімізації їх наслідків;

4) бере участь у розробленні проектів рішень Ради національної безпеки і оборони України, концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;

5) здійснює в установленому порядку взаємодію з відомчими та іншими науково-дослідними установами та організаціями з питань дослідження та прогнозування процесів і явищ в організованій злочинній діяльності;

6) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю, розробляє та подає пропозиції щодо його запровадження в Україні;

7) підтримує зв'язки та співпрацює з відповідними організаціями інших держав;

8) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань";

3) пункт 6 викласти в такій редакції

"6. Загальна координація та спрямування діяльності Центру здійснюється Радою національної безпеки і оборони України через члена Ради національної безпеки і оборони України - Міністра внутрішніх справ України";

4) пункт 7 після слів "Секретаря Ради національної безпеки і оборони України" доповнити словами "погодженим із членом Ради національної безпеки і оборони України, через якого здійснюється загальна координація та спрямування діяльності Центру";

5) у пункті 9 слова "Секретарем Ради національної безпеки і оборони України" замінити словами "членом Ради національної безпеки і оборони України, через якого здійснюється загальна координація та спрямування діяльності Центру";

6) пункт 10 після слів "Керівника Центру" доповнити словами "погодженим із членом Ради національної безпеки і оборони України, через якого здійснюється загальна координація та спрямування діяльності Центру".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 травня 2012 року
N 309/2012

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали