КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. N 483

Київ

Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1349; 2003 р., N 25, ст. 1196, N 48, ст. 2515; 2004 р., N 30, ст. 2009, N 46, ст. 3055; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 5, ст. 227), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 483


ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства (далі - Комісія) є тимчасовим консультативним, дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей.".

2. Пункти 3 - 5 викласти у такій редакції:

"3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань охорони дитинства;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері охорони дитинства.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері охорони дитинства;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її повноважень;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з реалізації державної політики у сфері охорони дитинства;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання пріоритетних завдань державної політики у сфері охорони дитинства;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

6) схвалює та подає в установленому порядку на розгляд Президента України щорічну державну доповідь про становище дітей в Україні та стан реалізації державної політики у сфері охорони дитинства згідно з додатком.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) з метою підготовки пропозицій та рекомендацій з актуальних питань правового і соціального захисту дітей;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.".

3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. До складу Комісії входять Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики (голова Комісії), Віце-прем'єр-міністр України - Міністр охорони здоров'я (заступник голови Комісії), Міністр освіти і науки, молоді та спорту (заступник голови Комісії), заступники Міністра внутрішніх справ, Міністра закордонних справ, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра культури, Міністра охорони здоров'я, Міністра соціальної політики, Міністра фінансів, Міністра юстиції, заступники керівників Держстату, Держкомтелерадіо, ДМС, ДПтС, а також за згодою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента України з прав дитини, народні депутати України, заступники керівників Федерації професійних спілок, Інституту демографії та соціологічних досліджень, перші віце-президенти Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, виконавчий директор Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", постійний представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, національний кореспондент Міжнародного бюро праці в Україні, голова Національної ради Федерації дитячих організацій України та інші особи.".

4. Абзац другий пункту 9 виключити.

5. В абзаці першому пункту 10 слова "у разі потреби" замінити словами "за рішенням її голови".

6. Пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації, що належать до її повноважень.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.".

7. В абзаці першому пункту 14 слова "є обов'язковим" замінити словом "надсилається".

8. Пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Голова Комісії затверджує зміст державної доповіді про становище дітей в Україні у попередньому році та рекомендації з її підготовки.".

9. У додатку до Положення:

пункт 3 виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Проект доповіді на основі рекомендацій, затверджених головою Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства, готує Мінсоцполітики.

Пропозиції до відповідних розділів доповіді заінтересовані міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук та організації, що забезпечують розв'язання проблем дитинства, подають Мінсоцполітики щороку до 1 липня.".

10. У пункті 17 Положення та пункті 7 додатка до нього слово "Мінсім'ямолодьспорт" у всіх відмінках замінити словом "Мінсоцполітики".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали