Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.03.2019

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2019 р. за N 332/33303

Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пунктів 13 (Закон N 5080-VI), 14 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про інститути спільного інвестування" (Закон N 5080-VI), з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 1999 року N 229, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1999 року за N 881/4174 (зі змінами), такі зміни:

в абзаці першому слово "Державної" замінити словом "Національної";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) баланс (звіт про фінансовий стан) (Положення N 73) фонду, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (Положення N 73), складені станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, разом з аудиторським звітом щодо такої фінансової звітності або звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів аудиту;".

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 12 березня 2019 р. N 16
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали