ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2017 року N 18

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 48, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (Положення N 369), такі зміни:

1) підпункт 10 пункту 4 викласти в такій редакції:

"10) на суму, що не перевищує 150000 гривень або не перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень (за винятком випадків наявності ознак дроблення сукупності пов'язаних відповідних фінансових операцій) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату включення операції до інформаційного файла щодо операцій із купівлі іноземної валюти / перерахування за межі України іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав, який формується та подається до Національного банку згідно з Інструкцією про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року N 15 (Постанова N 15)) (далі - Інструкція N 247)";

2) у першому реченні абзацу першого пункту 15 слова "(наміру здійснення фінансової операції)" виключити;

3) пункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк не надсилає до Національного банку копії документів, визначених абзацом першим пункту 17 цього Положення, за наявності індикаторів ризикової фінансової операції, що визначені рядками 1, 2, 5 колонки 2 додатка 2 до цього Положення, якщо реєстрації в Національному банку потребують зміни до відповідного договору, які стосуються виключно таких випадків:

1) зниження розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених відповідним договором платежів, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, позикою;

2) переходу резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк;

3) зміни юридичної адреси позичальника;

4) пролонгації строку кредиту, позики";

4) у додатку 1:

підпункт 1 колонки 4 рядків 1 та 2 доповнити словами ", з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття";

у колонці 3 рядка 14 слова "діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій" замінити словами "які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять / можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій";

у рядку 15:

у колонці 3 слова "більше ніж за один календарний рік до" замінити словами та цифрами "до 01 січня календарного року, який передує";

у підпункті 2 колонки 4 слова "органу Державної фіскальної служби України" замінити словами "відповідного державного органу України про її отримання/прийняття";

підпункт 1 колонки 4 рядка 16 доповнити словами ", з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття".

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з 22 березня 2017 року, крім підпункту 3 пункту 1, який набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали