Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 грудня 2017 року N 684

Про внесення змін до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про державну службу", абзацу п'ятого підпункту 1 пункту 5 Порядку та умов розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року N 647 (Постанова N 647), підпунктів 7 (Постанова N 1119), 8 (Постанова N 1119), 16 пункту 101 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Внести до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 грудня 2016 року N 559 (Положення N 559), зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

В. Андронов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19 грудня 2017 року N 684

Зміни
до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (Положення N 559)

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Постанова N 15), абзацу четвертого частини другої постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Постанова N 304), постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року N 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління" (Постанова N 647), Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року N 646 (Положення N 646), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за N 903/29033, встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій керівникам Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), працівникам апарату Міністерства, які займають посади державної служби категорій "А", "Б", "В", працівникам Патронатної служби Міністра та працівникам Міністерства, які виконують функції з обслуговування.".

2. У розділі II:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства здійснюється за рішенням керівника державної служби із урахуванням особистої участі державних службовців в організації та проведенні зазначених конкурсів.";

2) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розмір премії державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства, не може перевищувати три посадові оклади керівника департаменту міністерства і встановлюється керівником державної служби шляхом видання окремого наказу, проект якого готується Управлінням.";

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Збільшення/зменшення розміру місячної/квартальної премії або її невстановлення проводиться з урахуванням критеріїв, визначених у пункті 1 цього розділу, та пропозицій щодо розрахунку преміювання за період (додатки 2, 3 до Положення), коли може бути нарахована така премія.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1. На підставі табелю обліку робочого часу працівників Міністерства та службової записки щодо переліку державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства, наданих не пізніше 22 числа поточного місяця Департаментом кадрового забезпечення та роботи з персоналом, Управління:";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"визначає базовий розмір місячного фонду преміювання державних службовців, які забезпечують організацію та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства, така премія є частиною місячної премії.";

2) пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"керівнику державної служби пропозицію-розрахунок (додаток 4 до Положення) щодо преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства.";

3) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У разі нарахування премії державним службовцям, які забезпечують організацію та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства або у разі несвоєчасного подання до Управління пропозицій-розрахунків премія нараховується з першого числа наступного місяця.";

4) пункт 3.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства, здійснюється в межах економії коштів згідно із законодавством.";

5) доповнити пункт 3.8 новими абзацами такого змісту:

"Вважати частиною місячної премії:

премію державним службовцям, залученим до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства, з урахуванням особистої участі в організації та проведенні зазначених конкурсів;

премію за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного секретаря або за вакантною посадою державного секретаря міністерства одним із керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства виплачується у розмірі 50 відсотків посадового окладу державного секретаря за фактично відпрацьований час з урахуванням мінімального розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи.";

8) у пункті 3.11 після слів "місячна або квартальна премія працівникам апарату Міністерства" доповнити словами ", премія державним службовцям, залученим до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства";

9) у пункті 3.13 після слів "премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності" доповнити словами ", премія державним службовцям, залученим до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби директоратів міністерства".

4. У тексті Положення слова "Департамент роботи з персоналом" у всіх відмінках замінити словами "Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку і звітності,
адміністративно-господарських питань
та охорони праці - головний бухгалтер

О. Пасічник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова первинної профспілкової
організації Міністерства аграрної
політики та продовольства України

М. Тарасова

 

Додаток 4
до Положення про преміювання працівників апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України

ПОГОДЖЕНО:
Державний секретар Міністерства аграрної
політики та продовольства України
____    _______
              (підпис)                                      (П. І. Б.)
"___" 20__ року

Пропозиція-розрахунок
щодо розрахунку преміювання за місяць 20__ р. державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу за зайняття вакантних посад державної служби директорів міністерства

 

погоджені загальні:

__

відсоток преміювання

 

сума коштів на преміювання

N з/п

П. І. Б. працівника самостійного структурного підрозділу

Посада

Максимальний місячний фонд преміювання в залежності від фактично відпрацьованого робочого часу,
грн

Пропозиція щодо фактичного розміру премії,
грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

Керівник структурного підрозділу

_____
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали