УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262, такі зміни:

1) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці Служби безпеки України, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, на їх прохання та за наявності позитивного висновку військово-лікарської комісії щодо придатності військовослужбовця за станом здоров'я для проходження військової служби можуть бути залишені в порядку, встановленому Головою Служби безпеки України, на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, передбачений пунктом 6 цього Положення, на строк до 5 років";

2) у підпункті "а" пункту 10:

в абзаці третьому слово "шести" замінити словом "трьох";

в абзаці четвертому слова "вищу або професійно-технічну освіту" замінити словами "вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту";

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і діє з дня, наступного після дня закінчення попереднього контракту. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Понад граничний вік перебування на військовій службі контракт укладається на строк до досягнення військовослужбовцем Служби безпеки України граничного віку перебування в запасі залежно від наявного у нього військового звання.

Право підписання нового контракту від імені Служби безпеки України надається посадовим особам, зазначеним у пункті 11 цього Положення";

4) підпункт "е" пункту 43 викласти в такій редакції:

"е) військовослужбовцям Служби безпеки України, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 348/2012

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали