НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.11.2016

м. Київ

N 1154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2016 р. за N 1661/29791

Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 (Положення N 2826), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами), такі зміни:

1) у абзаці другому пункту 3 глави 3 розділу II цифри "25" замінити цифрами "30";

2) у розділі III:

у глави 3:

пункт 1:

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"квартальну (проміжну) фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим;

доповнити пункт новим підпунктом 11 такого змісту:

"11) квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття квартальної інформації.".

У зв'язку з цим підпункт 11 вважати відповідно підпунктом 12;

у главі 4:

пункт 1:

доповнити пункт новим абзацом двадцять другим такого змісту:

"річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять четвертий вважати відповідно двадцять третім - двадцять п'ятим;

доповнити пукт новим підпунктом 20 такого змісту:

"20) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення.".

У зв'язку з цим підпункт 20 вважати відповідно підпунктом 21;

3) у додатках:

зміст розділу II додатка 29 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:

"19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);".

У зв'язку з цим пункти 19, 20 вважати відповідно пунктами 20, 21;

зміст розділу II додатка 38 доповнити новим пунктом 32 такого змісту:

"32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)".

У зв'язку з цим пункти 32, 33 вважати відповідно пунктами 33, 34.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 24 листопада 2016 р. N 85
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали