Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.03.2018 р. N 152

Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про охорону дитинства", Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 (Постанова N 887) (зі змінами), Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 N 417 (Постанова N 417), Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 04.11.2016 N 1296 (Методичні рекомендації N 1296):

Внести зміни до Положення про службу у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 21 січня 2013 року N 21 (Розпорядження N 21), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова адміністрації

О. Л. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
19 березня 2018 року N 152

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації

1. Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації (далі - Служба) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, підпорядковується голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики).

Служба є бюджетною, неприбутковою установою.

2. Служба забезпечує на території Київської області реалізацію державної політики з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам; сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, соціальної підтримки та надання соціальних послуг, що включає:

4.1. захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.2. запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4.3. профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму, запобігання вчиненню правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

4.4. оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

4.5. підтримку та надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, багатодітним, молодим сім'ям, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам;

4.6. протидію торгівлі людьми;

4.7. попередження насильства в сім'ї;

4.8. забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

4.9. протидію будь-яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

4.10. демографічний розвиток;

4.11. підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та посилення ролі сім'ї як основи суспільства;

4.12. розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.13. забезпечення ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;

4.14. забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

4.15. здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

4.16. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

4.17. виконання програм і заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, покращення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

4.18. організацію на території Київської області надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, що надають соціальні послуги;

4.19. координацію зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності та підтримки сім'ї;

4.20. здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами з питань дітей та сім'ї райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері, що віднесено до компетенції Служби; надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

4.21. сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми.

5. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

5.1. організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, доручень і розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації та забезпечує контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. надає адміністративні послуги;

5.5. аналізує стан та тенденції соціального розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;

5.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку Київської області - вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5.7. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

5.8. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.9. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.10. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5.11. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.12. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.13. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради - готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до її компетенції, для подання голові Київської обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики;

5.15. забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

5.16. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.18. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.19. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;

5.20. постійно інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень;

5.21. контролює та координує роботу структурних підрозділів з питань дітей та сім'ї райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), об'єднаних територіальних громад у Київській області;

5.22. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту дітей та сім'ї;

5.23. виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.24. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.28. забезпечує захист персональних даних;

5.29. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Мінсоцполітики;

5.30. проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації та Мінсоцполітики;

5.31. координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;

5.32. організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями;

5.33. у сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей:

- забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей;

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- здійснює з питань, що належать до її компетенції, координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім'ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

- організовує разом з іншими структурними підрозділами Київської облдержадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;

- визначає пріоритетні напрями поліпшення в області становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами, громадськими організаціями організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей;

- сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- здійснює регіональний облік дітей, які можуть бути усиновленими;

- ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видає їм направлення для знайомства з дитиною;

- забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти" (далі - ЄІАС "Діти");

- забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС "Діти";

- здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС "Діти";

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких максимально наближені до сімейних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції;

- у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

5.34. у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:

- вивчає потребу області у соціальних послугах для дітей та сімей, готує та подає пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

- забезпечує у межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, що подаються недержавними суб'єктами, які надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

- забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб з надання соціальних послуг, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на початковому етапі їхнього самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім'ї;

- надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), центрам соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, центрам соціальної підтримки дітей та сімей та іншим закладам, які належать до сфери управління Служби, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності соціальних закладів, установ та служб в тому числі створених громадськими організаціями та приватними особами в реалізації державної політики з питань дітей та сім'ї;

- контролює і координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) з питань дітей та сім'ї стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері захисту прав та інтересів дітей та сімей, надає їм практичну, консультативно-правову та організаційно-методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

- проводить роботу, пов'язану зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які належать до сфери управління Служби, підвищенням якості послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на їх утримання;

- визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту дітей та сімей;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги дітям та сім'ям, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім'ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки працівників органів опіки та піклування, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

- подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

- розробляє і подає на розгляд голові Київської обласної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту дітей та сімей.

5.35. з питань поліпшення становища сімей, запобігання насильству в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім'ї;

- забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо сімей;

- забезпечує організацію та проведення у територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку дітей, сімей та молоді, запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- спрямовує та координує діяльність Київського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді;

- забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб'єктів, які реалізують такі заходи;

- реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;

- здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- координує в межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

- координує та контролює організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

- надає в межах повноважень багатодітним сім'ям і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрацій з питань дітей та сім'ї, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання насильству в сім'ї; проводить збір і підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- сприяє у разі необхідності створенню реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від насильства в сім'ї; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

- координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

5.36. розробляє і виконує власні та підтримує громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

5.37. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Служби, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

5.38. організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

5.39. виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

6. Служба для виконання своїх повноважень і завдань має право:

6.1. приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими до виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;

6.2. отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

6.3. отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

6.4. звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та сімей;

6.5. проводити роботу серед дітей та сімей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6.6. порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

6.7. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей усіх форм власності;

6.8. запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

6.9. порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, службами у справах дітей;

6.10. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

6.11. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

6.12. разом з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, кримінальною поліцією у справах дітей відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей та сім'ї;

6.13. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6.14. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Київської обласної державної адміністрації з питань, що належать до її компетенції;

6.15. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

9. Начальник Служби:

9.1. здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, роботу підпорядкованих Службі закладів, сприяє створенню належних умов праці в підрозділі;

9.2. здійснює визначені Законом України "Про державну службу? повноваження керівника державної служби;

9.3. може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником служби відповідно до законодавства про державну службу;

9.4. подає голові Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством, директора Київського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

9.5. призначає на посаду та звільняє з посади у випадках та порядку, передбаченому законодавством, керівників закладів, які належать до сфери управління Служби;

9.6. подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації Положення про Службу;

9.7. затверджує посадові інструкції та визначає обов'язки працівників Служби;

9.8. планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

9.9. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

9.10. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання завдань Служби та затверджених планів роботи;

9.11. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

9.12. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.13. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.14. представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9.15. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

9.16. подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.17. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Служби;

9.18. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Служби;

9.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

9.20. забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.21. виконує інші повноваження, визначені законодавством.

10. У разі відсутності начальника Служби його обов'язки виконує заступник начальника - начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Служби.

11. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, в ній може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою Київської обласної державної адміністрації за поданням начальника Служби.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника Служби.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Служби.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис і кошторис Служби затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

16. Служба є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату адміністрації

Т. Г. Жуль
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали