Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про управління молоді та спорту облдержадміністрації та посадової інструкції начальника цього управління

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.08.2018 р. N 599

Про внесення змін до Положення про управління молоді та спорту облдержадміністрації та посадової інструкції начальника цього управління

Керуючись статтею 6, пунктами 3, 41 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пунктом 2 частини першої, частиною другою статті 7, статтями 17, 19, 20 Закону України "Про державну службу", пунктом 11 частини першої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань", Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 (Постанова N 887), з метою узгодження актів облдержадміністрації з вимогами чинного законодавства зобов'язую:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації та посадової інструкції начальника цього управління, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.08.2013 N 1191 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.10.2016 N 581 (Розпорядження N 581) та від 17.10.2017 N 746 (Розпорядження N 746) відповідно), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Управління молоді та спорту облдержадміністрації (Волохов А. М.) вжити заходів щодо державної реєстрації змін до цього положення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань".

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
09 серпня 2018 року N 599

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII) набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації, та в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління утворюється головою облдержадміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова), підпорядковане йому, підзвітне і підконтрольне заступнику голови згідно з розподілом обов'язків, а також Міністерству молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, розпорядженнями голови та цим Положенням.

4. У межах повноважень Управління організовує виконання актів законодавства у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту і здійснює контроль за їх реалізацією.

5. Основними завданнями Управління є:

1) участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики щодо молодіжної сфери, фізичної культури та спорту;

2) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань молоді та спорту;

3) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді;

4) організація відпочинку і дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

5) сприяння розвитку визнаних в Україні видів спорту;

6) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

7) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

8) забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

9) сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту;

10) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

11) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан молодіжної сфери, фізичної культури та спорту в області, розробляє відповідні регіональні програми щодо їх розвитку, організовує і контролює їх виконання;

2) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм покращання ситуації у молодіжній сфері, організації відпочинку та дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

3) розробляє і подає на розгляд голови пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на покращання становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

4) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд голови та Мінмолодьспорту;

5) здійснює керівництво і контроль за діяльністю відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення;

6) сприяє в межах повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;

7) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, конференції, форуми тощо, спрямовані на підвищення загального фізичного рівня дітей і молоді;

8) координує у межах повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля молоді, виступає виконавцем відповідних програм;

9) створює безпечні умови для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді;

10) забезпечує у межах повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

11) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

12) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

13) затверджує положення про змагання та проводить обласні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених із обласного або державного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту;

14) комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем. і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

15) вживає заходів щодо розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;

16) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту, що стосується молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

17) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

18) реєструє в області спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить у встановленому порядку Мінмолодьспорту подання щодо їх затвердження;

19) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

20) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, вживає заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

21) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

22) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

23) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

24) сприяє комунальному закладу "Луганський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед осіб з інвалідністю, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

25) вживає у межах повноважень заходів щодо забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, у тому числі з інвалідністю, та їх тренерів;

26) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва;

27) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери його управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них осіб з інвалідністю, дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

28) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

29) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Управлінні;

30) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

31) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

32) вживає у межах повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

33) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

34) забезпечує організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених із обласного або державного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту;

35) здійснює в межах повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців із фізичної культури та спорту;

36) сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

37) здійснює в межах повноважень контроль за організацією та проведенням заходів щодо фізичної культури, спорту, з питань молоді в області за рахунок фінансових та матеріальних ресурсів, державного та місцевих бюджетів;

38) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

39) забезпечує ефективне і цільове використання коштів державного або обласного бюджетів, виділених Управлінню для виконання покладених на нього завдань;

40) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань молоді, фізичної культури та спорту;

41) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

42) у межах компетенції бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

43) бере участь у підготовці звітів голови для їх розгляду на сесії обласної ради;

44) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань молоді, фізичної культури та спорту для подання голові;

45) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

46) готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

47) забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що їх зумовили;

48) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

49) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

50) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

51) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

52) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

53) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

54) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

55) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

56) забезпечує захист персональних даних;

57) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

7. Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

4) вносити в установленому порядку голові пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту;

5) вносити Мінмолодьспорту пропозиції з питань удосконалення законодавства;

6) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

8) представляти в установленому порядку інтереси Управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою в установленому законодавством порядку та здійснює в ньому визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби.

10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню у ньому належних умов праці;

2) подає голові на затвердження Положення про Управління та посадову інструкцію начальника Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції його працівників та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та забезпечує розроблення проектів відповідних розпоряджень голови;

9) може брати участь за дорученням керівництва облдержадміністрації у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - у межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах повноважень накази та організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

12) подає на затвердження голови проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) виконує функції роботодавця стосовно працівників Управління, які не є державними службовцями;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) забезпечує у межах повноважень збереження в Управлінні інформації з обмеженим доступом;

21) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Мінмолодьспорту.

12. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, утворюється колегія у складі голови колегії (начальник Управління), його заступників та членів колегії. До складу також входять заступники начальника, інші відповідальні працівники Управління, керівники міських та районних структурних підрозділів з питань молоді та спорту, комунальної установи "Луганський обласний центр "Спорт для всіх" та комунального закладу "Луганський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується розпорядженням голови за поданням начальника Управління.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника Управління.

14. Для розгляду пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Управлінні можуть утворюватися громадські ради та комісії, склад рад та положення про які затверджує голова за поданням начальника Управління.

15. Чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

17. Управління є юридичною особою публічного права, утримується за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету, має самостійний баланс, рахунки у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. У разі припинення Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Начальник управління молоді та спорту

А. Волохов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
09 серпня 2018 року N 599

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації

I. Загальна частина

1. Посада начальника управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (далі - Управління) згідно зі статтею 6 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) відноситься до категорії "Б" посад державних службовців.

Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) згідно із законодавством про державну службу.

Начальник Управління підпорядковується безпосередньо голові, з питань галузевої спрямованості є підзвітним і підконтрольним заступнику голови згідно з розподілом обов'язків, а з інших питань, що стосуються діяльності облдержадміністрації, - іншим заступникам голови.

Начальник Управління здійснює повноваження керівника державної служби в Управлінні.

Начальнику Управління безпосередньо підпорядковані всі працівники Управління.

2. У своїй діяльності начальник Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорту), розпорядженнями голови, рішеннями обласної ради, Положенням про Управління, іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Управління.

3. На посаду начальника Управління призначається особа, яка має:

1) вищу освіту ступеня магістра за однією із спеціальностей: "Фізична культура і спорт", "Право", "Публічне управління та адміністрування";

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій у сфері фізичної культури та спорту не менше двох років та вільно володіє державною мовою.

4. Начальник Управління повинен знати:

1) Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Управління;

2) акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання розвитку сфер молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

3) практику застосування чинного законодавства у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

4) основи державного управління, економіки та управління персоналом;

5) основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

6) форми і методи роботи із засобами масової інформації;

7) правила ділового етикету;

8) Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Наказ N 158);

9) правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

10) основи права, політології та ринку праці.

5. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує один із його заступників за розпорядженням голови.

II. Завдання, обов'язки та повноваження

1. Начальник Управління:

1) забезпечує виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики у сферах молодіжної політики та фізичної культури і спорту;

2) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

3) створює належні для роботи умови та забезпечує відповідне матеріально-технічне забезпечення;

4) подає голові на затвердження Положення про Управління та посадову інструкцію начальника Управління;

5) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції його працівників, розподіляє обов'язки між ними та здійснює контроль за їх роботою;

6) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

7) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

8) звітує голові про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

9) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Управління, та забезпечує розроблення проектів відповідних розпоряджень голови;

11) може брати участь за дорученням голови у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах зі структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - у межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації;

13) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

14) подає голові на затвердження проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Управління;

16) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Управління;

17) організовує планування роботи з персоналом Управління, у тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до Закону;

18) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

19) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу Національному агентству України з питань державної служби інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад;

20) здійснює планування навчання персоналу Управління;

21) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби Управління, звільняє з таких посад відповідно до Закону;

22) присвоює ранги державним службовцям Управління;

23) виконує функції роботодавця стосовно працівників Управління, які не є державними службовцями;

24) приймає у межах повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Управління;

25) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

26) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Управління;

27) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Управлінні;

28) забезпечує:

у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

захист персональних даних в Управлінні;

доступ до публічної інформації, яка є в розпорядженні Управління;

дотримання працівниками Управління законодавства з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, охорони праці та пожежної безпеки;

у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення;

29) контролює дотримання актів законодавства з питань молоді та спорту;

30) сприяє у межах повноважень:

розвитку визнаних в Україні видів спорту, олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського рухів;

організації і проведенню фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залученню їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпеченню пропаганди здорового способу життя;

міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту;

громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

31) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

32) розробляє та подає на розгляд голови пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення програм і заходів, спрямованих на покращання становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

33) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд голови та Мінмолодьспорту;

34) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

35) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань; призначення олімпійським, паралімпійським, дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту стипендій Президента України, обдарованій молоді - стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України;

36) сприяє у межах повноважень залученню в установленому чинним законодавством порядку коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

37) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

38) забезпечує організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів обласного або державного бюджету, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

39) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

40) забезпечує ефективне і цільове використання коштів державного та обласного бюджетів, виділених Управлінню для виконання покладених на нього завдань;

41) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

III. Права

Відповідно до покладених завдань, обов'язків та повноважень начальник Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань;

3) вносити в установленому порядку голові та його заступникам пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації у молодіжній сфері, з питань фізичної культури та спорту;

4) вносити в установленому порядку голові та Мінмолодьспорту пропозиції з питань удосконалення законодавства у сферах фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

5) представляти в установленому порядку та за дорученням голови інтереси Управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

6) готувати у межах повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування обласного бюджету;

7) організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до компетенції Управління.

IV. Відповідальність

1. Начальник Управління несе персональну відповідальність за:

1) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення етики поведінки державного службовця (Наказ N 158) та інші порушення службової дисципліни - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом;

2) правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - у межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

3) завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Діяльність начальника Управління підлягає щорічному оцінюванню на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов'язків, дотримання ним Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Наказ N 158), вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Начальник Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Начальник управління молоді та спорту

А. Волохов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали