Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.04.2019 р. N 301

Про внесення змін до Положення про управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 6, пунктами 3, 41 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пунктом 2 частини першої, частиною другою статті 7, статтею 17 Закону України "Про державну службу", пунктом 11 частини першої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань", Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 (Постанова N 887), Методичними рекомендаціями з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 N 1308 (Методичні рекомендації N 1308), з метою узгодження актів облдержадміністрації з вимогами чинного законодавства зобов'язую:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.08.2013 N 1191 (у редакції від 09.08.2018 N 599 (Розпорядження N 599)), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Управлінню молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (Волохов А. М.) вжити заходів щодо державної реєстрації змін до цього положення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лішик О. П.

 

В. о. голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

С. Філь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
12 квітня 2019 року N 301

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII) набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова) та в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Повне найменування Управління: Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.

2. Управління підпорядковане голові, підзвітне і підконтрольне заступнику голови згідно з розподілом обов'язків, Міністерству молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови та цим Положенням.

4. У межах повноважень Управління організовує виконання актів законодавства у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, здійснює контроль за їх реалізацією.

5. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації на території області державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

2) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань молоді та спорту;

3) виконання програм і заходів, спрямованих на забезпечення формування громадянської позиції і національно-патріотичного виховання молоді, популяризацію та утвердження здорового способу життя і культури здоров'я, розвиток фізичної культури та спорту;

4) організація дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

5) сприяння розвитку визнаних в Україні видів спорту;

6) забезпечення підготовки, організація і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

7) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

8) сприяння міжнародному співробітництву з питань, що належать до компетенції Управління;

9) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

10) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

11) керування діяльністю підпорядкованих Управлінню комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан молодіжної сфери, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання в області, розробляє відповідні регіональні програми щодо їх розвитку, організовує і контролює їх виконання, у межах компетенції визначає пріоритети та напрями роботи;

2) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у молодіжній сфері, щодо розвитку фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, забезпечує їх виконання;

3) розробляє і подає на розгляд голови пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на покращання становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

4) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд голови та Мінмолодьспорту;

5) здійснює координацію діяльності і контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрацій, виконкомів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад законодавства України з питань, що відносяться до компетенції Управління;

6) сприяє у межах повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;

7) проводить роботу щодо виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей, організовує змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, конференції, форуми тощо, спрямовані на підвищення загального фізичного рівня дітей і молоді;

8) координує у межах повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію дозвілля молоді, виступає виконавцем відповідних програм;

9) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя та національно-патріотичного виховання;

10) забезпечує у межах повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

11) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

12) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

13) затверджує положення (регламент) про обласні змагання, проводить їх та навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених із обласного або державного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту;

14) комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

15) вживає заходів щодо розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю;

16) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства у відповідній сфері, стандартів спортивної класифікації;

17) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції тощо;

18) реєструє в області спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, вносить у встановленому порядку Мінмолодьспорту подання щодо їх затвердження;

19) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

20) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, вживає заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

21) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

22) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами, іншими організаціями, установами, діяльність яких направлена на поліпшення національно-патріотичного виховання;

23) сприяє розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи, зміцненню матеріально-технічної бази комунального закладу "Луганський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та його структурним підрозділам, громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості осіб з інвалідністю, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

24) вживає у межах повноважень заходів щодо забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, у тому числі з інвалідністю, та їх тренерів;

25) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Управління;

26) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери його управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них осіб з інвалідністю, дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

27) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, у тому числі через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

28) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Управлінні;

29) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

30) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

31) вживає у межах повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

32) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

33) забезпечує організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених із обласного або державного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту;

34) здійснює в межах повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців із фізичної культури та спорту;

35) сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

36) здійснює в межах повноважень контроль за організацією та проведенням в області заходів з питань фізичної культури, спорту, молоді за рахунок фінансових та матеріальних ресурсів, державного та місцевих бюджетів;

37) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

38) забезпечує ефективне і цільове використання коштів державного або обласного бюджетів, виділених Управлінню для виконання покладених на нього завдань;

39) розробляє проекти розпоряджень голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань молоді, фізичної культури та спорту;

40) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

41) у межах компетенції бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови, нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

42) бере участь у підготовці звітів голови для їх розгляду на сесії обласної ради;

43) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали з питань молоді, фізичної культури та спорту для подання голові;

44) надає в межах повноважень адміністративні послуги;

45) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

46) готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

47) забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що їх зумовили;

48) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

49) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

50) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

51) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

52) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

53) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

54) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

55) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

56) забезпечує захист персональних даних;

57) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

7. Управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

4) вносити в установленому порядку голові пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;

5) вносити Мінмолодьспорту пропозиції з питань удосконалення законодавства;

6) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою в установленому законодавством порядку та здійснює в ньому визначені Законом України "Про державну службу" (далі - Закон) повноваження керівника державної служби.

10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню в ньому належних умов праці;

2) організовує планування роботи з персоналом Управління, у тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, забезпечує їх прозорість і об'єктивність відповідно до Закону;

3) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

4) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу Національному агентству з питань державної служби інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад;

5) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби в Управлінні, звільняє з таких посад відповідно до Закону;

6) присвоює ранги державним службовцям Управління;

7) забезпечує підвищення кваліфікації, організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

8) здійснює планування навчання працівників Управління;

9) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Управлінні;

10) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Управління;

11) приймає у межах повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Управління;

12) виконує функції роботодавця стосовно працівників Управління, які не є державними службовцями;

13) подає голові на затвердження Положення про Управління та посадову інструкцію його начальника;

14) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції його працівників та розподіляє обов'язки між ними;

15) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

16) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

17) звітує перед головою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

18) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

19) за дорученням керівництва облдержадміністрації може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

20) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та забезпечує розроблення проектів відповідних розпоряджень голови;

21) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах зі структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - у межах компетенції або за дорученням керівництва облдержадміністрації;

22) видає у межах повноважень накази та організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області;

23) подає на затвердження голови проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

24) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Управління;

25) здійснює добір кадрів Управління;

26) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

27) представляє в установленому порядку інтереси Управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

28) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою, Мінмолодьспортом, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, утворюється колегія у складі голови колегії (начальник Управління), його заступників та членів колегії. До складу також входять заступники начальника, інші відповідальні працівники Управління, керівники міських та районних структурних підрозділів з питань молоді та спорту, комунальної установи "Луганський обласний центр "Спорт для всіх" та комунального закладу "Луганський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується розпорядженням голови за поданням начальника Управління.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника Управління.

14. Для розгляду пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Управлінні можуть утворюватися громадські ради та комісії, склад та положення про які затверджує голова за поданням начальника Управління.

15. Чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228.

17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. У разі припинення Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Начальник Управління
молоді та спорту

А. Волохов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали