КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2012 р. N 573

Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1474 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 38, ст. 2031; 2010 р., N 57, ст. 1964), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. N 573


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів

1. У пункті 1 слова "Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації (далі - Комітет)" замінити словом "Держінформнауки".

2. У пункті 2:

1) абзац перший та підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"2. Суб'єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, подає до Держінформнауки такі документи:

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою, затвердженою МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки;

2) інноваційний проект за формою, затвердженою МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки, прошитий, пронумерований, засвідчений підписом і скріплений печаткою заявника;";

2) підпункт 4 виключити;

3) у підпункті 5 слова "нотаріально засвідчену" виключити;

4) підпункт 6 виключити.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Рішення про державну реєстрацію інноваційного проекту приймається Держінформнауки на підставі висновку організації з проведення експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація).".

4. Пункти 5 - 7 викласти в такій редакції:

"5. Установа проводить перевірку комплектності документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, обліковує їх у спеціальному журналі, видає заявнику письмове підтвердження факту одержання документів та передає завірені в установленому порядку копії зареєстрованих документів до експертної організації.

Заявник для проведення експертизи має право запропонувати експертну організацію, яка має право на проведення наукової і науково-технічної експертизи.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, Держінформнауки повертає їх заявнику протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації із зазначенням причини повернення.

6. Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною організацією відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" та порядку, затвердженого МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки, за рахунок коштів заявника у строк, визначений договором про її проведення.

7. Експертна організація складає за результатами експертизи висновок, оригінал якого надсилається установі, а копія - заявникові.

Висновок експертної організації чинний протягом строку, визначеного договором про проведення експертизи.".

5. У пункті 8:

і) в абзаці першому слова ", яке після погодження Комісією" виключити;

2) абзац другий виключити.

6. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. За наявності позитивного висновку експертної організації Держінформнауки у п'ятиденний строк приймає рішення про кваліфікування проекту як інноваційного або пріоритетного інноваційного та проводить його державну реєстрацію і вносить проект до Реєстру, який ведеться на паперовому та електронному носіях і складається з кваліфікаційних розділів - "Інноваційні проекти" та "Пріоритетні інноваційні проекти".".

7. У пункті 21:

1) в абзаці першому слова "погодженого Комісією та" виключити;

2) в абзаці другому слова "положенням, яке затверджується наказом Комітету" замінити словами "порядком, затвердженим МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки";

3) в абзаці третьому слова "або порушення вимог законодавства" виключити.

8. У тексті Порядку слово "Комітет" у всіх відмінках замінити словом "Держінформнауки".

9. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

у назві та тексті додатка слова "Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації" у всіх відмінках замінити словами "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України" у відповідному відмінку;

цифри і слово "21 (частина 1)" виключити;

цифри "200_" замінити цифрами "20__";

2) у додатку 2:

у назві та тексті додатка слова "Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації" у всіх відмінках замінити словами "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України" у відповідному відмінку;

цифри і слово "21 (частина 1)" виключити;

цифри "200_" замінити цифрами "20__";

слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали