Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.03.2019 р. N 259

Про внесення змін до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою належної організації контрольно-пропускного режиму в адміністративному комплексі на вул. Хрещатик, 36:

Внести зміни до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 01 вересня 2014 року N 205 (Розпорядження N 205), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
01 вересня 2014 року N 205
(у редакції розпорядження Київського міського голови
від 28 березня 2019 року N 259)

ПОРЯДОК
доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Загальні положення

Стаття 1. Мета, завдання, терміни

1. Порядок доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36 (далі - Порядок) визначає підстави, організацію та порядок доступу осіб (працівників, відвідувачів) та транспортних засобів на територію адміністративно-майнового комплексу Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на вулиці Хрещатик, 36, переміщення матеріальних цінностей на/з території адміністративного комплексу, встановлює загальні правила внутрішнього об'єктового режиму.

Охорона адміністративного комплексу здійснюється відповідно до вимог законодавства України, підзаконних, відомчих нормативних актів та цього Порядку.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні;

адміністративний комплекс - адміністративно-майновий комплекс Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на вулиці Хрещатик, 36;

балансоутримувач адміністративного комплексу - юридична особа, у якої на балансі перебуває будівля на вулиці Хрещатик, 36 на підставі відповідного рішення Київської міської ради;

бюро перепусток - підрозділ або відповідальна особа, визначена балансоутримувачем адміністративного комплексу, відповідальний за видачу перепусток;

охорона - суб'єкт охоронної діяльності, з яким відповідно до чинного законодавства укладено договір про надання охоронних послуг на території адміністративного комплексу;

перепустка - пластикова ID-картка встановленого цим Порядком зразка, що видається особам, які мають право доступу до адміністративного комплексу та має разовий ("Відвідувач") або постійний термін дії;

перепустка для заїзду транспортного засобу - дані СКУД, які дають право заїзду транспортного засобу на територію адміністративного комплексу та мають разовий або постійний термін дії;

СКУД - система контролю та управління доступом.

Інші терміни у Порядку вживаються у значеннях, визначених у відповідних законах України, підзаконних, відомчих нормативних актах.

3. Взяти до відома, що у разі доступу осіб та транспортних засобів до адміністративного комплексу без використання СКУД, такий доступ здійснюється на основі перепусток у паперовій формі встановленого цим Порядком зразка (додатки 2, 3).

4. Структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх посадові та службові особи зобов'язані неухильно додержуватись вимог цього Порядку.

Глава 1
Вхід на територію адміністративного комплексу у робочі дні

Стаття 2. Документи, що дають право входу на територію адміністративного комплексу

1. Вхід на територію адміністративного комплексу (крім приміщень першого та частини другого поверху, які є приміщеннями із відкритим доступом), здійснюється:

1.1. Безперешкодно для:

• Президента України;

• Голови Верховної Ради України;

• Прем'єр-міністра України;

• Голови Конституційного Суду України, його заступників;

• Голови Верховного Суду, його заступників;

• Першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України;

• Глави Адміністрації Президента України, його заступників;

• Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів України;

• Генерального прокурора України, його заступників;

• міністрів, їх перших заступників, заступників, державних секретарів, їх заступників;

• голови Служби безпеки України, його заступників;

• голови Національної поліції України, його заступників;

• директора Національного антикорупційного бюро України, його заступників;

• директора Державного бюро розслідувань, його заступників;

• голови Державної фіскальної служби України, його заступників;

• голови Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, його заступників;

• народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України;

• Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації;

• прокурора міста Києва, заступників прокурора міста Києва;

• керівників структурних підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, територія дії яких поширюється на територію міста Києва, та їх заступників.

1.2. На підставі службового посвідчення (посвідчення) та перепустки постійного терміну дії для:

• працівників секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх структурних підрозділів;

• голів, заступників голів та працівників районних в місті Києві державних адміністрацій;

• радників Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника голови та заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

• депутатів Київської міської ради, помічників-консультантів та працівників громадських приймалень депутатів Київської міської ради;

• Почесних громадян міста Києва;

• працівників підприємств, установ та організацій, територіальної громади міста Києва, господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва;

• голови та членів Київської міської виборчої комісії;

• голови, першого заступника та заступника(-ів) голови, секретаря Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації),

1.3. На підставі службового посвідчення із оформленням перепустки разового терміну дії для:

• працівників Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

• працівників СБ України, МВС України, ДСНС України, органів прокуратури, ДФС України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань;

• суддів та помічників суддів.

1.4. На підставі паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання для особи без громадянства із оформленням перепустки разового терміну дії для інших відвідувачів адміністративного комплексу.

Особам, зазначеним у частині першій статті 8 цього Порядку, які перебувають на території адміністративного комплексу не для участі у церемоніях, нарадах, переговорах, оформлюється перепустка разового терміну дії, у якій зазначається особа, яка їх супроводжує.

2. З метою здійснення доступу до адміністративного комплексу осіб, визначених пунктом 1.2 статті 2 цього Порядку, вказаним особам видається перепустка постійного терміну дії (додаток 1), яку вони зобов'язані мати при собі для проходу через автоматичні контрольні пункти та яка є головним документом при здійсненні доступу.

Перепустка постійного терміну дії містить інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, посаду, цифрову фотографію особи, а також сформований засобами програмного забезпечення рівень доступу до приміщень, блоків, поверхів адміністративного комплексу.

3. З метою здійснення доступу до адміністративного комплексу осіб, визначених пунктами 1.3 та 1.4 статті 2 цього Порядку, вказаним особам видається перепустка разового терміну дії (додаток 1), яку вони зобов'язані мати при собі для проходу через автоматичні контрольні пункти та яка є головним документом при здійсненні доступу.

У перепустці разового терміну дії засобами програмного забезпечення формується право доступу відвідувача до конкретних приміщень, блоків, поверхів адміністративного комплексу.

4. Передача перепустки постійного та/або разового терміну дії іншим особам, яким вона не видавалася, заборонена і тягне за собою її вилучення. Одна особа може отримати лише одну перепустку.

Стаття 3. Пункти пропуску осіб до адміністративного комплексу

1. Пропуск до адміністративного комплексу осіб, допуск яких не потребує надання перепусток разового терміну дії, здійснюється через центральний вхід з вулиці Хрещатик та через заїзд з вулиці Пушкінської виключно за пред'явленням службового посвідчення або перепустки постійного терміну дії.

Вхід через будівлю по вулиці Хрещатик, 32а мають право особи, яким засобами програмного забезпечення встановлено відповідний режим доступу за погодженням із керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та директором Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у перепустці постійного терміну дії.

Вхід до адміністративного комплексу здійснюється лише через пости забезпечення пропускного режиму та автоматичні пункти пропуску, обладнані СКУД із фіксацією часу входу та виходу особи.

2. Пропуск відвідувачів адміністративного комплексу, доступ яких потребує надання перепусток разового терміну дії, здійснюється через центральний вхід з вулиці Хрещатик із застосуванням арочних (крім випадку підтвердженої наявності медичних протипоказань) та/або ручних металодетекторів. Під час проходу через арочний металодетектор усі металеві предмети повинні бути викладені відвідувачем на спеціальний стіл, розміщений біля арочного металодетектора.

3. Пропуск осіб адміністративного комплексу із ручною поклажею (сумки, пакунки, валізи тощо) відбувається після дослідження вмісту такої поклажі за допомогою інтроскопу.

4. Пропуск осіб з інших входів (крім осіб, які заїхали в установленому порядку на територію адміністративного комплексу) забороняється.

Стаття 4. Порядок доступу відвідувачів до адміністративного комплексу у робочі дні

1. Перепустка разового терміну дії надається відвідувачу на підставі документа, зазначеного у статті 2, та замовлення (додаток 4) бюро перепусток у робочий час з 09.00 до 17.30, а у п'ятницю чи інший передсвятковий день з 09.00 до 16.15.

Відвідувачі мають залишити територію адміністративного комплексу не пізніше, ніж за 30 хвилин до завершення робочого дня.

Замовлення на видачу перепусток разового терміну дії подається до бюро перепусток письмово, у телефонному режимі та/або за допомогою СКУД.

У разі замовлення перепустки разового терміну дії у телефонному режимі - співробітник бюро перепусток чітко і розбірливо фіксує прізвище замовника, його посаду, кабінет (блок, поверх), на який йде відвідувач.

2. Під час видачі перепустки разового терміну дії здійснюється обробка персональних даних з метою ідентифікації осіб, яким надається доступ до адміністративного комплексу, з дотриманням норм Закону України "Про захист персональних даних".

3. Особа, яка звертається за перепусткою разового терміну дії для доступу до адміністративного комплексу, попереджається про обробку її персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові відвідувача, номер та дата видачі документа, на підставі якого здійснюється видача перепустки разового терміну дії) в усній формі персонально та узагальнено - шляхом розміщення відповідного оголошення на бюро перепусток.

4. Відмова особи від надання згоди на обробку персональних даних унеможливлює її доступ до адміністративного комплексу.

5. Для видачі перепустки разового терміну дії співробітник бюро перепусток заносить до журналу обліку (у т. ч. електронного) відвідувачів встановленого зразка прізвище, ім'я, по батькові відвідувача, номер та дату видачі документа, на підставі якого здійснюється видача перепустки разового терміну дії. Особисті документи відвідувачів при видачі перепустки разового терміну дії вилученню не підлягають.

6. Перепустка разового терміну дії програмується залежно від мети візиту відвідувача для доступу на конкретно визначені поверхи, блоки, приміщення адміністративного комплексу.

7. Перепустка разового терміну дії підлягає поверненню співробітнику охорони під час виходу відвідувача з адміністративного комплексу або шляхом спрямування такої перепустки до картоприймачів автоматичних контрольних пунктів при виході.

8. Посадова особа, яка замовила відвідувачу перепустку разового терміну дії до адміністративного комплексу, організовує супровід такого відвідувача при вході та виході з будівлі і є відповідальною за дотримання ними порядку і правил поведінки та своєчасний їх вихід за межі адміністративного комплексу.

Стаття 5. Підстави для відмови у видачі тимчасової перепустки або відмови у допуску особи до адміністративного комплексу

1. Співробітник бюро перепусток має право відмовити у видачі перепустки разового терміну дії відвідувачу, якщо:

1.1. Документ, що відповідно до статті 2 є підставою для видачі перепустки разового терміну дії:

засвідчує іншу особу;

має видимі ознаки підроблення;

є простроченим (термін дії його минув).

1.2. Відвідувач:

перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

має намір пройти тільки до приміщень першого та частини другого поверху, які є приміщеннями із відкритим доступом;

поведінка відвідувача дає підстави з великою вірогідністю стверджувати про його намір вчинити діяння, яке загрожує життю та/або здоров'ю осіб, що перебувають у адміністративному комплексі.

2. Охорона адміністративного комплексу має право відмовити у допуску відвідувача до адміністративного комплексу, якщо:

2.1. Відвідувач перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

2.2. Поведінка відвідувача дає підстави з великою вірогідністю стверджувати про його намір вчинити діяння, яке загрожує життю та/або здоров'ю осіб, що перебувають у адміністративному комплексі.

2.3. Відвідувач має при собі заборонені частиною третьою цієї статті предмети та/або відмовляється від дотримання вимог частини другої статті 3 цього Порядку.

2.4. Не дотримано умов доступу до адміністративного комплексу іноземних делегацій, окремих іноземців та осіб без громадянства, передбачених статтею 8 цього Порядку.

2.5. Прийнято рішення про обмежений або закритий режими доступу до адміністративного комплексу відповідно до статті 9 цього Порядку.

3. Забороняється доступ до адміністративного комплексу:

• зі зброєю (за винятком працівників фельд'єгерського та спеціального зв'язку та Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно з чинним законодавством, працівників служб інкасації, які обслуговують установи та організації, розташовані на території адміністративного комплексу), боєприпасами, вибуховими речовинами,

• мисливськими та іншими ножами, які можуть бути використані як холодна зброя;

• з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

• з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров'я предметами.

Стаття 6. Особливі випадки порядку доступу відвідувачів до адміністративного комплексу

1. Доступ до засідань Київської міської ради, Президії, постійних та тимчасових контрольних комісій, робочих груп здійснюється відповідно до рішення Київської міської ради.

2. Доступ відвідувачів до зон відкритого доступу адміністративного комплексу (приміщень першого поверху та колонної зали адміністративного будинку по вулиці Хрещатик, 36) здійснюється безперешкодно із дотриманням вимог, передбачених частинами другою та третьою статті 5 цього Порядку.

3. Якщо відвідувачі мають на меті потрапити на особистий прийом до посадових осіб Київської міської ради або виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), допуск таких осіб здійснюється відповідно до статей 2 - 5 цього Порядку з урахуванням визначених дати, часу попереднього запису на особистий прийом.

Стаття 7. Спеціальні режими доступу до адміністративного комплексу

1. Під час пропускного режиму охорона може застосовувати заходи контролю щодо безпеки відвідувачів і працівників, зокрема, з використанням спеціальних технічних засобів відповідно до вимог законів України, підзаконних та відомчих нормативних актів.

2. Обмеженню доступу (спеціальний пропускний режим) підлягають блоки, де розміщені робочі приміщення Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради, першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації, підрозділів режимно-секретної роботи, фінансових підрозділів, підрозділів кадрової роботи та нагород.

3. Пропуск на територію адміністративного комплексу працівників та транспорту аварійно-рятувальних загонів, пожежних, медичних служб тощо у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно.

Стаття 8. Особливості доступу до адміністративного комплексу іноземних делегацій, окремих іноземців та осіб без громадянства

1. Пропуск іноземних делегацій, груп іноземних громадян, окремих іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території адміністративного комплексу для участі у церемоніях, нарадах, переговорах за дорученням Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації здійснюється на підставі замовлення (додаток 7), попередньо погодженого управлінням міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за загальними правилами статей 3 - 5 цього Порядку, із врахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

2. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, на території адміністративного комплексу супроводжуються відповідальним працівником, вказаним у замовленні.

3. Особи, які згідно з законами України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною в установленому порядку, користуються дипломатичним імунітетом, контролю на безпеку відповідно до частини другої статті 3 цього Порядку не підлягають.

4. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право входити на територію та виходити з території адміністративного комплексу з портфелями, папками для паперів або сумками невеликого розміру.

5. Для забезпечення доступу іноземних делегацій за допомогою СКУД відповідальний працівник, який супроводжує делегацію, може використовувати одну перепустку для проходу всіх членів делегації через пункти пропуску.

Стаття 9. Особливості доступу до адміністративного комплексу у разі виникнення нештатних ситуацій

1. У разі виникнення непередбачуваних обставин (нештатних ситуацій), доступ до адміністративного комплексу регламентується цією статтею. Нештатними ситуаціями у розумінні цієї статті є ситуації, які:

• можуть дестабілізувати сталу роботу співробітників і нормальне функціонування адміністративного комплексу та загрожувати безпеці співробітників та/або відвідувачів адміністративного комплексу;

• вимагають повної або часткової евакуації співробітників та/або відвідувачів з території адміністративного комплексу;

• сприяють заподіянню або створенню загроз заподіяння адміністративних, кримінальних правопорушень навколо чи безпосередньо на території адміністративного комплексу.

2. У разі необхідності евакуації співробітників та/або відвідувачів із адміністративного комплексу охорона, відповідно до планів евакуації, відкриває необхідні виходи з адміністративного комплексу, сприяє безперешкодній евакуації, забезпечує безперешкодний під'їзд спеціальної техніки та рятувальників, їх доступ на територію адміністративного комплексу.

3. У разі проведення біля адміністративного комплексу масових заходів, які, за оперативною інформацією, мають супроводжуватися діями, спрямованими на порушення громадського порядку:

3.1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше ніж до 19 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення масових заходів, інформує керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та керуючого справами секретаріату Київської міської ради засобами електронного зв'язку про заплановане проведення масових заходів біля адміністративного комплексу.

3.2. Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), для обговорення та узгодження алгоритму дій у разі порушення громадського порядку під час масових заходів, проводить, не пізніше ніж до 09 год. 30 хв. дня проведення масових заходів, спільну нараду з керуючим справами секретаріату Київської міської ради, старшим від охорони, уповноваженими посадовими особами відповідного УП ГУ НП у місті Києві та ГУ НП у місті Києві.

3.3. Посадова особа ГУ НП у місті Києві приймає рішення щодо залучення необхідної кількості працівників поліції та інших формувань для забезпечення охорони громадського порядку навколо та безпосередньо на території адміністративного комплексу.

Особовий склад, який прибув для підсилення охорони, розміщується у внутрішньому дворі адміністративного комплексу з можливістю оперативного доступу до першого поверху адміністративного комплексу.

3.4. У разі виникнення обґрунтованої підозри щодо намірів учасників масових заходів біля адміністративного комплексу порушити громадський порядок, вища посадова особа Київської міської ради або виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка перебуває у адміністративному комплексі, оперативно приймає рішення про обмежений режим доступу до адміністративного комплексу відвідувачів через центральний вхід та заїзду транспортних засобів з вулиці Пушкінської до адміністративного комплексу, про що надається відповідне письмове доручення керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та негайно інформується керуючий справами секретаріату Київської міської ради.

3.5. Після прийняття рішення, передбаченого пунктом 3.4 цієї статті, вхід відвідувачів обмежується. За відсутності видимих ознак порушення громадського порядку пропуск посадових осіб, працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій, розміщених на території адміністративного комплексу, здійснюється через вхід зі сторони будівлі "Столичного ЦУМу".

Охорона, у взаємодії з уповноваженими посадовими особами відповідного УП ГУ НП у місті Києві та ГУ НП у місті Києві, вживає заходів щодо охорони адміністративного комплексу та забезпечення охорони громадського порядку особовим складом.

3.6. Доступ представників ініціативних груп під час проведення масових заходів (до 7 учасників) на територію адміністративного комплексу можливий з дозволу Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.7. Доступ на територію адміністративного комплексу народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, їх помічників-консультантів за пред'явленням службового посвідчення здійснюється через боковий вхід з лівої сторони адміністративної будівлі, а у разі видимих ознак порушення громадського порядку - з вулиці Пушкінської.

3.8. У разі порушення громадського порядку на першому поверсі адміністративного комплексу, охорона блокує пропускні пристрої (турнікети, двері) для унеможливлення проходу порушників на другий та інші поверхи адміністративного комплексу, а також, у взаємодії з уповноваженими посадовими особами відповідного УП ГУ НП у місті Києві та ГУ НП у місті Києві, вживає заходів з локалізації та затримання порушників.

3.9. Після завершення масових заходів та/або при відсутності видимої загрози порушення громадського порядку керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) приймає рішення про скасування обмеженого режиму доступу до адміністративного комплексу відвідувачів та заїзду транспортних засобів на територію адміністративного комплексу та негайно інформує керуючого справами секретаріату Київської міської ради.

4. У разі спроби незаконного силового проникнення або вчинення інших дій, які можуть дестабілізувати нормальне функціонування адміністративного комплексу, вчинення на території адміністративного комплексу кримінального правопорушення:

4.1. Охорона вводить заборону на вхід/вихід працівників та відвідувачів адміністративного комплексу, заїзд/виїзд транспортних засобів на/з території адміністративного комплексу до нормалізації ситуації та/або приїзду слідчо-оперативної групи.

4.2. Рішення про закритий режим доступу до адміністративного комплексу (заборону на вхід/вихід працівників та відвідувачів, заїзд/виїзд транспортних засобів на/з території адміністративного комплексу) приймається Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації або керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі оперативної інформації, яка дає підстави стверджувати про існування загрози життю та здоров'ю працівників та відвідувачів адміністративного комплексу, інших дій, які можуть дестабілізувати сталу роботу і безпеку співробітників та/або відвідувачів адміністративного комплексу, нормальне функціонування адміністративного комплексу повністю або частково, у тому числі функціонування систем водо-, газо-, тепло-, електропостачання адміністративного комплексу.

4.3. Вільний вхід відвідувачів та заїзд транспортних засобів на територію адміністративного комплексу ("зняття закритого режиму") здійснюється після усунення причин, які стали підставою для прийняття рішення, зазначеного у підпункті 4.1, 4.2 пункту 4 цієї статті, за рішенням тієї ж посадової особи.

5. У разі спроби повного або часткового перекриття руху транспортних засобів на вулиці Хрещатик та/або вулиці Пушкінській, інших прилеглих вулицях, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) невідкладно інформує чергову частину та уповноважених посадових осіб УП ГУ НП у місті Києві та ГУ НП у місті Києві для координації дій особового складу, що прибуде для забезпечення охорони громадського порядку.

Стаття 10. Особливості доступу до адміністративного комплексу представників засобів масової інформації

1. Пропуск представників засобів масової інформації на територію адміністративного комплексу здійснюється за пред'явленням ними службового посвідчення та інформування про мету візиту із оформленням перепустки разового терміну дії.

2. Якщо мета візиту не передбачає попередньої акредитації, доступ представників засобів масової інформації до адміністративного комплексу відбувається у супроводі працівника структурного підрозділу по взаємодії із засобами масової інформації або іншого відповідального працівника.

3. Якщо мета візиту передбачає попередню акредитацію, працівник бюро перепусток перевіряє наявність даних про представника засобу масової інформації в СКУД та оформлює йому перепустку разового терміну дії. Дані про акредитованих представників засобів масової інформації можуть бути внесені до СКУД структурним підрозділом по взаємодії із засобами масової інформації.

4. Доступ представників засобів масової інформації до засідань Київської міської ради, Президії, постійних, тимчасових контрольних комісій, робочих груп, засідань колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється безперешкодно у порядку, передбаченому частинами першою та другою цієї статті та частиною першою статті 6 цього Порядку.

Глава 2
Заїзд на територію адміністративного комплексу

Стаття 11. Документи, що дають право заїзду на територію адміністративного комплексу

1. Заїзд на територію адміністративного комплексу здійснюється:

1.1. Безперешкодно транспортними засобами, які перевозять осіб, визначених пунктом 1.1 статті 2 цього Порядку.

1.2. На підставі перепустки для заїзду транспортного засобу постійного терміну дії для працівників секретаріату Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів, перших заступників та заступників голів, керівників апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій, керівників та заступників керівників комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, керівників та заступників керівників господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, працівників комунальних підприємств, установ та організацій, розташованих на території адміністративного комплексу, голови та членів Київської міської виборчої комісії (під час виборчого процесу), депутатів Київської міської ради.

1.3. На підставі перепустки для заїзду транспортного засобів разового терміну дії, або списку транспортних засобів встановленого зразка (додаток 5), затвердженого керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у разі необхідності прийому інших відвідувачів адміністративного комплексу або офіційних делегацій.

2. Помічники-консультанти народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, інші відвідувачі не мають права заїзду на територію адміністративного комплексу.

3. Заїзд транспортних засобів здійснюється з використанням СКУД за номерним знаком транспортного засобу, а у разі, якщо для пропуску транспортних засобів не використовується СКУД, - за перепусткою для заїзду транспортного засобу (додаток 3).

Стаття 12. Порядок заїзду на територію адміністративного комплексу

1. Заїзд на територію адміністративного комплексу здійснюється на підставі документів, визначених статтями 3 та 4 цього Порядку.

Пропуск транспортних засобів здійснюється через заїзд з вулиці Пушкінської. В окремих випадках за попереднім погодженням із керуючим справами секретаріату Київської міської ради допускається заїзд транспортних засобів з вулиці Хрещатик.

У разі проведення масових заходів на вул. Пушкінській без видимих ознак порушення громадського порядку заїзд та виїзд транспортних засобів здійснюється вільно з боку вул. Пушкінської. У разі виникнення нештатних ситуацій, заїзд транспортних засобів на територію адміністративного комплексу здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Порядку.

2. Внесення даних до СКУД, або видача перепустки для заїзду транспортного засобу відповідно до частини четвертої статті 11 цього Порядку здійснюється структурним підрозділом адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу за поданням керівників: структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Київської міської виборчої комісії, комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

3. Подання має містити марку та державний номерний знак транспортного засобу, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, за якою транспортний засіб закріплено, її контактний номер мобільного телефону або номер мобільного телефону водія транспортного засобу, режим доступу на територію адміністративного комплексу.

Якщо за особою закріплено два та більше транспортні засоби, у перепустці для заїзду транспортного засобу фіксується через позначку "/" усі марки та державні номерні знаки транспортних засобів.

У разі внесення до СКУД відомостей про декілька транспортних засобів, закріплених за однією особою, яка має право заїзду на територію адміністративного комплексу, засобами програмного забезпечення блокується право заїзду наступного транспортного засобу такої особи у разі, якщо один із транспортних засобів особи перебуває на території адміністративного комплексу (крім транспортних засобів, які виконують функцію супроводження).

4. Подання погоджується керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та передається керуючому справами секретаріату Київської міської ради для передачі до структурного підрозділу адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу, де в подальшому і зберігається протягом року.

5. У випадку, передбаченому пунктом 1.4 частини першої статті 11 цього Порядку та/або необхідності разового доступу (заїзду) транспортних засобів, дані для перепустки для заїзду транспортного засобу разового терміну дії вносяться приймальнями Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керуючого справами секретаріату Київської міської ради за зверненнями заінтересованих осіб. Таке право реалізується засобами програмного забезпечення у разі використання СКУД. Надання іншим особам такого права забороняється.

6. У порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, здійснюється допуск транспортних засобів, необхідних для підготовки та проведення засідань Київської міської ради, Президії, постійних та тимчасових контрольних комісій, робочих груп, колегій та апаратних нарад, інших нарад та заходів, які відбуваються на території адміністративного комплексу.

7. Заїзду транспортних засобів на територію адміністративного комплексу за рішенням охорони може передувати їх огляд охороною із використання дзеркал для огляду транспортних засобів.

8. Співробітники охорони мають право обмежити заїзд на територію адміністративного комплексу, якщо:

• на території проводяться роботи, що унеможливлюють паркування транспортних засобів;

• на території припарковані транспортні засоби у кількості, що не дає можливості вільно паркувати інші транспортні засоби;

• недотримано умов доступу до адміністративного комплексу іноземних делегацій, окремих іноземців та осіб без громадянства, передбачених статтею 8 цього Порядку;

• прийнято рішення про обмежений або закритий режими доступу до адміністративного комплексу відповідно до статті 9 цього Порядку.

9. Одноразовий заїзд транспортних засобів здійснюється також у випадках, передбачених Главою 4 Порядку, на підставі дозволу відповідальних осіб структурного підрозділу з адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу.

Інформація про ці транспортні засоби фіксується у постовому журналі (у т. ч. електронному): марка, номерний знак, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка керує транспортним засобом, час заїзду та виїзду.

10. Транспортні засоби аварійно-рятувальних служб та інший спеціальний транспорт при виникненні надзвичайних ситуацій на території адміністративного комплексу (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) пропускаються на територію безперешкодно, а за відсутності зазначених випадків - на загальних підставах.

Глава 3
Вхід та заїзд на територію адміністративного комплексу в неробочий час та у вихідні і святкові дні

Стаття 13. Право входу та заїзду на територію адміністративного комплексу в неробочий час та у вихідні і святкові дні

1. У неробочий час, вихідні та святкові дні право безперешкодного входу та заїзду на територію адміністративного комплексу мають:

• Київський міський голова;

• заступник міського голови - секретар Київради;

• перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації;

• керуючий справами секретаріату Київської міської ради та керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

• керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

• керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

• радники Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

• голова та члени Київської міської виборчої комісії (під час виборчого процесу);

• народні депутати України, депутати Київської міської ради;

• керівництво та працівники господарських підрозділів секретаріату Київської міської ради, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", комунального підприємства "Госпкомобслуговування" (для виконання своїх службових обов'язків).

2. Вхід та заїзд інших осіб на територію адміністративного комплексу в неробочий час, вихідні та святкові дні здійснюється на підставі списку затвердженого зразка (додаток 6), погодженого із керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Стаття 14. Порядок входу та заїзду на територію адміністративного комплексу в неробочий час та у вихідні і святкові дні

1. Керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської виборчої комісії, комунальних підприємств, розміщених на території адміністративного комплексу, самостійно готують та погоджують із керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) списки осіб та транспортних засобів, що потребують входу та заїзду на територію адміністративного комплексу в неробочий час та у вихідні й святкові дні.

2. У разі відсутності дозволу керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до частини другої статті 13 цього Порядку, відповідний дозвіл може надати Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, керуючий справами секретаріату Київської міської ради. Надання такого права іншим особам забороняється крім випадків, передбачених Главою 4 цього Порядку.

3. Погоджений відповідно до частини другої статті 13 цього Порядку список передається керуючому справами секретаріату Київської міської ради для передачі до структурного підрозділу адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу для виготовлення перепустки разового терміну дії, перепустки для заїзду транспортного засобу разового терміну дії, доведення списку до охорони, де в подальшому і зберігається протягом року.

Глава 4
Переміщення матеріальних цінностей та проведення робіт на території адміністративного комплексу

Стаття 15. Документи, що дають право на переміщення матеріальних цінностей на/з території адміністративного комплексу

1. Документом, що дає право на переміщення габаритних матеріальних цінностей (меблі, скульптури, картини, персональні комп'ютери, інша габаритна техніка тощо) на/з території адміністративного комплексу, є дозвіл керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), завізований керівником підприємства, установи, організації, які розташовані на території адміністративного комплексу, керівником структурного підрозділу адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу, керуючим справами секретаріату Київської міської ради встановленого зразка (додаток 8).

2. Особи, які працюють у адміністративному комплексі або відвідують його, мають право заносити та виносити на/з території адміністративного комплексу портативні комп'ютери, аудіо-, фото- та відеотехніку, що є їх власністю, без отримання окремих дозволів.

3. Особи, які бажають завезти на територію адміністративного комплексу для своєї діяльності меблі, побутову та оргтехніку, інші матеріальні цінності, що перебувають у їх власності, укладають договір тимчасового зберігання майна з балансоутримувачем адміністративного комплексу або керівником підприємства, установи, організації, які розташовані на території адміністративного комплексу.

4. Якщо особи мають намір тимчасово обладнати інші робочі місця меблями, побутовою та оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, укладається договір позички з балансоутримувачем адміністративного комплексу або керівником підприємства, установи, організації, які розташовані на території адміністративного комплексу.

Стаття 16. Порядок переміщення матеріальних цінностей на/з території адміністративного комплексу

1. Дозвіл встановленого зразка, що дає право на переміщення габаритних матеріальних цінностей (меблі, скульптури, картини, персональні комп'ютери, інша габаритна техніка тощо) на/з території адміністративного комплексу, готується керівником підприємства, установи, організації, які розташовані на території адміністративного комплексу, на підставі товарно-транспортної накладної або інших належно оформлених документів (видаткова накладна, акт прийому-передачі тощо) та погоджується структурним підрозділом з адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу.

2. Відповідальність за належне оформлення дозволів покладається на матеріально відповідальних осіб, які їх готують та підписують.

3. Дозвіл виготовляється у двох примірниках, один з яких видається особі, яка супроводжує вантаж, а другий залишається на пропускному посту для реєстрації у постовому журналі.

4. Охорона перевіряє правильність оформлення дозволу, відповідність матеріальних цінностей, зазначених у дозволі, даним, які містяться у товарно-транспортній накладній або інших належно оформлених документах (видаткова накладна, акт прийому-передачі тощо), зазначає у постовому журналі прізвище, ім'я, по батькові особи, яка супроводжує вантаж, державний номерний знак транспортного засобу та підшиває другий примірник дозволу.

Стаття 17. Документи, які дають право на проведення робіт на території адміністративного комплексу

1. Проведення робіт на території адміністративного комплексу допускається за умови подання зацікавленою особою заявки на проведення таких робіт (додаток 9) із зазначенням:

• виду та підстави проведення робіт;

• найменування підприємства або організації, яка виконує роботи;

• переліку осіб, яких необхідно допустити до виконання робіт;

• переліку матеріалів, які необхідно переміщувати по адміністративному комплексу;

• переліку транспортних засобів, задіяних у проведенні робіт;

• часу виконання (початку і завершення) робіт;

• прізвища та контактного телефону відповідального працівника, який очолює та контролює виконання робіт.

2. Заявку, зазначену у частині першій цієї статті, візує начальник структурного підрозділу з адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу і затверджує керуючий справами секретаріату Київської міської ради.

Стаття 18. Порядок проведення робіт на території адміністративного комплексу

1. Проведення робіт відповідно до заявки, визначеної у статті 17 цього Порядку, допускається за умови дотримання строків виконання робіт та обмежень на їх виконання, виставлених структурним підрозділом адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу.

2. Відповідальність за дотримання строків, характеру проведення робіт та їх наслідки несуть особи, які подали заявку.

Глава 5
Доступ до приміщень у адміністративному комплексі

Стаття 19. Ключі від приміщень адміністративного комплексу

1. Структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської виборчої комісії, комунальні підприємства, розміщені на території адміністративного комплексу, визначають із числа своїх співробітників відповідальних осіб за кожне робоче приміщення, закріплене за ними на підставі схеми розміщення, затвердженої Київським міським головою.

2. Ключі від робочих приміщень видаються відповідальній особі, визначеній відповідно до частини першої цієї статті, у кількості, що гарантує кожній особі, яка працює у закріпленому робочому приміщенні, доступ до нього.

3. Запасні ключі від робочого приміщення (2 комплекти) знаходяться у диспетчера, який працює цілодобово, та видаються на підставі замовлення, підписаного керівником або заступником керівника відповідного структурного підрозділу.

4. У разі втрати ключа від робочого приміщення відповідальна особа зобов'язана протягом 6 годин повідомити про це структурний підрозділ адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу, який протягом одного робочого дня замінює відповідні замки.

5. Робочі приміщення, не закриті відповідальними особами станом на кінець робочого дня, пломбуються печаткою балансоутримувача адміністративного комплексу. Їх відкриття проводиться тільки у присутності відповідальної особи, представника структурного підрозділу адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу та представника охорони.

6. У разі візуального виявлення пошкодження або зникнення матеріальних цінностей у опломбованому робочому приміщенні після його відкриття проводиться службове розслідування у визначеному порядку.

7. Відкриття робочого приміщення комплектом запасних ключів допускається на підставі заявки відповідно до частини третьої цієї статті виключно за присутності представника охорони.

8. Дія цієї статті не поширюється на випадки доступу до приміщень технічних служб для усунення аварійних ситуацій, прибирання приміщень. У таких випадках відповідальність за осіб, які мають доступ до приміщень, несуть їх керівники.

9. Після закінчення робочого дня працівники адміністративного комплексу, що останніми покидають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових, а також освітлювальних приладів, постановки на сигналізацію.

Стаття 20. Доступ до приміщень адміністративного комплексу за допомогою СКУД

1. Особи, які працюють у адміністративному комплексі, зобов'язані поряд із службовими посвідченнями мати перепустку постійного терміну дії.

У разі використання особами, визначеними пунктом 1.2 статті 2 цього Порядку, службового посвідчення з безконтактним електронним носієм, вказане службове посвідчення засобами програмного забезпечення актуалізується з метою використання як перепустки постійного терміну дії.

2. Перепустка постійного терміну дії програмується структурним підрозділом адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу залежно від рівнів доступу працівників (додаток 10).

4. Для виготовлення перепустки постійного терміну дії кадрові підрозділи, зазначені у частині четвертій цієї статті, подають до структурного підрозділу адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу:

• подання за підписом керівника структурного підрозділу секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської виборчої комісії, комунальних підприємств, установ, організацій, розміщених на території адміністративного комплексу, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших комунальних підприємств, установ, організацій із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, посади, рівня доступу осіб, яким необхідно виготовити перепустки постійного терміну дії;

• фотографії працівників на електронному носії у графічному форматі;

• чисті пластикові ID-картки.

5. З метою своєчасного внесення даних до СКУД кадрові підрозділи секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх структурних підрозділів, районних в місті Києві державних адміністрацій, Київська міська виборча комісія, комунальні підприємства, установи та організації протягом 5 робочих днів інформують структурний підрозділ адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу про прийняття на роботу або звільнення з роботи їх працівників.

6. Перепустки постійного терміну дії виготовляються структурним підрозділом адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу протягом 5 робочих днів з моменту виконання вимог, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті.

7. У разі втрати перепустки постійного терміну дії особа зобов'язана негайно повідомити про це безпосереднього керівника та структурний підрозділ адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу для її блокування.

Прикінцеві положення

Стаття 21. Перегляд та актуалізація перепусток постійного терміну дії

1. Не пізніше 01 січня кожного року кадрові підрозділи секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх структурних підрозділів, районних в місті Києві державних адміністрацій, Київською міською виборчого комісією, комунальні підприємства, установи та організації подають списки співробітників, які мають право на отримання (продовження) перепусток постійного терміну дії та перепусток для заїзду транспортних засобів постійного терміну дії, погоджені відповідно до частини п'ятої статті 20 цього Порядку.

2. Не пізніше 01 лютого кожного року структурний підрозділ адміністративного та господарського забезпечення балансоутримувача адміністративного комплексу на підставі списків, одержаних відповідно до частини першої цієї статті, здійснює актуалізацію перепусток постійного терміну дії та перепусток для заїзду транспортних засобів постійного терміну дії.

 

Керівник апарату

Д. Загуменний

 

Додаток 1
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
перепустки постійного та разового терміну дії

  

 

Додаток 2
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
перепустки у паперовій формі разового терміну дії

  

 

Додаток 3
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
перепустки для заїзду транспортного засобу у паперовій формі постійного терміну дії

  

 

Додаток 4
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
замовлення на оформлення перепустки разового терміну дії

ЗАМОВЛЕННЯ
на оформлення перепустки разового терміну дії
/у паперовій формі/

N

Прізвище, ім'я, по батькові відвідувача

Місце роботи та посада

Прізвище та ініціали замовника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки. 1. Замовлення на видачу тимчасової перепустки подають Київський міський голова, депутати Київської міської ради, перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації - заступник міського голови - секретар Київської міської ради, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керуючий справами Київської міської ради, працівники їх приймалень, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради та апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівники структурних підрозділів департаментів та комунальних підприємств, які розташовані на території адміністративного комплексу.

2. У разі оформлення замовлення у електронній формі - заповнюються визначені поля форми у СКУД.

 

Додаток 5
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
списку транспортних засобів для заїзду на територію адміністративного комплексу на вул. Хрещатик, 36
/у паперовій формі/

Затверджено
Керівник апарату
                                  Дмитро ЗАГУМЕННИЙ
___ 20__ р.

СПИСОК
транспортних засобів для заїзду на територію адміністративного комплексу на вул. Хрещатик, 36

N

П. І. Б. посадової особи - суб'єкта подання списку

Марка транспортного засобу

Державний номерний знак

Мета, дата і час заїзду на територію

Підпис посадової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки. 1. Дані для перепустки для заїзду транспортного засобу разового терміну дії вносяться приймальнями Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керуючого справами секретаріату Київської міської ради за зверненнями заінтересованих осіб. Надання іншим особам такого права забороняється.

2. У разі оформлення замовлення у електронній формі - заповнюються визначені поля форми у СКУД.

 

Додаток 6
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
списку осіб та транспортних засобів для входу та/або заїзду в неробочий час, вихідні та святкові дні

Затверджено
Керівник апарату
                                  Дмитро ЗАГУМЕННИЙ
___ 20__ р.

СПИСОК
осіб та транспортних засобів для входу та/або заїзду в неробочий час, вихідні та святкові дні

N

П. І. Б. посадової особи - суб'єкта подання списку

Інформація про осіб, яким необхідний доступ у неробочий час, вихідний або святковий день

Мета, дата і час надання доступу

Підпис посадової особи

П. І. Б.

посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

П. І. Б. посадової особи - суб'єкта подання списку

Марка транспортного засобу

Державний номерний знак

Мета, дата і час заїзду на територію

Підпис посадової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
замовлення перепусток для іноземців

 

ПОГОДЖЕНО
Керівник апарату
                              Дмитро ЗАГУМЕННИЙ
"___" 20__ р.

ЗАМОВЛЕННЯ

"___" 20__ р. о ____ год. ___ хв. у службовому приміщенні

N ___ ________
(прізвище та посада керівника, який проводить зустріч)

приймає делегацію (проводить переговори, ділову зустріч) з __________
__
__
                                             (представники іноземних держав, міжнародних організацій, ділових кіл тощо)

Прошу погодити пропуск іноземців:

1. ___________
(прізвище та ім'я іноземців, держава, рід занять)

2. ___________
(прізвище та ім'я іноземців, держава, рід занять)

3. ___________
(прізвище та ім'я іноземців, держава, рід занять)

4. ___________
(прізвище та ім'я іноземців, держава, рід занять)

Особи, зазначені у пп. ________, мають дипломатичний імунітет.

Іноземці будуть мати при собі ___________
                                                       (вїдео-, кіно-, фото-, звукозаписувальну, іншу апаратуру)

Планується кіно-, фотозйомка
                                                                                                                                 (місце проведення)

Зустрічати та супроводжувати іноземців та громадян України, які прибули разом з ними, буде __
                                                                                      (прізвище, ініціали, посада працівника)


(дата)


(підпис)

__
(прізвище, ініціали керівника)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління міжнародних зв'язків
______
"___" 20 року

 

Додаток 8
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма
дозволу на переміщення матеріальних цінностей на/з території адміністративного комплексу

Затверджено

Погоджено

Керівник апарату
                    Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Начальник управління адміністративного та господарського забезпечення Київради

___ 20__ р.

М. П.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради
___ 20__ р.

ДОЗВІЛ
на вивезення матеріальних цінностей з території адміністративного комплексу

Назва підрозділу, який передає матеріальні цінності для вивозу (виносу)

Назва організації, що здійснює вивіз (винос)

Інформація про осіб, які супроводжують вантаж

Номер видаткової накладної чи акта прийому-передачі, що додається*

Дата вивозу (виносу)

П. І. Б.

державний номерний знак транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Матеріально відповідальна особа

М. П.


* Копія видаткової накладної, акта прийому-передачі, завірені мокрою печаткою відповідного підрозділу, є невід'ємним додатком до дозволу.

Затверджено

Погоджено

Керівник апарату
                                Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Начальник управління адміністративного та господарського забезпечення Київради

___ 20__ р.

м. п.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

___ 20__ р.

ДОЗВІЛ
на завезення матеріальних цінностей на територію адміністративного комплексу

Назва підрозділу, який завозить матеріальні цінності

Назва організації, що здійснює завезення

Інформація про осіб, які супроводжують вантаж

Номер видаткової накладної чи акта прийому-передачі, що додається*

Дата завезення

П. І. Б.

державний номерний знак транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Матеріально відповідальна особа

М. П.


* Копія видаткової накладної, акта прийому-передачі, завірені мокрою печаткою відповідного підрозділу, є невід'ємним додатком до дозволу.

 

Додаток 9
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Форма заявки на проведення робіт

Затверджено

Погоджено

Керуючий справами секретаріату Київради

Начальник управління адміністративного та господарського забезпечення Київради

Ігор ХАЦЕВИЧ

 

___ 20__ р.

___ 20__ р.

М. П.

 

ЗАЯВКА
на проведення робіт на 20__ р.

1

П. І. Б. посадової особи - суб'єкта подання заявки

 

2

Вид та підстава проведення робіт

 

3

Назва підприємства або організації, яка виконує роботи

 

4

Перелік осіб, яких необхідно допустити до виконання робіт

 

5

Перелік матеріалів, які необхідно переміщувати по адміністративному комплексу

 

6

Перелік транспортних засобів, задіяних у проведенні робіт

 

7

Час виконання (початку і завершення) робіт

 

8

Прізвище та контактний телефон відповідального співробітника, який очолює та контролює виконання робіт

 

Керівник структурного підрозділу (замовник робіт)

 

Додаток 10
до Порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

РІВНІ ДОСТУПУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ КОМПЛЕКСІ

Рівень доступу

Категорія посад

I
(всі приміщення, всі ліфти)

Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київської міської ради, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації, керуючий справами Київської міської ради, керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова Київської міської виборчої комісії, радники Київського міського голови, працівники їх приймалень, помічники Київського міського голови, прес-служба, охорона, депутати Київської міської ради

II
(всі приміщення, за винятком блоку Київського міського голови, ліфти загального користування)

Перший заступник, заступники керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівники структурних підрозділів та працівники секретаріату Київської міської ради, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), члени Київської міської виборчої комісії, керівники департаментів та комунальних підприємств, розміщених на території адміністративного комплексу, керівники і працівники структурних підрозділів адміністративного та господарського забезпечення, помічники-консультанти депутатів Київської міської ради

III
(блоки приміщень, у яких розміщені структурні підрозділи, блоки та ліфти загального користування)

Керівники та працівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), працівники комунальних підприємств, установ та організацій тощо

IV
(конкретно запрограмовані поверхи, ліфти загального користування)

 

Примітка. Віднесення окремих посад або посадових осіб до конкретних рівнів доступу може здійснюватися за рішенням Київського міського голови про зміну рівня доступу в адміністративному комплексі.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали