ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

03.04.2012

м. Київ

N 8


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за N 860/21172

Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статей 11, 21, 47 та 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року N 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 року за N 502/16518, такі зміни:

1.1. У розділі I:

у пункті 1.4 цифру "7" замінити цифрою "6";

абзац другий підпункту 1.7.2 пункту 1.7 після слів "як страхувальників" доповнити словами "незалежно від форми власності та дитячі заклади оздоровлення, передані в оренду".

1.2. У розділі II:

у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 слова "правлінням відділення" замінити словами "правліннями відділень";

у підпункті 2.4.1 пункту 2.4 слова "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах" замінити словами "осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

у підпункті 2.4.3 пункту 2.4 слова "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах" замінити словами "осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.3. У розділі III:

пункт 3.3 після слів "за рахунок коштів Фонду" доповнити словами "та копію свідоцтва про народження дитини, а також копії документів про усиновлення, встановлення опіки та піклування";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Особам, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, видача путівки до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, здійснюється згідно з наказом директора відповідного робочого органу відділення Фонду на підставі особистої заяви, копії свідоцтва про народження дитини та копії договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування за умови сплати згідно з законодавством єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за накладною та документом, який посвідчує особу";

у пункті 3.8:

абзац другий після слів "повернути йому" доповнити словами "зворотний талон або";

в абзаці третьому слова "Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізична особа, застрахована на добровільних засадах" замінити словами "Особа, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.4. У розділі IV:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду дитячими закладами оздоровлення, їх власниками (засновниками), страхувальниками та організаціями профспілок здійснюють виконавчі дирекції відділень Фонду та робочі органи відділень Фонду відповідно до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затвердженого постановою правління Фонду від 22 грудня 2010 року N 30 (Постанова N 30), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 року за N 394/19132.";

у пункті 4.4 слова "були витрачені" замінити словами "залишились невикористаними або використані".

1.5. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Директору виконавчої дирекції
_____
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
_____
                                 (П. І. Б.)Заявка
на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення

__________
                                                                         (повне найменування страхувальника,
__________
          (код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
            (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                                                                     номера облікової картки платника податків))
перебуває на обліку в _____ районній, міжрайонній, міській виконавчій
дирекції ___________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, просить здійснити часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей у кількості ________ осіб на суму ___
_________ грн.
                                                                                        (цифрами та словами)
у дитячому закладі оздоровлення ________
_
                                                                      (повне найменування та місцезнаходження)

Оздоровча зміна: ___. Дата заїзду: ___. Тривалість оздоровчої зміни: ________ (днів).

Оплату решти вартості путівки дитячому закладу оздоровлення гарантуємо.

З метою своєчасного фінансування оздоровлення дітей кошти Фонду просимо перерахувати на:

*а) __________;
                        (указати реквізити поточного рахунку в банку, МФО та повне найменування отримувача коштів)

** б) окремий поточний рахунок N __________ у банку ________ МФО
_
                                                                       (повне найменування отримувача коштів)


 

Керівник


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Голова (уповноважений)
комісії із соціального
страхування

 

(підпис)

 

(П. І. Б.)


Відмітка виконавчої дирекції ________ відділення ФСС з ТВП (штамп)

Реєстраційний N ________, вх. N _________ від ________

Відповідальна особа /
                                                      (підпис)                                (П. І. Б.)


* Заповнюється у разі самостійної закупівлі організацією профспілок путівок до дитячого закладу оздоровлення.

** У разі перерахування коштів Фонду страхувальнику вказується номер окремого поточного рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".


2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. М. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали