ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2011 року N 310

Про внесення змін до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

У зв'язку з внесенням Законом України від 08.09.2011 р. N 3714 (Закон N 3714-VI) змін до Закону України "Про наукову і наукову технічну діяльність" президія НАН України постановляє:

1. Внести до розділу 1 "Основні терміни та їх визначення" Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою президії НАН України від 13.04.2011 р. N 111 (Постанова N 111), такі зміни:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.";

в абзаці дев'ятому слова в дужках "науково-технічна розробка" вилучити;

після абзацу дев'ятого доповнити абзацами такого змісту:

"Науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію.

Наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації".

У зв'язку з цим абзац десятий - чотирнадцятий вважати абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

після абзацу шістнадцятого доповнити абзацом такого змісту: "Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом".

У зв'язку з цим наступні абзаци вважати абзацами вісімнадцятим - двадцятим;

абзац двадцятий після крапки з комою доповнити словами: "розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів, нормативно-правових актів, державних програм".

2. Контроль за виконанням постанови покласти на в. о. головного ученого секретаря Національної академії наук України, академіка НАН України В. Ф. Мачуліна.

 

Президент Національної
академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

В. о. головного ученого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали