Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 травня 2019 року N 470

Про внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів

Відповідно до частини дев'ятої статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), рішення Ради суддів України від 19 квітня 2019 року N 24 (Рішення N 24) наказую:

1. Внести зміни до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (Порядок N 5), затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.05.2016 N 97 (Наказ N 97), погодженого рішенням Ради суддів України від 04.02.2016 N 5, а саме:

1) абзац п'ятий, пункту 2.4 розділу II виключити;

2) абзаци одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий пункту 2.5 розділу II виключити;

3) пункт 4.2 розділу IV виключити.

Відповідно пункти 4.3 - 4.5 розділу IV вважати пунктами 4.2 - 4.4 відповідно;

4) додаток 3 до пункту 9 розділу II викласти в редакції, що додається.

2. Управлінню з питань персоналу (Дробинський О. В.) внести зміни до наказу Державної судової адміністрації України від 07.07.2016 N 134 "Про затвердження Методичних рекомендацій по заповненню особових карток (форма П-2С)" (Методичні рекомендації N 134).

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, заступників Голови Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України.

4. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України довести копію цього наказу до місцевих судів не пізніше наступного робочого дня за днем його отримання.

5. Прес-центру судової влади (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Державної
судової адміністрації України

Л. Гізатуліна

 

Додаток 3
до наказу ДСА України
16.05.2019 N 470


(назва суду)

 

ОСОБОВА КАРТКА N ____

Фото

                                          
    I. Загальні відомості*


*) Заповнює суддя

 

1. Прізвище
ім'я
_____
по батькові_______

2. Громадянство України з ______
_____

3. Освіта (вища)
_____

4. Місце народження
______
______
______
______
______

5. Дата народження

Назва навчального закладу та його місцезнаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Спеціальність

Кваліфікація

N диплома, дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

N диплома, дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

7. Якими мовами володієте і якою мірою ___
__
                                     (читаєте та перекладаєте із словником, читаєте й можете розмовляти, володієте вільно)

8. Наукові праці та винаходи _
__

9. Сімейний стан __
  (перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження)
_____
_____
_____
_____

10. Паспорт: серія _______ N _____

Ким виданий ______
______
______ Дата видачі ________

11. Домашня адреса, телефон
__
                                                                       (місце проживання та місце реєстрації)
_

                                                                                        Особистий підпис _

12. Дата складання Присяги судді
"___" ____ р.

13. Призначений суддею:

15. Загальний стаж роботи
______

16. Стаж роботи на посаді судді __

відповідно до N _________ від "___" ____ р.

14. Зарахований до штату суду наказ N __________ від "___" ____ р.

II. Переведення (відрядження) судді

Назва суду, до якого переведений (відряджений) суддя

Підстава

Дата переведення (відрядження)

Примітки

 

 

 

 

III. Обрання (признання) на адміністративні посади або до органів та установ системи правосуддя

1.

Обраний на адміністративну посаду / до органів та установ системи правосуддя
а) ______ рішення _____
                            (посада)                                                                                                                   (назва органу)
N __________ від "___" ____ р.
б) ______ рішення _____
                           (посада)                                                                                                                    (назва органу)
N __________ від "___"___ р.

2.

Звільнений з адміністративної посади
а) ______ рішення _____
                           (посада)                                                                                                                    (назва органу)
N __________ від "___" ____ р.
б) ______ рішення _____
                          (посада)                                                                                                                    (назва органу)
N __ від "___"___ р.

3.

Обрання (призначення) до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, Вищої ради юстиції

Назва органу, до якого був обраний (призначений) суддя

Підстава

Посада судді в органі

Період перебування на посаді / в органі, куди був обраний (призначений) суддя

 

 

 

 

IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

Кількість днів залишкової частини відпустки

початку відпустки

закінчення відпустки

1

2

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Дисциплінарна відповідальність

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження

Вид дисциплінарного стягнення

Підстава

Рішення в дисциплінарній справі

Погашення дисциплінарного стягнення

Оскарження рішення в дисциплінарній справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

N
з/п

Підстава відсторонення судді

Інформація про документ, яким відсторонено суддю

Період, на який відсторонено суддю

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Інформація про припинення повноважень судді

N
з/п

Найменування суду, в якому працював суддя на момент припинення повноважень

Підстава припинення повноважень судді

Інформація щодо припинення трудових відносин судді з відповідним судом

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Заохочення, нагороди, почесні звання

Вид заохочення (нагороди, почесного звання)

Підстава

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Підготовка, спеціальна підготовка, перепідготовка в Національній школі суддів України

Період підготовки, спеціальної підготовки та перепідготовки в Національній школі суддів України

Програма чи тематика

Серія, номер і дата видачі свідоцтва

початок

кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Відомості про військовий облік

Група обліку _____

Категорія обліку
_____
_____

Склад

Військове звання __

Військово-облікова спеціальність N ___________

Придатність до військової служби _

Назва райвійськкомату за місцем проживання
______
______

Назва райвійськкомату
за місцем реєстрації _
______

Перебуває на спецобліку N _______

Додаткові відомості
__
__
__
__

Дата й причина звільнення, підстава відрахування судді зі штату суду
__
__
__
__

 

Трудову книжку отримав "___"___ р.

Підпис власника трудової книжки __________

Підпис керівника апарату суду _

 

Додаток 1
до Особової картки*


*) Заповнює суддя

Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього додатку установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місцезнаходження установи, організації, підприємства

вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Особової картки*

АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище ______
ім'я ___________
по батькові ____
__
__


*) Заповнює суддя
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали