Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

15.12.2016

м. Київ

N 141

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2017 р. за N 34/29902

Про внесення змін до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до пунктів 5 (Закон N 1700-VII), 8 (Закон N 1700-VII), 121 частини першої (Закон N 1700-VII), частини другої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), статей 1724 - 1729, 18846, 21215, 21221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року N 5 (Порядок N 5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за N 1019/29149, такі зміни:

1) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:

"3. Припис Національного агентства про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону (додаток 2) оформляється додатком до рішення Національного агентства про внесення припису керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації і підписується уповноваженою особою Національного агентства, яка його склала, та членом Національного агентства, який координує роботу структурного підрозділу апарату Національного агентства відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов'язків.";

2) у розділі II:

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Протокол про адміністративне правопорушення виноситься з урахуванням вимог абзацу першого пункту 12 цього розділу на розгляд Національного агентства, яке приймає рішення про направлення протоколу про адміністративне правопорушення до суду.";

абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"У разі вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом із копією рішення Національного агентства та іншими матеріалами надсилається до суду вищої інстанції для визначення підсудності.";

3) пункт 3 розділу III викласти в такій редакції:

"3. Рішення Національного агентства про внесення припису керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації та припис Національного агентства оформлюється у двох примірниках. Один примірник залишається в Національному агентстві, а інший вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Проект рішення Національного агентства про внесення припису керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації та проект припису Національного агентства готуються уповноваженою особою Національного агентства, яка виявила порушення, та розглядаються на найближчому після виявлення та фіксації порушення засіданні Національного агентства.";

4) додаток 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

2. Відділу правового забезпечення подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Р. Радецький

 

Додаток 2
до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції
(пункт 3 розділу I)

 

Додаток
до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
N _______

ПРИПИС
про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону


(дата)

м. Київ

N

Національним агентством з питань запобігання корупції відповідно до пункту 8 частини першої (Закон N 1700-VII), частини другої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), статті 20 Закону України "Про політичні партії в Україні" та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року N 5, видано

_
                    (прізвище, ім'я та по батькові керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації)
цей припис про те, що за результатами виявлення порушень встановлено
_
                                                                                                 (суть порушення)
_
_,
що є порушенням __________
_
                  (зазначаються норми Законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) або "Про політичні партії в Україні" (Закон N 1700-VII))
_
_

З метою усунення виявлених порушень Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає:

1. ___________
                                                                                 (заходи щодо усунення порушень)

2. ___________

3. ___________

4. ___________

5. ___________

Цей припис є обов'язковим до виконання.

За невиконання цього припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 18846 КУпАП.

Про виконання припису повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж десяти робочих днів з дня його одержання.

Примірник припису одержав
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої
_
                                                                         особи) органу, підприємства, установи, організації)


                       (дата)

                                               ______
                                                                            (підпис)

_
                                                       (у разі відмови особи в отриманні припису робиться відмітка)

Примірник припису надіслано поштою ___
                                                                                                                               (оператор поштового зв'язку, дата і
_
                                                                                        номер поштового відправлення)

Уповноважена особа
                 (посада)

__
(підпис)

               ______
                      (ініціали та прізвище)

Член Національного агентства

__
(підпис)

               ______
                     (ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали