ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2012

м. Київ

N 2911


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за N 1077/21389

Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI)

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 квітня 2011 року N 502 (Порядок N 502), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за N 714/19452, такі зміни:

1.1. Розділ I доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.5. Розрахунок орендної плати за зверненням Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України погоджується Фондом державного майна України. У разі звернення державних підприємств, у тому числі органом управління майном яких є Кабінет Міністрів України, погодження розрахунку орендної плати здійснюється регіональними відділеннями та представництвами Фонду державного майна України за місцем розташування об'єкта оренди.".

1.2. У розділі II:

1.2.1. В абзаці п'ятому пункту 2.1 слова "органом, уповноваженим управляти майном підприємства, відповідно до вимог Методики оцінки," замінити словами та цифрами "Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 4 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI);

1.2.2. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Для погодження розміру орендної плати, яка встановлюється відповідно до пункту 10 Методики, державному органу приватизації подається:

акт оцінки об'єкта оренди;

копії установчих документів орендаря та копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для юридичних осіб - орендарів або копія паспорта (сторінки 1, 2, 11) для фізичної особи - орендаря;

наказ підприємства-балансоутримувача про утворення комісії з оцінки відповідно до вимог пункту 21 Методики оцінки;

протокол засідання комісії з оцінки, на якому розглядалися результати оцінки;

довідка підприємства-балансоутримувача про повне найменування об'єкта оцінки, його площу, інвентарний номер, балансову вартість, підписана керівником та головним бухгалтером цього підприємства.

У випадку, коли об'єкт оцінки є частиною будівлі, споруди, нежитлового приміщення, у цій довідці також зазначаються балансова та залишкова вартість будівлі, споруди, нежитлового приміщення та її (його) загальна площа.";

1.2.3. У пункті 2.3 слова та цифри "(а у випадку, передбаченому у пункті 2.2 цього розділу, - і від підрозділу оцінки)" виключити;

1.2.4. Друге речення пункту 2.4 виключити.

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України

А. А. Максюта

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Бродський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали