Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 17.10.2018 N 241пп-18 (зі змінами, внесеними рішенням КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19)

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ

від 18 квітня 2019 року N 131пп-19

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 17.10.2018 N 241пп-18 (зі змінами, внесеними рішенням КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19)

З метою удосконалення роботи Комісії щодо проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня відповідно до вимог частини 1 статті 38 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пунктів 61, 63 розділу III, пунктів 95, 96 глави 3 розділу IV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія вирішила:

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 17.10.2018 N 241пп-18 (Порядок N 241пп-18) (зі змінами, внесеними рішенням КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19)) (додається).

2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів набуває чинності з моменту оприлюднення на офіційному сайті.

 

Головуючий

В. Грушковський

Члени комісії:

В. Архіпов

 

А. Коваленко

 

О. Ковальчук

 

С. Костенко

 

С. Нечепоренко

 

Ю. Піцик

 

С. Погребняк

 

С. Сергійчук

 

В. Шемчук

 

В. Юсип

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
17 жовтня 2018 року N 241пп-18
(із змінами, внесеними рішеннями КДКП
від 20 лютого 2019 року N 48пп-19,
від 18 квітня 2019 року N 131пп-19)

ПОРЯДОК
проведення конкурсу для зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений на виконання вимог статті 38 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII) та пункту 95 Положення "Про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів".

Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - конкурс).

Після оголошення Комісією конкурсу на зайняття вакантних (тимчасово вакантних) посад, їх заміщення здійснюється тільки за результатами такого конкурсу, крім випадків, визначених законодавством (поновлення на роботі за рішенням суду, повернення з відрядження, пов'язаного з участю в роботі інших органів на постійній основі, тощо). Про такі випадки керівник відповідного органу прокуратури не пізніше наступного робочого дня повідомляє Комісію. У такому разі рішенням Комісії подальше проведення конкурсу на відповідну посаду припиняється.

(пункт 1 доповнено абзацом 3 на підставі
рішення КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19))

2. Конкурс проводиться Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (далі - Комісія) та включає в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в цьому органі.

3. До участі у конкурсі в порядку переведення допускаються:

- до регіональних прокуратур - прокурори місцевих прокуратур (військові прокурори військових прокуратур гарнізонів), які мають стаж роботи в галузі права не менше трьох років;

- до Генеральної прокуратури України - прокурори місцевих прокуратур (військові прокурори військових прокуратур гарнізонів) та прокурори регіональних прокуратур (військові прокурори військових прокуратур регіонів), які мають стаж роботи в галузі права не менше п'яти років.

II. Організація проведення конкурсу

1. Конкурс оголошується на підставі рішення Комісії, в якому зазначаються вакантні та тимчасово вакантні посади та строк, протягом якого здійснюється прийом документів.

2. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 10 днів до початку прийому документів.

3. Конкурс включає такі етапи:

- тестування на знання законодавства (далі - тестування);

- проведення співбесіди.

4. Інформація про дату, час і місце тестування та співбесіди оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше, ніж за 3 дні до їх початку.

5. Комісія може витребовувати необхідні документи та інформацію в органах прокуратури з метою забезпечення проведення конкурсу.

6. При проведенні конкурсу за рішенням Голови Комісії (виконувача обов'язків Голови Комісії) як спостерігачі можуть бути залучені представники міжнародних організацій, а також представники громадськості (за згодою).

7. На підставі відомостей за результатами тестування та співбесіди Комісія формує рейтинговий список кандидатів шляхом додавання отриманих балів. Найвище місце у рейтингу займає кандидат (кандидати), який набрав найбільшу кількість балів.

8. Рейтинговий список затверджується на засіданні Комісії простою більшістю голосів від загального її складу і підписується Головою та Секретарем Комісії.

9. Комісія проводить конкурс на зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів на підставі рейтингу кандидатів. За наявності у кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора.

10. За результатами конкурсу Комісія приймає рішення про затвердження рейтингу на вакантну (тимчасово вакантну) посаду або про те, що конкурс на вакантну та тимчасово вакантну посаду не відбувся.

10-1. Переможець конкурсу подає заяву про призначення в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня за результатами конкурсу.

(доповнено пунктом 10-1 на підставі
рішення КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19))

11. Після затвердження рейтингу Комісія надсилає керівнику відповідної прокуратури подання на призначення кандидата на посаду прокурора органу прокуратури, на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади, в якому кандидат подав заяву.

III. Прийом документів та реєстрація кандидатів

1. Кандидати, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі, через офіційний веб-сайт Комісії надсилають такі документи:

(абзац 1 пункту 1 у редакції
рішення КДКП від 18.04.2019 N 131пп-19)

- заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку;

(абзац 3 пункту 1 видалено на підставі
рішення КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19))

- мотиваційний лист кандидата, у якому викладаються мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня;

- інші документи, які кандидат бажає додати.

(пункт 1 доповнено абзацом 4 на підставі
рішення КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19))

2-1. Копії всіх необхідних документів прикріплюються в електронному вигляді.

Вимоги до сканованих копій документів:

- формат файлу - pdf;

- кожен документ має бути збережений в окремому файлі;

- назва файлу документа повинна включати прізвище, ініціали і рік народження кандидата, а також повне найменування документу (зразок: "Петренко І. І. 1975. Копія мотиваційного листу кандидата").

Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

(доповнено пунктом 2-1 на підставі
рішення КДКП від 18.04.2019 N 131пп-19).

2. У визначений Комісією строк та в межах оголошеного конкурсу кандидат може звернутися лише з однією заявою про участь у конкурсі та лише на одну посаду. У разі відкликання поданої заяви повторне звернення в межах оголошеного конкурсу не допускається.

3. Приймання та реєстрація документів проводиться Секретаріатом Комісії і завершується в останній робочий день, визначений в оголошенні про проведення конкурсу як кінцевий термін їх прийому.

(абзац 2 пункту 3 видалено на підставі
рішення КДКП від 18.04.2019 N 131пп-19)

Після встановленого для прийому документів строку можливість подання заяв через офіційний веб-сайт Комісії припиняється.

(абзац 3 пункту 3 у редакції
рішення КДКП від 18.04.2019 N 131пп-19)

3-1. Після реєстрації документів, Секретаріат Комісії витребовує у кадрових підрозділів органів прокуратури біографічні довідки на кандидатів.

(доповнено пунктом 3-1 на підставі
рішення КДКП від 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19))

4. Комісією приймається рішення про затвердження списку кандидатів, які допускаються до участі у конкурсі із подальшим оприлюдненням його на її офіційному веб-сайті.

IV. Тестування

1. Тестування проводиться з метою визначення професійного рівня знань чинного законодавства.

2. Інформація про дату, час і місце проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Тестові запитання диференціюються з урахуванням напрямків прокурорської діяльності.

4. Перед початком проведення тестування та співбесіди особа кандидата встановлюється за паспортом чи службовим посвідченням.

5. Проходження тестування полягає у надані кандидатом відповіді на запитання тестового завдання. Кожне тестове запитання має 4 варіанти відповідей, серед яких правильна лише одна.

6. Перелік тестових запитань оприлюднюється завчасно на офіційному веб-сайті Комісії, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку тестування. Варіанти відповідей на тестові запитання оприлюдненню не підлягають.

7. Організаційне забезпечення проведення тестування здійснюється уповноваженими працівниками Секретаріату Комісії.

8. Тестування здійснюється з використанням комп'ютерної техніки.

9. Загальний час для проведення тестування становить 100 хвилин.

10. Кожному кандидату електронна система тестування генерує індивідуальне завдання із 100 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал. Максимальна кількість набраних балів дорівнює 100.

У разі технічного збою у роботі електронної системи тестування кандидат може бути допущенний до повторного проходження тестування.

11. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, друкованими матеріалами, спілкуватися один з одним, а також залишати приміщення тестування без дозволу уповноваженого працівника Секретаріату Комісії. У разі порушення зазначених заборон кандидатом він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні та конкурсі, про що складається відповідний акт.

12. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного комплексу.

13. Кожен кандидат за результатом проходження тестування ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості та засвідчується підписами кандидата і уповноваженого працівника Секретаріату Комісії. По завершенню тестування відомості підписують Голова та Секретар Комісії.

14. На співбесіду допускаються кандидати, які набрали 80 і більше балів під час тестування при проведенні конкурсу для зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в Генеральній прокуратурі України, та 70 і більше балів при проведенні конкурсу для зайняття вакантних та тимчасово вакантних посад в регіональних прокуратурах.

V. Співбесіда

1. Метою проведення співбесіди є обговорення та дослідження результатів тестування отриманих кандидатом, визначення його професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей та перевірка готовності до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня.

2. Інформація про дату, час і місце проведення співбесіди розміщуються на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Проведення співбесіди здійснюється Комісією у формі засідання.

4. Для забезпечення відкритості та гласності співбесіда транслюється у режимі реального часу за наявності технічної можливості.

5. Результати співбесіди заносяться до відомості, що підписується Головою та Секретарем Комісії. Максимальна кількість набраних балів становить 100.

Кандидатами, які успішно пройшли співбесіду, вважаються ті, які набрали більше 60 балів.

VI. Оскарження

1. Рішення про відмову у допуску кандидата до конкурсу та результати тестування (кількість одержаних балів) можуть бути предметом оскарження.

2. Скарга подається особисто кандидатами до Комісії у письмовій формі:

- на рішення Комісії - не пізніше 5 днів з дня його оприлюднення на її офіційному веб-сайті;

- на кількість одержаних балів - не пізніше наступного дня після ознайомлення з результатами тестування.

3. Скарги від інших осіб, крім кандидатів, а також подані з порушенням установленого строку та порядку, не приймаються і не розглядаються.

 

Додаток 1
Зразок письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня
(пункт 1 Розділу III Порядку)

(Додаток 1
у редакції рішення КДКПвід 20.02.2019 N 48пп-19 (Рішення N 48пп-19))

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
__
                                 (посада кандидата)
__
                           (повні П. І. Б. кандидата)
__
    (адреса фактичного місця проживання кандидата)
__
    (номери контактних телефонів, у т. ч. мобільного)
__
                        (адреса електронної пошти)

Заява

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на зайняття посади (повна назва посади).

Додаток: мотиваційний лист на ____ арк.

 

Дата

підпис

П. І. Б.

 

Додаток 2
Зразок письмової заяви про призначання на вакантну або тимчасово вакантну посаду прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня
(пункт 10-1 Розділу II Порядку)

(Додатком 2
доповнено на підставі рішення КДКП
від 18.04.2019 N 131пп-19)

Генеральному прокурору України
(Прокурору ____ області)
__
                               (посада кандидата)
__
                         (повні П. І. Б. кандидата)
__
   (адреса фактичного місця проживання кандидата)
__
  (номери контактних телефонів, у т. ч. мобільного)
__
                        (адреса електронної пошти)

Заява

Надаю згоду щодо переведення мене на посаду (повна назва посади органу прокуратури, на зайняття в якому кандидат подав заяву на участь у конкурсі).

 

Дата

підпис

П. І. Б.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали