Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012

м. Київ

N 733


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2012 р. за N 2149/22461

Про внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці", пункту 2.26 розділу II Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113, з метою вдосконалення диференційованого підходу до вирішення питань професійної придатності працівників залізничного транспорту за станом здоров'я та врахування сучасних можливостей лікування цілої низки хронічних захворювань під час формування переліку медичних протипоказань до роботи

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 квітня 2010 року N 240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за N 537/17832, виклавши додатки 7 та 8 у новій редакції, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

2.2. Доведення цього наказу до відома керівників медичних закладів, залізниць, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України для використання в роботі.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К. О. Єфименка.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник СПО

Ю. М. Кулик

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Перший заступник Голови
профспілки залізничників і
транспортних будівельників України

М. Г. Сінчак

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова федерації роботодавців
транспорту України

О. Д. Климпуш

Виконавчий директор Міжнародної
організації роботодавців підприємств
галузі залізничного транспорту
"Федерація залізничників України"

Л. О. Поляков

Начальник Головного управління
транспорту та зв'язку Київської
міської державної адміністрації

Є. Водовозов


 

Додаток 7
до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України


Перелік
медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

N статті

Зміст статті з поясненнями

Групи професій і посад, робота на яких протипоказана*

особи, що приймаються на роботу

особи, що працюють

 

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00 - B99)

 

 

1

Хронічні інфекційні та паразитарні хвороби та їх наслідки з вираженим порушенням функцій органів та систем, що перешкоджають виконанню професійних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

2

Активні форми туберкульозу органів дихання:

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - стан після ефективного лікування з приводу туберкульозу органів дихання, що супроводжується ЛН I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

Б - стан після ефективного медикаментозного чи хірургічного лікування з приводу туберкульозу органів дихання без функціональних порушень - ЛН 0 ст.

Гр. I.1; I.2

 

3

Активний туберкульоз інших органів та систем;
генералізовані, прогресуючі та поширені форми ураження органів і систем незалежно від перебігу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

4

Наслідки туберкульозу, залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу органів дихання й туберкульозу позалегеневої локалізації, в т. ч. після хірургічного лікування:

 

 

 

А - залишкові зміни туберкульозу органів дихання з наявністю ЛН I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.1

 

Б - наслідки перенесеного позалегеневого туберкульозу з порушенням функцій органів

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

В - наслідки перенесеного позалегеневого туберкульозу без функціональних порушень

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. III.1

5

Стан після хірургічного втручання з приводу туберкульозу органів дихання, стан після одно- і двостороннього пневмотораксу, інші залишки туберкульозу органів дихання з легеневою й серцевою недостатністю II - III ст. Видалення однієї з легень

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

6

Циротичний і фіброзно-кавернозний туберкульоз легень незалежно від наявності функціональних порушень органів дихання

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

7

ВІЛ-інфекція з симптомами активної форми захворювання - СНІД, СНІД-асоційований комплекс

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас II. Новоутворення (C00 - D48)

 

 

8

Злоякісні новоутворення різних органів:

 

 

 

А - з метастазами чи ускладненнями за відсутності лікування, у разі тимчасового ефекту від лікування чи відмови від лікування;
рецидив захворювання;
неможливість радикального видалення новоутворення

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - повільне прогресування, стійкий позитивний ефект лікування, незначне порушення функцій органів та систем, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - після проведення ефективного радикального лікування за відсутності ускладнень та за умови збереження професійно значущих функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. 1.1

9

Доброякісні новоутворення з порушенням функцій органів та систем, що перешкоджають виконанню професійних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму (D50 - D89)

 

 

10

Анемії:

 

 

 

А - усі види вроджених та набутих анемій (аліментарні, апластичні, гемолітичні) важкого та середнього ступенів (Hb менше 100 г/л), резистентні до лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - вроджені та набуті хронічні анемії легкого ступеня (Hb понад 100 г/л), резистентні до лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

11

Поліцитемії (за винятком родинного еритроцитозу, генетичних аномалій лейкоцитів) з еритроцитозом понад 5,5 х 1012 в 1 л

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

12

Порушення системи згортання крові (коагулопатії, кількісні чи якісні зміни системи тромбоцитів, вазопатії), пурпура та інші геморагічні стани;
інші хвороби крові та кровотворних органів:

 

 

 

А - рецидивуючі та прогресуючі форми хвороби з тяжким перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - середньотяжким перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - легким перебігом (у разі відсутності частих геморагій та анемії за сприятливого перебігу)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

13

Гемофілія

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

14

Саркоїдоз та деякі порушення із залученням імунного механізму (імунодефіцити)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Решта - індивідуальний підхід, тактика залежить від ступеня порушень професійно значущих функцій та характеру виконуваної роботи

 

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин (E00 - E90)

 

 

15

Цукровий діабет:

 

 

 

А - цукровий діабет 1 та 2 типів, тяжка форма, з наявністю органічних уражень судин очей, нирок, серця, мозку незалежно від показників глікемії та глюкозурії, дози та виду цукрознижувальної терапії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - цукровий діабет 1 та 2 типів, що потребує для досягнення глікемічного контролю використання інсуліну

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком гр. VII

 

В - цукровий діабет 2 типу без діабетичних ускладнень, коли ідеальний (оптимальний) глікемічний контроль досягається застосуванням таблетованих цукропонижувальних препаратів або їх комбінації

Гр. I - VI
Гр. VIII

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт на висоті та при роботі з діючими електроустановками

 

Г - цукровий діабет 2 типу без діабетичних ускладнень, коли ідеальний (оптимальний) глікемічний контроль досягається дієтою, фізичним навантаженням, фітотерапією

Гр. I

Гр. I.1

16

Захворювання щитоподібної залози:

 

 

 

А - з порушенням функцій залози III ст.;
II ст. за відсутності ефективного лікування;
зі стисненням прилеглих органів та тканин;
рецидив зобу після струмектомії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з порушенням функцій залози I - II ст. зі стійкою компенсацією на фоні постійного медикаментозного лікування;
зі збільшенням щитоподібної залози без стиснення прилеглих органів та тканин

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації та несприятливих чинників зовнішнього середовища

Гр. I.1

 

В - стійкий еутиреоз без лікування, стан після успішної струмектомії

Гр. I

Гр. I.1

17

Захворювання інших ендокринних органів (порушення функції гіпофіза, хвороба та синдром Іценко-Кушинга, адреногенітальні порушення, гіперальдостеронізм та інші розлади надниркової залози, гіперінсулінізм та інші порушення ендокринної функції підшлункової залози, хвороби паращитоподібної залози:

 

 

 

А - у стадії декомпенсації чи за наявності уражень нервової, серцево-судинної чи іншої системи у межах, передбачених відповідними пунктами цього Переліку

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - у стадії компенсації на фоні постійної підтримувальної терапії та у разі ушкодження нервової, серцево-судинної чи іншої системи у межах, що допускаються відповідними пунктами цього Переліку

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. III.1; III.2
Гр. VI.1

18

Ожиріння III - IV ст. (індекс маси тіла більше 40 кг/м2) з ознаками легеневої або серцевої недостатності

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

19

Недостатність харчування з дефіцитом маси тіла (індекс маси тіла менше 17 кг/м2)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

20

Порушення обміну речовин (муковісцидоз, амілоїдоз)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас V. Розлади психіки та поведінки (F00 - F99)

 

 

21

Органічні, у тому числі симптоматичні, психічні розлади (всі види деменції, делірію, органічний амнестичний синдром, інші розлади особи та поведінки, зумовлені пошкодженням чи дисфункцією головного мозку або соматичною хворобою)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - органічні емоційно-лабільні (астенічні) розлади, а також легкий когнітивний розлад, спричинений соматичною хворобою, що носять короткотривалий зворотний характер, за умови повного одужання або стійкого поліпшення стану з повним відновленням психічних функцій упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II

22

Шизофренія, шизотипові, маячні, інші гострі та транзиторні неорганічні психотичні розлади

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - стани після гострого інфекційного, інтоксикаційного та інших подібних видів психозу, короткочасні легкі пароксизмальні психічні розлади при соматичних хворобах за умови повного усунення соматичного захворювання й повного відновлення психічних функцій упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - II

23

Психічні розлади та розлади поведінки, пов'язані із застосуванням психоактивних речовин (хронічний алкоголізм, дипсоманія, наркоманія, зловживання психоактивними речовинами)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

24

Розлади настрою (манія з психотичними симптомами, біполярні, рекурентні депресивні та інші стійкі афективні розлади); депресивний епізод

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - за умови повного відновлення психічних функцій упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - II

25

Невротичні, пов'язані зі стресом, та соматоформні розлади (неврастенія, фобічні та інші тривожні, обсесивно-компульсивні, дисоціативні, соматизовані, іпохондричні, посттравматичні стресові розлади з порушенням адаптації тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - транзиторні, не різко виражені психотичні (депресивний синдром) та невротичні, пов'язані зі стресом, розлади із зворотним перебігом, повним відновленням психічних функцій та клінічним одужанням упродовж 6 місяців

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - II

26

Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними розладами та фізичними чинниками (анорексія, післяродовий психоз тощо). Разовий випадок саморуйнівної дії чи неодноразові зовнішні прояви:

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - розлади сну з огляду на вид та ступінь порушення сну, можливості лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Індивідуальний підхід залежно від характеру виконуваної роботи

27

Специфічні розлади розвитку мови, учбових навичок, моторних функцій тощо

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Решта - у разі, якщо заважають виконанню робіт у конкретних професіях

28

Емоційні розлади й розлади поведінки, що виникли в дитячому та підлітковому віці (тік, гіперкінетичні та деякі стереотипні рухові розлади, заїкання, енурез, енкопрез неорганічної природи тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. IV.1
Решта - у разі, якщо заважають виконанню робіт у конкретних професіях

29

Розлади особи та поведінки в зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціативні, істеричні, інші специфічні та змішані стійкі зміни особи, не пов'язані з пошкодженням або хворобою головного мозку)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

30

Розумова відсталість

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас VI. Хвороби нервової системи (G00 - G99)

 

 

31

Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи (енцефаліт, менінгоенцефаліт, менінгіт, мієліт, енцефаломієліт та інші) з помірними та вираженими порушеннями функції ЦНС

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - з легкими проявами астенічного синдрому чи синдрому вегетативної дисфункції

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

32

Наслідки травм головного та спинного мозку (паралітичні синдроми, набута гідроцефалія, непухлинна внутрішньочерепна гіпертензія, кіста мозку, травматична енцефалопатія та ін.) з помірними та вираженими порушеннями функції ЦНС

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

33

Системні атрофії, що уражують центральну нервову систему (хвороба Гентінгтона, спадкова атаксія, спінальна м'язова атрофія та споріднені синдроми);
екстрапірамідні та інші рухові порушення (хвороба Паркінсона, вторинний паркінсонізм, ідіопатична дистонія, ідіопатична ротолицева дистонія, спастична кривошия, блефароспазм, тік органічного походження, виражений есенціальний тремор, міоклонус, хорея);
дегенеративні хвороби нервової системи (хвороба Альцгеймера);
демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

34

Епізодичні та пароксизмальні розлади (локалізована та генералізована ідіопатична епілепсія, симптоматична епілепсія, епілептичні синдроми, виражена та ускладнена мігрень, транзиторні церебральні ішемічні напади та родинні синдроми, судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах, нарколепсія, каталепсія, різні види втрати свідомості, пароксизми порушення зору, слуху тощо):

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - гострі соматогенні епізоди порушення свідомості з епінападом, що мають уточнене нерецидивне походження (інтоксикація, гостра травма, тяжка соматична хвороба, гостра інфекція ЦНС), а також наявність в анамнезі фебрильних судом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Інші групи після тимчасового відсторонення від роботи на строк не менше як 3 місяці та після обстеження в спеціалізованому відділенні в індивідуальному порядку можуть допускатися до роботи за умови динамічного спостереження

 

Б - короткочасні епізоди вогнищевої спонтанної активності на електроенцефалограмі у разі відсутності неврологічних синдромів та клінічної маніфестації

Гр. I

Гр. I

35

Помірно виражені дисфункції вегетативної нервової системи з пароксизмальними розладами без втрати свідомості (понад 2 випадки упродовж останнього року), мігрень без порушення зору

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

36

Виникнення непритомного стану, зумовленого перебігом захворювання з високою температурою тіла або вираженою інтоксикацією, тривалим голодуванням, застосуванням лікарських засобів, взяттям крові та іншими подібними ситуаціями

Допускаються після додаткового обстеження у спеціалізованому неврологічному відділенні

Допускаються після додаткового обстеження у спеціалізованому неврологічному відділенні

37

Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми, вроджені аномалії (вади розвитку) нервової системи

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

38

Хвороби нервово-м'язового синапсу та м'язів (міастенія, м'язова дистрофія, міотонічні розлади, вроджена та інші види міопатії)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

39

Ураження окремих нервів, нервових корінців, сплетінь, поліневропатія та інші ураження периферичної нервової системи з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями та вираженими порушеннями чутливих, рухових функцій, диплопією, парезом зору тощо

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - після ефективного хірургічного лікування дискогенних та тунельних синдромів не раніше ніж через 6 місяців після операції

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.1
Гр. V.1
Гр. VI.1
Інші групи допускаються в індивідуальному порядку з огляду на умови праці

40

Захворювання периферичної нервової системи, у тому числі корінцевий синдром вертеброгенного генезу:

 

 

 

А - зі значними порушеннями функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями без грубого порушення функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком: Гр. VII

Гр. I
Гр. III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1

 

В - за наявності легкого радикулярного синдрому із загостреннями не частіше 2 разів на рік

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком: Гр. II
Гр. VI.2
Гр. VII

Гр. I.1

 

Г - легкий парез нервів верхніх чи нижніх кінцівок з порушенням функцій кисті чи стопи

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком: Гр. II
Гр. VI.2
Гр. VII

Гр. I
Гр. II - VIII, якщо робота пов'язана з тривалим перебуванням в положенні стоячи, а також у разі порушення професійно значущих функцій

 

Клас VII. Хвороби ока та його придаткового апарату (H00 - H59)

 

 

41

Анофтальм. Екзофтальмічні стани. Аномалії розвитку органу зору з порушенням зорових функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

42

Хронічні рецидивуючі хвороби повік, лагофтальм, птоз, що заважає бачити,
хронічні запальні хвороби очної ямки

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

43

Хронічні хвороби сльозового апарату, кон'юнктиви, склери, рогівки, райдужки та війкового тіла з порушенням зорових функцій або тривалою сльозотечею при безуспішному лікуванні

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями без порушення зорових функцій

Гр. I - VII
(загальні протипоказання)

Гр. I

44

Катаракта:

 

 

 

А - зі значним порушенням зорових функцій, що заважає виконанню функціональних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - без порушення зорових функцій чи з порушеннями, що не заважають виконанню функціональних обов'язків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Згідно з вимогами до гостроти зору - додаток 8

45

Наявність будь-якої артифакії

Гр. I.1

 

 

А - наявність двобічної артифакії (якщо гострота зору не нижче вказаної в додатку 8 до цього Порядку)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

46

Хвороби судинної оболонки очного яблука, сітківки, склистого тіла, зорового нерва з порушенням зорових функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання з урахуванням зорової функції)

47

Глаукома нестабілізована

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - стабілізована компенсована глаукома (операцією чи медикаментозно)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1; I.2

48

Хвороби м'язів ока, що супроводжуються подвоєнням, косоокість з порушенням бінокулярного зору

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком:
Гр. VI.2
Гр. VIII

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
за винятком:
Гр.VI.2
Гр. VIII

49

Звуження поля зору в будь-якому меридіані:

 

 

 

А - на 20 градусів і більше

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

Б - на 30 градусів і більше

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

50

Нічна сліпота

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

51

Аномалії кольорового зору: ахроматопсія, протанопія, дейтеранопія, протаномалія та дейтераномалія типу A:

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - протаномалія та дейтераномалія типу B

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Для інших груп - з урахуванням специфіки професійної діяльності

 

Б - протаномалія та дейтераномалія типу C

Гр. I

Гр. I.1; I.2

 

В - набуті аномалії кольорового зору після одужання

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

 

Клас VIII. Хвороби середнього вуха й соскоподібного відростка (H65 - H75)

 

 

52

Отосклероз та епітимпаніт

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

53

Порушення вестибулярної функції (хвороба Меньєра, стійкі вестибуловегетативні розлади, запаморочення центрального походження, доброякісне парксизмальне запаморочення)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

54

Стан після слухополіпшуючих операцій, слухопротезування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I; II
Для решти з урахуванням зниження гостроти слуху

55

Хронічні хвороби середнього і внутрішнього вуха (вторинний кохлеарний неврит, адгезивний отит, мезотимпаніт, тубоотит тощо) та їх наслідки;
кондуктивна, нейросенсорна туговухість з порушенням слухової функції:

 

 

 

А - середньоарифметичне зниження гостроти слуху при тональній аудіометрії на мовних частотах (500, 1000, 2000 Гц), що не перевищує 15 дБ повітряної провідності, сприймання шепітної мови на відстані не менше 5/5 м кожним вухом

Гр. I

Гр. I.1; I.2

 

Б - середньоарифметичне зниження гостроти слуху при тональній аудіометрії на мовних частотах не перевищує 20 дБ повітряної провідності, сприймання шепітної мови на відстані не менше 3/3 м кожним вухом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - середньоарифметичне зниження гостроти слуху при тональній аудіометрії на мовних частотах до 30 дБ повітряної провідності, сприймання шепітної мови на відстані не менше 1/1 м кожним вухом і розмовної мови не менше 3 м

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

56

Хронічні хвороби зовнішнього й середнього вуха (рецидивуючий гнійний отит, тубоотит, мірингіт тощо) без порушення слухової функції з частими, більше 2 разів на рік рецидивами

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

 

Клас IX. Хвороби системи кровообігу (I00 - I99)

 

 

57

Серцева недостатність II - III стадії будь-якого генезу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

58

Порушення ритму та провідності серця високих градацій з високим ризиком зупинки серця, виникнення гострої серцевої недостатності, непритомності або інших пароксизмальних станів:

 

 

 

А - усі форми пароксизмальної тахікардії;
фібриляція, тріпотіння передсердь постійна (тахі-, брадисистолічна), пароксизмальна та персистуюча форми;
фібриляція, тріпотіння шлуночків;
зупинка серця в анамнезі, у тому числі після імплантації дефібрилятора-кардіовертера;
атріовентрикулярна блокада III ступеня, синдром слабкості синусового вузла;
екстрасистолія високих градацій (парні, групові, політопні, поліморфні шлункові екстрасистоли, часті (більше 30 за годину) мономорфні екстрасистоли, парасистолія понад 30 за годину);
синдроми передчасного збудження шлуночків (синдром WPW, CLC та ін.) з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму;
передсердно-шлуночкова та/або інтерферентна дисоціації;
синдром Бругада;
аритмогенна дисплазія правого шлуночка;
природжений або набутий синдром подовженого інтервалу Q - T;
повна блокада лівої ніжки пучка Гіса

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - постійна форма фібриляції передсердь з еусистолією за даними добового моніторування ЕКГ

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

 

В - стан після імплантації ефективно діючого штучного водія ритму

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід з урахуванням умов праці (обов'язкова умова - без перебування у зоні діючих електроустановок, які генерують електромагнітні поля)

59

Порушення ритму серця та провідності низьких градацій з СН не вище I стадії:
помірно виражена тахікардія понад 90 ск./хв. та брадикардія менше 60 ск./хв. (у разі якщо вони не носять конституційного характеру);
мономорфна (менше 30 за годину) шлуночкова екстрасистолія, що виявляється під час добового моніторування ЕКГ;
атріовентрикулярна блокада I - II ступенів;
синоатріальна блокада з наявністю пауз тривалістю не більше двох інтервалів R-R;
шлуночкова парасистолія у кількості менше 30 за годину;
ізольовані блокади передньої гілки або задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса;
CLC- та WPW - феномени та інші синдроми передзбудження шлуночків без пароксизмальних порушень серцевого ритму;
міграція надшлуночкового водія серцевого ритму;
ектопічні замісні надшлуночкові ритми за відсутності органічної патології серця

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації

Гр. 1.1

60

Патологічна брадикардія (мінімальна ЧСС< 45 ск. за хвилину на ЕКГ у стані спокою, < 35 ск. за хвилину за даними добового моніторування ЕКГ; інтервал між суміжними зубцями R-R більше 1750 мс, оцінюється мінімально за двома R-R інтервалами з захватом 3 QRS комплексів)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

61

Ішемічна хвороба серця (ІХС):

 

 

 

А - дифузний кардіосклероз та стабільна стенокардія не вище I функціонального класу (ФК) з СН не вище I ступеня без вираженої аритмії з низьким ризиком фатальних подій (задовільні показники навантажувального ЕКГ-тесту, ФВ лівого шлуночка понад 50 %, при цілодобовому моніторингу ЕКГ не виявлено значних порушень ритму та провідності, фактори ризику контролюються)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I, крім інструкторів.
Для інших груп - індивідуальний підхід залежно від виконуваної роботи

 

Б - без перенесеного інфаркту міокарда зі стабільною стенокардією II і вище ФК;
безбольова ішемія міокарда з толерантністю до навантаження II і вище ФК за даними ЕКГ-тесту з навантаженням

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

В - стабільна стенокардія II - IV ФК та безбольова ішемія міокарда з толерантністю до фізичного навантаження II - IV ФК за даними ЕКГ-тесту з навантаженням, перенесений у минулому інфаркт міокарда

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

62

Стан після ефективної ангіопластики або стентування у разі відсутності стенокардії та за негативного навантажувального ЕКГ-тесту (ефективність визначається не раніше ніж через 6 місяців після втручання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. II
Гр. III.1, 2
Гр. IV
Гр. V.1, 2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

63

Перенесений у минулому інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія:

 

 

 

А - Q - інфаркт міокарда (трансмуральний, великовогнищевий)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - перенесені інфаркт міокарда без патологічного зубця Q (дрібновогнищевий) або нестабільна стенокардія при відсутності стенокардії напруги, серцевої недостатності, порушень серцевого ритму високих градацій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Для інших груп - індивідуальний підхід

64

Гіпертонічна хвороба та вторинна артеріальна гіпертензія:

 

 

 

А - III стадії,
II стадії з кризовим перебігом та/або резистентна до адекватної антигіпертензивної терапії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - II стадії у разі контрольованого перебігу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

В - I стадії

Гр. I

 

65

Вторинна артеріальна гіпертензія після хірургічного та/або ендоваскулярного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід залежно від ефективності лікування та наявності залишкових симптомів

66

Стійка артеріальна гіпотензія в стані спокою (АТ нижче 100 та 60 мм рт. ст.):

 

 

 

А - з втратою свідомості в анамнезі

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - стійка гіпотензія за відсутності запаморочення та втрати свідомості

Гр. I

Гр. I.1

67

Хронічні некоронарогенні хвороби міокарда, ендокарда, перикарда та клапанного апарату (ревматизм, вади серця, міокардит, первинні та вторинні кардіоміопатії, ендокардит, рецидивуючий та адгезивно-констриктивний перикардит тощо):

 

 

 

А - з СН II - III, з тромбоемболічними ускладненнями, порушенням ритму та провідності серця високих градацій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з нестійкою компенсацією (з СН I) у разі ефективного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1

 

В - зі стійкою компенсацією (СН 0)

Гр. I
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням

68

Стан після операцій на серці та судинах з торакотомією та/або застосуванням апарату штучного кровообігу: аорто-коронарного шунтування, аневризмектомія, аортопластика, протезування клапанів серця тощо

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

69

Стан після коригованих вроджених вад серця, а також після нескладних кардіохірургічних втручань

Гр. I
Для інших груп - індивідуальний підхід

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

70

Пролапс мітрального клапана:

 

 

 

А - III стадії

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - I - II ст. без збільшення розмірів серця та порушень серцевого ритму

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням

71

Цереброваскулярні хвороби з органічними ушкодженнями та їх наслідки:

 

 

 

А - з помірними та вираженими порушеннями функції ЦНС (у т. ч. хронічна ішемія мозку - дисциркуляторна енцефалопатія II - III ст.)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - хронічна ішемія мозку - дисциркуляторна енцефалопатія I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I

 

В - стан після хірургічних реконструктивних втручань на церебральних судинах (стентування, ангіопластика тощо) з повною компенсацією функцій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. III.1; III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2

72

Облітеруючий атеросклероз або тромбангіїт периферичних артерій з ішемією 3 - 4 ступенів, облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера), виражений синдром Рейно - 2 - 3 стадій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

73

Аневризма серця, аорти, вінцевих та периферичних артерій, інші хвороби артерій з ризиком розриву стінки судини;
аортоартеріїт;
розшарування аорти й периферійних артерій;
атеросклероз черевної аорти з облітерацією вісцеральних гілок і клубових артерій з вираженими порушеннями функцій органів та дистального кровообігу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

74

Тромбоз ворітної вени, у тому числі імплантація кава-фільтра;
часто рецидивуючий тромбофлебіт;
емболія (тромбоемболія) легеневої артерії;
тромбофлебітична хвороба

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

75

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок:

 

 

 

А - посттромбофлебітичний синдром кінцівок і варикозне розширення вен з хронічною венозною недостатністю III ст.;
хронічна венозна недостатність II ст. без ефективного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - хронічна венозна недостатність I ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. 1.1
Гр. V.1

76

Геморой з ускладненнями та кровотечами

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас X. Хвороби органів дихання (J00 - J99)

 

 

77

Хронічні хвороби порожнини носа та приносових пазух (алергічний та вазомоторний риніт, поліпозно-гнійний синуїт, озена) зі стійкими значними порушеннями функції носового та зовнішнього дихання, що не піддаються корекції лікуванням (хірургічним або консервативним)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

78

Хронічні хвороби гортані й глотки (ларингіт, ларинготрахеїт, гіперпластичний ларингіт, рубцевий стеноз гортані) зі стійкими порушеннями функції дихання, що не піддаються корекції лікуванням (хірургічним або консервативним)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

79

Хвороби, що значно порушують чіткість мови та перешкоджають виконанню професійних обов'язків

Гр. I
Гр. II
Гр. IV

Гр. I
Гр. II
Гр. IV.1

80

Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (бронхіт, емфізема, ХОЗЛ II - IV стадій, бронхоектатична хвороба), хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інші респіраторні хвороби з ушкодженням інтерстиціальної тканини, хвороби плеври:

 

 

 

А - що супроводжуються легеневою недостатністю (ЛН) II - III стадій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з нечастими (до 2 разів на рік) та не різко вираженими загостреннями й ЛН 0 - I стадії

Гр. I
Гр. V.1; V.2

Гр. I.1
Гр. V.1

81

Стан після спонтанного пневмотораксу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

82

Хронічні гнійні хвороби (піоторакс, абсцес)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

83

Бронхіальна астма:

 

 

 

А - III - IV ступенів (показники ФЗД між загостреннями: ОФВ 1 або ПОШ менше 80 % від належних)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - бронхіальна астма II - III ступенів з контрольованим перебігом (показники ФЗД між загостреннями: ОФВ 1 або ПОШ вид. > 80 % від належних)

Гр. I - VI
Гр. VIII, за винятком начальників та інженерів

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт в умовах дії хімічних сполук, полімерів, промислових аерозолів, пилу та біологічних факторів

 

В - інтермітуюча бронхіальна астма I ступеня (показники ФЗД між загостреннями: ОФВ 1 або ПОШ вид. > 80 % від належних)

Гр. I

Гр. I.1

 

Клас XI. Хвороби органів травлення (K00 - K93)

 

 

84

Хронічні хвороби стравоходу, шлунка й дванадцятипалої кишки (езофагіт, гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом та без езофагіту, гастрит, гастродуоденіт, дуоденіт, виразкова хвороба:

 

 

 

А - з тяжким перебігом та частими загостреннями (більше 2 разів на рік), з ускладненнями (стеноз, рубцеві зміни, непрохідність, схильність до кровотечі, перфорація в анамнезі), ахалазія кардіального відділу шлунка

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - після ефективного оперативного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

В - без ускладнень, з не різко вираженими та нечастими загостреннями, на фоні ефективного медикаментозного лікування

Гр. I.
Гр. II.1
Гр. III, за винятком старших майстрів, майстрів,
Гр. IV.1; IV.2
Гр. V.1, V.2

Гр. I.1

85

Рубцеві зміни стравоходу, хвороби оперованого шлунка, виразка анастомозу, гастро-ободовокишкова, гастро-тонкокишкова, гастро-порожньокишкова, єюнальна, крайова, співустя; демпінг-синдром II - III стадій; стани після резекції кишечника, печінки, підшлункової залози, нориці; непрохідність, перфорація

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

86

Хронічні хвороби кишечника: неінфекційні ентерити та коліти, судинні хвороби кишечника, виразковий коліт, хвороба Крона:

 

 

 

А - з тяжким та середньотяжким перебігом, загостреннями більше 2 разів на рік, з ускладненнями (стеноз, схильність до кровотечі, перфорації, нориці, інфільтрати)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - після ефективного оперативного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Гр. V

 

В - легкі форми захворювань без ускладнень, з не різко вираженими та нечастими загостреннями, стійкою ремісією на фоні ефективного медикаментозного лікування

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

87

Синдром роз'ятрених кишок та інші функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, порушення кишкового всмоктування з вираженою діареєю та недостатністю харчування з дефіцитом маси тіла (індекс маси тіла менше 17)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

88

Холангіт, холецистит, панкреатит з вираженою зовнішньо-секреторною недостатністю підшлункової залози, з тяжким перебігом, частими загостреннями (більше 2 разів на рік), вираженим больовим синдромом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

89

Хвороби печінки: гепатит, токсичне ураження печінки, фіброз, склероз і цироз з печінковою недостатністю I - III ст.

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - хронічний гепатит без печінкової недостатності

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

90

Жовчнокам'яна хвороба:

 

 

 

А - з вираженим больовим синдромом та ускладненнями (хронічний холангіт, реактивний панкреатит, холецистит тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б- без ускладнень ("німі" камені жовчного міхура без вираженого запалення)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації

91

Хронічні гнійні хвороби черевної порожнини, парапроктит, кишкова нориця, випадіння прямої кишки, заднього проходу

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

92

Хронічні хвороби органів травлення, що супроводжуються нетриманням випорожнення

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

93

Грижі (пахвинна, стегнова, пупкова, діафрагмальна, черевної стінки та порожнини):

 

 

 

А - великі, рецидивуючі, ускладнені непрохідністю чи гангреною

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - невеликі, неускладнені грижі

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.2
Гр. V.1, V.2
Гр. VI.1

94

Дивертикулярна хвороба кишечника з перфорацією та абсцесом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - дивертикулярна хвороба кишечника без ускладнення

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

 

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00 - L99)

 

 

95

Бульозні порушення (пухирчатка, пемфігоїд), дерматит герпетиформний (хвороба Дюринга)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

96

Генералізовані форми дерматиту, екземи, кропив'янки, еритеми, хронічні хвороби шкіри, зумовлені виробничими чинниками з частими загостреннями (більше 2 разів на рік), тяжким перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

97

Псоріаз генералізований та артропатичний

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Індивідуальний підхід з огляду на поширеність процесу, ефективність лікування, професійну діяльність, ступінь порушення функцій суглобів

98

Ураження шкіри, підшкірної клітковини, придатків шкіри на відкритих ділянках тіла, що спричиняють виражені косметичні дефекти

Гр. IV.2 - провідники пасажирських вагонів, офіціанти вагонів-ресторанів

Провідники пасажирських вагонів;
офіціанти вагонів-ресторанів

 

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової та сполучної тканини (M00 - M99)

 

 

99

Хронічні інфекції, запальні поліартропатії (ревматоїдний та інші види артриту, подагра та інші обмінні артропатії), деформуючий та інші види поліартрозу та артрозу великих суглобів:

 

 

 

А - з порушенням функцій суглобів III - IV ступенів, системні форми запальних захворювань

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з порушенням функцій суглобів 0 - II ступенів

Гр. I, III, V
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації та несприятливих чинників зовнішнього середовища

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід залежно від фізичного навантаження на уражені суглоби

100

Системні ураження сполучної тканини (вузликовий поліартеріїт, інші види некротизуючої васкулопатії, гранулематоз Вегенера, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз тощо)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

101

Дорсоспондилопатії (больові синдроми в області тулуба й кінцівок невісцерального походження, пов'язані з дегенеративними захворюваннями хребта): деформуючі остеохондропатії, спондилопатії, спондильоз, дегенеративні ураження міжхребцевих дисків, дорсалгії тощо:

 

 

 

А - що супроводжуються значною деформацією грудної клітки та дихальною недостатністю рестриктивного типу II і вище ступенів, у стадії сегментарної нестабільності, утрати висоти міжхребцевих дисків, протрузія, грижа міжхребцевого диска, компресія спинномозкових нервових корінців у разі відсутності грижі диска, анкілозуючий гіперостоз, у разі наявності неврологічних проявів, вираженого больового синдрому

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - що супроводжуються незначною деформацією грудної клітки та дихальною недостатністю рестриктивного типу не вище I ст., захворювання, що не супроводжуються порушенням функцій, з помірним больовим синдромом під час значних фізичних навантажень чи безсимптомним перебігом

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1

102

Інші хронічні хвороби кісток, хрящів, великих суглобів, кінцівок та хребта зі стійким порушенням професійно значущих функцій

Гр. I - VII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - у разі коригування функцій суглобів і кінцівок за допомогою хірургічного втручання чи ортопедичних пристроїв

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.1; III.2
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Решта - індивідуальний підхід

103

Наслідки перенесеного запалення кісток та суглобів (туберкульоз, остеомієліт тощо), що не перешкоджають виконанню роботи за спеціальністю

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

 

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи (N00 - N99)

 

 

104

Хронічні гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок, зморщена нирка, амілоїдоз нирок та інші нефропатії:

 

 

 

А - з нирковою недостатністю II - III стадій (за стійкого, значного порушення функціональних показників), з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - з нирковою недостатністю 0 - I стадій

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання),
крім начальників та інженерів

Гр. I.1
Для інших груп - індивідуальний підхід

105

Хронічні гнійні хвороби сечостатевої системи, уретральний абсцес, міхурова нориця, абсцес передміхурової залози

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

106

Хронічні хвороби сечостатевих органів та передміхурової залози, що супроводжуються нетриманням або затримкою сечі

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

107

Сечокам'яна хвороба:

 

 

 

А - з вираженим больовим синдромом та ускладненнями

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - сечокам'яна хвороба без ускладнень ("німі" камені ниркових мисок без вираженого запалення)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I
Для інших груп - у разі виконання робіт із загальним фізичним перевантаженням, в умовах впливу вібрації

108

Нефроптоз одно-, двосторонній II - III ст. з вираженим больовим синдромом, вторинним пієлонефритом чи гіпертензією, тазова дистопія нирки

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

109

Незапальні хвороби жіночих статевих органів (випадіння матки й піхви, ендометріоз, нориці та ін.)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)
можуть бути допущеними після ефективного лікування

Індивідуальний підхід

110

Вузлові форми дисгормональних захворювань молочної залози

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання) можуть бути допущеними після ефективного лікування

 

 

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (Q00 - Q99)

 

 

111

Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії у разі неможливості їх корекції, відмови від лікування чи його незадовільних результатів зі значним та помірним порушенням функцій органів

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00 - T98)

 

 

112

Наслідки будь-яких травм, переломів кісток тулуба та кінцівок:

 

 

 

А - що значно порушують необхідні для виконання професійних обов'язків функції та не підлягають ефективній корекції, у т. ч. ортопедичними пристроями

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

Б - у разі ефективної корекції функцій, у т. ч. за допомогою ортопедичних пристроїв

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I.1
Гр. III.2
Гр. V.1
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід за умови збереження необхідних для професії функцій

113

Відсутність, деформації, дефекти кисті та пальців, що порушують захоплювальну або утримувальну функцію кисті

Гр. I - VIII,
за винятком гр. II та гр. VII за умови збереження необхідних для професії функцій

Гр. I
Гр. III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід за умови збереження необхідних для професії функцій

114

Дефекти кісток черепа після відкритої ЧМТ або операції, навіть у разі відсутності неврологічних та психічних розладів

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

115

Повторні (звичні) вивихи і підвивихи суглобів та пошкодження менісків

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

Гр. I - VIII
(загальні протипоказання)

 

А - після ефективного оперативного лікування та відновлення функцій суглобів

Гр. I - VI,
за винятком гр. II та гр. VII, за умови збереження необхідних для професії функцій

Гр. I
Гр. III.2
Гр. IV
Гр. V.1; V.2
Гр. VI.1
Для інших груп - індивідуальний підхід за умови збереження необхідних для професії функцій


Пояснення до медичних протипоказань:

ЛЕК має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки виконуваної роботи та медичних показань. У разі наявності у працівника захворювання ЛЕК має право за потреби направити хворого на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, на кафедри вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Працівники не повинні мати будь-яких захворювань, вроджених чи набутих вад та аномалій органів і систем, що можуть перешкоджати безпечному виконанню професійних обов'язків.

Накопичення факторів серцево-судинного ризику (паління, порушення обміну ліпідів, підвищений тиск, ожиріння тощо) вимагає його оцінки. Помірний, високий та дуже високий ризик і зміни, виявлені на ЕКГ, є показанням для направлення пацієнта на консультацію до кардіолога та проведення поглибленого обстеження серцево-судинної системи.

Висновок за результатами проведеного обстеження ЕКГ, ФЗД, УЗД та інших інструментальних досліджень обов'язково складає фахівець з функціональної діагностики та засвідчує його своїм підписом і печаткою із зазначенням дати обстеження. Якщо тест максимального потоку ОФВ1/ФЖЄЛ менше 70 %, потрібна консультація лікаря-пульмонолога.

У разі виявлення в осіб у ході попереднього (під час прийняття на роботу) медичного огляду захворювань, які піддаються успішному хірургічному чи консервативному лікуванню, питання медичного допуску до роботи може бути розглянуто після відповідного лікування.

Вагітність не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. Питання працездатності вагітних вирішується згідно з чинним законодавством.

Особи, що хворіють на гостре інфекційне чи неінфекційне захворювання або мають загострення хронічного захворювання, обстеженню ЛЕК не підлягають. Медичний огляд ЛЕК проводиться після закінчення пацієнтом амбулаторного чи стаціонарного лікування та одужання.

Гострі захворювання (за винятком окремих нозологічних форм, що зазначені у відповідних розділах класів хвороб) за умови сприятливого перебігу, що закінчилися своєчасним одужанням після адекватного лікування та якісної реабілітації, не супроводжувалися порушеннями функцій органів і систем, які можуть негативно впливати на виконання особою своїх професійних обов'язків, не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. У цьому випадку працівники допускаються до роботи цеховим лікарем після закінчення лікування.

У разі неефективності лікування гострих і хронічних захворювань чи відмови від нього, відмови від хірургічного лікування, за наявності показань до нього, працівник направляється на позачерговий медичний огляд ЛЕК для індивідуального вирішення питання щодо професійної придатності.

Особи, що часто та тривалий час хворіють (які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше 4 разів із загальною кількістю днів непрацездатності 40 і більше або з приводу різних захворювань не менше 6 разів за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60), повинні бути направлені на позачергову ЛЕК.

Успішне хірургічне лікування захворювань та відсутність будь-яких значних функціональних порушень організму не вимагають позачергового направлення пацієнта на ЛЕК, показанням для вирішення питання щодо професійної придатності є рецидив захворювання.

Після хірургічної операції ангіопластики або коронарного шунтування за умови задовільних показників одужання, відсутності симптомів захворювання та задовільних результатів обстеження в спеціалізованому кардіологічному відділенні питання щодо допуску пацієнта до роботи може бути розглянуто ЛЕК не раніше ніж через 6 місяців та вирішується індивідуально з урахуванням умов праці та функціональних обов'язків працівника.

Пацієнти з групи машиністів та водіїв, диспетчерсько-операторської групи, що мають ускладнення після хвороб, після будь-яких значних хірургічних операцій, травм, які з великою ймовірністю можуть стати причиною непрацездатності чи загрожують виникненням будь-якої ургентної ситуації під час виконання професійних обов'язків, повинні вважатися непридатними до роботи щонайменше протягом трьох місяців і до часу, коли наслідки захворювання (операції, травми) очевидно не будуть впливати негативно на безпечне виконання ними професійних обов'язків.

Особи, що перенесли хірургічне втручання з приводу пересадки будь-яких органів, повинні вважатися непридатними до роботи. У разі захворювань кісток та суглобів висновок щодо придатності особи до виконання професійних обов'язків виноситься після стаціонарного обстеження та лікування, рішення приймається залежно від ступеня порушення функцій кінцівок та суглобів.

У разі підтвердження нормальної толерантності до глюкози або коли порушення толерантності до глюкози без діабетичної патології цілком контролюється дієтою і виконуються регулярні обстеження, позачерговий медичний огляд ЛЕК не вимагається.

У випадках сприятливого перебігу захворювання (у тому числі внаслідок ефективного лікування), що стало причиною відсторонення залізничника від роботи, рішення ЛЕК може бути переглянуто не раніше ніж через 6 місяців за умови постійного диспансерного нагляду та визначення індивідуальних строків медичного огляду, але не частіше одного разу на рік.

У разі індивідуального допуску особи до роботи у медичну довідку про проходження медичного огляду вносяться дані про обов'язкове використання протезів, слухових апаратів, окулярів (лінз) тощо.

Обстеження на ВІЛ-статус не вимагається, але за наявності клінічних показань, у разі виявлення симптомів або хвороб, характерних для ВІЛ-інфекції, тестування може бути проведено згідно з чинним законодавством. У разі позитивного результату на ВІЛ-інфекцію без симптомів активної форми захворювання (ВІЛ-позитивність Z 21) питання про професійну придатність пацієнта може бути розглянуто відповідно до вимог законодавства України. З метою своєчасного виявлення клінічних ознак хвороби та порушень професійно значущих функцій ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД підлягають обов'язковому диспансерному нагляду. Періодичність клініко-лабораторного обстеження ВІЛ-інфікованого визначається станом хворого, обстеження повинно проводитися не рідше одного разу на рік.

Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати комісії сертифікат (копію) про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами), який має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о) (Форма N 110).

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати комісії, що проводить медичний огляд, довідку (копію) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 (із змінами), яка має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о) (Форма N 110).

Проведення психіатричного обстеження може бути визнане необхідним у складі додаткового обстеження, що проводиться спеціалістом з психіатрії, у таких випадках: за наявності певних проявів розладів, що зумовлюють необхідність такої перевірки; якщо ЛЕК отримала інформацію про зловживання алкоголем чи психотропними засобами, незалежно від наявності залежності. У разі призначення проведення психіатричної оцінки працівник направляється для обстеження до психіатра, який повинен подати ЛЕК письмовий висновок про професійну придатність пацієнта й рекомендації. У разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти повне додаткове обстеження в умовах стаціонару.

Короткочасні гострі невротичні розлади, пов'язані зі стресом, що мають зворотний перебіг з повним відновленням психічних функцій, не є показанням для позачергового медичного огляду ЛЕК. Питання щодо працездатності особи, яка виявляє нездатність до подолання стресу чи пов'язаних зі стресом проблем, повинно вирішуватися індивідуально після обов'язкового проведення курсу реабілітації та психологічного обстеження пацієнта за умови попереднього нагляду протягом не менше як 6 місяців та повного відновлення психічних функцій.

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати ЛЕК висновок психофізіологічної експертизи, результати якої заносяться до відповідної графи картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду.

У разі якщо працівник переводиться на іншу роботу, яка не висуває додаткових вимог до стану здоров'я, повторна медична комісія не проводиться.

Питання допуску до роботи працівників груп VII та VIII вирішується індивідуально з урахуванням ступеня тяжкості патологічного процесу, компенсаторних функцій організму, можливостей успішного лікування, професійної підготовки, стажу роботи, умов праці та дії шкідливих факторів.

Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у пацієнта професійного захворювання, наступні дії комісії ЛЕК регламентуються положеннями наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

Для груп професій і посад, що не згадуються у переліку медичних протипоказань до роботи, зазначений патологічний стан не є протипоказанням.

 

Додаток 8
до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України


Окремі протипоказання у разі порушення зору

Групи професій та посад

Допустима гострота зору (ст. 116)

особи, що приймаються на роботу

особи, що працюють

без корекції

з оптичною корекцією

без корекції

з оптичною корекцією

1

2

3

4

5

I. Група машиністів та водіїв

1.1
1.2

0,8 на кожному оці

оптична корекція не допускається

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,4

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,4

1.3

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,5

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,3

1,0 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д 1,3;
на гіршому оці не нижче 0,3

II. Група диспетчерсько-операторська

II

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,4

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

1,0 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д 1,3;
на гіршому оці не нижче 0,3

III. Група станційно-маневрова

III

1,3 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,5

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

1,0 на обидва ока, на гіршому не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl ± 3,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,5

IV. Група супроводження поїздів

IV

1,3 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,5

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,5

V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного обладнання та пристроїв

V

1,2 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,4

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,2;
на гіршому оці не нижче 0,4

VI. Група електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку, інформаційно-обчислювального центру

VI

1,0 на обидва ока
на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,5;
на гіршому оці не нижче 0,5

VII. Група керівного складу

VII

1,0 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±3,0 Д; cyl до ±2,0 Д;
на гіршому оці не нижче 0,5

0,8 на обидва ока, на гіршому оці не нижче 0,3

допустима оптична корекція sph до ±5,0 Д; cyl до ±3,0 Д 1,5;
на гіршому оці не нижче 0,5

 

VIII. Група підвищеної особистої небезпеки для працівників
(робота на залізничній колії, ескалаторах метрополітену, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу)

VIII

Індивідуальний підхід залежно від виконуваної роботи та вимог наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246


Примітка: Якщо вимоги до зору задовольняються лише з використанням засобів корекції, то окуляри або контактні лінзи повинні забезпечувати оптимальну функцію зору. Для задоволення вимог до зору повинно використовуватися не більше однієї пари окулярів. Запасна пара окулярів, яка забезпечує той же ступінь корекції, що і основна, повинна бути завжди доступною для використання під час роботи.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали