Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 570

Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1410 (Постанова N 1410) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 14, ст. 513), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 570

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання (Постанова N 1410)

1. Абзац перший пункту 2 після слів "ризику та" доповнити словом "план,".

2. В абзаці першому пункту 10 цифру 9 замінити цифрою 8.

3. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. ДФС подає щороку до 15 жовтня органам ринкового нагляду проект плану здійснення контролю продукції, підписаний керівником (а в разі його відсутності - заступником керівника) ДФС щодо підготовки проектів секторальних планів.".

4. Пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

"За результатами розгляду пропозицій органи ринкового нагляду враховують їх або надають аргументовану відповідь щодо неврахування таких пропозицій.".

5. Абзац третій пункту 25 після слова " (користувачів)," доповнити словами "органів доходів і зборів та інших".

6. У тексті Порядку слова "митні органи" і "Держмитслужба" в усіх відмінках замінити відповідно словами "органи доходів і зборів" і "ДФС" у відповідному відмінку.

7. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 570)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________
(прізвище, ім'я, по батькові
___________
керівника органу державного ринкового нагляду)
___ 20__ р.

_
(найменування органу державного ринкового нагляду)

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 20__ рік

1) план здійснення ринкового нагляду

Порядковий номер

Найменування виду продукції

Строк проведення

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції

Спільні перевірки*

Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти відповідного органу ринкового нагляду


* Графа заповнюється у разі потреби.

2) план здійснення контролю продукції

Порядковий номер

Найменування виду продукції (марка (модель, артикул, модифікація), партія, серія)

Код товару згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII)

Строк проведення

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції

Орган ринкового нагляду, до сфери відповідальності якого належить продукція

".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали