КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. N 72

Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1632; 1999 р., N 7, ст. 234, N 34, ст. 1778; 2005 р., N 13, ст. 668, N 37, ст. 2284; 2013 р., N 5, ст. 160; 2014 р., N 54, ст. 1445; 2015 р., N 44, ст. 1378; 2016 р., N 54, ст. 1892), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. N 72

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

1. Пункт 1512 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонентами у разі відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

2. Пункт 1513 доповнити абзацами такого змісту:

"вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.

У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, яку оператор стільникового рухомого зв'язку перераховує неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді, зараховується оператором стільникового рухомого зв'язку в рахунок зменшення поточних платежів із зазначеного збору протягом поточного звітного періоду.".

3. Абзац третій пункту 1514 після слів "такого оператора" доповнити словами ", крім випадків надання послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення".

4. Пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"Повернення помилково або надміру сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюється у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.".

5. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. N 72)

ЗВІТ
про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку
за __ 20__ р.
(квартал)


(орган Пенсійного фонду України, до якого подається звіт)
___________
(оператор стільникового рухомого зв'язку)

Код згідно з ЄДРПОУ ______

Місцезнаходження _________

Телефон ______

Найменування показника

Усього, гривень

1. Послуги стільникового рухомого зв'язку, усього

 

у тому числі:

 

послуги, вартість яких сплачена споживачами таких послуг оператору

 

послуги, надані оператором безоплатно

 

2. Нараховано збору (пункт 1 х 7,5 відсотка)

 

3. Перераховано неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації, або територіальній громаді

 

4. Сума збору, нарахована на суми, перераховані неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації, або територіальній громаді (пункт 3 х 7,5 відсотка)

 

5. Належить до сплати збору (пункт 2 - пункт 4)

 

6. Сплачено збору у звітному кварталі

 

М. П. (за наявності печатки)

_
  (найменування посади керівника)

____
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

___ 20__ р.".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали