Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2018 р. N 734

Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877 (Постанова N 877) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 95, ст. 2899; 2018 р., N 36, ст. 1268, N 49, ст. 1707), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. N 734

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (Постанова N 877)

1. Підпункт 5 пункту 12 викласти в такій редакції:

"5) витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

Гранична вартість придбання житла для дитячих будинків сімейного типу визначається за такою формулою:

ГВЖ = (13,65 х Nс + 17 + (10 х Nі)) х Ов х Км + ПЗ,

де Nс - кількість дітей разом із батьками-вихователями;

Nі - кількість дітей з інвалідністю;

Ов - опосередкована вартість (гривень) спорудження 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому будується або буде придбано дитячий будинок сімейного типу;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 4 цього пункту;

ПЗ - витрати (гривень), пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

Під час купівлі житла для дитячих будинків сімейного типу враховуються витрати на придбання земельної ділянки.

Загальна площа збудованого/придбаного за рахунок субвенції житлового об'єкта для дитячого будинку сімейного типу не може перевищувати 250 кв. метрів. Якщо житлова площа об'єкта менша зазначеної у формулі, але відповідає нормі середньої забезпеченості житловою площею в даному населеному пункті, нежитлова площа може бути більшою, ніж зазначена у формулі.

Якщо у дитячий будинок сімейного типу будуть влаштовані діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю - додатково 10 кв. метрів на кожну таку дитину.

Відшкодування вартості площі понад 250 кв. метрів (без урахування 10 кв. метрів на кожну дитину з інвалідністю) у житлових об'єктах для дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Відшкодування вартості площі менше ніж 250 кв. метрів, яка перевищує граничну вартість у житлових об'єктах для дитячого будинку сімейного типу, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Якщо загальна площа житлового об'єкта менша або більша від установленого розрахункового розміру, але її вартість не перевищує граничну вартість, комісія приймає рішення на користь більшої житлової площі.".

2. У пункті 13:

абзац тринадцятий після цифр та слів "40 кв. метрів" доповнити словами та цифрами "на одну особу, а для дітей зазначеної категорії, які мають інвалідність, та осіб з їх числа - додатково 10 кв. метрів на кожну таку особу";

абзац чотирнадцятий після цифр та слів "40 кв. метрів" доповнити словами та цифрами "(без урахування 10 кв. метрів на дитину та особу зазначеної категорії, які мають інвалідність)";

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відшкодування вартості площі менше ніж 40 кв. метрів, яка перевищує граничну вартість у житловому об'єкті для соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим.

3. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Нове будівництво / капітальний ремонт / реконструкція малих групових будинків, будинків підтриманого проживання здійснюється з урахуванням:

площі приміщень малого групового будинку на 10 дітей до 300 кв. метрів;

державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів", затверджених наказом МОЗ від 20 лютого 2013 р. N 144 (Правила N 144);

пункту 4.9 Національного стандарту "Правила визначення вартості будівництва" (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

державних будівельних норм ДБН В 2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення";

державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення";

державних будівельних норм ДБН В.2.2-17-2007 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали