АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 листопада 2011 року N 240/11

Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 N 176/7 (у редакції рішення Аудиторської палати України від 26.05.2011 N 231/9)

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Внести зміни до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 26.04.2007 N 176/7 (у редакції рішення АПУ від 26.05.2011 N 231/9 (Порядок N 231/9)), а саме:

1) у підпункті "г" підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2:

а) слова "копія документа, що засвідчує наявність у заявника системи конфіденційного зберігання інформації та документів замовників аудиторських послуг" виключити;

б) слова "відповідно до порядку публікації такої інформації, визначеному АПУ" замінити словами "а саме: найменування суб'єкта господарювання, предмет та період, за який проводиться аудиторська перевірка";

2) у пункті 2.3 розділу 2:

а) підпункт "а" викласти у такій редакції: "заяву про внесення інформації до Переліку аудиторських фірм (додаток 5)";

б) підпункт "ґ" викласти у такій редакції: "довідку про наявність у заявника умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, установлених АПУ";

3) доповнити Порядок додатком 5, що додається. У зв'язку з цим додатки 5, 6 та 7 уважати відповідно додатками 6, 7 та 8. У тексті Порядку посилання на додатки 5, 6 та 7 замінити посиланнями відповідно на додатки 6, 7 та 8.

2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 р.

3. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
03.11.2011 N 240/11

Додаток 5
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

В Аудиторську палату України
__________
        (П. І. Б. директора аудиторської фірми)
__________
__________
                        (номер сертифіката)

ЗАЯВА
про внесення інформації до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту

Прошу внести інформацію до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту

                                                  (найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код)

Адреса ______
                                                                      (місцезнаходження з поштовим індексом,

                                                                                        телефон/факс, e-mail)

До заяви додаються:

1. Витяг (копія) з наказу про прийняття на роботу до аудиторської фірми аудиторів за основним місцем роботи;

2. Завірені заявником копії трудової книжки аудиторів та копії сертифікатів аудиторів;

4. Копія договору або іншого документа (поліс) про страхування професійної відповідальності перед третіми особами - замовниками аудиту;

5. Копія сторінки веб-сайту у мережі Інтернет аудиторської фірми, що містить інформацію, визначену підпунктом "г" підпункту 2.1.3 Порядку;

6. Довідка про наявність у заявника умов, що забезпечують дієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, установлених АПУ.

М. П.

"___" 20__ р.

(_)
(особистий підпис керівника)

Дата і номер реєстрації заяви "___" 20__ р. N

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв

___________

(_)
(підпис)

___________

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали