КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. N 387

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 247 (Постанова N 247) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 825, N 87, ст. 3167), виклавши його у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 247
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. N 387)


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінкультури за програмами "Фінансова підтримка національних театрів", "Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій", "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінкультури.

Відповідальними виконавцями бюджетних програм і одержувачами бюджетних коштів є національні театри, національні та державні художні колективи, концертні і циркові організації; національні творчі спілки та їх регіональні відділення у сфері культури і мистецтва (далі - творчі спілки) і Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка (далі - Товариство).

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) за програмою "Фінансова підтримка національних театрів" на забезпечення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази національних театрів, створення умов для безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, зокрема всередині приміщень, сценічне відтворення драматичних і музичних творів вітчизняних та іноземних авторів, створення і показ вистав;

2) за програмою "Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій" на забезпечення статутної діяльності концертних організацій, філармонії, цирку, які мають статус національних, та державних концертних і циркових організацій;

3) за програмою "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" на:

забезпечення статутної діяльності та фінансову підтримку творчих спілок, фінансову підтримку музичного, хорового, оперного і симфонічного жанру, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, художників і фотохудожників, розвитку діяльності майстрів народного мистецтва, відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності;

підготовку та проведення міжнародних, всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів, проведення Товариством культурно-просвітницької та пропагандистської роботи, фінансову підтримку заходів Товариства.

4. Бюджетні кошти використовуються Мінкультури у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов'язань минулих років та у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Бюджетні кошти використовуються:

творчими спілками відповідно до планів використання бюджетних коштів, погоджених з Мінкультури;

Товариством відповідно до плану заходів, погодженого з Мінкультури та затвердженого Товариством, і плану використання бюджетних коштів, погодженого з Мінкультури.

У разі потреби до такого плану заходів вносяться в установленому порядку зміни.

Мінкультури подає зазначений план заходів Мінфіну в двотижневий строк після його затвердження.

Розподіл бюджетних коштів за програмою "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" здійснюється Мінкультури у межах відповідних обсягів бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням поданих творчими спілками та Товариством обґрунтувань потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат.

За програмами "Фінансова підтримка національних театрів", "Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій" не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання автотранспорту.

За програмою "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов'язані з виконанням Товариством плану заходів;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів (крім основних засобів для Будинку ветеранів сцени імені Н. М. Ужвій Національної спілки театральних діячів).

5. Фінансова підтримка державному підприємству "Цирковий творчий колектив "Зірки України" надається для виплати заробітної плати з нарахуваннями генеральному директорові - художньому керівникові та сплати податку на землю.

6. Обсяг фінансової підтримки, що надається для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати:

1) національних та державних циркових підприємств, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів циркового мистецтва, згідно з додатком - 80 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

2) державних циркових підприємств, які створюють та здійснюють прокат циркових програм, атракціонів та номерів, займаються організацією, проведенням гастролей артистів циркового мистецтва, згідно з додатком - 85 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

3) національних театрів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів театрального та музичного мистецтва, згідно з додатком - 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

4) національних та державних художніх колективів і концертних організацій, які мають будівлі (споруди, приміщення), що є пам'ятками архітектури державного значення, надають приміщення релігійним громадам для забезпечення їх діяльності, створюють сприятливі умови для функціонування та розвитку творчих процесів провідних мистецьких колективів, публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, згідно з додатком - 92 відсотки фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року;

5) національних та державних художніх колективів і концертних організацій, циркових підприємств, які не мають будівель (споруд, приміщень) для публічного показу і виконання творів музичного та циркового мистецтва, згідно з додатком - 98 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року.

7. Розрахунок для визначення обсягу фінансової підтримки разом з інформацією про залишки бюджетних асигнувань на реєстраційних рахунках на звітну дату одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінкультури для подання Мінфіну до 10 грудня поточного року.

8. У разі зменшення обсягу бюджетних призначень Мінкультури з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року здійснює відповідне коригування суми видатків.

9. Мінкультури затверджує результативні показники діяльності одержувачів бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх Мінфіну у двотижневий строк після затвердження розпису державного бюджету.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Інформацію про виконання результативних показників одержувачі бюджетних коштів надсилають Мінкультури щокварталу у тижневий строк після закінчення звітного періоду і за результатами їх виконання за одинадцять місяців для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і за результатами одинадцяти місяців.

Мінкультури подає щопівроку Мінфіну інформацію про виконання Товариством плану заходів.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. N 387)


ПЕРЕЛІК
національних та державних циркових підприємств, національних театрів, національних та державних художніх колективів і концертних організацій, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету

Національні та державні циркові підприємства, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів циркового мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 80 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний цирк

Державне підприємство "Дніпропетровський державний цирк"

Державне підприємство "Донецький державний цирк"

Державне підприємство "Запорізький державний цирк"

Державне підприємство "Криворізький державний цирк"

Державне підприємство "Львівський державний цирк"

Державне підприємство "Луганський державний цирк"

Державне підприємство "Одеський державний цирк"

Державне підприємство "Севастопольський державний літній цирк"

Державне підприємство Сімферопольський державний цирк імені Б. Тезікова

Державне підприємство "Харківський державний цирк"

Державні циркові підприємства, які створюють та здійснюють прокат циркових програм, атракціонів та номерів, займаються організацією, проведенням гастролей артистів циркового мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 85 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Державне підприємство "Державна циркова компанія України"

Державне підприємство "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів"

Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України"

Національні театри і концертні організації, які мають будівлі (споруди, приміщення) для публічного показу творів театрального та музичного мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки

Національний академічний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Одеський національний академічний театр опери та балету

Національна філармонія

Національні та державні художні колективи і концертні організації, які мають будівлі (споруди, приміщення), що є пам'ятками архітектури державного значення, надають приміщення релігійним громадам для забезпечення їх діяльності, створюють сприятливі умови для функціонування та розвитку творчих процесів провідних мистецьких колективів, публічного показу і виконання творів музичного мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 92 відсотки фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний будинок органної та камерної музики

Державне підприємство "Дирекція Будинку державних художніх колективів"

Національні та державні художні колективи і концертні організації, циркові підприємства, які не мають будівель (споруд, приміщень) для публічного показу і виконання творів музичного та циркового мистецтва, обсяг фінансової підтримки яких не повинен перевищувати 98 відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками року

Національний заслужений академічний український народний хор імені Г. Г. Верьовки

Національний заслужений академічний ансамбль танцю імені Павла Вірського

Національна заслужена капела бандуристів імені Г. І. Майбороди

Національна заслужена академічна капела "Думка"

Національний ансамбль солістів "Київська камерата"

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр

Національний академічний оркестр народних інструментів

Національний академічний духовий оркестр

Національний одеський філармонійний оркестр

Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю "Гуцулія"

Державне підприємство "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України"

Державне підприємство "Ялтинський державний цирк"
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали