Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. N 474

Київ

Про внесення змін до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 367 (Постанова N 367) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1485, N 76, ст. 2520), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 474

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (Постанова N 367)

1. У пункті 3:

1) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"В'їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред'явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі відсутності у дитини, яка не досягла 16-річного віку, зазначених документів уповноважені службові особи органу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України на підставі їх свідоцтва про народження, а також паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особи, в супроводі якої вони здійснюють виїзд (а у разі, коли особу супроводжує опікун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, - також рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини для підтвердження повноважень законного представника), для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону на контрольному пункті дитини, яка не досягла 16-річного віку, без супроводу осіб, передбачених в абзаці шостому цього пункту, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України та невідкладно (протягом доби) повідомляють про таку дитину органам Національної поліції та забезпечують передачу дитини органу опіки та піклування за місцем її виявлення для забезпечення її соціального захисту відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561), Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім'єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 832 "Про особливості соціального захисту розлучених із сім'єю дітей, які не є громадянами України" (Постанова N 832) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3041).".

2. Доповнити Порядок додатком 5 такого змісту:

"Додаток 5
до Порядку

 
 
Місце для фотокартки /
фотозображення
заявника
(3,5 х 4,5)
 
 


_____
             (найменування територіального органу або

_____
                        територіального підрозділу ДМС)

М. П.

N __
_____
                  (дата)

 

ДОВІДКА
про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Видана

Прізвище ____

Ім'я _________

По батькові __

Дата народження _________

Місце народження ________

Місце проживання/перебування _________

(область)

_
(район/місто)


(селище/село)


(вулиця)


(номер будинку, корпусу, квартири)

про те, що він (вона) звернувся (звернулася) із заявою про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Довідка засвідчує факт подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Довідка дійсна до

Посадова особа територіального
органу або територіального
підрозділу ДМС

___________
(підпис)

М. П.

_______".
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали