ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2011

м. Київ

N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2011 р. за N 1551/20289

Про внесення змін до Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 403 (Указ N 403/2011), з метою удосконалення процедури виконання міжнародних угод про застосування гарантій та співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.07.2009 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за N 683/16699, такі зміни:

1.1. У пункті 2.2 розділу II слова "Мінпаливенерго, МНС" замінити словами "Міненерговугілля України, Державного агентства України з управління зоною відчуження".

1.2. Пункт 3.2 розділу III після слів "спеціальні інспекційні перевірки" доповнити словами ", включаючи неоголошені інспекції,".

1.3. У пункті 3.7 розділу III:

цифри і слово "24 годин" замінити цифрою і словом "2 годин";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі застосування неоголошеної інспекції та відсутності інспектора Держатомрегулювання України повідомлення про інспекцію надається інспектором МАГАТЕ безпосередньо представнику суб'єкта.".

1.4. У пункті 4.1 розділу IV:

абзац перший після слова "особу" доповнити словами "керівного складу, яка має достатні повноваження,";

абзац четвертий після слів "відповідно до письмового повідомлення Держатомрегулювання" доповнити словами "або МАГАТЕ у разі неоголошеної інспекції".

1.5. У пункті 4.2 розділу IV:

в абзаці четвертому слова "три доби" замінити словами "три робочих дні";

абзац п'ятий після слів "після закінчення кварталу протягом" доповнити цифрами і словом "10 днів".

1.6. Пункт 4.7 розділу IV викласти у такій редакції:

"4.7. При міжнародних передачах (крім транзиту) ядерних матеріалів, які підлягають державному експортному контролю та підпадають під дію відповідних міжнародних договорів, суб'єкт надсилає до Держатомрегулювання України повідомлення про намір здійснити міжнародну передачу ядерних матеріалів згідно з формою та у терміни, зазначені в Додаткових положеннях або в Адміністративній угоді до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії. За фактом здійснення експорту або імпорту уранового концентрату протягом місяця до Держатомрегулювання України у довільній формі подається звіт, у якому повідомляються країна-одержувач і країни, які залучалися до поставки (за наявності), склад матеріалу (хімічна формула) та маса елементу (кг), дата поставки.".

1.7. У позиції 13 додатка 2 до Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї слово "свіжого" замінити словом "відпрацьованого".

1.8. По тексту Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї слово "Держатомрегулювання" замінити словами "Держатомрегулювання України".

2. Відділу гарантій Департаменту з питань ядерної захищеності та радіаційного захисту (Лопатін С. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. Бойко

Міністр надзвичайних
ситуацій України

В. Балога

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Президент НАН України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Голова Державної служби
експортного контролю України

В. А. Демьохін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали