Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року N 14 та від 15 жовтня 2009 року N 154

lign =center>

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2010 року N 528

Київ

Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року N 14 та від 15 жовтня 2009 року N 154

Відповідно до пункту 4 розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" від 21 вересня 2010 року N 2536-VI, керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

Внести до постанов Центральної виборчої комісії такі зміни:

1. У постанові Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року N 14 "Про Порядок здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців" (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року N 155):

1) у постанові:

у назві та пункті 1 слова "повноти і коректності" замінити словами "за повнотою і коректністю";

у преамбулі слова та цифри "частини сьомої статті 17" виключити;

2) у додатку до постанови:

у назві та пунктах 1.1, 1.2 слова "повноти і коректності" замінити словами "за повнотою і коректністю";

у пункті 1.1 слова та цифри "частини сьомої статті 17" виключити;

в абзаці четвертому пункту 1.7 слова "попередня редакція змінених ідентифікаційних персональних даних та персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, із зазначенням дати внесення таких змін" замінити словами "службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби";

у пункті 1.12 слова "та організацій" виключити;

пункти 4.1 - 4.4 викласти в такій редакції:

"4.1. Органи ведення здійснюють перевірку бази даних Реєстру з метою виявлення можливих кратних включень виборців до Реєстру: записів про виборців з однаковими ідентифікаційними персональними даними, а також записів, що містять схожі ідентифікаційні персональні дані, які можуть бути варіантами різного написання прізвища, власного імені (всіх власних імен), по батькові, дати, місця народження виборця чи помилками при введенні інформації, або викликають підозру кратного включення виборця до Реєстру через частковий збіг зазначених облікових реквізитів.

Така перевірка здійснюється автоматизовано програмними засобами АІТС Реєстру на всьому масиві записів Реєстру.

4.2. У разі виявлення некоректних відомостей Реєстру Служба розпорядника Державного реєстру виборців ініціює проведення органами ведення їх перевірки.

4.3. Орган ведення уточнює виявлені некоректні відомості Реєстру в порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

Орган ведення звертається до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України із запитом щодо реєстрації місця проживання виборця згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Стосовно запису про виборця, виборчою адресою якого є адреса дислокації військової частини (формування), установи виконання покарань, спеціалізованого закладу, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або про виборця, який проживає чи перебуває за межами України, орган ведення звертається до відповідного органу, закладу, установи, зазначених у статті 22 Закону.

4.4. Якщо за результатами перевірки виявлено кілька записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), орган ведення на підставі відповіді на запит, передбачений пунктом 4.3 цього Порядку, визначає запис про виборця, що підлягає збереженню, та зайві записи Реєстру, що підлягають знищенню. Висновок щодо збереження чи знищення запису про виборця програмними засобами АІТС Реєстру передається органом ведення Службі розпорядника Державного реєстру виборців.

У разі необхідності орган ведення при визначенні записів Реєстру, які підлягають збереженню чи знищенню, може звернутися до виборця стосовно уточнення відомостей про нього.

Записи Реєстру, визначені органом ведення як такі, що підлягають знищенню, знищуються за рішенням Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому Законом та прийнятими відповідно до нього рішеннями Центральної виборчої комісії.".

2. У постанові Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року N 154 "Про Порядок доступу органів ведення Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців":

1) у постанові:

у преамбулі слова "Відповідно до пункту 5 розділу I, пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" від 21 серпня 2009 року N 1616-VI, з метою" замінити словами "З метою", а слова та цифри "пунктом 5 частини другої, частинами третьою, шостою - одинадцятою статті 14, статтями 15, 16, 17" замінити словом та цифрами "статтями 14 - 17";

абзац третій пункту 2 та додаток 3 виключити;

2) у додатку 1 до постанови:

у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"визначає обсяг персональних даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), до яких мають доступ органи ведення Реєстру (далі - органи ведення), та процедуру доступу працівників органів ведення до бази даних Реєстру в процесі експлуатації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - Система);";

в абзаці третьому слова "повноти та коректності" замінити словами "за повнотою та коректністю";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік працівників органів ведення, яким надано доступ до бази даних Реєстру (далі - користувачі Системи).";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Для отримання доступу до бази даних Реєстру новопризначеними працівниками органу ведення керівник відповідного органу ведення невідкладно після призначення працівника заповнює в Системі облікову картку користувача Системи та інформує (письмово та факсимільним зв'язком) Службу розпорядника Реєстру про призначення на посаду працівника органу ведення, а також передає їй один примірник підписаного користувачем Системи попередження користувача автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" (додаток 4).";

пункт 10 виключити;

у пункті 12 слова "на підставі поданої органом ведення копії рішення, зазначеного у пункті 9 цього Порядку," виключити;

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. У разі звільнення з роботи користувача Системи, надання йому відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку орган ведення невідкладно інформує Службу розпорядника Реєстру.

Такий користувач Системи зобов'язаний передати у законвертованому вигляді керівнику органу ведення (у разі звільнення керівника органу ведення чи надання йому відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - відповідному регіональному органу адміністрування Реєстру) наданий йому для доступу до бази даних Реєстру ПАЗІ, який повертається Службі розпорядника Реєстру безпосередньо або через регіональний орган адміністрування Реєстру.";

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Служба розпорядника Реєстру блокує обліковий запис звільненого користувача Системи або користувача Системи, якому надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Про вихід працівника органу ведення на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку інформується Служба розпорядника Реєстру, яка забезпечує надання йому доступу до бази даних Реєстру.";

у пункті 19:

у реченні першому абзацу першого слова "або картки з пінкодом" виключити;

у реченні другому абзацу першого після слова "яких" доповнити словами "разом із зіпсованим ПАЗІ";

у пункті 20 слова "картки з пінкодом" замінити словами "розголошення змісту індивідуального системного імені, індивідуального системного пароля, пінкоду";

у підпункті 1 пункту 24 слова та цифри "4 червня 2009 року" виключити;

в абзаці першому пункту 25 після слів "утворено орган ведення," доповнити словами "створює умови для здійснення цим органом заходів щодо захисту інформації, а також", а слова та цифри "4 червня 2009 року" виключити;

у пункті 28:

в абзаці другому слова "повноти і коректності" замінити словами "за повнотою і коректністю";

в абзаці п'ятому слова "довідок і" виключити, а слово "дев'ятої" замінити словом "восьмої";

в абзаці сьомому слова "роздруку всіх" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "та організацій" виключити;

в абзаці десятому слово "організаціями," виключити;

абзац одинадцятий виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"- підготовки запитів до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 Закону, з метою уточнення персональних даних Реєстру відповідно до статті 23 Закону;";

абзац чотирнадцятий виключити.

3. Цю постанову надіслати Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії
 

 
А. МАГЕРА
 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали